02-05-18

Onethische consumptie ook soms als een deugd beschouwd

Sommigen denken misschien dat de aankoop van een namaakproduct moreel verkeerd is, maar voor sommige culturen wordt onethische consumptie als een deugd beschouwd. Dat is de conclusie van een onderzoek door wetenschappers van de University of British Columbia, de Hong Kong Polytechnic University en het Hong Kong Design Institute, die jonge Chinese consumenten over de aankoop van namaakproducten interviewden en bekeken op welke manier die aankoopbeslissingen werden gerationeliseerd. De studie levert volgens de onderzoekers interessante inzichten in over namaak en de moraliteit van de consument.

Lees Verder

17:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: namaak |  Facebook |

27-06-17

China en Hongkong centrum wereldwijde namaakindustrie

China en Hongkong zijn met ruime voorsprong wereldwijd de grootste verdelers van namaakgoederen. Dat zegt een studie van het European Union Intellectual Property Office (EUIPO) en de Europese politiedienst Europol. In het rapport wordt opgemerkt dat China en Hongkong verantwoordelijk zijn voor 86 procent van de namaakgoederen die wereldwijd op de markt worden gebracht. Hun activiteiten vertegenwoordigen volgens de onderzoekers een bedrag 396,5 miljard dollar. Er wordt echter aan toegevoegd dat een aantal andere landen - zoals Turkije, Thailand in Singapore - in de namaaksector een specifieke positie hebben ingepalmd.

“China blijft een massamarkt voor de fabricage van namaakgoederen, terwijl Hongkong voor een groot gedeelte van die voorraden als een cruciaal verdeelcentrum fungeert,” wordt in het rapport opgemerkt. “Daarnaast zijn er echter een aantal landen waar de creatie van een gespecialiseerde namaakindustrie kan worden opgemerkt.” Onder meer wordt daarbij op gewezen dat Singapore vooral fungeert als een leverancier voor onder meer nagemaakte smartphones voor markten in Duitsland, België of Italië, terwijl Thailand vooral in verband wordt gebracht met stromen van illegale kopieën van allerlei goederen naar Groot-Brittannië en Duitsland.

De onderzoekers merken verder op dat de namaakindustrie in China ongeveer 12,5 procent van de totale export en meer dan 1,5 procent van het bruto binnenlandse product vertegenwoordigt. “Geraamd moet worden dat ongeveer 72 procent van de namaakgoederen die op dit ogenblik in de Europese Unie, Japan en de Verenigde Staten op de markt worden gebracht, vanuit China werden geëxporteerd,” aldus het rapport. “Hongkong, dat weliswaar zelf geen grote namaakindustrie lijkt te kennen, fungeert daarbij als een noodzakelijke draaischijf om de namaakvoorraden naar bestemmingen buiten Azië te exporteren.”

In het rapport wordt er tevens op gewezen dat internationale treinverbindingen in de toekomst mogelijk een grotere plaats zullen krijgen in het vervoer van namaakgoederen. Daarbij wordt erop gewezen dat inmiddels al twaalf Europese steden een rechtstreekse verbinding voor cargotreinen met China hebben

Lees Verder

12:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: namaak |  Facebook |

31-01-17

Consument beschouwt namaak als een bijkomende keuze

Vele consumenten beschouwen namaak louter als een bijkomende productkeuze. Daardoor is het moeilijker om de consument tot een groter ethisch gedrag aan te sporen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Kent, gebaseerd op interviews met een groep Chinese consumenten. Bovendien blijken vele consumenten volgens de onderzoekers net omwille van het illegale karakter van de sector tot namaak te worden aangetrokken. Deze vaststellingen hebben volgens de wetenschappers een belangrijke impact op de succeskansen van de maatregelen die worden genomen om de namaakindustrie te bekampen.

“De strijd tegen piraterij blijkt onvoldoende rekening te houden met de motieven van de klant om namaak te kopen,” merkt onderzoeksleider Xuemei Bian, professor consumentengedrag aan de University of Kent. “Wanneer een product op de markt wordt gebracht, moet er ook een vraag aanwezig zijn. Wanneer met de productie van namaakgoederen wil tegengaan, moet men dan ook een dieper inzicht hebben in de psychologische en cognitieve processen die de consumptie van namaak kunnen verklaren. Bovendien bieden de conclusie niet alleen een belangrijk theoretisch inzicht, maar moet er ook worden gewezen op praktische gevolgen.”

De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat economische factoren niet de grootste prioriteit van de consument zijn. “Namaak wordt vaak gezien als een bijkomende competitie of een extra keuze op een drukke marktplaats,” aldus Xuemei Bian. “Daarin moet namaak bijna als een bijproduct van het originele werk worden beschouwd. De consument erkent dat namaak afhankelijk is van de authentieke producten, maar blijkt te aanvaarden dat beide producten naast elkaar op de markt aanwezig zijn. Bovendien ervaren vele consumenten de speurtocht naar namaak als een opwindende activiteit, alsof ze deel uitmaken van een geheime genootschap.”

Consumenten die namaakgoederen hebben gekocht, voeren twee argumenten aan om hun gedrag te verantwoorden. Daarbij wordt in eerste instantie de persoonlijke verantwoordelijkheid afgewezen, waarbij wordt opgemerkt dat er bijzonder veel namaakproducten op de markt zijn. Daarnaast merken de betrokkenen vaak op zich tot het product aangetrokken te voelen, maar niet op een specifiek merk te zijn gericht. Schaamte wordt niet gelinkt aan een gebrek aan ethiek, maar wel aan een potentiële imagoschade omdat men tegen zijn vrienden heeft gelogen en heeft volgehouden een origineel merk te hebben gekocht.

“Campagnes die op de legale of morele aspecten van het gedrag wijzen, dreigen dan ook weinig effect te hebben,” stippen de onderzoekers aan. “Er moeten dan ook gedacht worden aan een alternatieve aanpak.”

Lees Verder

15:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: namaak |  Facebook |

19-12-16

Consument eist bescherming tegen namaakproducten

De grote meerderheid van consumenten wil geen namaakproducten kopen en wanneer ze toch met een duplicaat worden geconfronteerd, blijkt ook het originele merk imago-verlies te lijden. Dat blijkt uit een rapport van het bureau MarkMonitor, gespecialiseerd in merkbescherming, op basis van een enquête bij meer dan drieduizend consumenten in de Verenigde Staten en acht Europese landen. Uit het onderzoek bleek dat 23 procent van de onbedoeld online een namaakproduct heeft gekocht. In de groep millennials loopt dat cijfer nog hoger op. Tegelijkertijd moest echter worden vastgesteld dat 71 procent van de slachtoffers opmerkt dat de ervaring voor hen ook een negatieve uitstraling heeft gehad op het originele merk.

Daardoor stelde 59 procent in de toekomst omzichtig met het betrokken merk om te gaan. Bovendien wierp 12 procent op door de negatieve ervaring aangezet te worden om de contacten met de onderneming volledig door te knippen. Verder werd vastgesteld dat 29 procent van de ondervraagden bij de confrontatie met een namaakproduct zijn beklag te maken bij het originele merk. Anderzijds bleek dat 32 procent na de confrontatie met namaak geen enkele actie onderneemt. Verder kon worden vastgesteld dat bijna 75 procent van de consumenten te kennen geeft nooit bewust een namaakproduct te zullen kopen. Daarbij zegt 47 procent alleen het echte product te willen kopen.

“Piraterij en de online beschikbaarheid van namaakproducten zijn een bedreiging voor zowel de merken als de consumenten,” zegt Mark Frost, chief executive van MarkMonitor. “Ook deze vorm van cybercriminaliteit wordt echter steeds meer gesofisticeerd. Consumenten moeten dan ook bijzonder alert blijven hij het online winkelen. Bovendien moeten de bedrijven strategieën ontwikkelen om de risico’s op namaak te beperken en stappen ondernemen om hun consumenten te informeren.” Uit het onderzoek bleek ook dat 85 procent van de consumenten van mening is dat de merken meer inspanningen dienen te doen om hen tegen de producenten van namaak te beschermen.

Lees Verder

18:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: namaak |  Facebook |

15-07-14

Beschikbaarheid bepalend voor consumptie illegale televisie-content

Consumenten in Australië en Azië zijn veel sneller geneigd om illegale televisie-content te bekijken dan hun collega’s in Groot-Brittannië of de Verenigde Staten. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulenten YouGov en Populus in opdracht van mediabeveiliger Irdeto bij bijna vijfduizend consumenten in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Australië, India, Indonesië en Singapore. Er werd ook opgemerkt dat jongeren sneller overgaan tot de consumptie van illegale content.

Lees Verder

18:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: televisie, namaak, content |  Facebook |

16-03-14

China belangrijkste fysieke markt voor handel in namaakgoederen

China is de belangrijkste fysieke markt voor de handel in namaakgoederen. Online piraterij is vooral gesitueerd in Europa, Zuid-Amerika en Canada. Dat is de conclusie van een rapport van de Amerikaanse Trade Representative. In China wordt daarbij vooral gewag gemaakt van de Silk Market in Peking en het Garment Wholesale Center in Guangzhou, die een belangrijke impact zouden hebben op de namaakindustrie in China en de rest van de wereld. Maar ook het shopping center Pantip Plaza in de Thaise hoofdstad Bangkok wordt vernoemd. Bij de illegale online handel wordt vooral gewezen naar The Pirate Pay (Zweden), KickassTorrents (Canada) en Torrenz.eu (Finland of Canada).

Lees Verder

12:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, namaak |  Facebook |

26-10-13

Namaakindustrie gebruikt brede waaier van strategieën

Producenten van namaakproducten gebruiken een brede waaier van strategieën om de consument te verleiden of misleiden. Dat is de conclusie van een rapport van het bedrijf OpSec Security, gespecialiseerd in de bestrijding van piraterij en merkbescherming, over namaak bij cosmetica en producten voor lichaamsverzorging. Er wordt aan toegevoegd dat de namaakindustrie niet alleen het merkimago van de authentieke producenten in het gedrang brengt, maar ook producten op de markt brengen die de gezondheid van de consumenten in gevaar kunnen brengen. OpSec Security zegt dat het publiek meer geïnformeerd moet worden over de praktijken van de namaakindustrie, zonder echter paniek te zaaien bij de consumenten.

Lees Verder

10:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: namaak |  Facebook |

24-08-13

Duurste koffie ter wereld wetenschappelijk beschermd

Indonesische wetenschappers zeggen een genetische methode gevonden te hebben om Kopi Luwak, de duurste koffie ter wereld, van namaak te onderscheiden. De onderzoekers stellen unieke chemische sporen te hebben geïdentificeerd die alleen in pure Kopi Luwak teruggevonden kunnen worden. Op die manier zou het voor vervalsers ook onmogelijk worden om Kopi Luwak met goedkopere koffiesoorten te mengen. Kopi Luwak kost aan de consument ongeveer 80 dollar per kop. Daarmee is de koffiesoort, die een complex productieproces moet doormaken, een belangrijk doelwit voor de namaakindustrie.

In de productie van Kopi Luwak hebben civetkatten een belangrijke rol. De koffiebes wordt verbouwd op plantages, maar wordt door civetkatten als een lekkernij beschouwd. Daarbij wordt het vruchtvlees verteerd, maar de boon blijft intact en komt uiteindelijk in de ontlasting van het dier terecht. Werknemers van de plantages moeten daarop op het terrein op zoek gaan naar de uitgescheiden pitten, die vervolgens worden geroosterd. Aangezien de bessen bijzonder moeilijk te vinden zijn, kan de prijs voor de koffie oplopen tot 600 dollar per kilogram. Jaarlijks zou amper 200 kilogram Kopi Loewak worden geproduceerd. Door die exclusiviteit en de hoge prijs wordt het product dan ook een doelwit voor de namaakindustrie.

Fraudeurs proberen goedkopere koffiesoorten onder de naam Kopi Luwak op de markt te brengen, terwijl anderen het originele product met andere soorten proberen te mengen. Wetenschappers uit Indonesië en Japan zeggen nu echter een methode ontwikkeld te hebben die de authenticiteit van Kopi Luwak kan controleren. De onderzoekers zeggen chemische sporen in eenentwintig koffiebonen te hebben opgespoord en elementen te hebben gevonden die alleen in pure Kopi Luwak kunnen worden aangetroffen. Die unieke chemische handtekening kan volgens de wetenschappers dan ook gebruikt worden op pure Kopi Luwak te onderscheiden van namaak of mengelingen met andere koffiesoorten.

Lees Verder

13:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kopi luwak, koffie, namaak |  Facebook |

08-08-13

Europese douane neemt voor 1 miljard euro namaak in beslag

De Europese douanediensten hebben het voorbije jaar ongeveer voor 1 miljard euro aan namaakgoederen in beslag genomen. Dat blijkt uit een rapport van de Europese Commissie. Daarbij wordt opgemerkt dat sigaretten met een aandeel van 30 procent de grootste categorie namaakgoederen vormen, gevolgd door verpakte consumptiegoederen (9,84 procent) en kleding (8,51 procent). Er wordt aan toegevoegd dat 64,5 procent van de invoer van namaakproducten in de Europese Unie afkomstig was uit China. In het rapport wordt echter ook opgemerkt dat 700.000 namaakversies van geneesmiddelen en andere gezondheidsproducten, zoals condooms, in beslag werden genomen.

Lees Verder

14:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: douane, namaak |  Facebook |

13-03-13

Interpol en farmaceutica smeden alliantie tegen namaakgeneesmiddelen

De internationale politiedienst Interpol heeft een overeenkomst gesloten met meer dan twee dozijn grote farmaceutische bedrijven om de strijd tegen namaakgeneesmiddelen op te drijven. Met het nieuwe Pharmaceutical Crime Program moeten gezondheidsorganisaties, politie en douane de nodige ondersteuning krijgen om de productie en verkoop namaakgeneesmiddelen op te sporen en de georganiseerde criminele bendes die zich in de sector hebben gewerkt, ontmaskeren en ontmantelen.

Deze criminele bendes, die grensoverschrijdend werken, boeken een omzet van vele miljarden dollar per jaar. Daardoor wordt zware schade toegebracht aan de legitieme producenten van de geneesmiddelen. Er wordt aan toegevoegd dat deze namaakgeneesmiddelen bovendien vaak van bijzonder slechte kwaliteit zijn, waardoor de gezondheid van de patiënt nog meer in het gevaar dreigt te komen. Volgens experts sterven jaarlijks honderdduizenden mensen over de hele wereld aan de gevolgen van de consumptie van ondeugdelijke geneesmiddelen.

De farmaceutische sector heeft over een periode van drie jaar een bedrag van 5,9 miljoen dollar ter beschikking gesteld van Interpol, dat de financiële middelen zal aanwenden om lokale politiediensten te trainen. De farmaceutische bedrijven, die zelf miljoenen dollar investeren in de strijd tegen het kopiëren van hun geneesmiddelen, zullen bovendien Interpol voorzien van nuttige informatie. Interpol benadrukt met het nieuwe project daadwerkelijk een levensreddend programma op te zetten dat veel verder reikt dan het bestrijden van namaak.

Lees Verder

16:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: interpol, farmaceutica, namaak |  Facebook |

08-03-12

Europol zet strijd tegen voedsel-criminaliteit verder

De Europese politiedienst Europol gaat de strijd tegen de toenemende aanwezigheid van de georganiseerde misdaad in de voedingssector verder zetten. Dat heeft Chris Vansteenkiste, project-manager van Europol, gezegd. In november vorig jaar had Europol met Operation Opson, in samenwerking met de voedselautoriteiten en de privésector al in tien verschillende landen in luchthavens, havens, shops en markten in tien Europese landen al honderden tonnen namaak en minderwaardige producten in beslag genomen. Die acties zullen volgens Vansteenkiste worden verder gezet.

"Criminaliteit in de voedingssector wordt in Europa weliswaar een toenemend probleem, maar zal wellicht nooit zo erg worden als in China," aldus Chris Vansteenkiste tegenover het webmagazine FoodQualityNews.com. "Toch moeten we alert blijven. Criminele groepen proberen op alle manier winst te maken. De illegale handel bestaat en moet worden bestreden. De criminaliteit heeft ondekt dat er in voeding meer geld kan worden verdiend dan in vele andere sectoren, maar daarbij wordt het welzijn van de consument bedreigd."

Daarom zal volgens Vansteenkiste in samenwerking met onder meer Interpol de strijd tegen voedsel-criminaliteit worden verder gezet. Volgens Europol heeft de eerste fase van Operation Opson een belangrijke slag toegebracht aan de voedsel-criminaliteit. "In totaal werden onder meer 12.000 flessen minderwaardige wijn, 13.000 flessen minderwaardige olijfolie, 30 ton namaak-tomatensaus en ongeveer 77.000 kilogram namaak-kaas in beslag genomen," merkt Vansteenkiste op. "De grootste slachtoffers zijn de eigenaars van belangrijke intellectuele eigendomsrechten."

Vooral kazen en alcohol zijn volgens Vansteenkiste het mikpunt van criminele groepen. "De straffen voor deze misdrijven blijven bijzonder beperkt," voert Vansteenkiste nog aan. "Criminele bendes weten heel goed dat hier grote winsten kunnen worden gemaakt met een relatief klein risico."

16:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europol, operation opson, namaak |  Facebook |

05-11-11

Eén op drie Russische consumptiegoederen afkomstig van piraterij

Eén op drie Russische consumptiegoederen is afkomstig van namaak. Dat is de conclusie van een rapport van het Russische ministerie van binnenlandse zaken. Volgens experts moet de waarde van de Russische namaakmarkt geraamd worden op een bedrag tussen 3 miljard dollar en 6 miljard dollar per jaar. Opgemerkt wordt dat de namaakindustrie onder meer mikt op kledij, parfum, sigarettenmerken en voeding. Ook de namaak van alcohol vormt in Rusland al decennia een probleem.

"Chinese sigaretten van het merk Jin Ling zijn vaak afkomstig uit Kaliningrad, terwijl Italiaanse Asti-wijnen in veel gevallen uit voormalige Sovjet-republieken en wisselstukken van BMW in Podolsk worden geproduceerd," merkt de Russische krant The Moscow Times op. Er wordt niet alleen gewezen op de economische schade, maar ook op een bedreiging voor de volksgezondheid. Daarbij wordt er onder meer op gewezen dat de Chinese namaaksigaretten asbest-sporen blijken te bevatten.

"Niet alleen consumptieproducten vormen het doelwit van de namaak-industrie," voert Mikhail Blinkin, hoofd onderzoek bij het Russische Scientific Research Institute of Transport and Road Maintenance, aan. "Herstellers van buitenlandse automerken maken vaak gebruik van wisselstukken die in Rusland werden gemaakt. Dat geldt ook voor de vliegtuigbouw." Die praktijken werden tijdens jaren negentig volgens het Russische Federal Air Transportation Agency weliswaar geregeld ontdekt, maar daar zou inmiddels helemaal komaf mee zijn gemaakt.

18:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: namaak, rusland |  Facebook |

31-10-11

Internationale conventie tegen namaak geneesmiddelen

In Moskou hebben een reeks landen de Medicrime Convention ondertekend. Met de nieuwe overeenkomst, ondersteund door de Raad van Europa, verplicht de ondertekenende landen om de namaak van geneesmiddelen te bestraffen. Volgens de World Health Organization vertegenwoordigen namaakgeneesmiddelen in ontwikkelingslanden vaak meer dan 50 procent van de totale farmaceutische markt. Ook in een aantal Europese landen varieert hun marktaandeel tussen 6 procent en 20 procent. In ontwikkelde landen met een efficiënte bestrijding bedraagt dat minder dan 1 procent.

De Medicrime Convention is het eerste internationale verdrag om de industrie van namaakgeneesmiddelen te bestrijden. "Deze activiteiten brengen schade toe aan de patiënten en ontzeggen inkomsten aan de legale geneesmiddelenindustrie," aldus een woordvoerder van de Raad van Europa, die zich al langer zorgen maakt over de afwezigheid van een internationale wetgeving terzake en de beperkte sancties die tegen inbreuken worden voorzien. Bovendien vormt ook de betrokkenheid van de internationale georganiseerde misdaad een bedreiging.

"Vaak worden deze inbreuken niet ernstig genoeg bestempeld om strafmaatregelen te nemen," merkt de woordvoerder nog op. "In een aantal landen werden al sancties genomen, maar andere regeringen zullen nieuwe maatregelen moeten invoeren." Naast een grote groep Europese landen, ondertekende onder meer ook Rusland de conventie. Rusland stelde de straffen op inbreuken te zullen opdrijven om aan de doelstellingen van de conventie tegemoet te komen.

Er wordt opgemerkt dat namaakgeneesmiddelen meestal onvoldoende actieve bestanddelen bevatten, wat mogelijk fatale gevolgen zou kunnen hebben voor de behandelde patiënt.

 

30-12-10

China legt beslag op grote partijen namaakproducten

In China zijn bij een jongste politie-actie ongeveer zesduizend gevallen van piraterij opgetekend. Dat heeft de Chinese State Adminstration for Industry and Commerce bekend gemaakt. Met de inbreuken tegen het merkenrecht zou in totaal een bedrag van 798 miljoen yuan zijn betrokken. Dat komt overeen met een bedrag van 120 miljoen dollar. Op zes weken tijd zouden 556 namaakfabrieken zijn ontmaskerd. Aan de actie zouden in totaal 360.000 politiemensen hebben deelgenomen. Opgemerkt wordt dat de acties aantonen dat de Chinese overheid steeds strenger optreedt tegen piraterij en namaakgoederen. Bij de jongste acties zouden onder meer namaakproducten van Louis Vuitton, Boss en Prada zijn aangetroffen.

16:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, namaak, piraterij |  Facebook |

05-09-10

Knauf wint proces tegen Russisch namaakbedrijf

Het Duitse bedrijf Knauf, producent van bouwmaterialen, heeft voor een rechtbank in Moskou een proces gewonnen tegen de Russische groep Potekhin, die beschuldigd werd van namaak. Knauf kreeg een schadevergoeding toegewezen van 5 miljoen roebel. Dat komt overeen met een bedrag van 160.000 dollar. Potekhin had twee bedrijven die illegaal plaaster, cement en andere producten van marktleiders zoals Knauf, Unis en Vetonit namaakten. De rechter stelde dat bewezen is dat Potekhin speciale uitrusting voor de namaakproductie had gekocht, verpakkingen met nagemaakte handelsmerken gebruik en de goederen distribueerde bij retailers en groothandelaars in de regio van Moskou.

Knauf zegt in Rusland al jaren te vechten tegen de namaak. Het is naar eigen zeggen de hoogste schadevergoeding die voor een Russische rechtbank kon worden verkregen. Gerd Lenga, general manager van de Russische divisie van Knauf, merkt op dat het bedrijf op eigen kosten al tien jaar de strijd tegen de piraterij voert. Dat heeft het Duitse bedrijf naar eigen zeggen miljoenen euro's per jaar gekost. Vladimir Potekhin, topman van het namaakbedrijf, werd ook veroordeeld tot anderhalf jaar gevangenisstraf. De veroordeling was het gevolg van een poging tot omkoperij van een vertegenwoordiger van een beveiligingsbedrijf dat betrokken was bij het onderzoek naar de activiteiten van Potekhin. Ook werd hij schuldig bevonden aan het illegaal bezit van wapens.

Een woordvoerder van Knauf merkt op dat de Duitse groep private beveiligingsfirma's inschakelen in het ontmaskeren van illegale producties en het sluiten van retailers die namaakproducten verkopen. "De Russische regering en de maatschappij nemen het probleem van de namaakindustrie nog altijd niet ernstig," aldus een juridisch raadsman van Knauf tegenover de Russische krant The Moscow Times. "Het kan misschien paradoxaal lijken, maar zoveel de armen als de rijken blijken bereid te zijn om namaakproducten te kopen." De relatieve machteloosheid tegen namaak is voor vele bedrijven een belangrijke barrière om in Rusland te investeren.

14:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, namaak, knauf |  Facebook |

27-02-09

Namaak blijft voor eBay fundamenteel probleem

De Duitse politie heeft een groot succes geboekt in zijn strijd tegen namaakproducten door beslag te leggen op twintig ton namaakkledij. Het Duitse gerecht kwam de piraten op het spoor na een tip van de veilingsite eBay, die met dergelijke samenwerking schade wil tegengaan aan zijn imago als betrouwbare shopping-site. De online veilingsite investeert elk jaar 20 miljoen dollar om veiligheid en vertrouwen op te bouwen. Jeffrey Lindsay, analist bij het bureau Sanford C. Bernstein, stelt dan ook dat eBay in de mening van zijn klanten slechts zo goed is als zijn slechtste verkoper. Ook merkeigenaars zeggen dat eBay onvoldoende inspanningen doet om piraterij tegen te gaan. Onder meer het cosmeticabedrijf L'Oreal heeft een klacht tegen eBay neergelegd wegens de verkoop van namaakgoederen.

"De politie in de Duitse stad Wetzlar ontving een klacht over het feit dat holograms van shirts van het merk La Martina bij het wassen verbleekten, wat duidelijk maakte dat het om namaak ging," aldus de financiële nieuwsdienst Bloomberg. "De onderzoekers contacteerden eBay, nadat gebleken was dat de verkoper ook op de website handel dreef. Daarop ging eBay op zoek naar bankrekeningen, verzendadressen en computercodes. Op die manier konden bij tien huiszoekingen meer dan 150.000 producten worden gerecupereerd. De politie van Wetzlar benadrukte dat eBay goed meegewerkt had aan het onderzoek. Een woordvoerder van eBay Duitsland stelde daarbij dat de veilingsite er zich bijzonder goed van bewust is dat namaakgoederen zijn klanten benadelen, met als gevolg dat er minder wordt geboden, wat de verkopers en dus ook eBay schade toebrengt."

Volgens eBay hebben controlemaatregelen ervoor gezorgd dat namaak kon herleid worden tot één procent van het totale aanbod. Nieuwe aanbiedingen worden constant gecontroleerd om de verkoop van pornografie, wapens en ivoor tegen te gaan en namaakgoederen op te sporen. "Een verkeerde spelling van een merknaam, een veelgebruikte methode om woordzoekers te omzeilen, is al voldoende om een verkoop te blokkeren," aldus een woordvoerder van eBay. "Bovendien kunnen ook merken de aangeboden producten controleren, want zij zijn het best geplaatst om uit te maken of er al dan niet sprake is van piraterij." Maar L'Oreal en andere merkeigenaars voeren aan dat het niet hun taak is om namaak op te sporen en dat eBay die verantwoordelijkheid moet nemen.

"Volgens L'Oreal negeert eBay het risico dat namaakproducten worden aangeboden," voert Bloomberg aan. "Volgens L'Oreal is 60 procent van de producten die op eBay onder zijn naam worden verkocht, namaak." EBay ontkent echter de aantijgingen. Er wordt aangevoerd dat sinds de invoering van de controles door de merkeigenaars vorig jaar nog 3.000 online verkopen van Zwitserse uurwerken werden geteld, tegenover 10.000 het jaar voordien. Van La Martina werden vorig jaar nog 1.800 producten aangeboden, tegenover 3.000 aanbiedingen het jaar voordien. Toch stelt Quilate Servicos, de Portugese eigenaar van La Martina in Europa, dat nog altijd 99 procent van alle aangeboden producten namaak is. Quilate is niet van plan om eBay te vervolgen, maar stuurt wel aan op strengere maatregelen.

14:48 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, veiling, ebay, namaak |  Facebook |

21-10-08

Vervalsing na-oorlogse Russische kunst groeiend probleem

kabakov1De markt van de Russische na-oorlogse kunst wordt steeds meer geconfronteerd met namaak. Dat zegt de Russische kunstenaar Ilya Kabakov. Hij zegt persoonlijk al gestuit te zijn op de verkoop van namaak van zijn oeuvre. Eén van de oorzaken van de namaakgolf is volgens hem de groeiende vraag en de stijgende prijs van na-oorlogse kunst. Kabakov heeft nu acties aangekondigd tegen het criminele namaakcircuit. Kabakov is op dit ogenblik de duurste Russische kunstenaar uit de na-oorlogse periode. Zijn werk 'Beetle' uit 1982 werd begin dit jaar voor 5 miljoen dollar.

"Criminelen rekenen op de naïviteit van de koper en diens hoop om een vroeg of belangrijk werd van een bekende en een dure kunstenaar te kunnen verwerven aan een goedkope prijs," vertelde Emilia Kabakov, echtgenote van de Russische kunstenaar, aan de nieuwsdienst Bloomberg. Vorige maand opende Kabokov zijn eerste tentoonstelling in Moskou sinds hij de Sovjet-Unie ontvluchtte en zich in de Verenigde Staten vestigde. Dat zorgde volgens Bloomberg voor een groeiende interesse van Russische verzamelaars in het werk van Kabokov.

"Kort na de opening van de tentoonstelling werden er volgens de kunstenaar al zeven namaakschilderijen van Kabokov aan een Russische verzamelaar aangeboden," aldus Bloomberg. "Volgens de verkoper waren de werken in de jaren tachtig door de douane aan de grens van de Sovjet-Unie in beslag genomen." Deze maand vroeg de Londense dealer Yelena Walker aan Kabakov om een werk te authentificeren dat aan een Russische klant was aangeboden. Het bleek om een vervalsing te gaan.

Volgens Emilia Kabakov begonnen in de jaren negen de eerste vervalsingen van hun werk op de markt te komen. "Meestal ging het om amateuristische kopieën die werden verkocht voor ongeveer 2.000 dollar," stelt ze. "Het eerste echt vervalste schilderij dook pas in 2005 op en werd aangeboden voor den prijs van 200.000 dollar." De Kabokovs gaan nu een lijst met foto's van vervalsingen op hun website plaatsen. Indien de situatie nog erger wordt, zullen ze naar eigen zeggen de internationale politiediensten inschakelen.

"De vervalsing van na-oorlogse Russische kunst is erger dan met de klassieke Russische kunst," zegt Vladimir Roschin, uitgever van 'The Catalog of Fraudulent Art Works'. Dat heeft volgens hem vooral te maken met een gebrek aan onafhankelijke experts en onderzoek naar na-oorlogse kunst.

13:11 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kunst, rusland, namaak, kabakov |  Facebook |

15-07-08

Veilingsites niet verantwoordelijk voor verkoop namaak

Het online veilingbedrijf eBay hoeft geen extra stappen te ondernemen om te vermijden dat namaak Tiffany-juwelen op zijn website worden verkocht. Dat heeft een federale jury in de Verenigde Staten beslist. Daarbij werd gesteld dat bedrijven uiteindelijk zelf verantwoordelijk zijn voor de bescherming van hun merkenrechten. Met deze uitspraak komt een einde aan een geding dat vier jaar heeft geduurd en dat van nabij werd gevolgd door internetbedrijven en producenten van luxegoederen die de online verkoop van namaakproducten willen tegengaan.

"Tiffany stelde in zijn klacht dat eBay zijn ogen sloot voor de verkoop van namaakproducten op zijn website," aldus het persbureau Reuters. "Het veilingbedrijf heeft echter altijd volgehouden dat het onmogelijk was om uit te zoeken of aangeboden goederen al dan niet namaak zijn. Bovendien merkte eBay op dat Tiffany niet voldoende heeft geparticipeerd in de programma's van het veilingbedrijf die merkeneigenaars wil helpen om fraude te voorkomen." De rechter stelde niet onsympathiek te staan tegenover producenten die met online fraude worden geconfronteerd, maar voegde er aan toe dat de wet duidelijk aan de kant van eBay staat.

Rechter Richard Sullivan benadrukte dat bedrijven zoals eBay niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor overtredingen van het eigendomsrecht, alleen maar op hun algemeen weten dat dergelijke fraude op hun websites zou kunnen gebeuren. De veilingsite noemde de uitspraak een overwinning voor de consument en stelde dat nu duidelijk is aangegeven dat de bescherming van merkenrechten in eerste plaats de verantwoordelijkheid is voor de merkeneigenaars.

Mark Aaron, woordvoerder van Tiffany, stelt dat het luxebedrijf zwaar ontgoocheld is door de uitspraak, die volgens hem verkopers van namaakgoederen toelaat om online de consumenten te bedriegen. Volgens eBay wordt 90 procent van de namaakgoederen al na enkele uren verwijderd nadat de merkeigenaars alarm slaan. Volgens de rechter is eBay alleen aansprakelijk wanneer de website niet zou reageren wanneer het door de merkeneigenaars van een fraudegeval op de hoogte is gebracht.

In Europa wordt geregeld een ander standpunt ingenomen. Eerder dit jaar verplichtte een Franse rechter eBay om aan LVMH een bedrag van 61 miljoen dollar te betalen omdat op zijn websites namaak luxehandtassen en parfums van Christian Dior en Louis Vuitton, eigendom van LVMH, werden verkocht. Het internetbedrijf is tegen die uitspraak in beroep gegaan. Volgens eBay is een meer open markt van levensbelang voor een bloeiende internethandel. Verwacht wordt dat Tiffany zelf in beroep zal gaan tegen de Amerikaanse uitspraak.

15:54 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, e-commerce, ebay, tiffany, namaak |  Facebook |

26-05-08

Ook Europa produceert namaak sterke drank

Al wordt China bestempeld als de grootste bedreiging voor de eigendomsrechten van de Europese producenten van sterke dranken. Het probleem situeert zich volgens Jamie Fortescue, directeur-generaal van de European Spirits Organization (CEPS), ook in eigen huis. Dat heeft volgens hem vooral te maken met de recentste uitbreiding van de Europese Unie tot 27 lidstaten. Fortescue stelt dat ook de nieuwe lidstaten voor een piraterij-probleem zorgen.

“Indien we een sterk standpunt willen innemen tegenover China, moeten we datzelfde ook intern doen,” vertelde Fortescue tegenover het magazine BeverageDaily. “We geloven dat een aantal lidstaten niet echt strikt optreden tegenover piraten. Die bedreigen echter niet alleen het imago van de belangrijke producten, maar ook de gezondheid van de consument.” Er wordt volgens Fortescue binnen de CEPS bekeken hoe het probleem kan aangepakt worden.

Fortescue wijst er daarbij op dat een goede wetgeving daarbij onontbeerlijk is. “In sommige lidstaten van de Europese Unie is het op dit ogenblik moeilijk om een vervolging in te stellen tegen de vervaardiging van namaakproducten,” aldus nog de CEPS-topman. “Misschien moeten we met een aantal andere sectoren, die ook door namaak zijn getroffen, daarin samenwerken.”

Meer over voeding en drank

16:46 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ceps, sterke drank, namaak, piraterij |  Facebook |

26-04-08

Amerikaanse regering waarschuwt piratenlanden

De Amerikaanse regering heeft negen landen ervan beschuldigd dat zij te weinig doen in de strijd tegen de verkoop van namaakkopieën van films, computers en andere producten. Het gaat om China, Rusland, Argentinië, Chili, India, Israël, Pakistan, Thailand en Venezuela. Zij komen op een lijst en zullen volgens de Amerikaanse regering scherp in de gaten worden gehouden. Bij weinig of geen verbetering lopen ze het risico op economische sancties.

De Amerikaanse regering voert aan dat producenten uit de Verenigde Staten veel geld mislopen door de piraterij. Een regeringsfunctionaris noemde piraterij één van de grootste bedreigingen van de wereldeconomie. In totaal zou de Verenigde Staten vorig jaar ruim 35 miljard dollar schade geleden hebben door piraterij. "Deze piraten stelen niet alleen ideeën, maar ook banen en vormen een bedreiging voor onze gezondheid en veiligheid," aldus een woordvoerster van de Amerikaanse regering.

Aangevoerd wordt dat piraterij een brede waaier van sectoren treft, gaande van namaakgeneesmiddelen tot de illegale productie van auto-onderdelen. Naast de negen landen, werden ook 36 andere landen op een lager niveau van controle geplaatst. Daaronder zijn veel landen uit de voormalige Sovjet-Unie en het Warschau-pact terug te vinden, maar ook westerse landen zoals Italië, Griekenland en Noorwegen en buurland Canada.

15:51 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, namaak, piraterij |  Facebook |

31-05-07

Meer namaakgoederen in Europa

Het aantal nepgoederen dat aan de grenzen van de Europese Unie werd onderschept, is vorig jaar meer dan verdrievoudigd. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Commissie. Het voorbije jaar werden meer dan 250 miljoen illegale namaakartikelen onderschept, tegen 75 miljoen het jaar voordien en 100 miljoen in 2004. Tachtig procent van de namaakspullen komt uit China. Zestig procent van alle namaakgoederen bestaan uit sigaretten.

Uit India komen vooral nepmedicijnen. Smokkelaars maken steeds meer gebruik van het internet of kleine postpakketjes, wat het werk van de douane bemoeilijkt. Eurocommissaris voor douanezaken László Kovács waarschuwt dat niet alleen professionele smokkelaars de nepgoederen de EU-grens overbrengen. "Ook vakantiegangers mogen zich niet laten verleiden tot het kopen van namaakproducten,” voerde hij aan.

Een groot pakket van de namaakproducten wordt Europa binnengebracht via Italië. Het voorbije jaar zouden er 88,9 miljoen namaakproducten in beslag zijn genomen. In Italië werden het voorbije jaar 170 ton illegale sigaretten in beslag genomen. Dat is twee keer zoveel als het jaar voordien. De zuidelijke havenstad Napels wordt beschouwd als de belangrijkste doorvoerhaven voor namaakproducten.

16:16 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie, namaak |  Facebook |

20-12-06

Italië namaakcentrum van Europa

In geen enkel Europees land worden zo veel namaakartikelen verhandeld als in Italië. De Italiaanse namaaksector is jaarlijks goed voor een omzet van 3,5 miljard euro. Dat blijkt uit een jaarverslag van de Guardia di Finanza, de financiële opsporingsdienst van het Italiaanse ministerie van defensie.

Volgens de Guardia di Finanza zijn dit jaar in Italië 88,9 miljoen nepartikelen in beslag genomen. Dat is meer dan in alle andere lidstaten van de Europese Unie samen, want daar werden vorig jaar in totaal slechts 75,7 miljoen piratenartikelen onderschept. Het gaat vooral om levensmiddelen, maar ook om elektronica en modeartikelen.

Ook onderschepte Italië dit jaar 170 ton illegale sigaretten, ruim twee keer zo veel als vorig jaar. De zuidelijke havenstad Napels, berucht door het recente bloedige geweld door misdaadsyndicaten, is de belangrijkste doorvoerhaven voor een de namaakspullen. De smokkelwaar blijkt hoofdzakelijk afkomstig te zijn uit China.

16:32 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: italie, namaak |  Facebook |