18-01-14

Afstand natuurrampen bepalend voor donaties

Bij natuurrampen zijn consumenten het snelst geneigd om een financiële bijdrage te leveren indien ze een gevoel van onmiddellijk nood ervaren en wanneer hun donatie hen een goed gevoel bezorgt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Colarado, in samenwerking met Lieberman Research Worldwide en de Universidad de Oviedo. De onderzoekers stelden onder meer vast dat een grotere afstand in tijd voor dreigende problemen in de toekomst de bereidheid tot donaties gevoelig doet afnemen, omdat men zich emotioneel minder zorgen maakt over de verre toekomst dan over het heden.

Lees Verder

11:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuurramp, donatie |  Facebook |

31-12-13

Genen bepalen impact van grote natuurrampen op het individu

Genen hebben een belangrijke impact op reactie van het individu op zware natuurrampen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Harvard University bij slachtoffers van de orkaan Katrina in de Verenigde Staten. Genen die eerder in verband werden gebracht met psychiatrische stoornissen, zouden volgens de Amerikaanse onderzoekers na traumatische stress-situaties een positieve impact kunnen hebben. Daarbij wordt gewag gemaakt van verbeterde interpersoonlijke relaties, een grotere openheid voor nieuwe mogelijkheden, een grotere persoonlijke sterkte, een verhoogde spiritualiteit en een grotere waardering voor het leven.

Lees Verder

12:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: genen, natuurramp |  Facebook |

28-01-13

Europa heeft weinig geleerd uit grote natuurrampen en andere crisissen

Europa heeft niets geleerd uit de vele milieurampen en gezondheidscrisissen zoals de kernramp van Tsjernobil, gelode benzine en insecticiden en negeert ook nieuwe signalen zoals bijensterfte, gemanipuleerde voeding en nanotechnologie. Dat is de conclusie van een rapport van het European Environment Agency. Indien op de vroege signalen van een aantal problemen was geanticipeerd had men volgens het rapport duizenden levens kunnen redden en grote schade aan ecosystemen kunnen vermijden.

In het rapport wordt de industrie ervan beschuldigd om uit financieel winstoogmerk regulering te hebben ondermijnd door lobbywerk, het manipuleren van onderzoek en het uitoefenen van druk op regeringen. "De industrie heeft bewust wetenschappers, mediafiguren en politici gerecruteerd om weerwerk te bieden indien zijn producten in verband dreigden gebracht te worden met problemen," wordt in het rapport aangevoerd. "Door het verspreiden van twijfel en het negeren van wetenschappelijke bewijzen heeft de industrie het milieubeleid ondermijnd."

De onderzoekers merken onder meer op dat regeringen bij diverse gelegenheden te laat wetgeving hebben geïntroduceerd om doden en massale financiële verliezen te kunnen vermijden. "Daarbij bleek men echter wetenschappelijke waarschuwingen over het hoofd gezien te hebben en zich te verzetten tegen een regulering," wordt er aangevoerd. In het rapport wordt gewag gemaakt van meer dan tachtig crisissen waarbij nagelaten werd om een regelgeving door te voeren waarbij later bleek dat de bedreiging reëel was of dat de veiligheid niet bewezen was.

Lees Verder

19:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europa, natuurramp |  Facebook |

28-11-12

Nasa-onderzoek registreerde opvallend veel aardverschuivingen

Twee jaar geleden werden wereldwijd opvallend veel grondverschuivingen geregistreerd. Dat is de conclusie van een rapport over de Tropical Rainfall Measurement Mission (TRMM) van de Amerikaanse National Aeronautics and Space Administration (Nasa), die een studie maakte over landverschuivingen in China, Centraal-Amerika en de Himalaya. Landverschuivingen door overvloedige regenval vertegenwoordigen volgens de onderzoekers één van de minder bekende, maar vaak catastrofale, groep natuurrampen van de wereld. De onderzoekers hopen dat resultaten van dergelijke studies in de toekomst kunnen gebruikt worden om de bevolking van getroffen gebieden tijdig te alarmeren.

Lees Verder

17:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nasa, landverschuiving, natuurramp |  Facebook |

14-11-12

Aziatische steden steeds kwetsbaarder voor natuurrampen

De Aziatische steden worden steeds kwetsbaarder voor natuurrampen. Dat is de conclusie van een rapport van de Asian Development Bank. Daarbij wordt gewag gemaakt van een slechte planning, een explosieve groei van de bevolking en de klimaatverandering. De instelling merkt op dat overstromingen, aardbevingen en andere natuurrampen in de regio elk jaar aan tienduizenden mensen het leven kosten en voor miljarden dollar schade aanrichten, maar toch wordt volgens de Asian Development Bank lang niet voldoende gedaan om de bescherming op te drijven. Volgens de instelling loopt de bevolking van Azië vier keer meer het risico het slachtoffer te worden van een natuurramp dan in Afrika en vijfentwintig keer meer dan in Europa of Noord-Amerika.

Overstromingen vormen de belangrijkste bedreiging en zijn in de regio Asia-Pacific volgens het rapport de voorbije dertig jaar in frequentie drie keer toegenomen. "De impact van de stormen op steden en stedelijke gebieden is bovendien groter geworden door een chaotische stadsplanning en een degradatie van het leefmilieu," wordt er opgemerkt. "Tegelijkertijd verlaten grote bevolkingsgroepen de relatief veiliger landelijke gebieden voor laaggelegen kuststeden, meestal in een poging om in de economische centra een uitweg uit de armoede te vinden. Inmiddels worden elk jaar 152 miljoen mensen in Asia-Pacific blootgesteld aan de risico's van natuurrampen."

In de jaren tachtig bleef die blootstelling volgens het rapport beperkt tot 24 miljoen mensen. Er wordt aan toegevoegd dat natuurrampen in de jaren tachtig in de regio minder dan 100.000 doden hebben veroorzaakt. Het voorbije decennium is dat echter opgelopen tot 651.000 slachtoffers. Vinod Thomas, directeur bij de Asian Development Bank, zegt dat de regeringen in de regio twee derde van de rampenfondsen besteden aan het herstel van beschadigde infrastructuur. Slechts één derde van de totale budgetten werd daarentegen geïnvesteerd in het verhogen van de veiligheid voor de bedreigde regio's.

Lees Verder

17:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: azië, natuurramp |  Facebook |

05-07-12

Massale natuurrampen hebben blijvende impact op evolutie

Een massale uitroeiing als gevolg van grote rampen heeft op lange termijn impact op de evolutie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Chicago. De onderzoekers stellen dat verwacht kon worden dat een massale uitroeiing in eerste instantie een grote impact zouden hebben, gevolgd door geleidelijk herstel, maar dat blijkt volgens hen niet het geval te zijn. Een massasterfte blijkt volgens de Amerikaanse wetenschappers daarentegen de invloed van de evolutie een totaal andere richting uit te sturen. Er is volgens hen geen sprake van een terugkeer naar de oorspronkelijke situatie. De onderzoekers stellen dat de evolutie een totale en permanente verschuiving kent tot de volgende ramp. Er wordt aan toegevoegd dat de wereld er na dergelijke rampen compleet anders uitziet.

Lees Verder

15:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: evolutie, natuurramp |  Facebook |

21-01-12

Aardbevingen veroorzaakten 365 miljard dollar schade

Aardbevingen en aanverwante fenomenen hebben het voorbije jaar 365 miljard dollar schade aangericht. Daarmee is het voorbije jaar op het gebied van aardbevingen de zwaarste periode uit de geschiedenis. Dat blijkt uit een rapport van onderzoekers van het Center for Disaster Management and Risk Reduction Technology (CEDIM) van het Karlsruhe Institute of Technology (KIT). De aardbevingen hebben volgens de onderzoekers aan 20.500 mensen het leven gekost, terwijl ongeveer één miljoen mensen hun woning hebben verloren.

Onderzoeksleider James Daniell berekende dat Japan en Nieuw-Zeeland door de catastrofes het hardst werden getroffen. "Met een schade van 335 miljard dollar is de Tohuku-catastrofe in maart vorig jaar in het noorden van Japan tot nu toe de zwaarste aardbeving uit de geschiedenis," voert Daniell aan. "De aardbeving haalde een magnitude van negen punten. De catastrofe en de daaropvolgende tsunami kostte aan 19.300 mensen het leven, terwijl 450.000 anderen dakloos werden."

Ook de aardbeving in Christchurch in Nieuw-Zeeland veroorzaakte een verlies van 20 miljard dollar. Ook de aardbevingen in het Turkse Van, het grensgebied India-Nepal-Tibet, de Chinese provincies Yunnan en Xinjiang en de Amerikaanse staat Virginia zorgden voor bijzonder zware economische verliezen. In totaal werden het voorbije jaar minstens 133 aardbevingen geteld met menselijke slachtoffers of economische verliezen. Japan staat met 27 aardbevingen, vooral naschokken van de Tohuku-catastrofe, op de eerste plaats. Daarna volgen China (20) en Turkije (18).

10:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: aardbeving, natuurramp |  Facebook |