04-09-11

Londen heeft meest accurate tijd van de wereld

Het National Physical Laboratory (NPL) in Teddington, in de buurt van Londen, bezit de meest accurate atoomklok van de wereld. Dat is de conclusie van metingen van Britse en Amerikaanse natuurkundigen. Het National Physical Laboratory merkt op bij het op punt stellen van zijn cesium-fonteinatoomklok een aantal onzekerheden konden worden weggewerkt. Een groep van cesium-fonteinatoomklokken bepalen samen de internationale atoomtijd, die noodzakelijk is voor onder meer de wereldwijde communicatie, satellietnavigatie en computergestuurde beurstransacties.

Opgemerkt wordt dat de aanpassingen in Groot-Brittannië ook kunnen worden gebruikt om de cesium-fonteinatoomklokken in andere landen te evalueren, waardoor wereldwijd de meest accurate tijdsmetingen nog gevoelig zouden kunnen worden verfijnd. De afwijking van de Britse klok is nu beperkt tot minder dan één seconde in 138 miljoen jaar. Het vorige record stond op naam van het Amerikaanse National Institute of Standards and Technology, waarbij de afwijking beperkt bleef tot één seconde in ruim 100 miljoen jaar.

Onder meer botsingen tussen atomen en de interactie met externe velden vormen de belangrijkste hinderpalen voor de accuraatheid van de klokken. De wetenschappers zeggen die incidenten niet te kunnen beletten, maar door calculaties de impact ervan wel te kunnen implementeren in de tijdsberekening van de klok. Woordvoerders van het National Physical Laboratory merken op dat een grotere accuraatheid geen recordjacht is, maar vooral een belangrijke economische impact heeft, aangezien de hedendaagse elektronica gebaseerd is op accurate frequentie-metingen.