03-12-13

Nederland heeft beste gezondheidssysteem van de Europese Unie

Nederland heeft het beste gezondheidssysteem van de Europese Unie. Dat is de conclusie van een rapport van de Zweedse organisatie Health Consumer Powerhouse (HCP). Nederland behaalt in de rangschikking, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met patiëntenrechten en informatie, toegang tot het gezondheidsbeleid, preventie en resultaten van de behandeling, een score van 87 procent. Denemarken staat op de tweede plaats, gevolgd door België en Duitsland. De slechtste resultaten werden geregistreerd in Roemenië, Portugal en Letland. Nederland werd voor de vierde keer op rij bekroond als beste Europese land op het gebied van gezondheidszorg.

“De Europese Unie kan op het gebied van gezondheidszorg veel leren uit het Nederlandse systeem,” merkt Arne Björnberg, president van het Health Consumer Powerhouse, op. “Nederlandse patiënten hebben een grote vrijheid in de keuze voor de keuze van onder meer ziekteverzekering en gezondheidsservices, maar die vrijheid is heel goed gekaderd. Gezondheidsbeslissingen worden in Nederland genomen in samenspraak tussen de patiënt en professionele partijen.” Op Europees vlak wordt de kwaliteit van de gezondheidszorg volgens Björnberg echter nog teveel bepaald door het welvaartsniveau. In rijke landen kan de patiënt volgens hem op een significant betere service rekenen dan in minder welvarende regio’s.

“Toch kan worden vastgesteld dat de service, ondanks de financiële crisis, in de Europese gezondheidssector in positieve richting blijft evolueren,” voert Björnberg aan. Wel waarschuwt hij dat nationale budgetproblemen steeds meer landen aanzetten om de goedkeuring en terugbetaling van nieuwe geneesmiddelen en therapieën uit te stellen. In het verleden kon die taktiek volgens Björnberg vooral worden opgetekend in armere landen, maar moet nu ook worden opgemerkt in rijkere landen zoals Zweden en Zwitserland. Ook Griekenland, dat in het verleden bijzonder snel reageerde op de introductie van nieuwe geneesmiddelen, heeft het proces voor de goedkeuring gevoelig verlengd.

Lees Verder

12:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, gezondheidszorg |  Facebook |

18-06-13

Nederland wil Zeeuwse mossel beschermen tegen micro-plastic

Nederland heeft de Europese Unie opgeroepen om maatregelen te nemen tegen micro-plastic dat de voedingsketen kan binnendringen door maritieme fauna zoals zeekomkommers, plankton en mosselen. Nederland maakt zich vooral zorgen over een mogelijke schade aan de Zeeuwse mossel en wil dat de Europese Commissie gesprekken zou opstarten om het probleem aan te pakken. Jaarlijks produceert Nederland vijftigduizend tot zestigduizend ton Zeeuwse mosselen. Die productie gaat voor 60 procent tot 70 procent naar België en Frankrijk.

Lees Verder

13:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, mossel, plastic |  Facebook |

19-02-13

Nederland moet evacuatieplan voor overstromingen uitwerken

Een evacuatie bij zware overstromingen is in Nederland niet zo onzinnig als algemeen wordt aangenomen. Dat is de conclusie van een onderzoek van Olga Huibregtse, onderzoekster aan de Technische Universiteit Delft, op basis van een evacuatieplan voor het eiland Walcheren, dat 112.000 inwoners telt. De wetenschapster geeft toe dat Nederland slecht is voorbereid op een eventuele evacuatie, maar daarin kan volgens haar door de opstelling van een efficiënt plan zeker verandering in worden gebracht. Daarbij moeten volgens haar echter concrete instructies worden opgenomen om in te kunnen spelen op onverwachte reactie van de bewoners.

Lees Verder

17:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, overstroming, ramp |  Facebook |

03-02-12

Nieuw record voor Nederlandse toeristische sector

Het voorbije jaar heeft Nederland 11,3 miljoen toeristen ontvangen. Dat betekent een stijging met 3 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC), dat gewag maakt van een absoluut record. Jos Vranken, algemeen directeur van het Nederlands toeristisch bureau, zegt te verwachten dat het aantal toeristen dit jaar nog zal toenemen. Hij wijst erop dat Duitse en Belgische consumenten in economisch onzekere tijden voor vakantiebestemmingen dichter bij huis kiezen en daarbij vaak op zoek gaan naar een Nederlandse bestemming.

Het Nederlands toeristisch bureau verwijst ook naar de relatief zwakkere euro. Daardoor wordt Nederland aantrekkelijker voor buitenlandse bezoekers. Ook blijft het aantal bezoekers uit groeimarkten volgens het bureau nog steeds toenemen. In totaal besteedden buitenlandse bezoekers vorig jaar 4,5 miljard euro tijdens hun verblijf in Nederland. Dat betekende een stijging met 160 miljoen euro tegenover het jaar voordien. De groei werd vooral gedragen door Duitse en Belgische toeristen, maar er zouden ook meer Amerikaanse bezoekers zijn opgetekend.

Daarentegen werd een daling opgetekend bij toeristen uit onder meer Italië en Spanje, waar de bevolking door de zware economische problemen zijn bestedingen moet terugschroeven. Ook bij de toeristen uit Groot-Brittannië en Japan zou een daling zijn opgetekend. "Met een groei van 3 procent zat Nederland vorig jaar op het Europese gemiddelde," aldus het persbureau ANP. "Van de buurlanden zou volgens het Nederlands toeristisch bureau alleen Duitsland iets betere cijfers hebben kunnen voorleggen."

12:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, toerisme |  Facebook |

09-01-12

Nederlandse universiteiten rekruteren teveel in Duitsland

Universiteiten in het oosten van Nederland moeten stoppen met het rekruteren van studenten over de grens in Duitsland. Dat heeft Nederlands vice-minister van onderwijs Halbe Zijlstra gezegd. Zijlstra benadrukte daarbij dat Nederland meer dan 90 miljoen euro per investeert in de hogere opleiding van 34.000 buitenlandse studenten, waarvan het grootste gedeelte na het voltooien van zijn studie het land opnieuw verlaat. Daarentegen studeren volgens Zijlstra slechts 19.000 Nederlandse studenten in het buitenland.

"Volgens Zijlstra studeren 24.000 Duitsers aan Nederlandse activiteiten," meldt het webmagazine Euractiv. "De Nederlandse regering wil dat Duitsland een financiële bijdrage levert om de opleidingskosten van deze groep studenten op te vangen. Zijlstra merkt op dat het aantal Duitse studenten in Nederland met 14 procent per jaar toeneemt." De vice-minister merkt op dat een aantal universiteiten en hogescholen in het oosten van het land in Duitsland werven omdat er onvoldoende belangstelling is van Nederlandse jongeren.

Sommige lessen aan de betrokken instellingen zouden zelfs exclusief in het Duits worden gegeven. Bovendien zou er op de Nederlandse arbeidsmarkt relatief weinig interesse zijn in de betrokken opleidingen. Zijlstra gaf wel toe dat uitwisselingsprogramma's ook voordelen bieden. "Buitenlandse studenten zijn vaak bijzonder gemotiveerd en hebben een positief effect op de resultaten van Nederlandse studenten, op voorwaarde dat er internationaal gemengde groepen worden gevormd," voert Zijlstra aan. Oostenrijk heeft een gelijkaardig probleem met Duitse studenten.

13:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderwijs, nederland, duitsland |  Facebook |

13-06-11

Nederland eerste Europese regio met netneutraliteit

Nederland wordt de eerste Europese regio waar netneutraliteit wordt ingevoerd. Een nieuwe Nederlandse wet verplicht internetproviders en telecom-operatoren immers om de toegang tot alle types van content, diensten en applicaties op het netwerk te garanderen. De nieuwe wet zal internetproviders nog altijd toelaten om pornografie en andere gecontesteerde content te filteren, maar dat zal alleen kunnen wanneer de consument daarom vraagt.

"De nieuwe telecomwet werd in het Nederlandse parlement nagenoeg unaniem goedgekeurd, ondanks zware oppositie van de telecom-operatoren," aldus het magazine The Register. "De telecom-operatoren hadden gepleit om voor een aantal diensten, zoals Skype of WhatsApp Messenger, een vergoeding te vragen. Die diensten ontwijken immers de traditionele communicatiekanalen. Onder grote druk hebben ook de Nederlandse liberalen een amendement ingetrokken dat bedrijven zou toestaan om toch extra aan te rekenen voor dergelijke diensten."

De voorbije maanden hebben Nederlandse telecom-operatoren geregeld geklaagd over een belangrijke terugval in het volume textmessaging, te wijten aan applicaties die de consument toelaten om berichten uit te wisselen zonder voor de trafiek te moeten betalen. Bij Hi, het jongerenmerk van het Nederlandse telecomconcern KPN, werd tijdens de eerste drie maanden van dit jaar een terugval met 8 procent in het aantal textberichten opgetekend. Vorig jaar werd Chili het eerste land van de wereld waar netneutraliteit werd gegarandeerd.

 

10:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, nederland, netneutraliteit |  Facebook |

03-03-11

Nederlandse duurzame energie moet gebrek aan wind compenseren

De Nederlandse windmolens hebben het voorbije jaar 13 procent minder elektriciteit geproduceerd als gevolg van de zeer geringe hoeveelheid wind. Dat blijkt uit cijfers van het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarbij wordt opgemerkt dat de groei van het Nederlandse turbinepark onvoldoende was om het verminderde windaanbod te compenseren. Het rapport maakt gewag van een windproductie van 77 punten. Dat is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek het laagste cijfer in meer dan twintig jaar.

Uit het rapport blijkt dat de totale productie van hernieuwbare elektriciteit in Nederland het voorbije jaar ongeveer gelijk bleef. Duurzame energiebronnen vertegenwoordigen ongeveer 9 procent van het binnenlandse Nederlandse elektriciteitsgebruik. De afname van windenergie werd wel gecompenseerd door de winning van energie uit biomassa. Vooral het meestoken van biomassa in elektriciteitscentrales nam volgens het rapport toe.

De Nederlandse binnenlandse vraag naar duurzame elektriciteit nam toe tot ongeveer een kwart van het totale elektriciteitsverbruik. "De eigen productie is niet genoeg om in de vraag te voorzien," wordt er nog opgemerkt. "Daarom wordt er veel geïmporteerd." Nederland heeft in Europees verband afgesproken om 9 procent van het elektriciteitsverbruik uit eigen duurzame productie te halen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek merkt op dat die doelstelling is gehaald. De import van energie telt niet mee in de beleidsdoelstellingen.

15:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, nederland, wind |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende