30-10-17

Natuur heeft positieve impact op cognitieve ontwikkeling kinderen

Kinderen die in een omgeving met meer natuur opgroeien, zijn aandachtiger. Dat is de conclusie van het onderzoek van wetenschappers aan het Barcelona Institute for Global Health (IS Global) bij vijftienhonderd kinderen uit de omgeving van Sabadell en Valencia, die gedurende een periode van tien werden gevolgd. De Spaanse wetenschappers zeggen met de studie een eerste keer te hebben kunnen aanwijzen dat een langdurige residentiële blootstelling aan een natuurlijke omgeving een positieve impact heeft op het aandachtsvermogen van kinderen. De resultaten tonen volgens de onderzoekers dan ook dat een natuur in de stad belangrijk is voor de gezondheid en ontwikkeling van kinderen.

Uit een eerder onderzoek van IS Global kon worden afgeleid dat een omgeving met natuur in de omgeving van scholen de cognitieve ontwikkeling van kinderen tussen zeven en tien jaar kon versterken. “Het nieuwe onderzoek toont echter aan dat ook een natuurrijke omgeving van de woning een positieve impact kan hebben op de ontwikkeling van het kind,” aldus hoofdonderzoeker Payam Dadvand. Groene ruimtes in de steden promoten ook echter sociale connecties en fysieke activiteit. Bovendien vermindert de aanwezigheid van natuur de luchtvervuiling en lawaaihinder. Daarom is natuur van essentieel belang voor de ontwikkeling van de hersenen van de volgende generaties.

Vastgesteld werd dat kinderen uit stadswijken met parken of andere vormen van natuur op aandachtsproeven superieure scores haalden. Bovendien bleken ze ook snellere reacties te laten optekenen. De onderzoekers merken wel op dat nog verdere studies zouden moeten worden georganiseerd, waarbij de impact van verschillende varianten van natuur op de ontwikkeling zou worden nagegaan. “Voorlopig blijft het een open vraag of een blootstelling aan verschillende types van vegetatie ook een andere impact zou kunnen hebben op de ontwikkeling van jonge kinderen,” benadrukt Jordi Sunyer, hoofd van het Child Health Programma bij IS Global. “

Lees Verder

16:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur |  Facebook |

23-03-17

Ook natuurdocumentaire kan de stress verzachten

Een verblijf in de natuur heeft een positieve impact op het mentale welzijn, maar dat geldt ook voor natuurdocumentaires. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California en BBC Earth bij 7.500 televisie-consumenten in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, India, Singapore, Australië en Zuid-Afrika, die naar hun gevoelens werden gevraagd nadat ze een natuurdocumentaire, een drama en een nieuwsuitzending hadden bekeken. De grootste impact van de natuurdocumentaires kon worden opgemerkt bij jongeren tussen zestien en vierentwintig jaar. Ook werd een sterkere invloed geregistreerd bij vrouwen dan bij mannen.

“Ik ben er al lang van overtuigd dat de natuur en het zich op sublieme en mooie landschappen in schilderijen, film en video een belangrijke invloed heeft op de visie van de mens op de wereld,” benadrukt onderzoeksleider Dacher Keltner, professor psychologie aan de University of California. “Een confrontatie met de natuur kan bovendien tot bescheidenheid stimuleren, een grotere nadruk leggen op de belangrijke levensdoelen en het egocentrisme inperken. In vergelijking met nieuws en drama leiden natuurprogramma’s tot een duidelijke stimulans van gevoelens van bewondering, nieuwsgierigheid, blijheid en verwondering. Anderzijds kon een reductie van boosheid, stress en vermoeidheid worden gemeld.”

“Het is bijzonder belangrijk te melden dat de blootstelling aan natuurprogramma’s in zes verschillende landen tot eenzelfde positief resultaat leidt,” betoogt professor Keltner. “De resultaten van de studie tonen ook dat jongeren onder een zware druk gebukt gaan, maar maakt tevens duidelijk dat natuur een instrument kan zijn om hun psychisch welzijn te verbeteren.” De onderzoeker merkt op dat natuur een positieve impact heeft op de concentratie en productie. Bovendien kan volgens hem een versterking van het sociale gedrag worden opgemerkt, terwijl eveneens een grotere bereidheid tot samenwerking tot stand zou komen. Maar ook de fysieke gezondheid zou van de natuurbeelden profiteren.

Lees Verder

16:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur |  Facebook |

01-03-17

Vogels hebben een positieve impact op de mentale gezondheid

Bewoners van een wijken met een sterkere aanwezigheid van vogels, struiken en bomen lopen een lager risico op depressies, angstigheid en stress. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Exeter, de British Trust for Ornithology en de University of Queensland bij nagenoeg driehonderd mensen van verschillende leeftijd, inkomen en etnische afkomst in de Engelse stegen Milton Keynes, Bedford en Luton. De onderzoekers merken op dat een relatie kan worden gevonden met onder meer het aantal vogels dat kon worden opgemerkt. De soort vogels die kon worden opgemerkt, bleek daarentegen geen impact te hebben.

“Proefpersonen die de kans hebben vogels, struiken en bomen rond de woning te ontwaren, kunnen op een betere mentale gezondheid rekenen,” benadrukt onderzoeksleider Daniel Cox, professor ecologie aan de University of Exeter. “Dat geldt zowel voor inwoners van de stadskernen als voor de populatie van voorsteden met een grotere aanwezigheid van groenaanleg. Personen die de vorige week minder gelegenheid hadden gehad in de buitenlucht te vertoeven, bleken ook sneller geneigd symptomen van angstigheid of depressies te vertonen.” Eerder al stelde Cox vast dat het observeren van vogels aan het individu een gevoel van ontspanning en verbondenheid met de natuur bezorgt.

“Het is duidelijk dat de natuur een impact kan hebben op de mentale gezondheid,” benadrukt Daniel Cox. “De aanwezigheid van vogels en natuur rond de bewoning lijkt dan ook een veelbelovend instrument voor de preventieve gezondheid. Bovendien kunnen steden door natuur een gezondere en gelukkiger levensomgeving worden.” Er wordt tevens opgemerkt dat de resultaten van de studie ook een impact kunnen hebben op stedenbouw. De aanplanting van een bosgebied aan de rand van de stad kan immers wel goed zijn voor het leefmilieu, maar kleinere groenzones in de woonwijken kunnen een positievere impact hebben op de mentale gezondheid van de bevolking.

Eerder onderzoek toonde ook al aan dat vogelgezang kan helpen om de mentale vermoeidheid van een dag geconcentreerd werd te verwerken.

Lees Verder

17:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur |  Facebook |

21-02-16

Ook planten en dieren maken gebruik van bedrog en misleiding

Ook planten en dieren proberen herhaaldelijk met bedrog en misleiding hun kans op overleving en reproductie te verbeteren. Dat is de conclusie van het boek ‘Cheats and Deceits: How Animals and Plants Exploit and Mislead’ van auteur Martin Stevens, professor evolutionaire biologie aan het Centre for Ecology and Conservation van de University of Exeter. De onderzoeker merkt op dat vaak moet worden vastgesteld dat soorten andere objecten of organismen in de omgeving proberen te kopiëren om zich te beschermen, andere verleiden hun nakomelingen op te voeden, prooien te vangen en partners voor reproductie aan te trekken.

“Ook in de natuur is misleiding een alledaagse zaak,” merkt Martin Stevens op. “Bovendien blijkt dat een economisch gebruik van de waarheid het verschil tussen leven en dood kan betekenen. Een aantal voorbeelden van misleiding in de dierenwereld zijn wijd bekend, zoals de gesofisticeerde gelijkenis die sommige springspinnen voor hun eigen beveiliging met mieren vertonen of de strategieën die de koekoek gebruikt om voor zijn nakomelingen gastouders te zoeken. Andere opmerkelijke voorbeelden van bedrog en camouflage in de natuur zijn daarentegen pas onlangs aan de oppervlakte gekomen.”

Bedrog wordt in de maatschappij algemeen negatief benaderd, maar in de natuur blijkt het concept volgens professor Stevens één van de meest efficiënte strategieën om de overlevingskansen te verhogen. “Misleiding is bij flora en fauna heel gewoon,” merkt hij op. “De natuur kent geen morele oordelen. In die wereld geldt alleen overleving en reproductie. Bedrog om een predator te misleiden zijn even waardevol als de snelheid of behendigheid om aan de vijand te ontsnappen. Misleiding is in de natuur een overlevingsstrategie die massaal werd geadopteerd.” Volgens Martin Stevens gaat misleiding in de natuur, zoals fossiele vondsten hebben aangetoond, minstens 125 miljoen jaar terug.

Andere wetenschappers menen dat bedrog in de natuur zelfs teruggaat tot het vroege maritieme leven ongeveer 500 miljoen jaar geleden, waarbij onschadelijke armpotigen de alarmsignalen van giftige soortgenoten zouden hebben gekopieerd om predatoren af te schrikken.

Lees Verder

17:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, bedrog, misleiding |  Facebook |

12-02-16

Conflicten met roofdieren vaak te wijten aan risicovol gedrag

Wanneer personen in de natuur door grote carnivoren worden aangevallen, is er vaak sprake van risicovol gedrag. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) in Spanje naar bijna zevenhonderd incidenten tussen mensen en roofdieren zoals beren, wolven, coyotes en poema’s de voorbije zestig jaar in Noord-Amerika, Rusland en drie Europese landen. Ongeveer de helft van alle incidenten konden volgens de onderzoekers minstens gedeeltelijk aan het risicovol gedrag van de slachtoffers worden toegeschreven. Ook wordt opgemerkt dat een betere educatie zou moeten helpen het probleem in de toekomst te beperken.

“Elk jaar bleek een groter aantal conflicten tussen mensen en carnivoren te moeten worden geregistreerd,” merkt onderzoeksleider Vincenzo Penteriani op. “Bovendien kon ook worden vastgesteld dat tijdens diezelfde periode ook een duidelijke stijging kon worden vastgesteld van het aantal mensen dat zich in de wilde natuur begeeft. Daarbij kon echter ook vaak worden opgemerkt dat het gedrag van de mens niet altijd aan die omgeving is aangepast. Onder meer bleek dat men vaak kinderen onbewaakt in de omgeving liet rondlopen, terwijl anderen zich met de hond aan de leiband in een gebied met wilde dieren begeven. Ook bleken vaak problemen te ontstaan door de beslissing het spoor van aangeschoten wild te volgen.”

De toenemende aanwezigheid van de mens in het leefgebied van wilde dieren moet volgens de onderzoekers ook worden toegeschreven aan de toenemende activiteit op het gebied van natuurbehoud. De onderzoekers wijzen er echter ook nog op dat grote carnivoren zoals beren of wolven jaarlijks nog altijd veel minder slachtoffers maken dan muskieten, spinnen, bijen en hoefdieren. De percepties van het publiek over de moordzucht van de carnivoren is volgens Penteriani grotendeels te wijten aan een overdreven mediabelangstelling, die de feiten vaak gekleurd meegeeft.

Lees Verder

16:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, carnivoren |  Facebook |

29-05-14

Buitenactiviteit creëert spirituele band met de natuur

Meer tijd in de open natuur zal kinderen een grotere spirituele band met de aarde bezorgen. Bovendien zullen deze kinderen het gevoel hebben dat ze inspanningen moeten doen om de planeet te beschermen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Michigan State University bij een groep kinderen van zeven en acht jaar. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat een verblijf van vijf tot tien uur per week in de buitenlucht leidde tot een sterke band met de natuur. De wetenschappers wijzen er dan ook op dat de levensstijl van de huidige generatie een belangrijke impact kan hebben op de toekomstige visie van de mensheid op de natuur.

Lees Verder

13:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur |  Facebook |

22-01-14

Groene stadsruimtes bevorderen de mentale gezondheid

Een grotere aanwezigheid van groene ruimtes in een stedelijke omgeving kan duurzame voordelen opleveren voor de mentale gezondheid van de bevolking. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Exeter bij meer dan duizend Britten die van woonplaats veranderden. De onderzoekers stelden vast dat een verhuis naar een groenere omgeving in de stad een onmiddellijke positieve impact heeft op de mentale gezondheid die minstens gedurende een periode van drie jaar kan worden geregistreerd. Een verhuis naar een minder groene stadsomgeving blijkt daarentegen een negatieve impact te hebben op de mentale gezondheid.

“Het onderzoek toont aan dat groene ruimtes een belangrijke impact hebben op het welzijn van de bevolking,” voert onderzoeksleider Ian Alcock, docent volksgezondheid aan de University of Exeter. “De resultaten van de studie zouden dan ook voor het beleid een leidraad moeten zijn bij de stadsplanning, waarbij garanties zou dienen geboden te worden voor het inplanten van voldoende groene ruimtes en parken. Die beslissingen kunnen immers een langdurige positieve impact hebben op de lokale gemeenschappen.” De onderzoekers merken op dat een verhuis naar een groene omgeving bij de respondenten mentaal onmiddellijk een positief resultaat opleverde. Bovendien blijkt dat effect zich ook op langere termijn uit te strekken.

Anderzijds blijkt een verhuis naar een minder groene omgeving al een negatieve impact te hebben vooraleer de bewoner zich in zijn nieuwe omgeving heeft gevestigd. Nadat de verhuis helemaal is afgerond, zou de tevredenheid zich wel opnieuw op het oude niveau herstellen. Een achterliggende reden voor de relatie tussen groene ruimte en tevredenheid kon nog niet worden gegeven. Volgens waarnemers kan niet worden uitgesloten dat beide fenomenen onafhankelijk naar een gezamenlijke basis wijzen. Onder meer wordt er daarbij op gewezen dat groene stadswijken meestal ook ruimere en comfortabele woningen tellen, wat een basis voor een grotere tevredenheid zou kunnen vormen.

Lees Verder

13:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, gezondheid |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende