22-05-17

Mannen profiteren nog altijd meer van netwerken

Op Wall Street beschikken vrouwelijke analisten over even grote netwerken als hun mannelijke collega’s, maar kunnen op die connecties minder gemakkelijk terugvallen voor de uitbouw van hun carrière. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de hogeschool Insead Singapore. Vastgesteld werd dat mannelijke financieel analisten meer kunnen profiteren van de connecties ze onderhouden met de executives van de bedrijven die ze opvolgen dan hun vrouwelijke collega’s. De resultaten van de studie tonen volgens de onderzoekers aan dat het fenomeen van de traditionele mannenclubs in de zakenwereld nog altijd niet is verdwenen.

“Op Wall Street blijken beide geslachten even goed geconnecteerd te zijn, maar toch worden mannen door hun connecties als betere analisten beschouwd,” zegt onderzoeksleider Lily Fang, professor financiële strategieën aan Insead Singapore. “Vastgesteld kon worden dat vrouwen - net zoals mannen - in ongeveer 25 procent van de bedrijven uit hun portfolio een schoolverleden met een hoger kaderlid delen. Er kan echter een groot verschil worden opgetekend in de manier waarop deze connecties de carrières van de betrokkenen ondersteunen. In het algemeen hebben deze connecties een impact van 2 procent op de efficiëntie van de analyses, maar bij mannen loopt dat cijfer verder op tot 4 procent.”

“De markt reageert positiever op de adviezen die door mannelijke analisten worden gegeven,” zegt Lily Fang. “Bovendien hebben de connecties bij de mannelijke analisten ook een positieve impact op aanbevelingen, maar dat blijkt bij vrouwen veel minder courant. Ook blijken mannelijke analisten veel gemakkelijker aangeduid te worden als lid van het All America Research Team, een selecte groep analisten die door duizenden fondsmanagers wordt verkozen. Deze selectie kan een bijzonder grote impact hebben op de carrière, want door een verkiezing krijgt men uitzicht op een verloning die tot drie keer hoger kan liggen ligt dan het gemiddelde salaris.

“Vooral bij jonge analisten kan een groot verschil in de impact van connecties worden opgemerkt,” aldus nog professor Fang. “De ongelijkheid lijkt dan ook al bij de start van de carrière op de loer te liggen.” Wel wordt opgemerkt dat een kleinere impact wordt ervaren wanneer bij de bedrijven die worden opgevolgd ook vrouwelijke directeurs actief zijn. Het gezamenlijke geslacht heeft op de mannelijke analist echter een veel positievere impact dan bij zijn vrouwelijke collega.

Lees Verder

09:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: netwerken |  Facebook |

07-04-14

Netwerken geven nog altijd voorkeur aan persoonlijke contacten

Persoonlijke contacten blijven voor professionals de meest efficiënte netwerk-kanalen, ondanks de toenemende beschikbaarheid van online netwerk-instrumenten. Dat concludeert een studie van de consulenten Ernst & Young en Populus bij meer dan zevenhonderd Britse professionals in alle stadia van hun carrière. De enquête vond dat vooral in de vroegste stadia van de professionele carrière de sterkste gehechtheid aan persoonlijke contacten dient te worden opgemerkt. Ook blijkt dat bijna 70 procent van de executives netwerken met persoonlijke contacten onderhoudt, terwijl slechts 36 procent beroep doet op sociale mediaplatformen.

Uit het onderzoek blijkt dat 56 procent van de respondenten persoonlijke netwerken onderhoudt, gevolgd door email (44 procent), online en sociale netwerken (33 procent) en tenslotte telefonische contacten (28 procent). Bovendien bleek dat 71 procent van de netwerkers de activiteit als bijzonder waardevol bestempelt. "Netwerken wordt vaak bekeken als een geïsoleerde activiteit, waar visitekaarten worden uitgewisseld en handen worden geschud,” zegt Liz Bingham, analist bij Ernst & Young. "In werkelijkheid is netwerking voor iedereen een dagelijkse activiteit waarbij contacten worden onderhouden met vrienden, collega’s, klanten en kennissen. Netwerking is in wezen het vormen en onderhouden van relaties. Persoonlijke contacten zijn daarvoor vaak het meest geschikt."

“Nochtans blijkt slechts 53 procent van de respondenten netwerking als een professionele vaardigheid te bestempelen en 24 procent geeft toe op dit ogenblik niet aan netwerking te doen,” benadrukt onderzoeker Julia Hobsbawm, professor netwerking aan de Cass Business School van de City University London. “Dat is een gemiste kans. Netwerking en samenwerking met collega’s kan immers rechtstreeks worden gekoppeld aan productiviteit. De zachtere vaardigheden van de geconnecteerdheid worden steeds belangrijker voor professioneel succes. Het kan dan ook alleen maar een kwestie van tijd zijn vooraleer steeds meer mensen de waarde van de investeringen in relaties en de opbouw van sociaal kapitaal zullen erkennen.”

“Veel betrokkenen lijken het ook moeilijk te hebben om hun professionele netwerken te beheren,” zeggen de onderzoekers nog. “Uit de studie bleek onder meer dat 51 procent geen LinkedIn-account heeft. Bovendien diende te worden vastgesteld dat bij de resterende groep slechts 50 procent elk kwartaal met minstens tien LinkedIn-connecties contact onderhoudt. Ook geeft 47 procent van de professionals toe niet het gevoel te hebben op de juiste connecties te kunnen terugvallen om in hun carrière te slagen. Tenslotte bleek ook dat 40 procent van de respondenten meer zou willen netwerken, maar daarvoor niet voldoende tijd heeft.”

“De zogenaamde zachte vaardigheden, zoals het opbouwen van relaties en time management, moeten basistalenten van de moderne werkplek worden,” benadrukt Liz Bingham. “Deze zachte vaardigheden zijn belangrijke eigenschappen die in kandidaat-werknemers worden gezocht. Om netwerking efficiënt te maken, moet echter een omgeving worden uitgebouwd waarin geen schroom meer bestaat om hulp te vragen en in ruil een wederdienst te bewijzen. Het is een meerwaarde om op die manier uit relaties te kunnen putten. In werkelijkheid wordt deze ondersteuning echter nog altijd te vaak als een teken van zwakte beschouwd.”

“In het bedrijfsleven worden ook weinig inspanningen gedaan om negatieve percepties over netwerking te bestrijden,” zegt Liz Bingham nog. “Uit het onderzoek blijkt immers dat 73 procent van de werkplekken van de professionals niet over een netwerkstrategie of een gerichte opleiding terzake beschikt.”

Lees Verder

14:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: netwerken |  Facebook |

26-11-13

Persoonlijkheid blijft belangrijker dan netwerken

Persoonlijkheid blijft voor de ontwikkeling van een carrière belangrijker dan de mogelijke netwerken die de werknemer heeft opgebouwd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cambridge University. De Britse onderzoekers merken op dat netwerken een belangrijk hulpmiddel kunnen vormen voor onder meer professioneel advies en de carrière-planning, maar voegen er aan toe dat het dagelijks gedragspatroon en de persoonlijkheid de belangrijkste basis blijven voor het individuele prestatieniveau en de ontwikkeling van de professionele loopbaan. Er wordt aan toegevoegd dat bovendien ook in de netwerking de persoonlijkheid een belangrijke impact heeft.

“In de online en geconnecteerde wereld heerst een obsessie voor het uitbouwen van steeds grotere sociale netwerken,” benadrukt onderzoeker Blaine Landis, specialist organisatiegedrag aan de Judge Business School van de Cambridge University. “Daarbij wordt vaak het belang van nuttige contacten hoger ingeschat dan de eigen persoonlijkheid. Uit diverse studies blijkt echter dat de persoonlijkheid een betere basis vormt voor het uitbouwen van een succesvolle carrière dan een groot en invloedrijk netwerk van contacten. Netwerken zijn weliswaar belangrijk voor de ontplooiing van een professionele loopbaan, maar uiteindelijk bepaalt de persoonlijkheid hoe ver die carrière zal reiken.”

“Persoonlijkheid is bovendien cruciaal voor de resultaten die het netwerk opleveren,” zegt Blaine Landis nog. “De persoonlijkheid bepaalt immers in belangrijke mate welke informele netwerken het individu uitbouwt en welke functie in dat geheel van connecties zal worden vervuld.” De onderzoeker zegt daarbij tot de vaststelling te zijn gekomen dat extraverte en consciëntieuse personen, die de vaardigheid vertonen om sociale situaties in te schatten en in staat zijn hun gedrag aan de omstandigheden en de specifieke netwerken aan te passen, het meest efficiënt gebruik maken van hun connecties. Minder extraverte persoonlijkheden zijn minder flexibel in hun aanpak en halen volgens hem minder resultaten uit hun netwerken.

Lees Verder

13:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: persoonlijkheid, netwerken |  Facebook |

01-06-13

Wereldwijde netwerken moeten anders worden gestructureerd

De wereldwijde netwerken moeten anders worden gestructureerd, want anders dreigt men geconfronteerd te worden met tikkende tijdbommen die desastreuze schade kunnen veroorzaken. Dat zegt Dirk Helbing, professor aan het Risk Center van de ETH Zurich. Er zijn volgens de wetenschapper recent voldoende bewijzen geleverd dat de huidige netwerk-structuren er onder meer voor zorgen dat lokale problemen zich bijzonder snel over de hele wereld verspreiden en daarbij catastrofale dimensies aannemen, zoals bij de verspreiding van besmettelijke ziektes of financiële rampen.

Lees Verder

16:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: netwerken |  Facebook |

29-05-08

Netwerken moeten selectief worden gevormd

Wie van netwerken gebruik wil maken om carrière te maken, moet daarbij selectief tewerk gaan. Dat stellen onderzoekers van de Amrikaanse Tufts University en de University of Virginia. Velen denken volgens de onderzoekers verkeerd dat een goed netwerk per definitie groot is. Daarnaast passen een aantal netwerkers zich volgens de onderzoekers ook onterecht aan hun targetgroep aan. Volgens de onderzoekers maken vooral snel rijzende, maar onervaren sterren vaak fouten met het opzetten van netwerken.

"Vele carrièremakers zijn oppervlakkige netwerkers," aldus het magazine MD Weekly. "De oppervlakkige netwerker denkt foutief dat een goed netwerk per definitie groot is. Een groot netwerk heeft echter niet per se een positief effect op de performance. Bovendien leidt oppervlakkigheid niet tot het gevoel van verwantschap, dat inherent is aan een goede relatie. Een goede netwerker investeert immers veel tijd in een relatie. Hij is selectief in het aangaan van een relatie en heeft een duidelijk beeld voor ogen met die relatie."

Een goede netwerker moet volgens de onderzoekers een evenwicht nastreven in een relatie en ervoor zorgen ervoor de relatie niet asymmetrisch. "Net als de bereidheid om te leren, zijn betrouwbaarheid en consistentie onontbeerlijke attributen," wordt daarbij aangevoerd. "Men moet ook vermijden zich schuldig te maken aan kameleongedrag, want vele netwerkers proberen zich gedragsmatig aanpassen aan de targetgroep. Maar wie zijn waarden aanpast, is niet consistent en fragmenteert zijn netwerk."

12:16 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, netwerken |  Facebook |