15-11-10

Franse spoorwegen erkennen verantwoordelijkheid deportaties

De Franse Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF) heeft voor de eerste keer openbaar zijn spijt betuigd voor het transporteren van joden naar de uitroeiingskampen van Nazi-Duitsland tijdens de tweede wereldoorlog. Tot nu toe had de Franse spoorwegmaatschappij altijd volgehouden dat zijn medewerkers door het Duitse bezettingsleger verplicht werden om deel te nemen aan de deportaties. Waarnemers stellen dat de koerswijziging duidelijk gelinkt kan worden aan de lucratieve markt voor hogesnelheids-spoorcontracten in de Verenigde Staten. De Franse maatschappij werd eerder in de Verenigde Staten bekritiseerd omwille van het afwijzen van zijn verantwoordelijkheid in de deportaties.

17:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: deportatie, holocaust, nazi, sncf, spoorvervoer |  Facebook |

16-06-10

Uitmoorden joden betekende rem op economische ontwikkeling

In het zuiden en westen van Rusland werden tijdens de tweede wereldoorlog onder Nazi-bezetting tienduizend joden vermoord. De menselijke kost zal nooit berekend kunnen worden, maar uit een onderzoek van het Massachusetts Institute of Technology, de University of Chicago de Harvard University blijkt dat het uitmoorden van de joden in elf van de betrokken regio's heeft geleid tot een lagere economische groei. Bovendien heerst in de betrokken regio's volgens de onderzoekers ook een groter reactionair politiek beleid. De onderzoekers stellen dat steden die het ergst hadden te lijden onder de Holocaust een kleinere groei hebben gekend. De betrokken regio's hebben ook een lager bruto binnenlands product en worden op dit ogenblik ook geconfronteerd met lagere gemiddelde lonen. Sinds het verdwijnen van de Sovjet-Unie halen de communistische politieke kandidaten in die regio's ook relatief meer stemmen dan in andere gebieden.

"Naarmate het Duitse leger in het begin van de tweede wereldoorlog diep doordrong in het Sovjet-gebied, volgden ook de Einsatzgruppen, de paramilitaire doodseskaders die de controle moesten uitoefenen over de veroverde gebieden," merkt The Moscow Times op. "Al vlug waren zij betrokken bij het uitmoorden van grote gedeelten van de joodse bevolking. Het is niet heel duidelijk hoeveel joden er werden uitgemoord. De Einsatzgruppen zelf meldden aan het hoofdkwartier in Berlijn 135.000 doden, maar andere schattingen hebben het over ongeveer 800.000 slachtoffers. Uit cijfers van de Sovjet-overheid blijkt dat de joodse bevolking in de betrokken regio's gemiddeld met meer dan 39 procent is gedaald. Uit onderzoek blijkt dat deze regio's acht jaar geleden een lager dan gemiddeld bruto binnenlands product hadden en ook lagere gemiddelde lonen kenden."

Regio's die onder Nazi-bezetting hebben geleefd, hadden acht jaar geleden een gemiddeld bruto binnenlands product van 4.554 dollar per hoofd. In andere Russische regio's bedroeg dat cijfer 5.854 dollar. De Nazi-bezetting had ook tot gevolg dat in de regio tien jaar geleden meer op communistische kandidaten werd gestemd en was er ook meer steun om de Sovjet-Unie te behouden. De onderzoekers stellen dat de joodse bevolking in belangrijke mate hoofdarbeiders telde en dat de uitmoording een negatief effect heeft gehad op de sociale structuur in de betrokken regio's, omdat de meest productieve leden van de maatschappij werden geëlimineerd. Voor de tweede wereldoorlog had meer dan 67 procent van de Russische joden een baan als hoofdarbeider. Bij de andere bevolkingsgroepen was dat slechts 15 procent.

De onderzoekers stellen dat de meeste joden in de regio een betrekking hadden als geneesheer, ingenieur, middenkader en zelfs districtsambtenaar van de communistische partij. In de regio vertegenwoordigden de joden 9 procent van de totale populatie van hoofdarbeiders. De onderzoekers geven wel toe dat in de vastgestelde verbanden mogelijk ook een niet-bekende factor een rol heeft gespeeld.

20:18 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: joden, rusland, nazi |  Facebook |

30-11-06

Ook Oostenrijkse banken hebben nazi-verleden

Ook Oostenrijkse banken zijn niet vrij van een nazi-verleden. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van Austria Creditanstalt, die daarmee klaarheid wou scheppen over haar eigen oorlogsverleden. De Creditanstalt-Bankverein, de voorloper van Austria Creditanstalt, was tijdens de tweede wereldoorlog de grootste geldverstrekken van Oostenrijk.

Het onderzoek bracht aan het licht dat de Oostenrijkse banken tijdens de tweede wereldoorlog vooral actief waren in het Balkan-gebied en Midden- en Oost-Europa. Ze volgden daarbij het Duitse leger en namen in de bezette gebieden bedrijven over. Ook financierden ze wapenfabrikanten en verleenden ze bankdiensten aan een aantal concentratiekampen.

De onderzoekers stellen dat de Oostenrijkse banken vooral actief waren in regio's die tijdens de eerste wereldoorlog tot het Habsburgse rijk behoorden. De banken beschouwden deze gebieden volgens het rapport als hun exclusief werkterrein. "Ze waren er altijd al actief geweest en vonden dan ook dat ze daar opnieuw aan de slag moesten gaan," aldus de onderzoekers.

13:09 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bank, tweede wereldoorlog, nazi |  Facebook |