31-10-13

Voedselconsument vraagt label voor nanotechnologie

De consument wil het gebruik van nanotechnologie in voeding met een label duidelijk wordt gemaakt. Bovendien blijkt de consument bereid te zijn om voor dat label een extra bedrag te betalen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de North Carolina State University en de University of Minnesota. De onderzoekers merken op dat de vraag naar een label niet gepaard gaat met een verzet tegen het gebruik van nanotechnologie in voedingen. Er wordt aan toegevoegd dat veel respondenten aangaven voorstander te zijn van nanotechnologie die een positieve impact zou hebben op de voedingswaarde of de houdbaarheidsdatum van de producten.

Lees Verder

12:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding, nanotechnologie |  Facebook |

31-08-13

Romeinen hadden al vroeg inzicht in nanotechnologie

De Romeinen lijken zestienhonderd jaar geleden al gebruik gemaakt te hebben van nanotechnologie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het University College London naar de constructie van Romeinse Lycurgus-beker, die onder afwijkende lichtomstandigheden ook andere kleuren kon aannemen. Opgemerkt wordt dat metalen bestanddelen voor het glas wellicht eindeloos werd gemalen tot er duizenden partikels nodig waren om overeen te komen met één zandkorrel. Maar bovendien bleken de scheppers van de beker volgens de onderzoekers ook te beseffen dat een verschillende dikte van het glas ook tot variaties in de kleur konden leiden.

Lees Verder

13:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: romeinen, nanotechnologie |  Facebook |

27-05-12

Ruimtevaartindustrie staat voor belangrijke democratisering

Cubesats en lowcost-lanceerraketten vormen een mogelijke basis voor een gedemocratiseerde ruimtevaart-industrie. Dat zegt de Britse technologie-journalist Chris Edwards. Door de ontwikkeling van miniatuur-satellieten en goedkope lanceersystemen wordt de drempel tot de ruimtevaart voor kleinere ondernemingen volgens Edwards immers gevoelig verlaagd. Tegen het einde van dit jaar zal het UK Space Agency met UKube-1 een eerste nanosatelliet lanceren. Bij de UKube-1 zal de periode tussen concept en lancering slechts twee jaar in beslag hebben genomen.

De UKube-1 heeft slechts de omvang van een cd-houder en zal gelanceerd worden met een omgebouwde intercontinentale ballistische raket. "De lancering zal de ruimtevaart open stellen voor honderden organisaties," voert Chris Edwards aan. "Ontwikkelaar Clyde Space kreeg pas in november vorig jaar van het UK Space Agency de toestemming om zijn ontwerp verder te ontwikkelen. Snelheid is echter cruciaal in de opkomende markt van nanosatellieten en vergt ook een specifieke aanpak, waarbij gebruik gemaakt wordt van onderdelen die op de commerciële markt beschikbaar zijn."

Volgens Craig Clark, chief executive van Clyde Space, moet UKube-1 de mogelijkheden van Groot-Brittannië op het gebied van ruimtevaart aantonen en studenten aan scholen en universiteiten aanzetten om deel te nemen aan ruimtevaart-experimenten. De payload van UKube-1 bestaat uit vijf elementen die een mengeling vormen van commerciële en academische projecten. Aan boord bevindt zich onder meer MyPocketQub, een platform voor experimenten dat gedurende één jaar één gebruiker per dag zal toelaten om software te uploaden en laten werken.

Lees Verder

09:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ruimtevaart, nanotechnologie |  Facebook |

Nanotechnologie wapen in strijd tegen resistente bacteriën

Nanotechnologie kan een belangrijk element vormen om het probleem van resistentie tegen antibiotica te bestrijden. Dat zeggen onderzoekers van het Massachusetts Institute of Technology (MIT). De onderzoekers stellen dat nanotechnologie het mogelijk maakt om bacteriën met zwaardere dosissen antibiotica te bestoken zonder dat schade wordt toegebracht aan de rest van het lichaam. Op die manier kan nanotechnologie volgens de onderzoekers een aantal mogelijke neveneffecten van antibiotica ontwijken en de gezonde bacteriën in het lichaam te sparen.

De voorbije decennia zijn bacteriën steeds resistenter geworden tegen bestaande geneesmiddelen. Eén van de strategieën om dat probleem aan te pakken is het overweldigen van de defensie van de bacteriën door de inzet van gerichte nanopartikels om grote dosissen van bestaande antibiotica toe te kunnen dienen. "Resistentie betekent niet dat de bacterie ongevoelig is geworden voor het antibioticum, maar wel dat ze alleen nog kan worden overwonnen met hogere concentraties van het bestrijdingsmiddel," merkt onderzoeksleider Aleks Radovic-Moreno op.

"Vaak is het echter onmogelijk om hoge dosissen toe te dienen omdat antibiotica vaak een toxische inwerking hebben op het lichaam," stipt Radovic-Moreno nog aan. "Door nanotechnologie kunnen aanvallen tegen bacteriën echter geconcentreerd worden, zodat de rest van het lichaam gespaard blijft." In de ontwikkeling van het Massachusetts Institute of Technology wordt aan de nanopartikels een positieve lading meegegeven om zich aan de ziektekiemen te binden en aan te vallen.

Het experiment was gericht op het toedienen van vancomycine, een product om resistente infecties te bestrijden, maar de partikels zouden volgens de onderzoekers kunnen worden gemodificeerd om andere antibiotica of combinaties van geneesmiddelen te leveren.

Lees Verder

09:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nanotechnologie, bacterie, gezondheid |  Facebook |

26-12-11

Nanotechnologie kan farmaceutica gevoelig goedkoper maken

Onderzoekers aan de University of Copenhagen zeggen een nieuwe methode ontwikkeld te hebben die het mogelijk maakt om geneesmiddelen sneller en milieuvriendelijker te ontwikkelen. Die methode zal volgens hen kunnen leiden tot goedkopere geneesmiddelen voor de consumenten. Het team zegt vijf jaar gewerkt te hebben aan de nieuwe technologie, die het mogelijk zou maken met volumes die een biljoen keer lager liggen dan de huidige methodes toelaten. Bovendien zouden miljoenen stalen parallel kunnen worden getest.

"Voor de eerste keer is er aangetoond dat het mogelijk is om bij het ontwikkelen van geneesmiddelen met extreem beperkte volumes te werken," merkt onderzoeker Dimitrios Stamou, hoofd van de Bionano Group aan de Univeristy of Copenhagen, op. "Wanneer er met dergelijke kleine volumes kan worden gewerkt, kunnen er tegelijkertijd meer reacties worden getest. Aangezien tests de basis vormen voor nieuwe geneesmiddelen, kan de methode bijzonder grote voordelen opleveren."

"Bovendien kan door de methode de voorraad gebruikte materialen gevoelig worden teruggedrongen," voert professor Stamou nog aan. "Dat levert belangrijke ecologische voordelen op en beperkt ook de kosten van het onderzoek. Daardoor zal uiteindelijk ook de kostprijs voor de consument beperkt kunnen worden." De methode zal de farmaceutische industrie volgens de wetenschapper toelaten om geneesmiddelen sneller, goedkoper en milieuvriendelijker te ontwikkelen.

 

 

 

 

 

 

08:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geneeskunde, nanotechnologie |  Facebook |

10-10-11

Voedingsindustrie ontkent geheimzinnigheid over nanotechnologie

De Europese voedingsindustrie wil transparanter rond het gebruik van nanotechnologie, maar wordt daarin afgeremd door commerciële gevoeligheden. Dat heeft Kathy Groves, projectmanager innovatie bij Leatherhead Food Research, gezegd in een reactie op de kritiek over geheimzinnigheid over de inzet van nanotechnologie. Volgens Groves zijn de voedingsbedrijven bereid om informatie over nanotechnologie te verstrekken, maar moet dat kunnen gebeuren zonder dat de ondernemingen daarmee hun concurrentieel voordeel verliezen.

Er is veel kritiek over de zwijgzaamheid die de voedingssector zou aanhouden over de inzet van nanotechnologie. "De sector moet echter duidelijk maken dat wetenschap en technologie geen bedreiging, maar een verbetering vormen voor het vertrouwen in voeding," stipte Groves aan tegenover het magazine Foodnavigator. "Alle belanghebbenden moeten deze boodschap duidelijk maken aan de consument. Er moet een groter inzicht worden verspreid over de voedingsprocessen. Bovendien moet de nadruk worden gelegd op de voordelen van de nieuwe technologieën."

Onder meer wijst Groves erop dat met nieuwe technologieën gezondere alternatieven kunnen worden gerealiseerd van producten met onder meer hogere gehaltes aan vetten, zouten en suikers, zonder dat er compromissen moeten worden gesloten op het gebied van smaak. Ook moet volgens Groves duidelijk worden gemaakt dat er grote verschillen zijn tussen de diverse nanomaterialen, die ook worden gecreëerd op basis van organische producten, zoals oliën en proteïnen.

19:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, nanotechnologie, voeding |  Facebook |

07-09-11

Sport wordt speelterrein van bionische superatleten

In het midden van de eeuw zullen de teams op de Rugby World Cup wellicht bestaan uit elite-sportmannen met bionische inplantingen, ingebouwde chips om de prestaties te volgen en shirts met nanotechnologie om kleine verwondingen te genezen. De wedstrijden zullen geleid worden door robots. De toeschouwers zullen de wedstrijden volgen vanuit luxueuze hotelkamers die het stadion omranden. Dat zegt Ian Yeoman, professor aan de Victoria University in Nieuw-Zeeland.

"Het beeld lijkt misschien op science-fiction, maar een aantal van die technologieën zijn al op de markt of worden op dit ogenblik ontwikkeld," voert professor Yeoman, die volgend jaar het boek 'Tomorrow's Tourism' lanceert, aan. Hij geeft toe dat zijn onderzoek zich toespitst op technologieën die mogelijk zijn en niet rekening houdt met een wenselijkheid. Hij stelt wel dat de ethiek constant verandert. Wat vandaag absoluut onmogelijk lijkt, kan volgens hem over twintig jaar misschien algemeen aanvaard zijn.

Bionische atleten - een samengaan van mens en robot - is volgens Yeoman duidelijk een realiteit aan het worden. "Genetische engineering biedt de mogelijkheid tot designer-babies," merkt hij op. "Bovendien zijn implantaten steeds meer gewoon geworden voor organen, beenderen en ledematen." Hij verwijst daarbij naar de Zuid-Afrikaanse atleet Oscar Pistorius, die zich met twee prothese-benen geplaatst heeft voor de Olympische Spelen van Londen.

"Bovendien zijn er de zogenaamde nanobots, die de bloedsomloop kunnen binnendringen om cellen te voeden en afval af te voeren," merkt Yeoman op. "Mensen met injecties van deze nanobots kunnen uitstekende atleten worden. Nanotechnologie kan gebruikt worden bij textiel om microben en vervuiling te bestrijden. Dat wordt al gebruikt om de schoenen van atleten zuiver te houden. Volgens een aantal consulenten kan vooruitgang worden gebruikt om kwetsuren te detecteren vooral ze duidelijk worden."

Hij wijst er ook op dat vooruitgang in voeding en andere takken van de wetenschap een impact zullen hebben op de gezondheid en prestaties van atleten. "Het herstel na kwetsuren kan daarvoor met 300 procent worden versneld," aldus Yeoman. Verder heeft hij het over rugby-ballen met rfid-technologie en robot-lijnrechters, waardoor scheidsrechterlijke vergissingen grotendeels uitgesloten zullen kunnen worden.

17:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nanotechnologie, sport |  Facebook |