03-11-11

Europese lidstaten doen onvoldoende voor bescherming online jongeren

De lidstaten van de Europese Unie doen onvoldoende inspanningen om kinderen in de digitale wereld te beschermen. Ook moeten er verbeteringen worden doorgevoerd in de melding-systemen, inzicht in de werking van sociale netwerken en leeftijdscategorieën. Dat is de conclusie van een rapport van de Europese Commissie. De bestaande aanbevelingen kregen van de Europese Commissie een algemene onvoldoende. Er werden daarbij nieuwe voorstellen aangekondigd.

"Kinderen zijn al op zeven jaar actief op het internet," merkt Neelie Kroes, Europees Commissaris voor de digitale agenda, op tegenover het persbureau AFP. "Er moet dan ook dringend extra maatregelen worden genomen om kinderen in de constant veranderende digitale wereld te beschermen." Er wordt aan toegevoegd dat één op drie kinderen in de online leeftijdsgroep van negen tot twaalf jaar een profiel heeft op een sociaal netwerk. Datzelfde geldt voor driekwart van de jongeren tussen dertien en zestien jaar.

In juni van dit jaar had de Europese Commissie al aangevoerd dat websites zoals Facebook niet voldoende inspanningen doen om kinderen te beschermen tegen potentiële gevaren, zoals online predatoren of online pesterijen. Van de veertien websites die door de Europese Commissie werden getest, bleken alleen Bebo en MySpace voldoende controle-maatregelen genomen te hebben om te garanderen dat ongewenste figuren geen toegang kunnen hebben tot de profielen van jongeren.

13:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie, internet, neelie kroes |  Facebook |

25-06-11

Bescherming minderjarigen op sociale netwerken onvoldoende

Sociale netwerksites doen niet voldoende inspanningen om kinderen te beschermen tegen mogelijke gevaren, zoals pedofielen en online pesterijen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Europese Commissie. Daarbij wordt opgemerkt dat uit een onderzoek van veertien websites alleen Bebo en MySpace de nodige controle-mechanismen hebben voorzien om ervoor te zorgen dat dergelijke bedreigingen zich geen toegang kunnen verschaffen tot de profielen.

"Het is ontgoochelend dat de meeste sociale netwerksites er niet in slagen om de profielen van minderjarigen alleen toegankelijk te houden voor goedgekeurde contacten," merkt Neelie Kroes, Europees Commissaris voor digitalisering, op tegenover het persbureau AFP. De Europese Commissie wijst erop dat het gebruik van het internet en sociale netwerksites nochtans een sterke groei blijft kennen. In de leeftijdscategorie tussen dertien en zestien jaar zijn 77 procent van de jongeren actief in sociale netwerken. Dat geldt ook voor 38 procent uit de leeftijdscategorie tussen negen en twaalf jaar.

Neelie Kroes stelde er bij de sociale netwerken te zullen aandringen op zelfregulatie en te vragen de nodige aanpassingen te zullen doorvoeren. Neelie Kroes merkt op dat vooral het zogenaamde taggen van personen in foto's voor grote bezorgdheid moet zorgen, omdat daardoor het risico op predatoren en pesterijen gevoelig zou verhogen. Uit een onderzoek eerder dit jaar bleek dat amper de helft van de elfjarigen en twaalfjarigen weet hoe de privacy-instellingen op sociale netwerken kunnen worden aangepast.

21-09-10

Online privacy-bescherming marketeers blijft onvoldoende

Indien marketeers de consument geen betere online privacy-bescherming aanbieden, lopen ze het risico strengere regels opgelegd te krijgen. Dat heeft Neelie Kroes, Europees Commissaris voor de digitale agenda, gezegd tijdens de Europees seminarie over de voordelen van online reclame voor de consument. De Europees Commissaris merkte daarbij op dat de consument een gebruiksvriendelijke manier moet aangeboden krijgen om met online tracking-software om te gaan. De Europese Commissie schroefde vorig jaar zijn richtlijn rond privacy en elektronische communicatie bij, waarbij ook aandacht werd besteed aan de regels voor de online privacy van de consument.

De Europese directieve moet tegen het midden van volgend jaar door de lidstaten van de Europese Unie worden geïmplementeerd. Neelie Kroes zei verheugd te zijn dat alle industriële sectoren bereid blijken om samen met de Europese Commissie te werken aan een regime van zelfregulatie dat binnen de Europese regelgeving past. De Europees Commissaris voegde er wel aan toe dat de huidige voorstellen nog altijd achterblijven tegenover de doelstellingen die werden vooropgesteld. Neelie Kroes wees erop dat er nog slechts weinig tijd overblijft om een systeem van zelfregulatie uit te werken en er dus bijzonder snel zal moeten gehandeld worden. Het alternatief is volgens haar een ingrijpen van de overheid.

De Europees Commissaris gaf wel toe dat er een oplossing moet worden gevonden die geen negatieve impact heeft op de beleving van de consument. Op dit ogenblik wordt het reclame-beleid van vele bedrijven weergegeven op divisies van de websites die door de meeste internetgebruikers niet worden gelezen. Een verplichte pop-up bij een eerste bezoek zou een alternatief kunnen zijn, maar Neelie Kroes gaf aan geen voorstander te zijn van dergelijke drastische ingrepen. Anderzijds is het volgens haar niet voldoende om die informatie echter heel diep weg te stoppen in de website van de adverteerder. Er moet volgens haar een gulden middenweg worden gevonden.

16:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, neelie kroes, privacy, reclame |  Facebook |

16-09-10

Ook ontwikkelingslanden moeten in internetbeheer

Aangezien groeilanden binnenkort meer internet-gebruikers zullen hebben dan de Europese Unie en de Verenigde Staten samen, zou ook het beheer moeten worden uitgebreid naar de ontwikkelingslanden. Dat heeft Neelie Kroes, Europees Commissaris voor de digitale agenda, gezegd tijdens het Internet Governance Forum in de Litouwse hoofdstad Vilnius. De Europees Commissaris benadrukte daarbij dat de hele wereld zijn rol en verantwoordelijkheden moet kunnen opnemen. Croes voegde er aan toe tevreden te zijn dat de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), de beheerder van het internet, zijn werkmethodes herziet om in zijn adviesraden meer vertegenwoordigers van de ontwikkelingslanden op te nemen.

De huidige bestuursleden van de internet-beheerder werden niet verkozen. Bovendien moest de organisatie een raamakkoord ondertekenen met de Verenigde Staten en moet er verplicht in het Engels worden gewerkt. In oktober van vorig jaar kwamen de Verenigde Staten en de internetbeheerder overeen dat ook internationale vertegenwoordigers toegang zouden krijgen tot de adviesraden. Volgens Neelie Kroes blijft de benoeming en functionering van de internetbeheerders echter weinig transparant. Onder meer zouden de gebruikers volgens haar de optie moeten krijgen om eigen taal-karakters te gebruiken voor domeinnamen en email-adressen.

Neelie Kroes merkte nog op een absoluut voorstander van netneutraliteit te zijn. Het Internet Governance Forum is volgens dan ook het geschikte platform om problematieken zoals veiligheid en privacy te behandelen, net zoals de garantie op vrijheid van meningsuiting en de strijd tegen de digitale kloof. Tegelijkertijd riep Kroes op tot een grote nationale soevereiniteit over het internet. Daarbij zou elk land volgens haar moeten kunnen beslissing op welke manier internet-ontwikkelingen worden geïmplementeerd. De concurrentie tussen providers is volgens haar echter wel een ideaal instrument om de beperking van de online informatiestroom tegen te gaan.

17:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: icann, internet, neelie kroes |  Facebook |

18-07-10

Betere algoritmes laten treinen stipter rijden

Dankzij nieuwe computer-software om de uurroosters te beheren, slagen Duitsland, Nederland en Zwitserland hun stiptheidsreputatie op het gebied van het treinverkeer te verbeteren. Dat zegt Neelie Kroes, Europees Commissaris voor de digitale agenda, naar aanleiding van een evaluatie van het Arrival-project van de Europese Unie. De Europees Commissaris stelt daarbij dat het Arrival-project er door een efficiënter spoorwegbeheer in geslaagd is om het aantal vertragingen te beperken. Het project werd door de Europese Unie met een bedrag van 2,6 miljoen euro ondersteund. De Arrival-technologie wordt op dit ogenblik door Italië uitgeprobeerd in Palermo en Genua. Door de nieuwe algoritmes kon men er onder meer in slagen om de wachttijden in de metro van de Duitse hoofdstad Berlijn tot amper twee minuten te beperken.

14-07-10

Neelie Kroes tegen staatshulp voor innovatief onderzoek

Hoewel de investeringen van de Europese Unie in onderzoek en ontwikkeling relatief beperkt blijven, heeft Neelie Kroes, Europees Commissaris voor de digitale agenda, geweigerd in te gaan op een algemene vraag om staatssteun toe te laten, zodat de kloof met de belangrijkste internationale concurrenten van Europa zou kunnen worden gedicht. Vanuit een strenge fiscale omgeving kan een subsidie-race volgens Kroes onmogelijk worden toegelaten. Volgens Kroes moet er gestreefd worden naar duurzame investeringen in de gepaste vakgebieden. Daarnaast moeten er volgens haar een aantal belemmeringen voor het bedrijfsleven worden weggenomen. Hoewel Kroes staatshulp niet helemaal uitsloot om investeringen in de Europese innovatie-economie te ondersteunen, is haar stelling toch een belangrijke ommekeer tegenover de eerdere standpunten van de Europese Unie.

07-12-09

Neelie Kroes wil einde aan lawine mobiele berichten bij grensovergang

Bezitters van mobiele telefoons zullen in de toekomst mogelijk niet meer geconfronteerd wordt met een ongevraagde golf van berichten wanneer ze de grenzen tussen lidstaten van de Europese Unie oversteken. Dat zegt Neelie Kroes, die binnenkort Europees Commissaris voor de digitale agenda wordt. Indien haar kandidatuur door het Europees Parlement wordt aanvaard, zal het volgens Kroes één van haar eerste beslissingen zijn om paal en perk te stellen aan de berichten die providers van mobiele telefonie aan internationale reizigers versturen. De gebruiker moet volgens Kroes moet kunnen aangeven dat men die informatie niet nodig heeft. Dit soort berichten is volgens haar één van de grootste ergernissen van gebruikers van mobiele telefoons. De nieuwe samenstelling van de Europese Commissie moet begin volgend jaar door het Europese Parlement nog worden goedgekeurd. Neelie Kroes was tot nu toe Europees Commissaris voor concurrentiebeleid.

Telkens een reiziger de grens tussen lidstaten van de Europese Unie oversteken, krijgt hij op zijn mobiele telefoon berichten van providers met informatie over tarieven en aanverwante zaken. Dat zorgt echter vooral voor irritatie bij de reiziger. Daarom moet de gebruiker volgens Neelie Kroes de mogelijkheid krijgen om die informatie weg te drukken en aan te geven dat hij al voldoende geïnformeerd is. Dat heeft Neelie Kroes gezegd tijdens een ontmoeting met Maria van der Hoeven, de Nederlandse staatssecretaris van economische zaken. Van der Hoeven vroeg daarbij aan Kroes ook dat de maximumtarieven voor het mobiele telefonieverkeer geleidelijk zouden worden afgebouwd. Door die maximumtarieven zijn de prijzen voor mobiele telefoniegesprekken gevoelig gedaald, maar van der Hoeven zegt voorstander te zijn van een gewone concurrentie. Dat zou de prijzen volgens de Nederlandse staatssecretaris nog verder verlagen, want volgens haar blijven de operatoren door de huidige regeling zo dicht mogelijk bij de maximumtarieven.

Neelie Kroes had alvast veel lof voor Viviane Reding, de afscheidnemende Europees Commissaris voor informatiesamenleving, telecom en media. Kroes stelde dat haar voorgangster voor een enorme beweging heeft gezorgd door de tarieven te verlagen. "Daardoor zijn grensoverschrijdende mobiele telefoongesprekken gevoelig goedkoper geworden," stipte Neelie Kroes aan. De grensoverschrijdende mobiele telefonie was onder meer door de roamingtarieven, de onkosten die de aanbieders van mobiele telefonie aan elkaar doorrekenen voor het overnemen van internationale gesprekken, immers bijzonder duur en ondoorzichtig. Tijdens de samenkomst met Nederlandse leden van het Europees Parlement werd aan Kroes ook gevraagd dat er maatregelen zouden genomen worden zodat het mobiele telefoonverkeer bij het passeren van de grens niet langer uitvalt. Ook dat is volgens de Nederlandse europarlementariërs een grote ergernis van de gebruikers van mobiele telefonie.

13:08 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiele telefonie, neelie kroes |  Facebook |