24-04-18

Japanners kennen kortste nachtrust van de hele wereld

In Japan wordt de bevolking met het grootste slaaptekort geconfronteerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Polar Electro, fabrikant van onder meer fitness-trackers, in achtentwintig landen. Vastgesteld werd dat Japanse mannen en vrouwen een gemiddelde nachtrust van zes uur en vijfendertig minuten genieten. Dat is vijfenveertig minuten minder dan het internationaal gemiddelde en bijna één uur minder dan Finland, waar mannen een nachtrust van zeven uur en vierentwintig genieten. Finse vrouwen genieten zelfs een nachtrust van zeven uur en vijfenveertig minuten. Daarmee voert Finland, in een ex-aequo met België, de ranglijst van de vrouwelijke nachtrust aan.

Lees Verder

17:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nachtrust |  Facebook |

20-05-16

Nederlanders genieten de langste nachtrust

Nederlanders genieten de langste nachtrust, terwijl Spanjaarden het laatst naar bed gaan. Dat zijn een aantal conclusie van een onderzoek van een groep wiskundigen aan University of Michigan naar de slaappatronen in meer dan honderd landen. De studie toonde aan dat culturele druk de natuurlijke circadiaanse ritmes blijkt te kunnen verstoren. Daarbij wordt opgemerkt dat sociale factoren het ogenblik van de bedtijd sturen, terwijl het ontwaken - ondanks verplichtingen rond werk, kinderen en school - door de interne biologische klok wordt bepaald. Op die manier dreigt volgens de onderzoekers een conflict tussen de zonnetijd en de sociale dag.

In optimale omstandigheden zou een mens acht uur slaap per dag moeten hebben. “Nederland laten daarbij de beste score optekenen, want hun gemiddelde nachtrust duurt twaalf minuten langer dan de aanbevolen slaap,” zeggen de onderzoekers Olivia Walch, Amy Cochran en Daniel Forger. Op de tweede plaats eindigt Nieuw-Zeeland met vier extra minuten slaap. Wereldwijd blijkt men gemiddeld meer dan achttien minuten onder de aanbevolen nachtrust te blijven. Singapore geniet de korste nachtrust. Daar blijft men gemiddeld zesendertig minuten onder de aanbevolen slaaptijd. Ook Japan kent een slaaptekort van negenentwintig minuten.

Ook werd vastgesteld dat Australiërs het vroegst op de avond naar bed gaan. De dag eindigt er gemiddeld immers om kwart voor elf. Dat is ongeveer een uur vroeger dan de Spanjaarden, die in de hele wereld het langst opblijven. Anderzijds blijkt men in de Verenigde Arabische Emiraten in de ochtend het laatst uit bed te komen. De dag begint er gemiddeld om kwart voor acht. Ook werpen de onderzoekers op dat vrouwen in het algemeen vroeger naar bed gaan en ook later opstaan. Gemiddeld genieten zij dertig minuten meer slaap dan mannen. Daarnaast kon worden opgetekend dat een verblijf in het zonlicht gelinkt kan worden aan een vroegere bedtijd, terwijl kunstlicht aanzet langer op te blijven.

Tevens werd vastgesteld dat mannen van middelbare leeftijd op de kortste nachtrust kunnen terugvallen. Er wordt daarnaast ook aangevoerd dat het geslacht de grootste impact heeft op de slaapduur. “Enkele minuten slaaptekort per nacht lijkt op het eerste gezicht geen groot probleem, maar men moet beseffen dat elk slaapprobleem een bedreiging voor de menselijke gezondheid betekent,” zeggen de onderzoekers nog. “Elk half uur slaap heeft een effectieve impact op de cognitieve functies en de gezondheid op langere termijn.”

Lees Verder

08:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nachtrust, slaap |  Facebook |

22-11-13

Elektronica heeft vernietigende impact op nachtrust

Een overdreven verbondenheid met elektronische apparaten heeft een vernietigende impact op de nachtrust. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Pennsylvania State University. De onderzoekers merken op dat de constante aanwezigheid van smartphones, tablets, laptops en televisietoestellen in de woning het voor het individu steeds moeilijker maken om de nodige nachtrust te genieten. Dat geldt volgens de onderzoekers vooral voor tieners. De onderzoekers voegen er aan toe dat tieners bijzonder gevoelig zijn voor het licht dat deze toestellen uitstralen, waardoor het moeilijker wordt om de slaap te kunnen vatten.

Lees Verder

13:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: elektronica, nachtrust |  Facebook |

28-06-13

Creativiteit heeft een goede nachtrust nodig

Nachtwerk is dodelijk voor de creativiteit. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of North Carolina. De Amerikaanse onderzoekers stellen dat nachtwerk weliswaar mogelijk tot een hogere productie kan leiden, maar niet tot creatief werk van hoge kwaliteit zal leiden. Werknemers die niet voldoende zijn uitgerust, kunnen zich volgens de onderzoekers onvoldoende focussen. Creatieve types die kwaliteit willen leveren, moeten volgens de onderzoekers dan ook voor een goede nachtrust zorgen.

"Vaak wordt nog altijd gedacht dat de nachtelijke uren met een onrustige slapeloosheid creatieve genieën tot unieke prestaties leiden," merkt onderzoeksleider Roger Beaty, professor psychologie aan de University of North Carolina, op. "In realiteit blijkt echter ook creativiteit het best gebaat te zijn bij een traditionele nachtrust van acht uur. De nacht leidt niet tot creativiteit en bovendien blijkt dat ook slapeloosheid in werkelijkheid niets met creativiteit te maken heeft."

"Uit het onderzoek bleek dat slaapstoornissen tijdens de dag een enkele positieve impact hadden op een verbeterde creativiteit," zegt onderzoeksleider Beaty nog. "Slaapproblemen tijdens de nacht bleken een licht stimulerende, maar statistiek verwaarloosbare, impact te hebben op het creatieve gedrag. Die positieve impact bleek echter beperkt te blijven tot creatief weinig relevante activiteiten, zoals handwerk. Een hele nacht doorwerken zal de totale productie uiteraard opdrijven, maar op creatieve hoogtepunten moet in geen geval orden gerekend."

Lees Verder

14:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: creativiteit, nachtrust |  Facebook |

24-12-11

Slaap niet meer bevorderend voor leervermogen bij ouderen

In tegenstelling tot jongeren halen ouderen uit een nachtrust geen positieve resultaten op het gebied van motoriek en leervermogen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Massachusetts. Naarmate het individu ouder wordt, heeft volgens de Amerikaanse onderzoekers een nachtrust steeds minder positieve effecten op. Dat zou volgens hen te maken kunnen hebben met een mindere slaapkwaliteit van ouderen tijdens de tweede fase van de nachtrust.

Uit een onderzoek, waarbij aan zowel jongeren als ouderen een computerspel werd aangeleerd, bleek dat de jongste groep respondenten na een nachtrust een grotere vaardigheid verworven bleek te hebben. "Jongeren bleken na een onderbreking van twaalf uur met een inbegrepen nachtrust minder fouten te maken dan na een interval zonder slaap," voert onderzoeksleider Rebecca Spencer aan. "Bij ouderen bleek de nachtrust daarentegen geen enkele impact te hebben."

"Eerder onderzoek heeft al uitgewezen dat de slaap bij jongeren geen eenvormig proces vormt, maar bestaat uit een reeks van processen," merken de onderzoekers nog op. "Elk stadium vertegenwoordigt een andere functie voor de cognitieve mogelijkheden. Vermoed wordt dat tijdens de diepe slaap het geheugen voor de voorbije dag opnieuw wordt geactiveerd. In een latere fase wordt dat geheugen wellicht gekoppeld aan andere kennis, wat tot creatieve ideeën kan leiden en kan helpen bij het beslissingsproces."

12:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, nachtrust, slaap |  Facebook |