03-12-13

Nederland heeft beste gezondheidssysteem van de Europese Unie

Nederland heeft het beste gezondheidssysteem van de Europese Unie. Dat is de conclusie van een rapport van de Zweedse organisatie Health Consumer Powerhouse (HCP). Nederland behaalt in de rangschikking, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met patiëntenrechten en informatie, toegang tot het gezondheidsbeleid, preventie en resultaten van de behandeling, een score van 87 procent. Denemarken staat op de tweede plaats, gevolgd door België en Duitsland. De slechtste resultaten werden geregistreerd in Roemenië, Portugal en Letland. Nederland werd voor de vierde keer op rij bekroond als beste Europese land op het gebied van gezondheidszorg.

“De Europese Unie kan op het gebied van gezondheidszorg veel leren uit het Nederlandse systeem,” merkt Arne Björnberg, president van het Health Consumer Powerhouse, op. “Nederlandse patiënten hebben een grote vrijheid in de keuze voor de keuze van onder meer ziekteverzekering en gezondheidsservices, maar die vrijheid is heel goed gekaderd. Gezondheidsbeslissingen worden in Nederland genomen in samenspraak tussen de patiënt en professionele partijen.” Op Europees vlak wordt de kwaliteit van de gezondheidszorg volgens Björnberg echter nog teveel bepaald door het welvaartsniveau. In rijke landen kan de patiënt volgens hem op een significant betere service rekenen dan in minder welvarende regio’s.

“Toch kan worden vastgesteld dat de service, ondanks de financiële crisis, in de Europese gezondheidssector in positieve richting blijft evolueren,” voert Björnberg aan. Wel waarschuwt hij dat nationale budgetproblemen steeds meer landen aanzetten om de goedkeuring en terugbetaling van nieuwe geneesmiddelen en therapieën uit te stellen. In het verleden kon die taktiek volgens Björnberg vooral worden opgetekend in armere landen, maar moet nu ook worden opgemerkt in rijkere landen zoals Zweden en Zwitserland. Ook Griekenland, dat in het verleden bijzonder snel reageerde op de introductie van nieuwe geneesmiddelen, heeft het proces voor de goedkeuring gevoelig verlengd.

Lees Verder

12:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, gezondheidszorg |  Facebook |

18-06-13

Nederland wil Zeeuwse mossel beschermen tegen micro-plastic

Nederland heeft de Europese Unie opgeroepen om maatregelen te nemen tegen micro-plastic dat de voedingsketen kan binnendringen door maritieme fauna zoals zeekomkommers, plankton en mosselen. Nederland maakt zich vooral zorgen over een mogelijke schade aan de Zeeuwse mossel en wil dat de Europese Commissie gesprekken zou opstarten om het probleem aan te pakken. Jaarlijks produceert Nederland vijftigduizend tot zestigduizend ton Zeeuwse mosselen. Die productie gaat voor 60 procent tot 70 procent naar België en Frankrijk.

Lees Verder

13:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, mossel, plastic |  Facebook |

19-02-13

Nederland moet evacuatieplan voor overstromingen uitwerken

Een evacuatie bij zware overstromingen is in Nederland niet zo onzinnig als algemeen wordt aangenomen. Dat is de conclusie van een onderzoek van Olga Huibregtse, onderzoekster aan de Technische Universiteit Delft, op basis van een evacuatieplan voor het eiland Walcheren, dat 112.000 inwoners telt. De wetenschapster geeft toe dat Nederland slecht is voorbereid op een eventuele evacuatie, maar daarin kan volgens haar door de opstelling van een efficiënt plan zeker verandering in worden gebracht. Daarbij moeten volgens haar echter concrete instructies worden opgenomen om in te kunnen spelen op onverwachte reactie van de bewoners.

Lees Verder

17:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, overstroming, ramp |  Facebook |

03-02-12

Nieuw record voor Nederlandse toeristische sector

Het voorbije jaar heeft Nederland 11,3 miljoen toeristen ontvangen. Dat betekent een stijging met 3 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC), dat gewag maakt van een absoluut record. Jos Vranken, algemeen directeur van het Nederlands toeristisch bureau, zegt te verwachten dat het aantal toeristen dit jaar nog zal toenemen. Hij wijst erop dat Duitse en Belgische consumenten in economisch onzekere tijden voor vakantiebestemmingen dichter bij huis kiezen en daarbij vaak op zoek gaan naar een Nederlandse bestemming.

Het Nederlands toeristisch bureau verwijst ook naar de relatief zwakkere euro. Daardoor wordt Nederland aantrekkelijker voor buitenlandse bezoekers. Ook blijft het aantal bezoekers uit groeimarkten volgens het bureau nog steeds toenemen. In totaal besteedden buitenlandse bezoekers vorig jaar 4,5 miljard euro tijdens hun verblijf in Nederland. Dat betekende een stijging met 160 miljoen euro tegenover het jaar voordien. De groei werd vooral gedragen door Duitse en Belgische toeristen, maar er zouden ook meer Amerikaanse bezoekers zijn opgetekend.

Daarentegen werd een daling opgetekend bij toeristen uit onder meer Italië en Spanje, waar de bevolking door de zware economische problemen zijn bestedingen moet terugschroeven. Ook bij de toeristen uit Groot-Brittannië en Japan zou een daling zijn opgetekend. "Met een groei van 3 procent zat Nederland vorig jaar op het Europese gemiddelde," aldus het persbureau ANP. "Van de buurlanden zou volgens het Nederlands toeristisch bureau alleen Duitsland iets betere cijfers hebben kunnen voorleggen."

12:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, toerisme |  Facebook |

09-01-12

Nederlandse universiteiten rekruteren teveel in Duitsland

Universiteiten in het oosten van Nederland moeten stoppen met het rekruteren van studenten over de grens in Duitsland. Dat heeft Nederlands vice-minister van onderwijs Halbe Zijlstra gezegd. Zijlstra benadrukte daarbij dat Nederland meer dan 90 miljoen euro per investeert in de hogere opleiding van 34.000 buitenlandse studenten, waarvan het grootste gedeelte na het voltooien van zijn studie het land opnieuw verlaat. Daarentegen studeren volgens Zijlstra slechts 19.000 Nederlandse studenten in het buitenland.

"Volgens Zijlstra studeren 24.000 Duitsers aan Nederlandse activiteiten," meldt het webmagazine Euractiv. "De Nederlandse regering wil dat Duitsland een financiële bijdrage levert om de opleidingskosten van deze groep studenten op te vangen. Zijlstra merkt op dat het aantal Duitse studenten in Nederland met 14 procent per jaar toeneemt." De vice-minister merkt op dat een aantal universiteiten en hogescholen in het oosten van het land in Duitsland werven omdat er onvoldoende belangstelling is van Nederlandse jongeren.

Sommige lessen aan de betrokken instellingen zouden zelfs exclusief in het Duits worden gegeven. Bovendien zou er op de Nederlandse arbeidsmarkt relatief weinig interesse zijn in de betrokken opleidingen. Zijlstra gaf wel toe dat uitwisselingsprogramma's ook voordelen bieden. "Buitenlandse studenten zijn vaak bijzonder gemotiveerd en hebben een positief effect op de resultaten van Nederlandse studenten, op voorwaarde dat er internationaal gemengde groepen worden gevormd," voert Zijlstra aan. Oostenrijk heeft een gelijkaardig probleem met Duitse studenten.

13:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderwijs, nederland, duitsland |  Facebook |

13-06-11

Nederland eerste Europese regio met netneutraliteit

Nederland wordt de eerste Europese regio waar netneutraliteit wordt ingevoerd. Een nieuwe Nederlandse wet verplicht internetproviders en telecom-operatoren immers om de toegang tot alle types van content, diensten en applicaties op het netwerk te garanderen. De nieuwe wet zal internetproviders nog altijd toelaten om pornografie en andere gecontesteerde content te filteren, maar dat zal alleen kunnen wanneer de consument daarom vraagt.

"De nieuwe telecomwet werd in het Nederlandse parlement nagenoeg unaniem goedgekeurd, ondanks zware oppositie van de telecom-operatoren," aldus het magazine The Register. "De telecom-operatoren hadden gepleit om voor een aantal diensten, zoals Skype of WhatsApp Messenger, een vergoeding te vragen. Die diensten ontwijken immers de traditionele communicatiekanalen. Onder grote druk hebben ook de Nederlandse liberalen een amendement ingetrokken dat bedrijven zou toestaan om toch extra aan te rekenen voor dergelijke diensten."

De voorbije maanden hebben Nederlandse telecom-operatoren geregeld geklaagd over een belangrijke terugval in het volume textmessaging, te wijten aan applicaties die de consument toelaten om berichten uit te wisselen zonder voor de trafiek te moeten betalen. Bij Hi, het jongerenmerk van het Nederlandse telecomconcern KPN, werd tijdens de eerste drie maanden van dit jaar een terugval met 8 procent in het aantal textberichten opgetekend. Vorig jaar werd Chili het eerste land van de wereld waar netneutraliteit werd gegarandeerd.

 

10:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, nederland, netneutraliteit |  Facebook |

03-03-11

Nederlandse duurzame energie moet gebrek aan wind compenseren

De Nederlandse windmolens hebben het voorbije jaar 13 procent minder elektriciteit geproduceerd als gevolg van de zeer geringe hoeveelheid wind. Dat blijkt uit cijfers van het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarbij wordt opgemerkt dat de groei van het Nederlandse turbinepark onvoldoende was om het verminderde windaanbod te compenseren. Het rapport maakt gewag van een windproductie van 77 punten. Dat is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek het laagste cijfer in meer dan twintig jaar.

Uit het rapport blijkt dat de totale productie van hernieuwbare elektriciteit in Nederland het voorbije jaar ongeveer gelijk bleef. Duurzame energiebronnen vertegenwoordigen ongeveer 9 procent van het binnenlandse Nederlandse elektriciteitsgebruik. De afname van windenergie werd wel gecompenseerd door de winning van energie uit biomassa. Vooral het meestoken van biomassa in elektriciteitscentrales nam volgens het rapport toe.

De Nederlandse binnenlandse vraag naar duurzame elektriciteit nam toe tot ongeveer een kwart van het totale elektriciteitsverbruik. "De eigen productie is niet genoeg om in de vraag te voorzien," wordt er nog opgemerkt. "Daarom wordt er veel geïmporteerd." Nederland heeft in Europees verband afgesproken om 9 procent van het elektriciteitsverbruik uit eigen duurzame productie te halen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek merkt op dat die doelstelling is gehaald. De import van energie telt niet mee in de beleidsdoelstellingen.

15:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, nederland, wind |  Facebook |

27-02-11

Nederlander is biologische consument uit dierenliefde

Het welzijn van de dieren is in Nederland de belangrijkste motivatie om biologisch te gaan eten. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau TNS Nipo. Daarmee vormt Nederland volgens de onderzoekers een unicum in Europa. In de andere landen is immers gezondheid de belangrijkste motivatie om te kiezen voor biologische producten. Daarna volgen een betere smaak en het welzijn voor het milieu als belangrijkste redenen om voor biologische voeding te kiezen.

De onderzoekers stellen dat 42 procent van de Nederlanders gevoelsmatig voorstander is van biologische voeding, maar kan er nog altijd niet gesproken worden over een gewoontegedrag. Dat geldt trouwens ook voor de andere Europese landen. "Duitsers en Italianen blijken de frequentste consumenten van biologisch voedsel te zijn," aldus het webmagazine Marketingonline.nl. "Meer dan een kwart van de Duitsers en Italianen consumeert biologische producten op een wekelijkse basis. Nederland komt helemaal achteraan met 20 procent."

Voor Europeanen is prijs de grootste barrière voor het eten van biologische producten. Een groter aanbod en betere beschikbaarheid zouden ook meer mensen aansporen om biologische producten te gebruiken. In Nederland zegt 81 procent van de biologische consumenten vaker naar organische producten te zullen grijpen als de prijzen van biologisch voedsel naar beneden zouden aan. Een groter aanbod zou bijna een kwart van de Nederlanders aanzetten om vaker voor biologische producten te kiezen.

13:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: biologisch, nederland |  Facebook |

Nederlandse adverteerders denken aan reclameluwe dag

Nederland zou een reclameluwe dag moeten invoeren. Dat heeft Frenkel Denie, ondervoorzitter van de Nederlandse Bond van Adverteerders (BVA), gezegd in een interview met het vakblad Adformatie. Met het voorstel wil de Nederlandse reclamesector volgens Denie een praktische bijdrage leveren aan zijn standpunt dat er mindere, maar betere reclame moet komen. De bond heeft een projectgroep in het leven geroepen om het voorstel verder uit te werken.

Denie merkte op ervan te dromen dat de zaterdag in Nederland gedurende een half jaar reclameluw zou worden. Hij voegde er aan toe een klein groepje overtuigde adverteerders te zoeken om mee te beginnen. "Maar iedereen vindt dat er te veel reclame is. Hij verwees onder meer naar signalen dat televisiekijkers zich steeds vaker ergeren aan de lange en veelvuldige blokken reclame, vooral op de commerciële zenders.

''Kijkers krijgen steeds eerder de neiging om weg te lopen tijdens reclameblokken, wat uiteraard niet de bedoeling kan zijn," verduidelijkt Denie. "Door het uitzenden van minder reclame kan de boodschap van de adverteerders wel veel meer impact krijgen. Dat is uiteindelijk toch de bedoeling van reclame." Hij beklemtoonde wel dat de plannen zich nog in een zeer pril stadium bevinden. Ton Rozestraten, commercieel directeur van televisiegroep RTL, zegt best minder reclame te willen uitzenden, maar voegt er aan toe dat reclametijd daardoor onvermijdelijk duurder zou worden.

13:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, reclame |  Facebook |

18-02-11

Faillissement dreigt voor Nederlandse hogesnelheidstrein

De Nederlandse Spoorwegen (NS) dreigen de hogesnelheidstrein kwijt te raken. High Speed Alliance (HSA), het bedrijf dat de supersnelle trein exploiteert, is immers zwaar verlieslatend. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Nederlandse Spoorwegen. Er zou rekening mee moeten gehouden worden dat High Speed Alliance volgend jaar failliet zou kunnen zijn. De aandeelhouders zouden dan samen 298 miljoen euro kwijt zijn. High Speed Alliance is voor 95 procent in handen van de Nederlandse Spoorwegen. Luchtvaartmaatschappij KLM heeft het resterend pakket van 5 procent.

"Volgens de Nederlandse Spoorwegen zijn de financiële problemen te wijten aan een vergoeding van 166 miljoen euro die jaarlijks moet betaald worden," aldus de Nederlandse krant De Telegraaf. Reizigers zouden daarentegen weinig merken van de problemen. Na en faillissement blijft de trein immers nog een jaar rijden op kosten van de Nederlandse overheid, waarna een nieuw vervoersbedrijf in het project zou stappen.

Het Nederlandse ministerie van infrastructuur rekende erop dat de Nederlandse Spoorwegen op vijftien jaar tijd een bedrag van 2,5 miljard euro zouden betalen voor het gebruik van de hogesnelheidslijn. "Een nieuwe vervoerder zal dat bedrag vermoedelijk niet uittrekken," merkt De Telegraaf nog op. Melanie Schultz van Haegen, Nederlands minister van infrastructuur, meldde eerder dat getracht zou worden om tegen de zomer een oplossing te vinden voor de exploitatie van de hogesnelheidslijn.

De problemen zouden onder meer te wijten zijn aan een gebrek aan reizigers op de verbinding tussen Amsterdam en Antwerpen. Vooral het traject tussen Amsterdam en Rotterdam zou weinig populair zijn. Het duurdere ticket zou de beperkte tijdwinst niet verantwoorden. De prijzen voor de verbinding werden onlangs daarom al eens verlaagd.

10:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hogesnelheidstrein, nederland, trein, vervoer |  Facebook |

12-02-11

Meer vrouwen en allochtonen op Nederlandse televisie

De Nederlandse publieke omroep wil dat er meer vrouwen en niet-westerse allochtonen op de televisie komen. Vooral in de nieuwsuitzendingen en actualiteitenrubrieken worden nog te vaak alleen blanke mannen opgevoerd. Dat heeft de Nederlandse Publieke Omroep gemeld. Opgemerkt wordt dat uit onderzoek is gebleken dat in programma's van de publieke omroep vrouwen 38 procent van de sprekende rollen hebben. Daarnaast was 9 procent van Surinaamse, Marokkaanse, Antilliaanse of Turkse herkomst.

"Nederland telt in totaal 11 procent niet-westerse allochtonen, terwijl vrouwen 51 procent van de bevolking vertegenwoordigen," aldus de Volkskrant. "Bij amusement en drama komen die verhoudingen ook redelijk in beeld, maar niet bij nieuws en opinie, want vrouwen vertegenwoordigen slechts iets meer dan een derde van de sprekende rollen. Allochtonen hebben slechts een aanwezigheid van 6 procent. Alleen sportprogramma's scoren nog slechter, met maar 12 procent vrouwen en 5 procent allochtonen."

Met het Nederlandse ministerie van onderwijs en cultuur is overeen gekomen dat er tegen het midden van het decennium een meetbare verbetering moet kunnen opgemerkt worden. Indien dat niet lukt, zou een boete van maximaal 0,5 miljoen euro kunnen volgen. Het is naar eigen zeggen vanzelfsprekend dat de Nederlandse Publieke Omroep een afspiegeling is van de samenleving. Het brengen van een evenwichtig beeld is volgens Ruud Bierman, bestuurder van de Nederlandse Publieke Omroep, ook een kwestie van professionaliteit.

10:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: diversiteit, media, nederland |  Facebook |

05-10-10

Opnieuw inkomstenstijging voor Nederlandse publieke omroepen

Overheidsbezuinigingen hoeven bij de publieke omroepen niet tot paniek te leiden. Dat is de conclusie van een Nederlands onderzoek van het adviesbureau PricewaterhouseCoopers (PwC). Daarbij wordt erop gewezen dat de publieke omroepen mede door de aantrekkende reclamemarkten hun inkomsten de volgende jaren opnieuw zullen zien stijgen. Tot het midden van het decennium wordt bij televisiereclame een gemiddelde groei van 5 procent voorop gesteld. Bij radio wordt gerekend op een gemiddelde stijging met 3,3 procent per jaar. Die stijgingen zouden zowel voor de publieke als de commerciële sector gelden.

18:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, nederland, publieke omroep |  Facebook |

04-08-10

Nederland start onderzoeksproject naar algen als voeding

De Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) heeft een onderzoeksakkoord gesloten met de industriële algen-producent Ingrepro Renewables. Bedoeling is dat een researchproject wordt opgezet voor het onttrekken van proteïnen, gezonde oliën en mogelijk koolhydraten uit algen. Het onderzoeksproject heeft een looptijd van twee jaar. Daarvoor is een budget van 1,2 miljoen euro ter beschikking gesteld. Het onderzoek krijgt een bijzondere subsidie van het Nederlandse ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit. Het onderzoek moet leiden tot de bouw van een raffinaderij om de haalbaarheid van de productie uit te testen. Dat zou nog een jaar in beslag nemen. Een marktklaar product zou daardoor één jaar later beschikbaar zijn.

"Consumenten worden aangemoedigd om minstens één keer in de week een vleesvrije dag in te lassen," merkt het magazine Foodnavigator op. "Dat zou moeten bijdragen tot het beschermen van de natuur en de verbetering van de gezondheid. Bovendien kan het reduceren van vleesbestanddelen in bereide maaltijden voedingproducenten helpen om het gehalte gesatureerde vetten in hun producten beperken en de kosten te verlagen. Op de markt zijn inmiddels een aantal vleesvervangers - zoals soja en granen - beschikbaar, maar het Nederlandse onderzoeksinstituut meent een aantal nieuwe mogelijkheden te zien in het onttrekken van proteïnen aan algen. Dat zou een nieuwe, milieuvriendelijke bron van proteïnen en vleesvervangers kunnen worden.

De Nederlandse onderzoekers merken op dat algen op dit ogenblik vooral worden beschouwd als een mogelijke alternatieve bron voor de productie van brandstoffen. "Er zijn al een aantal experimenten uitgevoerd met auto's en zelfs vliegtuigen, maar de sector staat op dit ogenblik nog altijd in de kinderschoenen," wordt daarbij aangevoerd. "Over het gebruik van algen voor de productie van koolhydraten is op dit ogenblik niet bijzonder veel geweten, maar het onderzoeksakkoord met Ingrepro Renewables zou daar verandering moeten in kunnen worden gebracht. Na afloop van het onderzoeksproject zou een experimentele raffinaderij worden opgestart om voedingsproducten uit de algen te trekken."

18:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: algen, duurzaamheid, nederland, voeding |  Facebook |

06-12-09

Alexander Rinnooy Kan blijft invloedrijkste Nederlander

Alexander Rinnooy Kan is door de Volkskrant voor het derde jaar op rij verkozen tot de invloedrijkste Nederlander. Rinnooy-Kan (60) is voorzitter van de Nederlandse Sociaal Economische Raad en is volgens de krant één van de weinige Nederlanders die thuis is in zowel de wetenschappelijke wereld, het bedrijfsleven en het openbaar bestuur. Op de tweede plaats staat de Nederlandse werkgeversleider Bernard Wientjes. Daarna volgen de industriekapiteins Gerard Kleisterlee (Philips) en Ad Scheepbouwer (KNP). Op de vijfde plaats staat Jeroen van der Veer, de gewezen topman van het olieconcern Shell. De hoogste nieuwe binnenkomer in de lijst is gewezen minister Gerrit Zalm, op dit ogenblik topman van ABN Amro. Zalm bekleedt de elfde plaats. Agnes Jongerius, voorzitter van de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), is de invloedrijkste Nederlandse vrouw. Jongerius staat op een zevende plaats. Dat is één plaats lager dan vorig jaar.

"Alexander Rinnooy Kan is een veelzijdig en veelgevraagd bestuurder," aldus de Volkskrant. "Hij is een intelligent en vaardig bruggenbouwer. Rinnooy Kan bezit een imposant curriculum vitae met meer dan dertig, vaak prestigieuze nevenfuncties, zoals het voorzitterschap van de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen." Er wordt wel aan toegevoegd dat Rinnooy Kan het als een persoonlijke teleurstelling bestempeld dat hij er niet in geslaagd is om mee een alternatief te vinden voor het verhogen van de Nederlandse pensioenleeftijd, maar dat doet volgens de krant niets af aan de grote impact die hij heeft op de Nederlandse samenleving. Bernard Wientjes wordt door de krant een charmante werkgeversvoorman met een bijzonder grote dossierkennis genoemd. Er wordt opgemerkt dat Wientjes, die ook ondervoorzitter is van de Sociaal Economische Raad en lid is van de Bankraad van De Nederlandsche Bank, een belangrijke machtsfactor is in de Nederlandse politiek.

Agnes Jongerius bereikte volgens de Volkskrant dit voorjaar het toppunt van haar roem, toen ze erin leek te slagen om de verhoging van de pensioenleeftijd tegen te slagen. Jongerius werd toen koningin van Nederland genoemd en werd volgens velen bestempeld als de echte minister van sociale zaken. Toen dat alsnog niet lukte, noemde ze de werkgevers tuig van de richel. In totaal staan er 38 vrouwen in de top tweehonderd van de Volkskrant. Dat is een lichte stijging tegenover vorig jaar. Daardoor bestaat de bestuurlijke elite van Nederland nu voor bijna één vijfde uit vrouwen. Na Jongerius is Annemiek Fentener van Vlissingen op een achtentwintigste plaats de tweede belangrijkste vrouw van Nederland. Fentener van Vlissingen is president-commissaris bij Steenkolen Handels Vereniging (SHV), het grootste familiebedrijf van Nederland. Gewezen minister-president Ruud Lubbers staat op een achttiende plaats. De gemiddelde leeftijd van die bestuurlijke elite blijft ruim 59 jaar. Slechts acht mensen zijn jonger dan 45 jaar.

13:40 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, alexander rinnooy kan |  Facebook |

20-11-09

Sportwagenbouwer Spyker stopt Nederlandse assemblage

De Nederlandse sportwagenbouwer Spyker Cars stopt met de assemblage van sportwagens in de Nederlandse gemeente Zeewolde. De luxewagens zullen voortaan in het Britse Coventry geassembleerd worden. Door de verplaatsing van de activiteiten worden in Nederland ongeveer 45 banen bedreigd. Victor Muller, de bestuursvoorzitter van Spyker, verwacht dat met de ingreep miljoenen euro's aan kosten bespaard zullen kunnen worden. Hij geeft wel toe dat het ontslag van 45 medewerkers een substantiële kostenpost met zich mee zal brengen. De exacte hoogte daarvan is afhankelijk van het sociaal plan dat met de vakbonden zal worden opgesteld. De Nederlandse vakbonden zeggen de verhuis naar Coventry bijzonder spijtig te vinden, maar zegt ook begrip te hebben voor de beslissing van Spyker, dat al jaren verlies leidt.

De productie van Spyker wordt aan het eind van dit jaar overgeheveld naar Coventry Prototype Panels, een toeleverancier van de Nederlandse sportwagenbouwer. De Engelse groep bouwde al sinds het begin van dit decennium diverse prototypes voor Spyker en leverde ook specifieke onderdelen van de carrosserie van bepaalde modellen. Door de verhuizing wordt de toekomst van Spyker volgens topman Victor Muller veiliggesteld. Naast de beoogde kostenbesparing is de reorganisatie vooral ingegeven door de wens de efficiency te verhogen. Tot nu toe gingen er volgens Muller honderden arbeidsuren verloren door carrosserieën heen en weer te sturen tussen Coventry en de productiehal in Zeewolde. Die methode was volgens Muller tijdens een economische bloeiperiode nog wel te verdedigen, maar kan dat in een economische crisis niet langer gemotiveerd worden.Nagenoeg alle toeleveranciers van Spyker bevinden zich in Groot-Brittannië.

De Nederlandse vakbonden noemen de reorganisatie bij Spyker een verlies voor Nederland. Daarbij hebben ze het naar eigen zeggen niet over een verlies aan tewerkstelling, maar verdwijnt ook de productie van een markant automerk. Volgens de vakbond heeft Spyker aan de groep getroffen werknemers aangeboden mee te verhuizen naar Engeland. De vakbonden zullen dat voorstel bestuderen. Er is echter wel begrip voor de beslissing van Spyker, dat er niet in slaagt om winstgevend te worden en de voorbije jaren verschillende kapitaalinjecties nodig had om te kunnen overleven. Spyker verkocht tijdens het derde kwartaal van dit jaar twaalf exemplaren. De Spyker Aileron heeft een kostprijs van ongeveer 235.000 dollar. Indien de economische situatie wankel blijft, is het volgens topman Muller niet onmogelijk dat nog meer kosten zullen moeten worden bespaard en nog meer activiteiten van Nederland naar Engeland zullen moeten worden overgeheveld.

22:13 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, automotive, spyker |  Facebook |

18-11-09

Anglo-Amerikaanse bedrijfscultuur moet verlaten worden

Er moet een eind komen aan de Anglo-Amerikaanse bedrijfscultuur, waarin aandeelhouderswaarde en winstcijfers prioriteit hebben. Dat zegt Rien Segers, hoogleraar bedrijfscultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen, in zijn nieuwe boek 'Nederland na de Crisis, Leiderschap in een Nieuwe Wereld'. Segers stelt daarbij dat het leiderschap van de Verenigde Staten tanende is en het economisch zwaartepunt zich nog sneller dan verwacht naar Azië verplaats. Hij voegt er aan toe dat de economische crisis voor sterk veranderende verhoudingen heeft gezorgd in de wereld. De hoogleraar voegt er aan toe dat het oude Nederlandse Rijnlandse besturingsmodel supersterk is, omdat het Nederlandse ondernemingen in staat stelt internationaal succesvol te opereren. Hij wijst erop dat het Rijnlandse model tussen het Amerikaanse en Aziatische model in staat, maar meer naar het Aziatische neigt. De hybride Aziatische bedrijfscultuur van innovatie en resultaten, gekoppeld aan overleg en nationaal belang, sterke overeenkomsten vertoont met het Rijnland-model.

"Die verwantschap stelt de Nederlandse economie volgens Rien Segers uitstekend in staat om zich voor te bereiden op de komende Aziatisering van de wereld," aldus het magazine Marketing Online. "Het gevaar dreigt volgens hem echter dat Nederland ver achterop raakt, omdat de ernst van de huidige crisis in Nederland wordt onderschat. Crisimaatregelen die door de Nederlandse regering tot nu toe zijn genomen, hebben volgens Segers overwegend een ad-hoc karakter. De politiek toont hier volgens hem onvoldoende besluitvaardigheid aan de dag, terwijl het bedrijfsleven onvoldoende bereid lijkt te zijn tot verandering." Wat dat laatste betreft, moet er volgens Segers begonnen worden met een eind te maken aan de Anglo-Amerikaanse bedrijfscultuur, waarin aandeelhouderswaarde en winstcijfers prioriteit hebben. Die veramerikanisering staat volgens Segers haaks op de oorspronkelijke Nederlandse bedrijfscultuur, die sterker gericht is op gedeeld leiderschap, solidariteit en gemeenschapszin.

Dat Rijnlandmodel biedt volgens Segers uitstekende mogelijkheden om in te spelen op de veranderende situatie. Maar hij voegt er aan toe dat men zich hiervan onvoldoende is bewust. "Er zijn wel tal van handelsmissies en nagenoeg elke grote Nederlandse stad heeft wel een Aziatische zusterstad, maar een nationale aanpak ontbreekt," voert hij aan. "Dat vormt een regelrechte bedreiging voor de concurrentiekracht van Nederland. Daarom moeten banden en sterke Aziatische landen en Aziatische ondernemingen worden aangehaald. Meer ondernemingen moeten met Aziatische bedrijven samenwerken. Bovendien moeten op grote schaal Aziatische bedrijven naar Nederland gehaald worden, voordat andere landen dat doen." Het is volgens Segers op dat vlak al vijf voor twaalf geworden. Hij merkt op dat er een belangrijke rol voor Nederland kan zijn weggelegd maar dan alleen wanneer de bakens fundamenteel worden verzet.

20:23 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, rijnlandmodel |  Facebook |

Nederland vreest massale uitvlagging nationale vloot

Nederland wordt steeds meer geconfronteerd met uitvlaggende reders. Dat is het gevolg van het onaantrekkelijke Nederlandse belastingsregime. Dat zegt de Koninklijke Vereniging Nederlandse Reders (KVNR). Om concurrerend te kunnen blijven, moeten volgens de organisatie steeds meer Nederlandse reders daarom een onderkomen zoeken onder een buitenlandse vlag. Daarbij wordt opgemerkt dat de wereldvloot de voorbije vijf jaar een groei heeft gekend van 30 procent en ook in Europa een gemiddelde toename van 20 procent werd opgetekend, terwijl het Nederlandse scheepsregister met slechts 7 procent is gestegen. Het Nederlandse ministerie van financiën is echter van oordeel dat de sector van de zeescheepvaart fiscaal al heel wat tegemoetkomingen heeft gekregen. De redersvereniging zegt dat aan boord van de schepen ook steeds meer Nederlanders en Europeanen door Aziatische zeelieden worden vervangen. Opgemerkt wordt dat de Europese Unie op dat vlak dringend moet ingrijpen.

Het voorbije jaar en dit jaar zijn volgens de redersorganisatie als zestien nieuwbouwschepen van Nederlandse maatschappijen meteen in Singapore geregistreerd. "Nederland is deze schepen en het bijbehorend beheer voor vijftien jaar kwijt op grond van eisen die Singapore heeft gesteld," aldus een woordvoerder van de Koninklijke Vereniging Nederlandse Reders tegenover de krant De Telegraaf. "Het gaat vooral om werkschepen en offshorevaartuigen omdat die door de nieuwe Nederlandse belastingsregeling gedeeltelijk worden uitgesloten van de tonnageregeling. Deze bepaalt dat er belasting moet worden betaald over de nettotonnage, in plaats van over de daadwerkelijke winst. De regeling werd dertien jaar geleden geïntroduceerd en had als hoofddoelstelling scheepvaartactiviteiten aan Nederland te binden. Opgemerkt wordt dat tal van landen dat Nederlandse systeem ondertussen hebben overgenomen en nog aantrekkelijker hebben gemaakt.

De Nederlandse redersorganisatie vreest dat de volgende jaren nog tientallen Nederlandse schepen in Singapore, Duitsland, Denemarken en Engeland zullen worden geregistreerd. "De Nederlandse maritieme sector zal daardoor ernstig worden verzwakt," stipt de woordvoerder van de redersorganisatie aan. Onder meer het bergingsbedrijf Smit geeft toe dat alle nieuwbouw sinds begin vorig jaar onder de vlag van Singapore wordt gebracht, omwille van een gunstig belastingsregime en tal van andere bijkomende gunstige voorwaarden. Het bergingsbedrijf werkt sinds vijf jaar aan een programma waarbij in totaal 152 nieuwe schepen in dienst worden genomen. Ook wordt opgemerkt dat voor vele Nederlandse en Europese zeelieden het einde in zicht is. De Deense rederij Maersk heeft al aangekondigd geen nieuwe Europese zeelieden meer te zullen aanwerven. Daardoor zou de rederij tussen dertig en tachtig procent aan officierslonen kunnen worden bespaard.

19:55 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, uitvlagging, rederij |  Facebook |

14-06-09

Nederlandse hotelketens stoppen met serveren foie gras

foie-gras-dish1De hotelketens Bilderberg, Carlton en Mövenpick halen in hun Nederlandse vestigingen foie gras van de menukaart. Dit hebben zij aan dierenrechtenorganisatie Wakker Dier laten weten. De ketens stellen de productie van de lever van ganzen en eenden te dieronvriendelijk te vinden. Daarmee is de nieuwe campagne van Wakker Dier op een succesvolle manier gestart. Daarbij wil de dierenrechtenorganisatie foie gras geweerd te zien van de menu's van hotels en restaurants. In totaal werden door Wakker Dier zes hotelketens met activiteiten in Nederland aangeschreven. Andere hotelketens, waaronder Van der Valk, hebben de omstreden foie gras nog altijd op de menukaart staan.

In zijn camagne wijst Wakker Dier erop dat de ganzen en eenden wekenlang drie keer per dag een vette maïspap via een buis in de voormaag gepompt, waardoor de lever opzwelt tot tien maal de normale omvang," aldus De Volkskrant. "Dat is volgens Wakker Dier een marteling voor de dieren." Bij het inbrengen van de buis zouden ook vaak verwondingen optreden. De dieren worden zo vet dat sommige aan het eind amper nog kunnen lopen. Bovendien zou het sterftecijfer bij de dwangvoedering verdubbelen. In Nederland is de productie van foie gras bij wet verboden. Eerder concludeerden wetenschappers van de Europese Commissie al dat de productie van foie gras gepaard gaat met veel dierenleed. Biologisch verkregen foie gras is wel toegestaan.

Een woordvoerder van Carlton, dat in Nederland zeven hotels heeft, zegt dat het bedrijf zich heeft laten overtuigen. De hotelketens Van der Valk en Golden Tulip en het Amsterdamse Okura Hotel kregen ook de brief in de bus, maar hebben volgens Wakker Dier nog niet besloten met het serveren van de foie gras te stoppen. Van der Valk heeft naar eigen zeggen slechts enkele restaurants die het gerecht af en toe tijdelijk serveren. Daarbij wordt opgemerkt dat elk restaurant kan doen wat het wil, zolang ze zich maar houden aan de regels van Van der Valk. De dierenrechtenorganisatie start binnenkort met een campagne voor het Nederlandse publiek. Details daarover werden echter nog niet bekend gemaakt.

20:43 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hotel, nederland, restaurant, foie gras |  Facebook |

Nederlander heeft meer interesse in tweedehands caravan

caravanOok de caravansector is niet immuun tegen de crisis. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse organisatie Bovag Caravanbedrijven. De verkoop van nieuwe caravans is in Nederland tijdens de eerste vijf maanden van dit jaar immers met 22 procent gedaald tot 5.899 exemplaren. De dalende trend was volgens Bovag al langer zichtbaar, maar zorgde de economische crisis wel voor een extra harde klap. Toch groeit het aantal caravans in Nederland nog steeds. In totaal telt Nederland op dit ogenblik 479.401 caravans. Dat zijn er ruim 6.000 meer dan vorig jaar. Opvallend is echter dat geïnteresseerde Nederlanders op dit ogenblik vooral zoeken naar een tweedehands caravan. Het caravantoerisme zelf trekt vermoedelijk opnieuw aan.

Nederland is binnen Europa nog altijd het land met de hoogste caravandichtheid. Uit onderzoek van de Bovag blijkt dat mensen die een caravan kopen in eerste instantie letten op het slaapcomfort, vervolgens op goede sanitaire voorzieningen en de keuken. De sectororganisatie voegt er aan toe dat caravans met een leeftijd van vijf jaar al die voorzieningen omvatten. "Enkele jaren geleden zat er dan ook een enorm piek in de caravanverkopen," aldus een woordvoerder van Bovag tegenover de krant De Telegraaf. "Toen kwam eigenlijk de perfecte caravan op de markt. Sindsdien zijn er weinig veelzeggende innovaties meer geweest die de verkoop een impuls gaven."

Er is in Nederland dan ook een groeiende interesse naar jonge tweedehandse caravans. De verkoop van gebruikte caravans nam volgens Bovag tijdens de eerste vijf maanden van dit jaar met 6,2 procent toe tot 2.228 exemplaren. Door een jonge tweedehandse caravan te kopen, kunnen geïnteresseerden immers een besparing van 4.000 euro realiseren. Dat is één derde van de aankoopprijs van een nieuw exemplaar. Anderzijdse melden een aantal verkopers dat Nederlandse eigenaars hun oudere caravan ook langer blijven bijhouden, maar kopen ze wel meer accessoires. Volgens het Nederlandse Nationaal Bureau voor Toerisme en Recreatie (NBTC) zal het caravantoerisme, na enkele jaren van achteruitgang, opnieuw een groei kennen. Kamperen is immers over het algemeen een goedkopere vorm van vakantie.

17:49 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, toerisme, caravan |  Facebook |

11-06-09

Nederlandse supermarkten willen cash betalen uitsluiten

supermarktOver vijf jaar moet het gebruik van cash geld in de Nederlandse supermarkten afgelopen zijn. Dat stelt de Nederlandse supermarktorganisatie Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL). Op die manier moeten overvallen op supermarkten volgens de organisatie kunnen helpen bestreden worden. Daarbij wordt opgemerkt dat er geen technische belemmeringen zijn om de supermarkten cashvrij te maken. Er moet volgens het Centraal Bureau Levensmiddelen alleen een oplossingen gevonden worden voor klanten die niet kunnen of willen elektronisch betalen. Cash vertegenwoordigt volgens de supermarktorganisatie op dit ogenblik ruim één derde van de totale geldstroom en de helft van het aantal transacties.

"De Nederlandse winkeliers zijn de dagelijkse berovingen beu en streven naar een situatie waarin iedereen met elektronisch betaalt," aldus de krant Financieele Dagblad. "Vorig jaar waren er ruim tweehonderd incidenten, variërend van een greep in de kassa tot en met gewapende overvallen. In de eerste vier maanden van dit jaar hebben CBL-leden al negentig incidenten gemeld. De trieste balans is volgens René Roorda, directeur van het Centraal Bureau Levensmiddelen, dat de sector elke dag een incident heeft. Hij merkt daarbij op dat het water de sector aan de lippen staat. Daarnaast zouden de supermarkten ook kunnen besparen op beveiligde geldtransporten.

Volgens de onderzoekers staat 87 procent van de consumenten achter het terugdringen van contant geld en het stimuleren van elektronische betalingen. De Nederlandse supermarkten gaan de invoering van het elektronisch betalen dan ook verder doorvoeren. Tot voor kort ontmoedigden veel uitbaters elektronische betalingen voor kleine uitgaven door bij iedere transactie extra onkosten aan te rekenen. Inmiddels heeft de Nederlandse detailhandel echter een akkoord gesloten met de banken over bevriezing van de tarieven voor elektronisch betalen voor een periode voor vijf jaar. In ruil daarvoor stoppen de winkeliers hun verzet tegen de overgang van het Nederlandse systeem op internationale producten.

17:11 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, retail |  Facebook |

21-04-09

Nederland heeft gelukkigste kinderen van Europa

Nederland en Scandinavische kinderen zijn het gelukkigste van heel Europa. Dat blijkt uit een onderzoek van de Britse Child Poverty Action Group bij Europese kinderen tot negentien jaar. De Nederlandse kinderen haalden hoge scores voor alle onderzochte criteria, zoals kindersterfte, overgewicht, armoede en huisvesting. De Scandinavische landen scoorden bijzonder goed op het vlak van fatale ongevallen met kinderen. Bovendien bleken Scandinavische kinderen ook minder snel geneigd te zijn zich aan risicovol gedrag te buiten te gaan, zoals vroege seksuele betrekkingen, roken en drinken dan elders in Europa. Noorwegen scoorde het hoogste op het vlak van huisvesting en de kwaliteit van de buurt.

Opvallend is de relatief povere rangschikking van Groot-Brittannië, dat pas als vierentwintigste land uit de bus komt en alleen Roemenië, Bulgarije, Letland, Litouwen en Malta achter zich laat. "Nochtans is Groot-Brittannië één van de leidende economieën van de wereld," aldus de onderzoekers tegenover het persbureau AFP. "De slechte Britse score is vooral in de hand gewerkt door het groot aantal gezinnen waar geen enkele ouder een baan heeft. De Britse regering stelt wel de voorbije jaren vorderingen te hebben gemaakt op het vlak van kinderwelzijn, maar in de begroting moeten speciale maatregelen worden voorzien, aangezien de economische recessie tot verdere werkloosheid dreigt te leiden."

Kinderen in de landen in de onderste regionen van de rangschikking dreigen ook sneller het slachtoffer te worden van straatgeweld en pesterijen. Bovendien verkeren ze in een minder goede gezondheid en lopen ook een grotere kans om voortijdig de school te verlaten en geen werk te vinden. Ze vinden ook van zichzelf dat ze weinig reden hebben om gelukkig te zijn. Nederland wordt als koploper op het vlak van kinderwelzijn gevolgd door Zweden, Noorwegen, IJsland en Finland. De toptien wordt verder rondgemaakt door Denemarken, Slovenië, Duitsland, Ierland en Luxemburg. In de toptwintig staan verder Oostenrijk, Cyprus, Spanje, België, Frankrijk, Tsjechië, Slovakije, Estland, Italië en Polen. Verder volgen Portugal, Hongarije en Griekenland.

17:27 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, europa, welzijn |  Facebook |

14-02-09

Internationaal netwerk Schiphol onontbeerlijk voor Nederland

schipholAls de luchthaven van Schiphol geen sterk netwerk van internationale bestemmingen behoudt, zal de Nederlandse overheid zijn plannen om van de Randstad een topregio te maken onmogelijk kunnen realiseren. Dat zegt Jaap de Wit, hoogleraar vervoerseconomie aan de Universiteit van Amsterdam. De belangrijkste bedreiging van de economische malaise voor de Randstad is volgens de Wit dat het internationale netwerk van Schiphol afbrokkelt, terwijl die onmisbaar is als vestigingsplaats voor bedrijven. Naast de hoogopgeleide Nederlandse werknemers is de spilfunctie van Schiphol volgens de econoom één van de allerbelangrijkste redenen voor bedrijven om zich in Nederland te vestigen. Onder meer de Nederlandse vliegtaks bedreigt volgens de Wit de toekomst van Schiphol en de regio.

In de Nederlandse krant De Telegraaf geeft Jaap de Wit toe dat hij zich in de jaren negentig verbaasd heeft over de razendsnelle groei van de Nederlandse nationale luchthaven, waarbij het aantal transferpassagiers een bijzonder explosieve stijging kende. Dat netwerk wist Nederland volgens de econoom op te bouwen met slimme diplomatie en vooruitstrevend te denken. Daarbij wijst hij erop dat Nederland als eerste een open skyverdrag had met de Verenigde Staten, terwijl luchtvaartmaatschappij KLM zijn Europese activiteiten uitbouwde. Met dat netwerk kon er volgens hem gedroomd worden van de Randstad als topregio. Maar hij waarschuwt dat die groei voorbije is en dat de ontwikkelingen verder razen.

Zonder een goed uitgebouwd netwerk kan de Randstad volgens de Wit onmogelijk die droom van topregio waarmaken. Hij wijst er onder meer op dat de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta Airlines de Nederlandse luchthaven niet langer als een hub zal gebruiken, maar nu al rechtstreeks naar 31 verschillende bestemmingen in Europa vliegt. Bovendien ziet de Wit ook een gevaar in de overname van Brussels Airlines door Lufthansa. Vroeger werd altijd vooropgesteld dat de hogesnelheidstrein voordelig zou zijn voor Schiphol, maar door de overname van Brussels Airlines wordt de luchthaven van Zaventem volgens de Wit gekoppeld aan de luchtvaartgroep Star Alliance van Lufthansa. De Wit stelt dat weinig Vlamingen dan nog voor Schiphol zullen kiezen.

14:25 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, schiphol |  Facebook |

03-01-09

Holland Art Cities moet extra toeristen lokken

hollandMet een gezamenlijk kunstproject willen de Nederlandse steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht de twee volgende jaren 200.000 extra bezoekers lokken. Tien Nederlandse topmusea hebben daarvoor het project 'Holland Art Cities' opgezet. Daarbij wordt gewerkt rond gezamenlijke thematentoonstellingen rond internationale invloeden, jonge kunst en Hollandse meesters. De initiatiefnemers laten zich daarbij leiden door het Rembrandtjaar van 2006, toen een samenwerking op grote schaal heel wat extra buitenlandse bezoekers opleverde. Het project werd opgezet in samenwerking met het Nederlandse Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC). Gemikt wordt vooral op Italiaanse en Spaanse bezoekers.

"De afstanden tussen de musea in de vier grote Nederlandse steden zijn eigenlijk heel makkelijk te overbruggen," voeren de initiatiefnemers aan. "Nergens anders vindt men per vierkante meter zoveel kunst als in Nederland. Om de samenwerking tussen de musea te realiseren, worden de tentoonstellingen binnen het thema op elkaar afgestemd. Zo toont het Mauritshuis tijdens het thema Internationale invloeden, waarmee Holland Art Cities opent, hoe landschapsschilder Jacob van Ruisdael naar het Nederlands-Duitse grensgebied trok om inspiratie voor zijn schilderwerk op te doen. De Hermitage Amsterdam, die dit jaar samen met het Stedelijk Museum zijn deuren heropent, heeft tegelijkertijd een expositie over het Russische hof tijdens de tsarentijd."

De initiatiefnemers stellen dat ervoor gezorgd werd dat de tentoonstellingen op elkaar aansluiten, zodat het thema in een gemeenschappelijke context geplaatst kan worden. "Toeristen zijn volgens de organisatoren door dat opzet zeker bereid om af te reizen naar de vier steden," aldus De Volkskrant. "Nederlanders vergeten vaak dat hun land voor buitenlanders heel erg klein is. Het is heel gemakkelijk om van de ene locatie naar de andere te reizen. Voor veel buitenlanders komt dat op hetzelfde neer als even de metro pakken binnen een grote stad." Holland Art Cities mikt vooral op Italiaanse en Spaanse toeristen. Die komen volgens het Nederlands Bureau voor Toerisme immers niet voor een warm klimaat of de zee naar Nederland, want dat hebben ze al in eigen land. Een thematentoonstelling kan voor die groep echter wel een goede reden zijn om naar Nederland te komen.

12:16 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kunst, nederland, toerisme |  Facebook |

12-11-08

Nederlandse ontwerpers denken aan energie-eilanden

631559352_energy_island_01Het Nederlandse ingenieursbureau Kema heeft een plan ontwikkeld om op zee energie op te slaan, die gebruikt zou kunnen worden om piekmomenten in het elektriciteitsverbruik op te vangen. Het is daarbij de bedoeling dat uit een groot reservoir tijdens dalmomenten in het elektriciteitsverbruik water uit het reservoir in zee zou gepompt worden. Bij piekmomenten zou het water weer in het reservoir worden gelaten, waarbij turbines een elektrische vermogen van ongeveer 30 gigawattuur zouden kunnen opslaan. Er zijn echter nog tal van praktische problemen die een realisatie in de weg staan.

"Het Nederlandse Energie-Eiland zou de productie van windturbines moeten aanvullen," aldus het magazine The Register. "Windenergie heeft het nadeel dat er niet altijd voldoende wind is om voldoende elektriciteit op te wekken. Het Energie-eiland - dat vijftig meter diep zou worden en een oppervlakte krijgen van zes op tien kilometer, moet op momenten van relatieve windstilte de nodige stroom leveren, door water vanuit de zee het reservoir te laten binnenstromen. Het opnieuw leegpompen kost uiteraard ook energie, maar daarbij kan men gebruik maken van dalmomenten met een elektriciteitsoverschot."

Ook financieel lijkt het plan van Kema te kloppen. Ze zouden elektriciteit immers aankopen bij een overaanbod - wanneer de prijs laagt ligt - terwijl de energie verkocht wordt op ogenblikken van een tekort, wanneer de elektriciteitsprijs op zijn hoogste niveau staat. Om heel Nederland van elektriciteit te voorzien zouden er wel vijftig energie-eilanden moeten gebouwd worden, waarbij sommige een dubbele verdieping zouden moeten krijgen, aangezien de Nederlandse kust slechts 450 kilometer lang is. Ook zijn niet alle locaties even geschikt voor de aanleg van energie-eilanden.

Tevens wordt erop gewezen dat Nederland nog altijd één miljoen vaten olie en vijftig miljard kubieke meter gas per dag verbruikt, wat ooit allemaal zal moeten vervangen worden door elektriciteit. "Dat kan door de energie-eilanden onmogelijk opgevangen worden," stipt The Register nog aan.

26-10-08

Akelige geluiden moeten dieren van windmolens weghouden

De aanleg van grote windmolenparken in de Noordzee is weliswaar goed voor het leefmilieu, maar levensgevaarlijk voor zeedieren. Dat stelt het Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies (IMARES), een onderzoeksinstituut van de Wageningen Universiteit. De onderzoekers van Imares wijzen erop dat windmolens op pijlers staan die in de zeebodem worden geslagen. Het heien maakt volgens Imares enorm veel lawaai, dat onder water bovendien ook ver draagt. Elke klap op een heipaal produceert tweehonderd decibel aan geluid.

"Een dergelijk geluid kan, onder meer voor zeehonden en bruinvissen, tot op een afstand van ruim één kilometer dodelijk zijn," voeren de onderzoekers van Imares aan. "De dieren kunnen letterlijk worden doodgeheid. Ook vislarven gaan dood aan die gigantische geluidsoverlast." Het Nederlandse Windmolenconsortium, dat bezig is met de bouw van windmolenparken op zee en de opdrachtgever was van het onderzoek, is onder de invloed van de resultaten inmiddels overgestapt op een alternatieve bouwmanier.

Om schade aan zeedieren te voorkomen, besliste het Windmolenconsortium om voor het heien, eerst ping-geluiden onder water te verspreiden. "Dieren hebben een grote hekel aan dat geluid en gaan er vandoor," wordt er opgemerkt. "Dankzij die methode worden geen zeedieren gedood als gevolg van het heien. Alternatieve mogelijkheden zijn het trillen in plaats van het heien. Dat zorgt immers voor minder geluidsoverlast. Ook zou er met bellengordijnen kunnen gewerkt worden om het geluid van het heien op te vangen."

Voor het einde van het volgende decennium wil de Nederlandse regering 1.200 tot 2.000 windmolens plaatsen in de Noordzee om een capaciteit van 6.000 megawatt te realiseren. In totaal gaat het om een oppervlakte van vierhonderd tot duizend vierkante kilometer.

09:17 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, energie, milieu, windmolen, imares |  Facebook |

05-10-08

Nederland ziet fileleed dalen

Voor het eerst in drie jaar is de filedruk in Nederland gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse automobielorganisatie ANWB. Vergeleken met vorig jaar daalde de filedruk, een combinatie van de lengte en de tijdsduur van de files, met vijf procent. De druk nam in de winter weliswaar nog toe, maar in de zomer werden de automobilisten op de Nederlandse wegen stukken minder geplaagd door opstoppingen. Het grootste Nederlandse knelpunt blijft nog altijd de autostrade Utrecht-Den Bosch (A2) tussen Nieuwegein en Kerkdriel.

Tijdens de zomerperiode is de filedruk op de Nederlandse wegen volgens de ANWB met twintig procent gedaald in vergelijking met dezelfde vorig jaar. Als alleen de werkdagen worden bekeken, bedraagt de afname zeventien procent. Vooral de ochtendspits was volgens het rapport minder druk. De daling zou vooral te wijten zijn aan het beter weer tijdens de spitsuren en minder omvangrijke onderhoudswerken aan de wegen. De afname in de weekeindes werd in de hand gewerkt door het regenachtige zomerweer, waardoor er minder files naar de stranden stonden.

Dinsdag is de enige dag waarop de filedruk toenam. Daar werd een stijging met tien procent opgetekend. Naast de autostrade Utrecht-Den Bosch tussen Nieuwegein en Kerkdriel, blijven ook de autowegen Amsterdam-Den Haag (A4) tussen Roelofarendsveen en Zoeterwoude, Utrecht-Breda (A27) tussen Everdingen en Gorinchem, Amsterdam-Zaanstad (A10) tussen De Nieuwe Meer en de Coentunnel, Arnhem-Oss (A50) tussen Heteren en Valburg en Utrecht-Arnhem (A12) tussen Lunetten en Bunnik zoveel mogelijk te mijden.

12:04 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, verkeer, transport |  Facebook |

04-10-08

Nederlandse toerist waardeert vooral eigen land

Nederlandse toeristen trekken massaal de grens over voor zonnige stranden, stedentrips en de wintersport. Toch zijn ze het meest tevreden over de vakanties die ze in eigen land doorbrengen. Dat blijkt uit een onderzoek van de reisvergelijker Zoover.nl. Nederlanders geven hun eigen land als toeristische bestemming een score van 76,9 procent. De waardering gaat vooral naar de kindvriendelijkheid van Nederlandse toeristische bestemmingen en mooie natuurgebieden, zoals de Waddeneilanden.

Met een score van 87,3 procent zijn de Waddeneilanden de meest populaire Nederlandse bestemming, gevolgd door Overijssel (80,3 procent). De provincie Drenthe is met een score van 74,5 procent het minst populair bij de Nederlandse toerist. Rob Driessen, directeur van Zoover, wijst bij de voorliefde van de Nederlandse toerist voor zijn eigen land op uiteenlopende factoren. Er zijn volgens hem bijvoorbeeld nauwelijks slechte hotels. Maar Driessen stelt dat Nederland ook een mooi land is en dat de Waddeneilanden of Zeeland wellicht de mooiste stranden van Europa hebben.

Bovendien weet de Nederlandse toerist ook perfect wat hij in eigen land kan verwachten. "In het buitenland is dat vaak een gok en valt het in de praktijk dikwijls tegen," voert hij aan. De meest gewaardeerde buitenlandse bestemming is Turkije (76,4 procent), gevolgd door Oostenrijk (76,1 procent). Populaire bestemmingen zoals Frankrijk (dertiende) en Duitsland (zestiende) blijven volgens het onderzoek achter omdat ze slecht scoren op het vlak van het uitgaansleven. Egypte komt met 66,1 als slechtste uit de bus.

Nederlanders zeggen niet te houden van de grote drukte in de toeristische, maar vaak smerige, Egyptische steden. Ook hebben ze een hekel aan de opdringerige verkopers op straat.

14:29 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, toerisme |  Facebook |

07-09-08

Kroket heeft helemaal geen Nederlandse roots

fu_image_3_w457_h333Nederlanders eten per jaar meer dan 350 miljoen kroketten en de snack is er dan ook zowat het nationale gerecht geworden. Velen zijn dan ook van mening dat de kroket ook daadwerkelijk van Nederlandse afkomst is, maar dat wordt tegengesproken door de culinaire auteur Johannes van Dam, van wie binnenkort 'Het Volkomen Krokettenboek' uitkomt. Volgens de auteur stond de kroket al op het einde van de zeventiende eeuw op het menu van de Franse koning Louis Quatorze. De grote Nederlandse krokettenmerken vonden daarentegen hun oorsprong pas na de tweede wereldoorlog.

Johannes van Dam wijst daarbij naar een teruggevonden recept van de Franse kok François Massialot uit 1691. Massialot maakte voor Louis Quatorze een kroket van onder meer zwezerik, pluimveemaagjes, truffel, paddestoel, room en roomkaas. Het eerste teruggevonden gedrukte Nederlandse recept daarentegen dateert van het midden van de negentiende eeuw en staat op naam van ene J. Gros, kok van de Nederlandse koning Willem I. Daarnaast vond van Dam naar eigen zeggen ook enkele handgeschreven recepten.

De Nederlandse kroket werd volgens van Dam gemeengoed door de invoering van de Winkelsluitingswet uit 1976. Die zorgde volgens van Dam voor de opkomst van de kroketten-automaten. Uit het recept van Massialot blijkt volgens van Dam verder dat de kroket oorspronkelijk helemaal niet uit restproducten bestond, waarmee hij alweer een misvatting uit de wereld probeert te helpen. Verder wijst de auteur erop dat men in Noord-Holland en in het zuiden van Nederland een heel andere kroketcultuur hanteert.

11:53 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, voeding, kroket |  Facebook |

02-08-08

Absurd hoog eisenpakket voor informaticus

Bedrijven stellen veel te hoge eisen aan informatici en het is dan ook hun eigen schuld dat hun vacatures lang open blijven staan. Dat zeggen lezers van het magazine Computable, dat eerder gemeld had dat informatica-vacatures in Nederland vaak bijzonder lang blijven openstaan. De lezers van het magazine voeren aan dat een sollicitant aan een enorm eisenpakket moet voldoen, waarbij vaak een grote werkervaring wordt gevraagd in ruil voor een bescheiden salaris. Bovendien zouden de bedrijven ook niet flexibel genoeg zijn in het thuiswerken.

Uit een Nederlands onderzoek van IT Job Board was gebleken dat meer dan de helft van de ict-vacatures meer dan een half jaar open blijft staan. Ongeveer driekwart van de ondervraagde bedrijven zou openstaande vacatures hebben gemeld. Dit leidt volgend de onderzoekers tot een overbelasting van de ict-afdeling. Ook heeft het tekort aan personeel een negatieve invloed op de resultaten van het bedrijf. De helft van de ondervraagden wijt het tekort aan een onvoldoende aanbod van gekwalificeerde kandidaten. Er was vooral een tekort aan uitvoerend personeel.

Werkgevers voeren echter aan dat informatica beter moeten zoeken naar een baan. Voor gemotiveerde mensen zouden er nog altijd voldoende mogelijkheden zijn, maar er wordt opgemerkt dat vele werkzoekenden zelf abnormaal hoge eisen stellen, vooral op het vlak van verloning. Sommige werkgevers zijn van ook van mening dat er in de sector veel gelukzoekers zijn in plaats van overtuigde informatici. Ze wijzen erop dat buitenlandse werknemers met een hoge opleiding en een grondige ervaring nog altijd goedkoper zijn dan een Nederlandse starter.

14:25 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, vacature, informatica |  Facebook |

Digitale kijkers blijven vaak op analoog kanaal

Bezitters van een digitaal televisie-abonnement blijven in bepaalde gevallen onbewust analoog kijken. Vooral in de beginperiode van het abonnement bestaat geregeld verwarring bij een aantal gezinsleden. Dat blijkt uit een Nederlands onderzoek van Stichting KijkOnderzoek (SKO). Nu digitale televisie in 40 procent van de Nederlandse huishoudens aanwezig is, wordt de vraag volgens de onderzoekers steeds relevanter op welke manier mensen er gebruik van maken. Ze stellen dat vooral vrouwen en oudere kijkers dikwijls onbewust analoog bleven kijken.

Maar er wordt opgemerkt dat er soms ook bewust gekozen wordt voor het analoge kanaal. "Dat blijkt volgens de onderzoekers voor vele kijkers gemakkelijker om snel even aan te zetten," aldus het magazine Adformatie. "Ook wordt bewust Teletekst via de analoge kabel gebruikt omdat deze niet altijd digitaal te verkrijgen is. Verder zijn andere televisies dan het huiskamertoestel in digitale huishoudens verantwoordelijk voor een groot deel van het analoge kijken. Bijna alle gebruikers zeggen dat een betere beeldkwaliteit de belangrijkste reden is om voor digitale televisie te kiezen."

Uit het onderzoek blijkt verder dat slechts weinig consumenten naar opgenomen televisieprogramma's kijken. Het gaat om amper 0,7 procent van de totale kijktijd. De Nederlander kijkt gemiddeld 186,4 minuten per dag naar televisie. Daarbij zijn opgenomen programma's goed voor amper 1,4 minuut. Volgens de onderzoekers ligt dat cijfer veel lager dan in andere Europese landen. Ze wijten dit aan het groot aanbod van algemene zenders in Nederland, waardoor de noodzaak om een programma op te nemen, veel minder groot zou zijn. Ook de weinig gebruiksvriendelijke harddiskrecorders zouden daarbij een rol spelen.

13:51 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, televisie, digitale televisie |  Facebook |