27-06-17

China en Hongkong centrum wereldwijde namaakindustrie

China en Hongkong zijn met ruime voorsprong wereldwijd de grootste verdelers van namaakgoederen. Dat zegt een studie van het European Union Intellectual Property Office (EUIPO) en de Europese politiedienst Europol. In het rapport wordt opgemerkt dat China en Hongkong verantwoordelijk zijn voor 86 procent van de namaakgoederen die wereldwijd op de markt worden gebracht. Hun activiteiten vertegenwoordigen volgens de onderzoekers een bedrag 396,5 miljard dollar. Er wordt echter aan toegevoegd dat een aantal andere landen - zoals Turkije, Thailand in Singapore - in de namaaksector een specifieke positie hebben ingepalmd.

“China blijft een massamarkt voor de fabricage van namaakgoederen, terwijl Hongkong voor een groot gedeelte van die voorraden als een cruciaal verdeelcentrum fungeert,” wordt in het rapport opgemerkt. “Daarnaast zijn er echter een aantal landen waar de creatie van een gespecialiseerde namaakindustrie kan worden opgemerkt.” Onder meer wordt daarbij op gewezen dat Singapore vooral fungeert als een leverancier voor onder meer nagemaakte smartphones voor markten in Duitsland, België of Italië, terwijl Thailand vooral in verband wordt gebracht met stromen van illegale kopieën van allerlei goederen naar Groot-Brittannië en Duitsland.

De onderzoekers merken verder op dat de namaakindustrie in China ongeveer 12,5 procent van de totale export en meer dan 1,5 procent van het bruto binnenlandse product vertegenwoordigt. “Geraamd moet worden dat ongeveer 72 procent van de namaakgoederen die op dit ogenblik in de Europese Unie, Japan en de Verenigde Staten op de markt worden gebracht, vanuit China werden geëxporteerd,” aldus het rapport. “Hongkong, dat weliswaar zelf geen grote namaakindustrie lijkt te kennen, fungeert daarbij als een noodzakelijke draaischijf om de namaakvoorraden naar bestemmingen buiten Azië te exporteren.”

In het rapport wordt er tevens op gewezen dat internationale treinverbindingen in de toekomst mogelijk een grotere plaats zullen krijgen in het vervoer van namaakgoederen. Daarbij wordt erop gewezen dat inmiddels al twaalf Europese steden een rechtstreekse verbinding voor cargotreinen met China hebben

Lees Verder

12:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: namaak |  Facebook |

31-01-17

Consument beschouwt namaak als een bijkomende keuze

Vele consumenten beschouwen namaak louter als een bijkomende productkeuze. Daardoor is het moeilijker om de consument tot een groter ethisch gedrag aan te sporen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Kent, gebaseerd op interviews met een groep Chinese consumenten. Bovendien blijken vele consumenten volgens de onderzoekers net omwille van het illegale karakter van de sector tot namaak te worden aangetrokken. Deze vaststellingen hebben volgens de wetenschappers een belangrijke impact op de succeskansen van de maatregelen die worden genomen om de namaakindustrie te bekampen.

“De strijd tegen piraterij blijkt onvoldoende rekening te houden met de motieven van de klant om namaak te kopen,” merkt onderzoeksleider Xuemei Bian, professor consumentengedrag aan de University of Kent. “Wanneer een product op de markt wordt gebracht, moet er ook een vraag aanwezig zijn. Wanneer met de productie van namaakgoederen wil tegengaan, moet men dan ook een dieper inzicht hebben in de psychologische en cognitieve processen die de consumptie van namaak kunnen verklaren. Bovendien bieden de conclusie niet alleen een belangrijk theoretisch inzicht, maar moet er ook worden gewezen op praktische gevolgen.”

De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat economische factoren niet de grootste prioriteit van de consument zijn. “Namaak wordt vaak gezien als een bijkomende competitie of een extra keuze op een drukke marktplaats,” aldus Xuemei Bian. “Daarin moet namaak bijna als een bijproduct van het originele werk worden beschouwd. De consument erkent dat namaak afhankelijk is van de authentieke producten, maar blijkt te aanvaarden dat beide producten naast elkaar op de markt aanwezig zijn. Bovendien ervaren vele consumenten de speurtocht naar namaak als een opwindende activiteit, alsof ze deel uitmaken van een geheime genootschap.”

Consumenten die namaakgoederen hebben gekocht, voeren twee argumenten aan om hun gedrag te verantwoorden. Daarbij wordt in eerste instantie de persoonlijke verantwoordelijkheid afgewezen, waarbij wordt opgemerkt dat er bijzonder veel namaakproducten op de markt zijn. Daarnaast merken de betrokkenen vaak op zich tot het product aangetrokken te voelen, maar niet op een specifiek merk te zijn gericht. Schaamte wordt niet gelinkt aan een gebrek aan ethiek, maar wel aan een potentiële imagoschade omdat men tegen zijn vrienden heeft gelogen en heeft volgehouden een origineel merk te hebben gekocht.

“Campagnes die op de legale of morele aspecten van het gedrag wijzen, dreigen dan ook weinig effect te hebben,” stippen de onderzoekers aan. “Er moeten dan ook gedacht worden aan een alternatieve aanpak.”

Lees Verder

15:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: namaak |  Facebook |

19-12-16

Consument eist bescherming tegen namaakproducten

De grote meerderheid van consumenten wil geen namaakproducten kopen en wanneer ze toch met een duplicaat worden geconfronteerd, blijkt ook het originele merk imago-verlies te lijden. Dat blijkt uit een rapport van het bureau MarkMonitor, gespecialiseerd in merkbescherming, op basis van een enquête bij meer dan drieduizend consumenten in de Verenigde Staten en acht Europese landen. Uit het onderzoek bleek dat 23 procent van de onbedoeld online een namaakproduct heeft gekocht. In de groep millennials loopt dat cijfer nog hoger op. Tegelijkertijd moest echter worden vastgesteld dat 71 procent van de slachtoffers opmerkt dat de ervaring voor hen ook een negatieve uitstraling heeft gehad op het originele merk.

Daardoor stelde 59 procent in de toekomst omzichtig met het betrokken merk om te gaan. Bovendien wierp 12 procent op door de negatieve ervaring aangezet te worden om de contacten met de onderneming volledig door te knippen. Verder werd vastgesteld dat 29 procent van de ondervraagden bij de confrontatie met een namaakproduct zijn beklag te maken bij het originele merk. Anderzijds bleek dat 32 procent na de confrontatie met namaak geen enkele actie onderneemt. Verder kon worden vastgesteld dat bijna 75 procent van de consumenten te kennen geeft nooit bewust een namaakproduct te zullen kopen. Daarbij zegt 47 procent alleen het echte product te willen kopen.

“Piraterij en de online beschikbaarheid van namaakproducten zijn een bedreiging voor zowel de merken als de consumenten,” zegt Mark Frost, chief executive van MarkMonitor. “Ook deze vorm van cybercriminaliteit wordt echter steeds meer gesofisticeerd. Consumenten moeten dan ook bijzonder alert blijven hij het online winkelen. Bovendien moeten de bedrijven strategieën ontwikkelen om de risico’s op namaak te beperken en stappen ondernemen om hun consumenten te informeren.” Uit het onderzoek bleek ook dat 85 procent van de consumenten van mening is dat de merken meer inspanningen dienen te doen om hen tegen de producenten van namaak te beschermen.

Lees Verder

18:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: namaak |  Facebook |

15-07-14

Beschikbaarheid bepalend voor consumptie illegale televisie-content

Consumenten in Australië en Azië zijn veel sneller geneigd om illegale televisie-content te bekijken dan hun collega’s in Groot-Brittannië of de Verenigde Staten. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulenten YouGov en Populus in opdracht van mediabeveiliger Irdeto bij bijna vijfduizend consumenten in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Australië, India, Indonesië en Singapore. Er werd ook opgemerkt dat jongeren sneller overgaan tot de consumptie van illegale content.

Lees Verder

18:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: televisie, namaak, content |  Facebook |

16-03-14

China belangrijkste fysieke markt voor handel in namaakgoederen

China is de belangrijkste fysieke markt voor de handel in namaakgoederen. Online piraterij is vooral gesitueerd in Europa, Zuid-Amerika en Canada. Dat is de conclusie van een rapport van de Amerikaanse Trade Representative. In China wordt daarbij vooral gewag gemaakt van de Silk Market in Peking en het Garment Wholesale Center in Guangzhou, die een belangrijke impact zouden hebben op de namaakindustrie in China en de rest van de wereld. Maar ook het shopping center Pantip Plaza in de Thaise hoofdstad Bangkok wordt vernoemd. Bij de illegale online handel wordt vooral gewezen naar The Pirate Pay (Zweden), KickassTorrents (Canada) en Torrenz.eu (Finland of Canada).

Lees Verder

12:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, namaak |  Facebook |

26-10-13

Namaakindustrie gebruikt brede waaier van strategieën

Producenten van namaakproducten gebruiken een brede waaier van strategieën om de consument te verleiden of misleiden. Dat is de conclusie van een rapport van het bedrijf OpSec Security, gespecialiseerd in de bestrijding van piraterij en merkbescherming, over namaak bij cosmetica en producten voor lichaamsverzorging. Er wordt aan toegevoegd dat de namaakindustrie niet alleen het merkimago van de authentieke producenten in het gedrang brengt, maar ook producten op de markt brengen die de gezondheid van de consumenten in gevaar kunnen brengen. OpSec Security zegt dat het publiek meer geïnformeerd moet worden over de praktijken van de namaakindustrie, zonder echter paniek te zaaien bij de consumenten.

Lees Verder

10:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: namaak |  Facebook |

24-08-13

Duurste koffie ter wereld wetenschappelijk beschermd

Indonesische wetenschappers zeggen een genetische methode gevonden te hebben om Kopi Luwak, de duurste koffie ter wereld, van namaak te onderscheiden. De onderzoekers stellen unieke chemische sporen te hebben geïdentificeerd die alleen in pure Kopi Luwak teruggevonden kunnen worden. Op die manier zou het voor vervalsers ook onmogelijk worden om Kopi Luwak met goedkopere koffiesoorten te mengen. Kopi Luwak kost aan de consument ongeveer 80 dollar per kop. Daarmee is de koffiesoort, die een complex productieproces moet doormaken, een belangrijk doelwit voor de namaakindustrie.

In de productie van Kopi Luwak hebben civetkatten een belangrijke rol. De koffiebes wordt verbouwd op plantages, maar wordt door civetkatten als een lekkernij beschouwd. Daarbij wordt het vruchtvlees verteerd, maar de boon blijft intact en komt uiteindelijk in de ontlasting van het dier terecht. Werknemers van de plantages moeten daarop op het terrein op zoek gaan naar de uitgescheiden pitten, die vervolgens worden geroosterd. Aangezien de bessen bijzonder moeilijk te vinden zijn, kan de prijs voor de koffie oplopen tot 600 dollar per kilogram. Jaarlijks zou amper 200 kilogram Kopi Loewak worden geproduceerd. Door die exclusiviteit en de hoge prijs wordt het product dan ook een doelwit voor de namaakindustrie.

Fraudeurs proberen goedkopere koffiesoorten onder de naam Kopi Luwak op de markt te brengen, terwijl anderen het originele product met andere soorten proberen te mengen. Wetenschappers uit Indonesië en Japan zeggen nu echter een methode ontwikkeld te hebben die de authenticiteit van Kopi Luwak kan controleren. De onderzoekers zeggen chemische sporen in eenentwintig koffiebonen te hebben opgespoord en elementen te hebben gevonden die alleen in pure Kopi Luwak kunnen worden aangetroffen. Die unieke chemische handtekening kan volgens de wetenschappers dan ook gebruikt worden op pure Kopi Luwak te onderscheiden van namaak of mengelingen met andere koffiesoorten.

Lees Verder

13:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kopi luwak, koffie, namaak |  Facebook |