28-04-11

Indonenisch tijgergebied bedreigd door aanleg autostrades

De Indonesische regering verleent binnenkort mogelijk zijn goedkeuring voor de aanleg van verschillende autostrades door een natuurpark dat één van de weinige leefbare populaties van wilde tijgers herbergt. Dat zegt de organisatie Save the Tigers. De organisatie wijst erop dat de Indonesische regering enkele maanden geleden nochtans een internationale overeenkomst heeft ondertekend met de belofte alles in het werk te zullen zetten om de tijgerpopulatie tegen uitroeiing te beschermen.

"Wereldwijd worden er nog ongeveer 3.500 wilde tijgers geteld," merkt het persbureau Associated Press op. "Het natuurpark Kerinci Seblat op het eiland Sumatra telt 190 tijgers. Dat is meer dan China, Vietnam, Nepal, Laos en Cambodja samen." Volgens Mahendra Shrestha, zegsman van Save the Tigers moet al het mogelijke gedaan worden om de aanleg van de autostrades tegen te houden. De aanleg zou volgens hem desastreus zijn voor één van de belangrijkste tijger-biotopen in Azië.

De organisatie zegt dat de aanleg van de autostrades het gebied toegankelijk zou maken voor de bevolking en voor illegale houtkap, maar bovendien broedgebieden en tijgercorridors afsnijden en kwetsbare ecosystemen vernielen. Een woordvoerder van het Indonesische ministerie van bosbouw stelt dat er alleen nog maar een voorstel is ingediend, maar natuurorganisaties zeggen te vrezen dat lokale autoriteiten de plannen proberen door te drukken.

Lokale autoriteiten voeren echter aan dat de aanleg van de wegen nodig is als evacuatie-routes in geval van grote incidenten, zoals een vulkaanuitbarsting, aardbeving, overstroming of andere natuurrampen.