25-02-16

Neanderthaler uitgestorven door menselijke culturele superioriteit

Het uitsterven van de neanderthaler was hoofdzakelijk te wijten aan de menselijke culturele superioriteit. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Stanford University in de Verenigde Staten en de Meiji University in Japan. Eerder onderzoek bracht aan het licht dat neanderthaler-populaties gedurende honderdduizenden jaren ongestoord in Europa hebben geleefd. Ongeveer 45.000 jaar later verscheen echter de moderne mens, een migrant met Afrikaanse origines, in de Europese regio. Amper vijfduizend jaar later was de neanderthaler volledig verdwenen. Er worden verscheidene redenen voor het fenomeen naar voor gebracht, maar nu wordt daaraan ook een culturele factor gevoegd.

“Sommige theorieën geven aan dat de moderne mens drager zou zijn geweest van ziektes die dodelijk bleken voor de neanderthalers,” zeggen de onderzoekers William Gilpin, Marcus Feldman en Kenichi Aoki. “Andere studies voeren aan dat de neanderthaler door de moderne mens is uitgemoord. Tenslotte wordt opgemerkt dat de neanderthaler niet in staat is geweest om zich aan het veranderende klimaat aan te passen. Er kunnen echter belangrijke aanwijzingen worden gevonden dat de neanderthalers door een culturele kloof ten dode waren opgeschreven. De culturele voordelen van de moderne mens zouden zo groot zijn geweest dat het voor de inferieure groep onmogelijk zou zijn geweest te overleven.”

“De culturele superioriteit van de moderne mens bleek ook opgewassen te zijn tegen het numerieke overwicht waarop de neanderthalers oorspronkelijk konden terugvallen,” zeggen de onderzoekers nog. “Naarmate de dominantie van de moderne mens groeide, nam bovendien zijn culturele overwicht ook nog verder toe. Culturele vooruitgang kan wellicht gekoppeld worden aan technologische innovatie. Daardoor zou de moderne mens mogelijk gemakkelijker de hand hebben kunnen leggen dan de neanderthaler.”

“Toch blijft er een belangrijk raadsel over,” zeggen de onderzoekers. “Men zou hebben kunnen verwachten dat de neanderthaler op zijn minst de superieure technologie van de vroege mens zou kopiëren wanneer duidelijk werd dat daaruit belangrijke voordelen konden worden gehaald. Om één of andere reden is dat echter niet gebeurd.”

Lees Verder

16:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: neanderthaler, cultuur |  Facebook |

29-12-13

Ook neanderthaler kende al een georganiseerde woonplek

De neanderthaler organiseerde zijn leefomgeving op een manier die vergeleken kan worden met het gedrag van de hedendaagse mens. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Colorado. De onderzoekers merken op dat de resultaten een nieuw bewijs vormen voor de verwantschap tussen de neanderthaler en de moderne mens. Uit opgravingen in Riparo Bombrini in het noordwesten van Italië bleek volgens de onderzoekers onder meer dat de neanderthaler dieren slachtte, werkinstrumenten vervaardigde en op verschillende plekken in hun woonplaatsen rond kampvuren verzamelden.

“Tot nu toe werd vaak aangenomen dat de neanderthaler onbekend was met het georganiseerd gebruik van ruimte, dat exclusief aan de mens werd toegeschreven,” merkt onderzoeksleider Julien Riel-Salvatore, professor antropologie aan de University of Colorado, op. “Opgravingen op de site van Riparo Bombrini in Noord-Italië hebben echter aangetoond dat de neanderthaler zijn werkinstrumenten en andere voorwerpen niet zomaar liet rondslingeren, maar daarentegen op een georganiseerde en gerichte manier gebruik maakte van zijn woonomgeving.” Na de neanderthalers werd Riparo Bombrini ook door de eerste mensen als basis gebruikt. De onderzoekers willen een vergelijking maken tussen beide types van huisvesting.

De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat de neanderthalers hun woonomgeving in drie compartimenten opsplitsten. Het diepste gedeelte werd gevormd door een atelier, waar onder meer buit kon worden geslacht en voeding kon worden bereid. Daar werden ook materialen en grondstoffen aangetroffen voor onder meer het bewerken van dierenhuiden. In de middensectie van de site werd een basiskamp voor langdurig verblijf ontdekt. Daar werden minder werkinstrumenten aangetroffen, maar werden wel restanten van een haard ontdekt, wat vooral op een functie als leefomgeving wees. Helemaal onderaan tenslotte was een gedeelte ontdekt voor een aantal dagelijkse activiteiten, waarvoor voldoende zonlicht nodig was.

De ontdekkingen tonen volgens Riel-Salvatore aan dat de neanderthalers veel meer ontwikkeld waren dan tot nu toe altijd wordt aangenomen. Eerder al was de onderzoeker tot de vaststelling gekomen dat de neanderthalers bijzonder innovatief waren en benen werkinstrumenten, ornamenten en projectielen vervaardigden.

Lees Verder

10:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: neanderthaler, huisvesting |  Facebook |

11-03-12

Neanderthalers waren wellicht een zeevarend volk

De neanderthalers bleken ook aan scheepvaart te doen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit van Patras. De Griekse wetenschappers merken op dat de neanderthalers al honderdduizend jaar geleden de Middellandse Zee overstaken. Volgens de onderzoekers maakten de voorlopers van de huidige mens veel meer gebruik van de zee dan wordt vermoed, maar kunnen van hun houten boten geen overblijfselen meer worden gevonden.

George Ferentinos, archeoloog aan de University of Patras, merkt op dat de neanderthalers zich driehonderdduizend jaar geleden rond de Middellandse Zee vestigden. Onder meer werden hun stenen werktuigen gevonden op het Griekse vasteland, maar ook op de eilanden Lefkada, Kefalonia en Zakynthos. "Dat kan op twee manieren worden verklaard," aldus Ferentinos. "Die stenen kunnen er alleen gevonden zijn omdat de eilanden toen deel uitmaakten van het vasteland of omdat de neanderthalers op één of andere manier de zee hebben overgestoken."

"De eerste thesis kan worden uitgesloten," voert Ferentinos aan. "De zee tussen Griekenland en de eilanden was toen minstens 180 meter diep." Volgens de Griekse archeoloog hebben de neanderthalers wellicht een zeevaart-cultuur van tienduizenden jaren gehad. De moderne mens zou daarentegen de zeevaart pas vijftigduizend jaar geleden hebben geadopteerd bij de oversteek naar Australië." De oversteek naar de eilanden is slechts vijf tot twaalf kilometer lang, maar volgens Thomas Strasser, onderzoeker aan de Providence College in Rhode Island, gingen de neanderthalers veel verder en werden hun werktuigen ook gevonden op het verder afgelegen Kreta.

13:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: neanderthaler, zeevaart |  Facebook |

14-02-12

Neanderthaler is opgegaan in genen moderne mens

Bij de intrede van de ijstijd duizenden jaren geleden hebben de Neanderthalers en de voorlopers van de moderne mens hun territorium over Azië en Europa uitgebreid om zich aan de veranderende omstandigheden te kunnen aanpassen. Dat zorgde ervoor dat beide groepen met elkaar in contact kwamen. Hoewel vele antropologen veronderstellen dat de moderne mens de Neanderthalers heeft doen verdwijnen, is het volgens onderzoekers van de Arizona State University waarschijnlijker dat de populatie is opgegaan in het genetische materiaal van de hedendaagse bevolking.

"De traditionele veronderstellingen over het verdwijnen van de Neanderthalers zijn weinig waarschijnlijk," merkt Michael Barton, professor aan het Center for Social Dynamics and Complexity and School of Human Evolution and Social Change van de Arizona State University, op. "Die theorieën kloppen niet met de huidige kennis over jagers en verzamelaars. Meestal verwijderden zich die immers liefst niet te ver van huis, want dat kon risico's opleveren. Het verdwijnen van de Neanderthaler is wellicht te wijten aan een reeks factoren, waaronder culturele veranderingen."

"De beide populaties zijn met elkaar beginnen om te gaan, wat dan ook leidde tot een uitwisseling van genen," voert Michael Barton aan. "Omdat de Neanderthalers de kleinste populatie vertegenwoordigden, waren zij gedoemd om uiteindelijk te verdwijnen. Hun genen overleefden echter in de hybride generaties die opstonden." De onderzoekers merken op dat geen enkele sociale barrière de uitwisseling van de genen had kunnen tegenhouden.

Er wordt aan toegevoegd dat er geen enkel bewijs is dat de Neanderthaler een minder efficiënte verzamelaar en jager zou zijn geweest dan de voorouders van de moderne mens.

17:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: neanderthaler |  Facebook |