06-06-13

Naam kan veel vertellen over achtergrond van persoon

Een naam kan veel vertellen over de achtergrond van een persoon. Met sommige namen komen bovendien ook een aantal vooroordelen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of London. De onderzoekers stellen daarbij dat de taal daarmee beantwoordt aan een aantal verwachtingen rond man en vrouw die in de westerse maatschappij worden gehanteerd. De wetenschappers voegen er aan toe dat de resultaten van het onderzoek een bevestiging vormen van de impact die de biologische evolutie kan hebben op de menselijke cultuur.

Lees Verder

15:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: naamgeving |  Facebook |

04-06-12

Naamgeving spiegel van tegengestelde stromen in populaire cultuur

De vindingrijkheid in de naamgeving van kinderen weerspiegelen tegengestelde krachten die in de populaire cultuur aan het werk zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Bristol. De Britse onderzoekers stelden vast dat de naamgeving van kinderen in de Verenigde Staten de voorbije vijftig jaar plots gevoelig is gediversifieerd. Dat weerspiegelt volgens hen de tegenovergestelde werking van globalisering en locale innovatie.

"In het begin van de twintigste eeuw kozen ouders slechts tussen enkele duizenden namen voor hun pasgeboren kinderen, maar eind vorig decennium werden tienduizenden verschillende namen geregistreerd," merkt professor Alex Bentley op. "In het begin van de jaren zestig was Mary nog altijd de dominante naam bij meisjes, terwijl voor mannelijke baby's het vaakst gekozen werd voor David of James. Die homogeniteit was op het einde van het voorbije decennium echter compleet doorbroken."

De onderzoekers merken op dat die innovatie zelfs in de verschillende regio's van de Verenigde Staten een andere richting is uitgegaan. "In Minnesota was Logan eind vorig decennium de meest populaire naam voor jongens, terwijl daarvan in Californië of New Jersey bij de dertig populairste namen geen spoor was teruggevonden," voert professor Bentley aan. "Vooral sinds het eind van de jaren tachtig heeft de diversiteit in naamgeving een belangrijke groei gekend. Die periode is getekend door een toenemende globalisering, maar gaat gepaard met een culturele diversifiëring."

Onder meer sociale media hebben in die tendens volgens Bentley een rol gespeeld. "De monolitische massamedia zijn vervangen door een brede waaier van platformen, waarbij de gebruikers zich vaker wenden tot informatiebronnen naar eigen keuze," benadrukt de wetenschapper. "Globalisering maakt het gemakkelijker om anderen te kopiëren, maar motiveert ook om originaliteit na te streven."

Lees Verder

10:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: naamgeving |  Facebook |

01-10-11

Naamgeving vormt wereldwijde netwerken

Links tussen honderden miljoenen voornamen en achternamen vormen duidelijke wereldwijde netwerken van culturele, etnische en linguïstische gemeenschappen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University College London en de University of Auckland. Er wordt aan toegevoegd dat de resultaten van de studie een interessante leidraad kan zijn voor het onderzoek naar migratie, industrie en integratie.

"Er kunnen wereldwijde netwerken van voornamen en achternamen worden opgetekend," voert Pablo Mateos, professor geologie aan het University College of Londen, aan. "Die netwerken vormen een belangrijke weerspiegeling van de culturele, etnische en taalkundige populaties over de hele wereld. Een studie van de naamgeving brengt duidelijke clusters naar voor waarbij namen worden doorheen generaties worden doorgegeven, zelfs lang na een migratie naar een andere culturele omgeving."

Door de naamgeving kunnen individuen volgens de onderzoekers automatisch bij een culturele, etnische en taalkundige gemeenschap worden gerangschikt. "Wanneer er geen andere bronnen aanwezig zijn, kan aan de hand van een namenindex dan ook de etnische samenstelling van een gemeenschap worden afgeleid," merkt Mateos op. De onderzoeker voegt er aan toe dat aan de hand van naamgeving ook kan worden bekeken is welke mate etnische segregatie of integratie van migranten plaats grijpt.

17:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: naamgeving |  Facebook |