31-10-13

Voedselconsument vraagt label voor nanotechnologie

De consument wil het gebruik van nanotechnologie in voeding met een label duidelijk wordt gemaakt. Bovendien blijkt de consument bereid te zijn om voor dat label een extra bedrag te betalen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de North Carolina State University en de University of Minnesota. De onderzoekers merken op dat de vraag naar een label niet gepaard gaat met een verzet tegen het gebruik van nanotechnologie in voedingen. Er wordt aan toegevoegd dat veel respondenten aangaven voorstander te zijn van nanotechnologie die een positieve impact zou hebben op de voedingswaarde of de houdbaarheidsdatum van de producten.

Lees Verder

12:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding, nanotechnologie |  Facebook |

31-08-13

Romeinen hadden al vroeg inzicht in nanotechnologie

De Romeinen lijken zestienhonderd jaar geleden al gebruik gemaakt te hebben van nanotechnologie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het University College London naar de constructie van Romeinse Lycurgus-beker, die onder afwijkende lichtomstandigheden ook andere kleuren kon aannemen. Opgemerkt wordt dat metalen bestanddelen voor het glas wellicht eindeloos werd gemalen tot er duizenden partikels nodig waren om overeen te komen met één zandkorrel. Maar bovendien bleken de scheppers van de beker volgens de onderzoekers ook te beseffen dat een verschillende dikte van het glas ook tot variaties in de kleur konden leiden.

Lees Verder

13:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: romeinen, nanotechnologie |  Facebook |

27-05-12

Ruimtevaartindustrie staat voor belangrijke democratisering

Cubesats en lowcost-lanceerraketten vormen een mogelijke basis voor een gedemocratiseerde ruimtevaart-industrie. Dat zegt de Britse technologie-journalist Chris Edwards. Door de ontwikkeling van miniatuur-satellieten en goedkope lanceersystemen wordt de drempel tot de ruimtevaart voor kleinere ondernemingen volgens Edwards immers gevoelig verlaagd. Tegen het einde van dit jaar zal het UK Space Agency met UKube-1 een eerste nanosatelliet lanceren. Bij de UKube-1 zal de periode tussen concept en lancering slechts twee jaar in beslag hebben genomen.

De UKube-1 heeft slechts de omvang van een cd-houder en zal gelanceerd worden met een omgebouwde intercontinentale ballistische raket. "De lancering zal de ruimtevaart open stellen voor honderden organisaties," voert Chris Edwards aan. "Ontwikkelaar Clyde Space kreeg pas in november vorig jaar van het UK Space Agency de toestemming om zijn ontwerp verder te ontwikkelen. Snelheid is echter cruciaal in de opkomende markt van nanosatellieten en vergt ook een specifieke aanpak, waarbij gebruik gemaakt wordt van onderdelen die op de commerciële markt beschikbaar zijn."

Volgens Craig Clark, chief executive van Clyde Space, moet UKube-1 de mogelijkheden van Groot-Brittannië op het gebied van ruimtevaart aantonen en studenten aan scholen en universiteiten aanzetten om deel te nemen aan ruimtevaart-experimenten. De payload van UKube-1 bestaat uit vijf elementen die een mengeling vormen van commerciële en academische projecten. Aan boord bevindt zich onder meer MyPocketQub, een platform voor experimenten dat gedurende één jaar één gebruiker per dag zal toelaten om software te uploaden en laten werken.

Lees Verder

09:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ruimtevaart, nanotechnologie |  Facebook |

Nanotechnologie wapen in strijd tegen resistente bacteriën

Nanotechnologie kan een belangrijk element vormen om het probleem van resistentie tegen antibiotica te bestrijden. Dat zeggen onderzoekers van het Massachusetts Institute of Technology (MIT). De onderzoekers stellen dat nanotechnologie het mogelijk maakt om bacteriën met zwaardere dosissen antibiotica te bestoken zonder dat schade wordt toegebracht aan de rest van het lichaam. Op die manier kan nanotechnologie volgens de onderzoekers een aantal mogelijke neveneffecten van antibiotica ontwijken en de gezonde bacteriën in het lichaam te sparen.

De voorbije decennia zijn bacteriën steeds resistenter geworden tegen bestaande geneesmiddelen. Eén van de strategieën om dat probleem aan te pakken is het overweldigen van de defensie van de bacteriën door de inzet van gerichte nanopartikels om grote dosissen van bestaande antibiotica toe te kunnen dienen. "Resistentie betekent niet dat de bacterie ongevoelig is geworden voor het antibioticum, maar wel dat ze alleen nog kan worden overwonnen met hogere concentraties van het bestrijdingsmiddel," merkt onderzoeksleider Aleks Radovic-Moreno op.

"Vaak is het echter onmogelijk om hoge dosissen toe te dienen omdat antibiotica vaak een toxische inwerking hebben op het lichaam," stipt Radovic-Moreno nog aan. "Door nanotechnologie kunnen aanvallen tegen bacteriën echter geconcentreerd worden, zodat de rest van het lichaam gespaard blijft." In de ontwikkeling van het Massachusetts Institute of Technology wordt aan de nanopartikels een positieve lading meegegeven om zich aan de ziektekiemen te binden en aan te vallen.

Het experiment was gericht op het toedienen van vancomycine, een product om resistente infecties te bestrijden, maar de partikels zouden volgens de onderzoekers kunnen worden gemodificeerd om andere antibiotica of combinaties van geneesmiddelen te leveren.

Lees Verder

09:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nanotechnologie, bacterie, gezondheid |  Facebook |

26-12-11

Nanotechnologie kan farmaceutica gevoelig goedkoper maken

Onderzoekers aan de University of Copenhagen zeggen een nieuwe methode ontwikkeld te hebben die het mogelijk maakt om geneesmiddelen sneller en milieuvriendelijker te ontwikkelen. Die methode zal volgens hen kunnen leiden tot goedkopere geneesmiddelen voor de consumenten. Het team zegt vijf jaar gewerkt te hebben aan de nieuwe technologie, die het mogelijk zou maken met volumes die een biljoen keer lager liggen dan de huidige methodes toelaten. Bovendien zouden miljoenen stalen parallel kunnen worden getest.

"Voor de eerste keer is er aangetoond dat het mogelijk is om bij het ontwikkelen van geneesmiddelen met extreem beperkte volumes te werken," merkt onderzoeker Dimitrios Stamou, hoofd van de Bionano Group aan de Univeristy of Copenhagen, op. "Wanneer er met dergelijke kleine volumes kan worden gewerkt, kunnen er tegelijkertijd meer reacties worden getest. Aangezien tests de basis vormen voor nieuwe geneesmiddelen, kan de methode bijzonder grote voordelen opleveren."

"Bovendien kan door de methode de voorraad gebruikte materialen gevoelig worden teruggedrongen," voert professor Stamou nog aan. "Dat levert belangrijke ecologische voordelen op en beperkt ook de kosten van het onderzoek. Daardoor zal uiteindelijk ook de kostprijs voor de consument beperkt kunnen worden." De methode zal de farmaceutische industrie volgens de wetenschapper toelaten om geneesmiddelen sneller, goedkoper en milieuvriendelijker te ontwikkelen.

 

 

 

 

 

 

08:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geneeskunde, nanotechnologie |  Facebook |

10-10-11

Voedingsindustrie ontkent geheimzinnigheid over nanotechnologie

De Europese voedingsindustrie wil transparanter rond het gebruik van nanotechnologie, maar wordt daarin afgeremd door commerciële gevoeligheden. Dat heeft Kathy Groves, projectmanager innovatie bij Leatherhead Food Research, gezegd in een reactie op de kritiek over geheimzinnigheid over de inzet van nanotechnologie. Volgens Groves zijn de voedingsbedrijven bereid om informatie over nanotechnologie te verstrekken, maar moet dat kunnen gebeuren zonder dat de ondernemingen daarmee hun concurrentieel voordeel verliezen.

Er is veel kritiek over de zwijgzaamheid die de voedingssector zou aanhouden over de inzet van nanotechnologie. "De sector moet echter duidelijk maken dat wetenschap en technologie geen bedreiging, maar een verbetering vormen voor het vertrouwen in voeding," stipte Groves aan tegenover het magazine Foodnavigator. "Alle belanghebbenden moeten deze boodschap duidelijk maken aan de consument. Er moet een groter inzicht worden verspreid over de voedingsprocessen. Bovendien moet de nadruk worden gelegd op de voordelen van de nieuwe technologieën."

Onder meer wijst Groves erop dat met nieuwe technologieën gezondere alternatieven kunnen worden gerealiseerd van producten met onder meer hogere gehaltes aan vetten, zouten en suikers, zonder dat er compromissen moeten worden gesloten op het gebied van smaak. Ook moet volgens Groves duidelijk worden gemaakt dat er grote verschillen zijn tussen de diverse nanomaterialen, die ook worden gecreëerd op basis van organische producten, zoals oliën en proteïnen.

19:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, nanotechnologie, voeding |  Facebook |

07-09-11

Sport wordt speelterrein van bionische superatleten

In het midden van de eeuw zullen de teams op de Rugby World Cup wellicht bestaan uit elite-sportmannen met bionische inplantingen, ingebouwde chips om de prestaties te volgen en shirts met nanotechnologie om kleine verwondingen te genezen. De wedstrijden zullen geleid worden door robots. De toeschouwers zullen de wedstrijden volgen vanuit luxueuze hotelkamers die het stadion omranden. Dat zegt Ian Yeoman, professor aan de Victoria University in Nieuw-Zeeland.

"Het beeld lijkt misschien op science-fiction, maar een aantal van die technologieën zijn al op de markt of worden op dit ogenblik ontwikkeld," voert professor Yeoman, die volgend jaar het boek 'Tomorrow's Tourism' lanceert, aan. Hij geeft toe dat zijn onderzoek zich toespitst op technologieën die mogelijk zijn en niet rekening houdt met een wenselijkheid. Hij stelt wel dat de ethiek constant verandert. Wat vandaag absoluut onmogelijk lijkt, kan volgens hem over twintig jaar misschien algemeen aanvaard zijn.

Bionische atleten - een samengaan van mens en robot - is volgens Yeoman duidelijk een realiteit aan het worden. "Genetische engineering biedt de mogelijkheid tot designer-babies," merkt hij op. "Bovendien zijn implantaten steeds meer gewoon geworden voor organen, beenderen en ledematen." Hij verwijst daarbij naar de Zuid-Afrikaanse atleet Oscar Pistorius, die zich met twee prothese-benen geplaatst heeft voor de Olympische Spelen van Londen.

"Bovendien zijn er de zogenaamde nanobots, die de bloedsomloop kunnen binnendringen om cellen te voeden en afval af te voeren," merkt Yeoman op. "Mensen met injecties van deze nanobots kunnen uitstekende atleten worden. Nanotechnologie kan gebruikt worden bij textiel om microben en vervuiling te bestrijden. Dat wordt al gebruikt om de schoenen van atleten zuiver te houden. Volgens een aantal consulenten kan vooruitgang worden gebruikt om kwetsuren te detecteren vooral ze duidelijk worden."

Hij wijst er ook op dat vooruitgang in voeding en andere takken van de wetenschap een impact zullen hebben op de gezondheid en prestaties van atleten. "Het herstel na kwetsuren kan daarvoor met 300 procent worden versneld," aldus Yeoman. Verder heeft hij het over rugby-ballen met rfid-technologie en robot-lijnrechters, waardoor scheidsrechterlijke vergissingen grotendeels uitgesloten zullen kunnen worden.

17:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nanotechnologie, sport |  Facebook |

21-04-11

Nanotechnologie gaat zelfde weg op genetische manipulatie

Producenten van voedingsproducten op basis van nanotechnologie dreigen op dezelfde afwijzing te stuiten dat genetisch gemanipuleerd voedsel, tenzij er initiatieven worden genomen om met het publiek een dialoog op te starten rond de risico-percepties waarmee de sector wordt geconfronteerd. Dat is de conclusie van een onderzoek in opdracht van het Britse Food Standards Agency. Er wordt aan toegevoegd dat het gebrek aan kennis over nanotechnologie bij de consument tot verwarring leidt over de betrokken risico's en voordelen.

"Het gebrek aan kennis bij het publiek leidt onveranderd tot scepticisme," merkt Andrew Wadge, wetenschappelijk leider bij het Food Standards Agency, op tegenover het webmagazine Foodnavigator.com. "Dat fenomeen gaat helemaal terug tot de tegenstand tegen pasteurisatie. Het publiek moet overtuigd worden van de voordelen van de technologie, zoals dat ook het geval was bij de magnetron, waar de consument uiteindelijk begreep dat de baten zwaarder wogen dan de potentiële risico's."

Sandy Lawrie, secretaris van het Britse Advisory Committee on Novel Foods and Processes, voegt er aan toe dat het publiek de industrie ervan verdenkt allerlei duistere dingen te doen achter gesloten deuren. De onderzoekers voegen er aan toe dat het publiek zich bij nanotechnologie vooral zorgen maakt over de impact op de gezondheid op lange termijn, het leefmilieu, hogere productiekosten en een gebrek aan objectieve informatie. Het gebruik van nanotechnologie in verpakkingen stuit op minder verzet.

22-02-11

Nanocoating moet luchtvaart goedkoper maken

Luchtvaartmaatschappij EasyJet is een experiment gestart met een nieuwe verf. De speciale coating zou vliegtuigen aerodynamischer moeten maken, zodat ze minder brandstof verbruiken. Dat zou ook de kostprijs voor de consument moeten kunnen verlagen. EasyJet heeft acht toestellen met de experimentele coating geverfd. De test met de coating duurt een heel jaar. Indien de resultaten van het experiment meevallen, zal easyJet de coating ook toepassen op de rest van zijn vloot.

"De nieuwe coating, ontwikkeld door het bedrijf TripleO, maakt microscopisch kleine oneffenheden op de romp van het vliegtuig egaal," meldt de Britse krant The Daily Mail. "Volgens de ontwikkelaars is de coating, geproduceerd met nanotechnologie, honderd keer dunner dan een gemiddelde haar van een mens. De coating voegt in totaal slechts honderd gram extra toe aan het gewicht van het toestel. Experts stellen dat easyJet door de coating twee procent van zijn brandstofrekening per jaar kan besparen.

Budgetmaatschappij EasyJet betaalt op dit ogenblik 750 miljoen pond per jaar aan brandstof. "Rekening houdend met de verwachte prijsstijgingen, zouden de brandstofprijzen voor easyJet kunnen oplopen tot 1 miljard pond," aldus nog de Britse krant. "Dat betekent dat de nieuwe coating de maatschappij een besparing van 20 miljoen pond zou kunnen opleveren." De speciale verf is eerder getest op Amerikaanse militaire vliegtuigen. Volgens TripleO is easyJet de eerste commerciële groep die gebruikt maakt van de coating.

10:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: coating, easyjet, luchtvaart, nanotechnologie |  Facebook |

30-09-10

Weinig zekerheid rond nanotechnologie in voeding

Er zijn op dit ogenblik geen voldoende wetenschappelijke bewijzen om algemene conclusies te kunnen trekken over de veiligheid van voeding en verpakkingen die afgeleid zijn van nanomaterialen. Dat heeft het Centre for Food Safety uit Hongkong gezegd. Er werd daarbij tevens een oproep gelanceerd om een omvattende code samen te stellen om de veiligheid van nanotechnologie in de voedingssector te evalueren. Het Centre for Food Safety voegt er aan toe dat er meer gericht onderzoek nodig is om de geloofwaardigheid van de sector te ondersteunen. Op dit ogenblik is het immers niet mogelijk om de claims van bedrijven rond nanomaterialen in de voedingssector te controleren.

"Een duidelijk een internationaal geharmoniseerde beschrijving van de technologie zou moeten kunnen bijdragen tot het ontwikkelen van een veiligheidsbeleid en een reglementering van de toepassingen van nanotechnologie in de voedingsindustrie," merkt het Centre for Food Safety op. Nanotechnologie wordt op dit ogenblik gekoppeld aan afmetingen tussen ongeveer één en honderd nanometer in minstens één richting. Op dit ogenblik is er over nanotechnologie geen internationale definitie beschikbaar. Er wordt aan toegevoegd dat de verpakkingsindustrie op dit ogenblik het grootste gedeelte van de nanotechnologie-toepassingen in de voedingssector voor zijn rekening neemt.

Het Centre for Food Safety merkt op dat nanotechnologie echter ook mogelijk een impact zou kunnen hebben op de inhoud van de voedingsproducten. Er wordt aan toegevoegd dat er op dit ogenblik niet voldoende is geweten over de effecten van nanotechnologie op het menselijk lichaam. Bovendien zijn er op dit ogenblik ook nog geen methodes beschikbaar om de aanwezigheid van nanomaterialen in voedingsproducten te detecteren en beschrijven. "Claims over de aanwezigheid van nanomaterialen in voedingsproducten kunnen niet worden geverifieerd en de consument is verplicht te vertrouwen op de informatie van de sector, producenten en marketing-organisaties," wordt er opgemerkt.

17:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nanotechnologie, voeding |  Facebook |

23-07-10

Budgetbeperkingen bedreigen Britse nanotechnologie

In Groot-Brittannië worden de vierentwintig nanotechnologie-centra mogelijk het slachtoffer van de besparingen in het wetenschappelijk budget van de regering. Dat heeft David Willets, Brits minister van wetenschap, toegegeven. De vorige Britse regering investeerde 50 miljoen pond sterling in een netwerk van onderzoekscentra in universiteiten over heel Groot-Brittannië. Willets stelde echter dat die verschillende centra te klein zijn om een kritische massa te genereren en zouden moeten gecentraliseerd worden. De Britse wetenschapsminister voegde er aan toe dat het heel onwaarschijnlijk is dat de nanotechnologie-centra over achttien maanden nog altijd operationeel zouden zijn.

Willets vertelde tegenover het wetenschapscomité in het Britse parlement in onderhandeling te zijn met het ministerie van financiën om te bepalen waar er zou kunnen gesnoeid worden in het Britse wetenschappelijke programma. Net zoals andere overheidsdepartementen, dreigt ook het Britse onderzoek 25 procent tot 40 procent van zijn budgetten te zullen moeten inleveren. Een aantal analisten stelt te vrezen dat de besparingen een aantal researchgebieden zouden treffen die geen directe voordelen op korte termijn zouden opleveren. Willets benadrukte echter dat hij het fundamentele wetenschappelijk onderzoek zou blijven beschermen, maar voegt er aan toe dat geen enkele sector garanties heeft.

Willets benadrukte dat er geen lijst van sexy-klinkende onderwerpen - zoals biotechnologie of ruimtevaart - zal komen van sectoren die gevrijwaard zouden blijven van de besparingen. Dat is volgens de minister in het verleden een verkeerde aanpak gebleken. Er komt volgens de minister een doorgedreven analyse van het wetenschappelijk onderzoek dat ten allen prijze gespaard moet blijven. Het netwerk van Britse nanotechnologie-centra functioneert sinds vier jaar op zijn maximale capaciteit. David Sainsbury, toenmalig Brits minister van wetenschappen, merkte toen op dat Groot-Brittannië met het project over een wereldwijd leidinggevend netwerk beschikte dat de mogelijkheden van nanotechnologie optimaal zou kunnen benutten.

18:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groot-brittannië, nanotechnologie |  Facebook |

07-10-09

Nanotechnologie wordt even belangrijk als petroleum

Nanotechnologie wordt op termijn een minstens even belangrijk industrietak als petroleum. Dat heeft de Russische president Dmitry Medvedev gezegd tijdens de opening van het International Nanotechnology Forum in Moskou. Medvedev voegde er aan toe dat Rusland dringend de weg van deze nieuwe sectoren moet ingaan om te vermijden dat het land opnieuw zou terechtkomen in het welgekende scenario, waarbij de stijgende olieprijzen uiteindelijk een rem blijken te vormen op de modernisering. Medvedev waarschuwde dat de Russische economie niet mag blijven steunen op de schatkamer van zijn grondstoffen, hoe omvangrijk die voorraad ook is. De economische crisis zou volgens hem een aanzet moeten geven tot verandering, maar Medvedev stelt dat daar tot op dit ogenblik niets van te merken is. Nochtans heeft Rusland volgens hem troeven om leidinggevend te worden op nanotechnologie.

"De economische crisis biedt volgens Medvedev grote kansen voor economische vernieuwingen," aldus The Moscow Times. "Maar omdat de olieprijzen weer opnieuw stijgen en de economie zich herstelt, denkt niemand aan nanotechnologie, want iedereen denkt dat het mogelijk zal zijn om alles weer zonder innovaties op niveau te kunnen krijgen. Daarom moeten er extra inspanningen geleverd worden om van nanotechnologie één van de belangrijkste sectoren van de economie te maken." Medvedev voegde er aan toe dat Rusland nog andere lessen moet trekken uit de economische crisis en zijn economie, die gebaseerd is op natuurlijke rijkdommen, zal moeten diversifiëren. De Russische president wees er op dat de wereldwijde markt van de nanotechnologie op dit ogenblik een waarde heeft van 250 miljard dollar, maar tegen het midden van het volgende decennium tot 3 triljard dollar waard zal zijn.

Met dat cijfer wordt nanotechnologie volgens Medvedev even belangrijk als de oliesector. "Bovendien heeft Rusland unieke troeven om op dit vlak een leidinggevende positie uit te bouwen," merkte hij op. "Rusland beschikt over een concurrentiële wetenschappelijke basis en heeft bovendien de beschikking over een grote binnenlandse afzetmarkt. Daarnaast is er ook nog de actieve staatsondersteuning waarop beroep kan gedaan worden." Medvedev stelde daarbij dat Rusland een stimulusprogramma voor nanotechnologie heeft uitgewerkt, waarbij tot het midden van het volgende decennium een bedrag van 3,95 miljard dollar overheidssteun ter beschikking wordt gesteld. Dat is volgens hem het grootste stimulusproject voor de sector in de hele wereld. Maar hij verwacht daarbij een grote inzet van privébedrijven, die volgens hem bijzonder inert blijven op het vlak van investeringen in nanotechnologie.

15:32 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, nanotechnologie |  Facebook |

12-09-09

Rusland moet zware investeringen doen in nanotechnologie

Rusland heeft tegen het midden van het volgende decennium 150.000 nanospecialisten nodig. Dat heeft Anatoly Chubais, topman van het Russische nanobedrijf Rusnano, gezegd tijdens een bezoek aan de Russische Bauman State Echnical University. Hij voegt er aan toe dat de nanosector op dit ogenblik nagenoeg onbestaande is. Chubais voegt er aan toe dat het voorbije jaar in Rusland amper honderd mensen zijn afgestudeerd met een diploma in nanotechnologie. Hij merkt daarbij op dat Rusland niet alleen meer mag inspelen op nanotechnologie die al marktklaar is geraakt en meer belangstelling moet creëren voor start-ups en moet investeren in fundamentele opleidingen voor nanowetenschappers. Rusnano en de Bauman University hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend rond tewerkstelling voor nanospecialisten.

23:13 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, nanotechnologie |  Facebook |

09-12-08

België staat tolerant tegenover nanotechnologie

De houding tegenover nanotechnologie wordt dikwijls bepaald door religieuze en culturele overtuigingen. Dat is de conclusie van een onderzoek in Europa en de Verenigde Staten door het Department of Life Sciences Communication van de University of Wisconsin. De onderzoekers stellen dat mensen in religieuze landen zoals Ierland en Italië de neiging hebben om nanotechnologie af te keuren. Meer seculier getinte landen zoals België en Nederland vinden volgens hen nanotechnologie veel meer aanvaardbaar.

"Godsdienst zorgt voor een perceptie-filter," voert onderzoeksleider Dietram Scheufele aan tegenover BBC News. "Streng godsdienstige mensen bekijken op een andere manier naar informatie. Hun houding wordt bepaald door de manier waarop religie hun dagelijks leven stuurt." Uit het onderzoek kwamen de Verenigde Staten als meest religieuze land naar voor. De Amerikanen staan dan ook het minst positief tegenover nanotechnologie. Vooral tegen nanotechnologie die de potentie heeft om leven te creëren, heerst in religieuze landen heel wat weerstand.

Dietram Scheufele wijst erop dat wetenschappers en beleidsmakers er rekening zullen moeten mee houden dat mensen een verschillend besef kunnen hebben over dezelfde informatie. "Het wordt moeilijk om een technologie te reguleren wanneer daarover bij het publiek uiteenlopende visies de ronde doen," stipt hij aan. Uit onderzoek blijkt dat mensen die argwanend staan tegenover nanotechnologie, dezelfde houding hebben tegenover genetisch gemanipuleerd voedsel, internet, kernenergie en de risico's van gekke koeienziekte.

16:04 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: religie, nanotechnologie |  Facebook |

13-03-08

Nanotechnologie maakt harde schijf overbodig

Over tien jaar zijn harde schijven overbodig. Dat zegt Michael Kozicky, onderzoeker aan de Arizona State University, die op dit ogenblik experimenteert met de opslag van data in nanodraden. Volgens hem zal nanotechnologie de huidige toepassingen overbodig maken. Vanaf 2015 zou het dankzij nanotechnologie immers mogelijk maken om ultrakleine robots en supercomputers te bouwen.

“De resultaten van nanotechnologisch onderzoek, het manipuleren van materie op het niveau van atomen en moleculen, dringen langzaam door in de ICT-sector,” aldus het magazine Computable. Daarbij wordt opgemerkt dat de nanotechnologie op dit ogenblik al twee fasen heeft doorgemaakt. “Nanotechnologie ging in 2000 van start met de ontwikkeling van passieve nanostructuren. In 2005 kwam men in een fase van actieve structuren, waarvan de vorm en geleiding tijdens het gebruik veranderen.”

Vanaf 2010 zal de technologie volgens Computable een nieuwe fase instappen, waarbij het mogelijk wordt om complexe systemen te ontwerpen van heterogene nanocomponenten. “De schakelingen kunnen via self-assemblage zichzelf laten groeien,” stipt het magazine nog aan. “Vanaf 2015 begint de vierde fase, waarin het via nanotechnologie mogelijk is om ultrakleine robots en supercomputers te bouwen.”

Daarbij wordt onder meer gewezen op onderzoek van IBM, dat testen uitvoert met geheugens die bestaan uit clusters van gemanipuleerde atomen. “Een dergelijk geheugen met een omvang van een iPod heeft een capaciteit om 30.000 films op te slaan,” benadrukt Computable nog.

17:14 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nanotechnologie |  Facebook |

20-11-07

Nanodeeltjes bestoken kankertumoren

Onderzoekers aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) hebben een methode ontwikkeld om kankertumoren te bombarderen met nanodeeltjes, die in staat zouden zijn om op een exact bepaalde plek in het menselijk lichaam geneesmiddelen toe te dienen. Bovendien zouden de nanodeeltjes volgens de onderzoekers verschillende geneesmiddelen op verschillende locaties in het lichaam af kunnen leveren.

MIT-onderzoeker Geoff van Maltzahn stelt dat de nanadeeltjes voorzien worden van geneesmiddelen en vervolgens in het menselijk lichaam worden geïnjecteerd. Vervolgens worden ze gevolgd met een MRI-scanner. Wanneer ze op hun bestemming zijn gekomen worden ze door een elektromagnetisch veld geactiveerd, waardoor ze hun geneeskundige lading loslaten.

Het elektromagnetisch veld heeft een sterkte van 350 tot 400 kiloHerz. Dat is schadeloos voor de mens, maar doet wel de verbinding smelten waarmee het geneesmiddel aan de nanodeeltjes zijn bevestigd. Door de frequentie van het elektromagnetisch veld te veranderen, kan men ook verschillende geneesmiddelen op verschillende locaties afleveren. De verbinding van elk geneesmiddel met de nanodeeltjes is immers specifiek en zal op verschillende frequenties smelten.

Volgens onderzoeksleider Sangeeta Bathia kan deze toepassing leiden tot een betere diagnose en een doelgerichte behandeling van kanker.

Meer nieuws over gezondheid

16:18 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, nanotechnologie, kanker |  Facebook |

21-05-07

Nanotechnologie in kaart gebracht

Boston en San Francisco behoren tot de belangrijkste centra van nanotechnologie. Dat blijkt uit een studie van het Project on Emerging Nanotechnologies, dat een Google-map heeft samengesteld met alle bedrijven, organisaties, universiteiten en Amerikaanse overheidsinstellingen die zich richten op de ontwikkeling van nanotechnologie. Daarmee wil het initiatief het publiek op de hoogte houden van de groei van de nanotechnologie.

“Uit het onderzoek komen Boston en San Francisco als de belangrijkste centra voor nanotechnologie in de Verenigde Staten,” aldus het magazine ZDNet. “Maar het blijft niet tot die regio’s beperkt. Van de 50 Amerikaanse staten hebben er 47 minsten één bedrijf of onderzoekscentrum dat zich met nanotechnologie bedrijf bezig houdt. Vooral in Californië, Massachusetts en Texas staat de sector bijzonder sterk.”

De onderzoekers berekenden dat het voorbije jaar wereldwijd 12,4 miljard dollar werd geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling van nanotechnologie. Dat is een stijging met 30 procent tegenover het jaar voordien. Tegen 2014 zou 15 procent van alle geproduceerde goederen nanotechnologie bezitten. Daarmee zou de sector een waarde hebben van ongeveer 2,6 triljoen dollar.

In de Verenigde Staten hebben steden zoals Seattle, Houston, Austin, Atlanta en Raleigh eveneens de potentie om belangrijke centra van nanotechnologie te worden. “Maar tachtig procent van het publiek weet helemaal niets over nanotechnologie,” aldus de onderzoekers. Met het project willen ze de consument duidelijk maken hoe gigantisch deze industrie aan het worden is.

14:59 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nanotechnologie |  Facebook |

18-05-07

Nanotechnologie steeds belangrijker in voeding

Er ontstaat een enorme toename van de verpakkingsmarkt voor voeding als gevolg van nanotechnologie. Dat stelt het magazine Food Production Daily. Consultants van marktonderzoekbureau Helmut Kaiser voeren daarbij aan dat nanotechnologie de komende tien jaar 25 procent van de markt voor verpakking van voedselproducten zal veranderen. Volgens een recente studie is deze verpakkingsmarkt voor voedingsmiddelen in de toekomst 22 miljard euro waard.

De omzet van nanotechnologie binnen de voedingsector bedroeg vorig jaar 739 miljoen euro. Het ging om ongeveer 400 verpakkingsproducten. Volgens Helmut Kaiser zullen een aantal trends zich in de toekomst duidelijk profileren. Het gaat daarbij onder meer om de verdere verbetering van de houdbaarheid door de verpakking, het opnemen van antibacteriële functies in de verpakking en het interactief maken van de verpakking.

Daarbij wordt opgemerkt dat met een verschillende nanostructuur de permeabiliteit van verpakkingen voor gassen en water kan worden aangepast. “Door het gebruiken van nanodeeltjes kunnen flessen en verpakkingen bovendien lichter gemaakt worden, met beter temperatuurgedrag en minder gasabsorptie,” aldus Helmut Kaiser. “Zo kan de houdbaarheid worden verlengd en kunnen transportkosten worden verlaagd. Ook kunnen antibacteriële folies worden gemaakt.”

14:01 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nanotechnologie, voeding |  Facebook |