28-08-10

Katrina heeft demografie New Orleans door elkaar geschud

De orkaan Katrina heeft niet alleen zware vernielingen aangericht in de Amerikaanse stad New Orleans, maar heeft ook op lange termijn voor een grondige verschuiving van het stadsleven gezorgd. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Nielsen. Onder meer de demografie van de stad heeft een grondige verandering is ondergaan. Sinds Katrina is de mediaan-leeftijd in de stad van 34 jaar naar 38,8 jaar gestegen. Daarnaast heeft de stad ook aan diversiteit verloren. Het aandeel van de blanke bevolking steeg van 25,8 procent naar 30,9 procent. Ook werd de stad relatief rijker, want het mediaan-inkomen steeg van 31.369 dollar naar 39.530 dollar.

Katrina was de zesde grootste orkaan uit de gekende Amerikaanse geschiedenis en de meest dodelijke in bijna tachtig jaar. In het begin van deze eeuw was New Orleans met 1,32 miljoen inwoners de vijfendertigste stad van de Verenigde Staten. Kort voor en kort na de storm verloor New Orleans echter 595.205 inwoners, meestal naar nabijgelegen noordelijker gebieden en steden zoals Atlanta, Houston of Dallas. Daardoor zakte New Orleans vijf jaar geleden tot een negenenvijftigste plaats met 793.000 inwoners, maar klom het jaar nadien op tot een negenenveertigste plaats met 993.071 inwoners. Op dit ogenblik staat de stad op een zesenveertigste plaats met 1,19 miljoen inwoners. Die positie zou met 1,26 miljoen inwoners ook over vijf jaar behouden blijven.

De onderzoekers merken op dat Katrina vooral de Afro-Amerikaanse sectoren in New Orleans heeft getroffen. Vooral de lager gelegen gebieden in het oostelijk gedeelte van de stad werd het slachtoffer van de overstromingen en voor de bevolking van die wijken was het veel minder gemakkelijk om terug te keren. In Orleans Parish daalde het aandeel van de Afro-Amerikanen van 67 procent tot 58 procent drie jaar geleden, om zich vervolgens te herstellen tot 61 procent. De onderzoekers merken op dat de kosten voor heropbouw in de lager gelegen gebieden het hoogst waren en de verzekeringsuitkeringen meer dan een jaar op zich lieten wachten. Men had dus financiële reserves nodig om aan de heropbouw te kunnen beginnen, waardoor de rijkere buurten het snelst terugkwamen.

13:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: katrina, new orleans, orkaan, demografie |  Facebook |

29-06-09

Gedeelte moerasland Louisiana definitief verloren

Grote delen van het moerasland ten zuiden van de de Amerikaanse staat Los Angeles zijn hopeloos verloren. Dat blijkt uit een analyse van de Louisiana State University. De lokale overheid bestudeert de mogelijkheid om de dammen van de Mississippi ten zuiden van New Orleans af te breken om de vloed van modderig water in de moerassen van Louisiane te herstellen en de erosie van de kust van Louisiana tegen te gaan. Maar volgens de onderzoekers blokkeren dammen in het binnenland zoveel sediment dat de rivier niet voldoende materiaal meer meevoert om het verlies van moerassen tegen te gaan, temeer daar de opwarming van de aarde de stijging van de zeespiegel versnelt. Gevolg daarvan is dat duizenden vierkante kilometer moerasland in Louisiane definitief verloren zal gaan.

"We willen niet beweren dat het nutteloos is om het modderige water in de moerassen te sturen," zegt onderzoeker Harry H. Roberts tegenover de krant The New York Times. "Elke herstel van de kust van Louisiana heeft te maken met riviersediment. Maar de overheid zal moeten beslissen welk gedeelte van het landschap kan gered worden en welke gebieden opgegeven moeten worden. Daarbij moet men ook aanvaarden dat er een impact zal zijn op het leven en de economie. In plaats van de dijken in de zuidelijke gebieden op een grote afstand van New Orleans af te breken, waar relatief weinig mensen wonen, zou men ingrepen moeten overwegen in gebieden die veel dichter bij de stad liggen."

De Mississippi heeft duizenden jaren sidement aangevoerd naar de moerasgebieden van Louisiana, maar door dammen in het binnenland is die stroom volgens Roberts minstens gehalveerd. In het stroomgebied van de Mississippi zijn volgens de onderzoekers achtduizend dammen gebouwd. Dammen hebben de rivier ten zuiden van St. Louis volgens hem tot een kanaal herleid. Andere wetenschappers geven toe dat het sediment in de rivier is gehalveerd tegenover de achttiende en negentiende eeuw, maar ze voegen er aan toe dat de aanvoer in die periode uitzonderlijk groot was door het ontstaan van de landbouw in het binnenland van de staat. De resultaten van de nieuwe studie spreken die stelling volgens Roberts echter tegen.

16:51 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, louisiana, new orleans, moeras |  Facebook |

04-06-07

New Orleans kan weer markten

Bijna twee jaar nadat de orkaan Katrina de Amerikaanse Louisiana trof, krijgt het zwaar geraakte New Orleans zijn beroemde French Market terug. Na de vernielingen die door de orkaan werden aangericht, besliste eigenaar French Market Corp de meer dan tweehonderd jaar oude markt te renoveren. Daarmee was een investering gemoeid van vijf miljoen dollar. De markt biedt plaats aan tweehonderd handelaars.

De nieuwe French Market omvat een vlooienmarkt, een landbouwmarkt en een winkelgedeelte. “Vooral de landbouwmarkt kende de grootste veranderingen,” aldus een woordvoerder van French Market Corp tegenover het persbureau Associated Press. “Er zullen opnieuw verse voedingsproducten aangeboden worden. Het aantal verkoopstands zal ook gevoelig uitgebreid worden.”

De French Market ligt op de terreinen van een oude Indiaanse handelspost, waar Choctaw-indianen uit de buurt van het Lake Pontchartrain kruiden en ambachtswerk verkochten. Zwarten verkochten er onder meer koffie en pralines, maar naarmate de jaren vorderden kwamen er zich ook andere handelaars vestigen en kreeg de French Market stilaan een ander karakter.

Er kwamen onder meer talloze Siciliaanse verkoopslui met groenten en fruit. Later werd op de French Market een bijzonder brede waaier van producten verkocht, met onder meer hoeden- en mandenmakers en aanbieders van exotische oliën. Maar al voor de orkaan Katrina toesloeg, probeerde men manieren te vinden om de markt opnieuw zijn oorspronkelijk karakter te bezorgen.

De renovatiewerken aan de French Market zouden tegen eind augustus afgerond moeten kunnen worden. De verkopers zullen echter pas in november in actie kunnen komen, want zij moeten zich eerst nog helemaal opnieuw installeren.

15:34 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: new orleans, kartrina, markt |  Facebook |