18-03-12

Kinderen geboren met intuïtieve basiskennis natuurkunde

Kleine kinderen mogen hulpeloze wezens lijken die alleen maar eten, wenen en slapen, maar in werkelijkheid worden de hersenen van deze jonge wezens uitgerust met een intuïtieve kennis over natuurkunde. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Missouri. De Amerikaanse zoekers zeggen dat er aanwijzingen zijn dat kinderen worden geboren met verwachting over de objecten uit hun omgeving, zelfs al is die kennis nooit aangeleerd.

"Naarmate het kind opgroeit, wordt die kennis verfijnd en dat proces leidt uiteindelijk tot de capaciteiten die als volwassene worden gebruikt," voert Kristy vanMarle, professor psychologie aan de University of Missouri, aan. Kinderen zouden al signalen van intuïtieve natuurkunde vertonen wanneer ze amper twee maanden oud zijn. Dat is de vroegste leeftijd waarop testen kunnen worden uitgevoerd. Op die leeftijd begrijpen kinderen volgens de onderzoekers echter al dat voorwerpen zonder steun zullen vallen en dat verborgen voorwerpen niet ophouden te bestaan.

Op een leeftijd van vijf maanden zouden kinderen de verwachting hebben dat voorwerpen zoals zand en water niet stevig zijn. "Kinderen blijken geboren te zijn met een basiskennis over natuurkunde en gebruiken die verwachtingen om de toekomst te voorspellen," merkt vanMarle nog op. "Ook volwassenen hebben dagelijks automatische interacties met de buitenwereld. Wanneer een glas melk van een tafel valt, zal iedereen proberen om het glas op te vangen. Niemand zal echter proberen om de melk te proberen redden."
          

15:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kind, intelligentie, natuurkunde |  Facebook |

27-09-11

Tevatron eindigt tijdperk in Amerikaanse natuurkunde

In de Verenigde Staten wordt de deeltjesversneller Tevatron stilgelegd. Daarmee komt een einde aan een belangrijk tijdperk van natuurkunde in de Verenigde Staten. De Tevatron heeft in de staat Illinois een kwarteeuw lang gebouwd aan een reconstructie van de Big Bang, maar is door de large hydron collider van het European Center for Nuclear Research (CERN) in Genève overbodig geworden. Waarnemers verwachten niet dat de Verenigde Staten in staat zullen zijn om opnieuw een dergelijk project op te zetten.

"Financiering op lange termijn, zoals voor een nieuw project noodzakelijk zou zijn, ligt bijzonder moeilijk," merkt het persbureau AFP op. "De Amerikaanse natuurkundigen zullen zich in plaats daarvan op meer gerichte en minder dure projecten." De onderzoekers die bij Tevatron waren betrokken, zullen zich dan ook toespitsen op activiteiten waar ze de grootste wetenschappelijke bijdrage kunnen leveren. Dat zegt Pier Oddone, directeur van het Fermi National Accelerator Laboratory, dat de Tevatron beheerde.

Er wordt wel opgemerkt dat het stopzetten van Tevatron samenvalt met een moeilijke periode in de geschiedenis van de Amerikaanse wetenschap. Ook de Amerikaanse ruimtevaart heeft voorlopig zijn bemande ruimtevluchten stopgezet. Bovendien zijn de Amerikaanse overheidsinvesteringen in wetenschappelijke projecten door de economische problemen gevoelig teruggeschroefd. Bovendien moet er ook afgerekend worden met de politieke polarisering rond wetenschappelijke gebieden zoals de klimaatverandering.

17:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuurkunde, tevatron |  Facebook |

29-05-11

Dierentuinbezoek educatiever dan natuurkundeles

Een bezoek aan een dierentuin kan een grotere bijdrage opleveren aan de wetenschappelijke opvoeding van kinderen dan boeken en onderwijs. Dat is de conclusie van een onderzoek van de University of Warwich bij schoolkinderen die een bezoek brachten aan de London Zoo. Uit het onderzoek blijkt dat 53 procent van de schoolkinderen na het bezoek aan de dierentuin een grotere kennis bleken te hebben over dieren en biotopen en ook een groter engagement rond natuurbehoud lieten optekenen.

"Wanneer het bezoek werd aangevuld door een educatieve presentatie door personeel van de dierentuin, werd dat effect nog verdubbeld," merkt onderzoeksleider Eric Jensen, professor sociologie aan de University of Warwick, op. De onderzoekers voegt er aan toe dat meer dan één tiende van de wereldbevolking jaarlijks een bezoek aan een dierentuin brengt. Er is volgens hem dan ook een potentieel om een bijzonder groot publiek te bereiken.

"Dierentuinen hebben de voorbije jaren heel wat kritiek gekregen omdat ze geen educatieve impact zouden hebben, terwijl een aantal groepen protesteren tegen het houden van dieren in gevangenschap," voert Jensen nog aan. "Uit het onderzoek is echter gebleken dat kinderen na een bezoek aan een dierentuin een beter begrip hebben over onder meer natuurbehoud, biotopen en bedreigde soorten. Het onderzoek geeft duidelijk aan dat een bezoek aan een dierentuin een duidelijk positieve impact heeft op de wetenschappelijke kennis van jongeren."

12:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dierentuin, natuurkunde, onderwijs |  Facebook |

14-11-08

Natuurwetenschap centraal voor economische groei

Ontwikkelingslanden hebben een brede natuurwetenschappelijke basis nodig om een duurzame groei te kunnen realiseren. Dat zegt Reza Mansouri, professor fysica aan de Sharif University of Technology in Teheran. Mansouri benadrukt dat natuurkunde één van de meest belangrijke wetenschappen is om een economische groei te ondersteunen, maar door ontwikkelingslanden te vaak wordt vergeten. Maar niet alleen de wetenschap zelf, maar ook de ontwikkeling van wetenschappelijke hardware speelt daarbij volgens Mansouri een grote rol.

Reza Mansouri verwijst daarbij naar China als voorbeeld. "China publiceert op dit ogenblik 14 procent van alle wetenschappelijke papers," benadrukt hij in het magazine Nature. "Tien jaar geleden was dat nog amper 4 procent. Maar China is op het gebied van natuurwetenschappen nu wel het verst gevorderd van alle ontwikkelingsland. Het land vertegenwoordigt op dit ogenblik 3 procent van de wereldwijde handel in hi-tech goederen en diensten. De meeste daarvan zijn gebaseerd op onderzoek en ontwikkeling in de natuurwetenschappen."

Uit het voorbeeld van China kunnen andere ontwikkelingslanden volgens Mansouri leren dat ze zich vooral moeten richten op fysica, optica en nucleaire wetenschap. "Maar ook de ontwikkeling van wetenschappelijke hardware vormt een belangrijk onderdeel van de groei," benadrukt hij. "In China worden de meest moderne fysica-instrumenten ontworpen, wat het land heeft toegelaten om zijn natuurwetenschappelijke kennis om te vormen tot technologische producten en diensten, die op hun beurt de Chinese groei hebben gestimuleerd.