06-04-18

Steeds meer Amerikanen geloven in verspreiding van nepnieuws

In de Verenigde Staten blijken de traditionele mainstream media, met inbegrip van de grote televisiestations en de belangrijke kranten - de strijd om de geloofwaardigheid te verliezen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Monmouth University bij meer dan achthonderd Amerikaanse consumenten. Uit de studie blijkt dat 77 procent van de Amerikanen van mening is dat de grote mediabedrijven nepnieuws verspreiden. Dat betekent een stijging met 13 procent tegenover vorig jaar. Volgens 31 procent produceren de grote media geregeld nepnieuws, terwijl 46 procent van mening is dat het fenomeen minstens occasioneel moet worden vastgesteld.

Slechts 21 procent van de ondervraagden gaf aan niet te geloven dat de grote media nepnieuws verspreiden. Verder zegt 65 procent van de ondervraagden van mening te zijn dat de productie van nepnieuws het gevolg is van editoriale beslissingen, terwijl 25 procent gewag maakt van onnauwkeurige verslaggeving. Volgens 58 procent van de respondenten maken de media bewust van nepnieuws gebruik om een eigen agenda door te duwen. Ook bleek het merendeel van de ondervraagden dat sociale media zoals Facebook en YouTube minstens gedeeltelijk verantwoordelijk zijn voor de verspreiding van nepnieuws en worden onvoldoende inspanningen gedaan om het probleem te bestrijden.

Uit het onderzoek blijkt dat een grote meerderheid van de Amerikaanse bevolking ervan overtuigd is dat vooral het gebruik van nepnieuws in de grote nieuwsmedia en sociale netwerken door buitenlandse organisaties een ernstig probleem is. De wetenschappers stelden ook vast dat de bekommernis over nepnieuws zich verbazend genoeg over alle politieke strekkingen uitspreidt. Bij democraten kon op één jaar een stijging van 43 procent naar 61 procent worden opgetekend, terwijl bij de republikeinen een toename van 79 procent naar 89 procent werd geregistreerd. Bij de onafhankelijken is er sprake van een groei van 66 procent tot 82 procent.

De onderzoekers merken wel op dat de grote televisiegroepen zoals Cable News Network (CNN) of Fox News toch nog altijd een grotere geloofwaardigheid hebben dan de Amerikaanse president Donald Trump.

Lees Verder

12:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, nepnieuws |  Facebook |

09-03-18

Nepnieuws verspreidt zich op Twitter sneller dan waarheid

Op Twitter blijkt nepnieuws zich opmerkelijk sneller te verspreiden dan ware verhalen. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Ook wordt opgemerkt dat bij de verspreiding van misleidende informatie de mens een veel grotere invloed heeft dan bots. De resultaten van de studie werpen volgens de onderzoekers een nieuw licht op de fundamentele aspecten van het ecosysteem van de online communicatie. Tevens zeggen de wetenschappers verbaasd te zijn over de verschillende trajecten die authentieke en valse berichtgeving op Twitter blijken te volgen.

“Vastgesteld werd dat nepnieuws zich op Twitter verder, sneller, breder en dieper verspreidt dan de waarheid,” zegt onderzoeksleider Deb Roy, professor mediawetenschappen aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT). “Dat geldt bovendien in alle informatie-categorieën. Bovendien moet worden vastgesteld dat de verspreiding van nepnieuws niet kan worden toegeschreven aan bots die zijn geprogrammeerd om misleidende verhalen te produceren. De opmerkelijke snelheid waarop het nepnieuws zich op Twitter kan verspreiden, moet vooral worden toegeschreven aan het feit dat vele gebruikers geneigd zijn om onware nieuwsverhalen te retweeten.”

“Ook wanneer alle bots werden verwijderd, bleef de kloof tussen de verspreiding van nepnieuws en waarheid op hetzelfde niveau gehandhaafd,” stippen de onderzoekers nog aan. Onder meer werd vastgesteld dat nepnieuws 70 procent vaker op een retweet kan rekenen dan authentieke verhalen. Tevens bleek dat nepnieuws zes keer sneller vijftienhonderd lezers bereikt dan ware verhalen.” Het fenomeen moet volgens de onderzoekers wellicht worden toegeschreven aan de karakteristieken van het nepnieuws, dat vooral een sensationele boodschap met een nieuwe invalshoek probeert te brengen.

“Het publiek toont een grote interesse in nieuwe informatie,” verduidelijken de onderzoekers. “Personen die nieuwe informatie aanbrengen, worden bovendien beschouwd als geïnformeerde individuen. De verspreiding van deze berichtgeving kan dan immers ook het persoonlijke imago versterken.”

Lees Verder

13:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nepnieuws |  Facebook |

25-12-17

Programmatische reclame verhoogt risico nepnieuws

Investeringen in programmatische reclame zorgen ervoor dat marketeers onbewust nepnieuws ondersteunen. Bijna de helft van de marketeers heeft er door de programmatische systemen geen idee van waar hun online advertenties verschijnen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Society for New Communications Research van de Conference Board bij meer dan honderd adverteerders, marketeers en sociale mediamanagers. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat de sector zich weliswaar bewust is van het probleem en de dreigende negatieve impact op hun merken, maar toch aarzelen om drastisch in te grijpen

“De studie toont dat de marketeers een grote bekommernis laten blijken voor de veiligheid van hun merk,” erkent onderzoeksleider Jeff Pundyk. “Toch blijkt het nog een hele stap vooraleer een bereidheid wordt getoond om naar een andere aanpak over te schakelen.” Onder meer bleek dat 87 procent van de respondenten erkent dat programmatische reclame sponsors naast nepnieuws zou kunnen plaatsen. Tevens gaf 88 procent dat een dergelijke gebeurtenis de adverteerder problemen zou kunnen opleveren. Daarbij stelde 95 procent dat de aanwezigheid van nepnieuws het vertrouwen van de klant in het merk zou kunnen uithollen.

Verder kon worden vastgesteld dat bijna 70 procent zelf de maand voordien nepnieuws op digitale of sociale kanalen te hebben aangetroffen. Volgens 86 procent moet de bron van namaaknieuws bij editoriale content worden gezocht, terwijl 59 procent verwijst naar native advertising of betaalde content. Meer dan 80 procent zegt te geloven dat hun merken door de connectie met nepnieuws schade zouden kunnen oplopen. Bijna 70 procent zegt dat die connectie tot negatieve percepties over het merk leidt. Door een meerderheid van de marketeers wordt echter opgemerkt dat uitgevers en sociale media verantwoordelijk zijn voor de oplossingen die tegen het probleem kunnen worden aangereikt.

Nog werd vastgesteld dat bijna 80 procent van de marketeers zijn samenwerking zou verminderen met platformen waarop nepnieuws wordt aangetroffen. Toch blijkt volgens de onderzoekers een terughoudendheid tegenover een terugkeer naar gesloten samenwerkingsverbanden, waar alleen met veilige platformen zou worden gehandeld. Slechts 46 procent zegt dat problemen hen zou aanzetten om opnieuw een rechtstreeks contract met individuele uitgevers te sluiten. Nog eens 30 procent zegt onzeker te zijn over een mogelijke koerswijziging.

Lees Verder

15:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nepnieuws |  Facebook |

19-09-17

Groepsgevoel laat nepnieuws gemakkelijker passeren

De kracht en proliferatie van online nepnieuws is niet alleen te wijten aan een duidelijke alomtegenwoordigheid van misleidende content, maar ook aan de werking van een groepseffect dat op sociale media kan worden opgemerkt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Columbia Business School. Wanneer de bewuste informatie in een groep wordt geconsumeerd, blijkt het individu volgens de onderzoekers immers minder geneigd het waarheidsgehalte van de aangeboden content te controleren. De ervaring van de aanwezigheid van anderen bleek een impact te hebben op de bereidheid van de nieuwsconsument om de informatie te verifiëren.

“Voor het fenomeen kunnen een aantal mogelijke beweegredenen naar voor worden geschoven,”  benadrukt onderzoeksleider Gita Johar, professor economie aan de Columbia Business School. “In de eerste plaats zou de aanwezigheid van andere gebruikers het individu tot gemakzucht kunnen verleiden en te rekenen op de inzet van collega’s, waardoor men minder geneigd zou zijn zelf het waarheidsgehalte van de content te controleren. Ook zou kunnen gewag gemaakt kunnen worden van sociale normen die de gebruiker zouden aanzetten op de woorden van anderen te vertrouwen. Tenslotte zou men in de grotere groep gemakkelijker veilig voelen, zodat de waakzaamheid zou kunnen verminderen.”

“Wellicht moet een verband worden gelegd met het veiligheidsgevoel van de grotere groep,” betoogt professor Johar. “Verondersteld moet worden dat de sociale context de waakzaamheid van het individu instinctief verlaagt en dus een negatieve impact kan worden ervaren op de inspanningen om het waarheidsgehalte van beweringen te controleren. Uit het onderzoek bleek dat het groepsgevoel het aantal vermeldingen van mogelijk verdachte content met 35 procent deden dalen. Wanneer de waakzaamheid van de controleurs vooraf wordt gestimuleerd, kan die negatieve impact echter worden vermeden. De stimulansen doen het aantal vermeldingen van mogelijk verdachte content immers verdubbelen.”

“Wilde dieren voelen zich veiliger in de kudde en dat geldt ook voor de mens,” benadrukt Gita Johar. “In de wereld van de sociale media leidt dat instinct tot een achteruitgang van de bereidheid om het waarheidsgehalte van boodschappen en beweringen na te gaan.”

Lees Verder

18:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nepnieuws |  Facebook |

13-09-17

Twijfelachtige status nieuwsverhaal heeft weinig impact op consument

Zelfs duidelijke signalen over de twijfelachtigheid van bepaalde nieuwsverhalen hebben weinig impact op de perceptie van het publiek. Dat is de conclusie van een onderzoek van psychologen aan de Yale University op basis van een enquête bij meer dan 7.500 online nieuwsconsumenten in de Verenigde Staten, die gevraagd werden hun oordeel te geven over vierentwintig berichten, evenwichtig verdeeld over bevestigde en betwiste berichten. Vastgesteld werd dat de betwiste berichten slechts 3,7 procent vaker juist werd beoordeeld dat de bevestigde meldingen. De onderzoekers zeggen bijzonder verontrust te zijn door de resultaten van de studie.

“Facebook werkt samen met externe factcheckers om nepnieuws te bestrijden, maar het initiatief om het twijfelachtige of leugenachtige karakter van een bericht met een waarschuwing aan te geven, blijkt slechts beperkte resultaten op te leveren,” benadrukken de onderzoekers David Rand en Gordon Pennycook. “Bepaalde groepen - zoals jonge consumenten of aanhangers van Donald Trump - bleken aan onware content zelfs een grotere geloofwaardigheid te koppelen. Dat is het gevolg van de grote hoeveelheid content die moet worden gecontroleerd, waardoor niet alle berichten onmiddellijk kunnen worden verwerkt. Sommige groepen beschouwen echter alle artikelen zonder waarschuwing als geloofwaardig.”

“Het resultaat van de studie toont in ieder geval dat het aanbrengen van een label onvoldoende is om het probleem van het nepnieuws efficiënt aan te pakken,” betogen Rand en Pennycook. “De conclusies van het onderzoek laten misschien uitschijnen dat de labels toch enigszins een oplossing brengen, maar er moet gevreesd worden dat het volume ongecontroleerde valse berichten zo hoog is dat de negatieve impact van die communicaties elk potentieel voordeel ondermijnt. Het is immers veel gemakkelijker om nepnieuws te produceren dan elk geplaatst boodschap op zijn waarheidsgehalte te controleren.”

Het feit dat vooral jongeren moeilijkheden ondervinden om een onderscheid te maken, moet volgens de onderzoekers een belangrijke waarschuwing zijn. "Deze leeftijdsgroep is voor zijn nieuwsgaring het meest gericht op sociale netwerken, maar is tegelijkertijd de demografie die het minst goed in staat is om valide berichten van nepnieuws te onderscheiden," benadrukken de onderzoekers. Het fenomeen kan volgens Rand mogelijk worden toegeschreven aan een dalend vertrouwen in de media bij jongere consumenten, maar de wetenschappers zegt dat dit verband nog verder dient te worden onderzocht.

Lees Verder

 

19:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nepnieuws |  Facebook |