15-04-18

New York ervaart negatieve impact van buitenlandse vastgoedbezitters

In New York City beleven de winkeliers een bijzonder moeilijke periode. Dat blijkt onder meer uit een rapport van het Siena College Research Institute. De onderzoekers maken daarbij gewag van een reële retail-apocalyps. Inmiddels is volgens de respondenten zo problematisch geworden dat het vertrouwen van de consumenten in de economische toekomst van de stad teruggevallen is tot het laagste niveau sinds december drie jaar geleden. Opgemerkt wordt dat overal de signalen van een toenemende malaise kunnen worden opgetekend, waarbij aangevoerd wordt dat dichtgespijkerde winkels grote delen van wijken tot echte spooksteden omvormen.

Lees Verder

21:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: new york |  Facebook |

28-03-17

New York is de belangrijkste reclamestad ter wereld

Tot het eind van dit decennium zullen tien grote metropolen samen 11 procent van de wereldwijde reclamegroei voor hun rekening nemen. Dat blijkt uit een rapport van consulent Zenith over de wereldwijde reclamebestedingen. Opgemerkt wordt dat het voorbije jaar een bedrag van 61 miljard dollar werd geïnvesteerd in de steden New York, London, Los Angeles, Jakarta, Tokyo, Shanghai, Manila, Peking, Dallas en Houston. Over twee jaar zal dat bedrag echter opgelopen zijn tot 69 miljard. Er wordt aan toegevoegd dat de vijftig belangrijkste steden 27 procent van de totale groei op de reclamemarkt voor hun rekening zullen nemen. De tweehonderdvijftig grootste metropolen komen een aan aandeel van 50 procent.

New York is met een besteding van 15 miljard dollar de belangrijkste reclamestad van de wereld, gevolgd door Tokio (13 miljard dollar), Los Angeles (9 miljard dollar), Londen (8 miljard dollar) en Chicago (6 miljard dollar). “Door de omvang van hun populaties, de productiviteit van de stedelijke economie en grotere bestedingsbudgetten, kent de reclame in de steden een snellere groei dan op andere locaties,” benadrukt Jonathan Barnard, analist bij Zenith. “De stadsbewoners zijn voor de groei van de reclamesector dan ook steeds belangrijker. De grote steden zijn inmiddels de grote drijfkracht achter de groei in de reclamebestedingen.”

De wereldwijde reclamesector heeft sinds het begin van dit decennium een jaarlijkse groei tussen 4 procent en 5 procent laten optekenen. Die trend zal volgens Zenith ook tot het einde van het decennium worden verder gezet. Voor dit jaar wordt een groei met 4,4 procent in het vooruitzicht gesteld, tegenover een toename met 4,6 procent vorig jaar. Voor volgend jaar wordt eveneens een verdere toename met 4,2 procent in het vooruitzicht gesteld, gevolgd door een groei met 4,2 procent over twee jaar. Regionaal wordt de volgende jaren de sterkste groei verwacht in Oost-Europa en Centraal-Azië, waar een jaarlijkse stijging met 8,9 procent wordt voorop gesteld.

Lees Verder

16:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: new york, reclame |  Facebook |

23-02-14

Shanghai als luxecentrum belangrijker dan New York

Shanghai is voor de luxesector een belangrijker locatie geworden dan New York. Dat is de conclusie van een rapport van het marketingbedrijf ContactLab op basis van een onderzoek bij duizend residenten van beide steden. Daarbij werd opgemerkt dat 80 procent van de residenten van Shanghai gedurende de voorbije twaalf maanden minstens één luxeproduct heeft gekocht. Gemiddeld werd bij de jongste aankoop een bedrag van 1.000 dollar uitgegeven, tegenover 500 dollar in New York. Er wordt echter ook opgemerkt dat in de twee steden opvallende verschillen op de luxemarkt kunnen worden opgetekend.

Lees Verder

11:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: shanghai, new york, luxe |  Facebook |

12-06-13

New York werkt aan plan tegen impact klimaatverandering

Verplaatsbare muren en dijken moeten de Amerikaanse stad New York in de toekomst beschermen tegen stormen en de klimaatverandering. Dat staat in een plan van Michael Bloomberg, burgemeester van New York, om de stad tegen toekomsten klimaatgebonden rampen te beschermen. Met het plan is een investering gemoeid van 20 miljard dollar. Bloomberg gaf toe dat het plan bijzonder ambitieus is, maar er mag volgens hem niet langer getalmd worden met de implementering van maatregelen om de stad te beschermen.

In de plannen van Bloomberg wordt onder meer gewag gemaakt van duinen op Staten Island, een versterking van de kuststrook met golfbrekers, de bouw van een aantal dammen en een nieuwe Seaport City aan de South Street Seaport. De burgemeester wil ook een bedrag van 1,2 miljard dollar reserveren om eigenaars toe te laten hun woning tegen overstromingen te beschermen. Ook zouden ziekenhuizen en andere instellingen worden aangemoedigd te investeren in waterpompen en elektrische uitrusting.

"Het is mogelijk om over een periode van verscheidene jaren en decennia een stad uit te bouwen die beter voorbereid is en beter in staat is om aan klimatologische rampen te weerstaan," voert Michael Bloomberg aan. Hij gaf toe dat een aantal voorstellen wellicht tot controverses zullen leiden en een impact zullen hebben op het uitzicht van de stad, maar hij merkte op dat de bevolking met een aantal nieuwe realiteiten zal moeten leren leven indien men in de toekomst een verlies aan levens wil vermijden. New York heeft 836 kilometer kustlijn.

Lees Verder

14:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: new york, klimaatverandering |  Facebook |

18-03-13

New York oefent opnieuw aantrekkingskracht uit op bevolking

Het voorbije jaar heeft de Amerikaanse stad New York meer inwijkelingen dan vertrekkers gekend. Daarmee werd voor de eerste keer in meer dan zestig jaar opnieuw een netto instroom opgetekend. Dat blijkt uit cijfers van het US Census Bureau. Volgens Michael Bloomberg, burgemeester van New York, zijn de cijfers een bewijs voor de levenskwaliteit die de stad te bieden heeft. New York telt nu een recordaantal van 8,3 miljoen inwoners. Sinds het begin van het decennium is de bevolking van de stad met 161.500 inwoners gegroeid. Er wordt daarbij ook gewezen op de verbetering van de levensverwachtingen, waardoor er andere verhoudingen ontstaan tussen het aantal geboortes en overlijdens.

Veel grote Amerikaanse steden werden na het einde van de tweede wereldoorlog geconfronteerd met een uittocht van bewoners, die zich vaak in voorsteden gingen vestigen. Het voorbije jaar kende New York echter netto twaalfduizend inwijkelingen. "Dat betekent een ommekeer in een trend die decennia lang een constant gegeven was," voert Michael Bloomberg aan. Volgens Joseph Salvo, hoofd bevolking van de stad, wijst erop dat de Aziatische bevolking van New York het voorbije decennium met ongeveer 30 procent is gestegen, vooral te danken aan inwijkelingen uit China, India en Bangladesh. Ook de Latijns-Amerikaanse populatie van de stad is verder met 8 procent gegroeid.

De grootste immigratie werd opgetekend in het district Brooklyn, waar de bevolking met meer 60.000 inwoners toenam. Opgemerkt wordt dat Brooklyn alle aantrekkingspunten heeft van Manhattan, maar gevoelig goedkoper is. Michael Bloomberg weet de groei van de bevolking onder meer aan de historisch lage criminaliteit, de gestegen levensverwachting en een herstructurering van het openbare onderwijs. Robert Lang, professor stedenkunde aan de University of Las Vegas, wijst echter ook op een mentaliteitswijziging. "Elke generatie heeft een eigen perceptie over de optimale leefomgeving," aldus Lang. "Voor de huidige generatie is dat vooral de stedelijke omgeving van New York."

Lees Verder

16:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: new york, immigratie |  Facebook |

20-02-13

New York wil meer hightech-startups aantrekken

De Amerikaanse stad New York heeft het initiatief ‘We Are Made in NY’ gelanceerd om hightech-startups aan te trekken. Het initiatief vormt een onderdeel van de campagne van Michael Bloomberg, burgemeester van New York, om de stad te profileren als een alternatief voor Silicon Valley. De uitbouw van een lokale technologische industrie vormt volgens Bloomberg een belangrijke pijler van de economische ontwikkelingsstrategie voor de stad en het creëren van nieuwe werkgelegenheid voor de lokale bevolking. Op dit ogenblik zouden bij negenhonderd lokale hightech-startups meer dan drieduizend vacatures worden aangeboden.

Lees Verder

18:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: new york, hightech, startup |  Facebook |

17-01-13

Onderwijs New York moet op digitale schoolboeken overschakelen

Het onderwijs in de stad New York moet in de toekomst met louter digitale schoolboeken kunnen worden georganiseerd. Dat heeft Christine Quinn, één van de kandidaten om later dit jaar Michael Bloomberg als burgemeester van New York op te volgen, gezegd. Quinn benadrukt dat de technologische mogelijkheden voor een louter digitaal onderwijs beschikbaar zijn. Bovendien wijst ze erop dat de overheid op dit ogenblik meer dan 100 miljoen dollar aan schoolboeken besteed. Daar kan volgens haar voor elke student een tablet worden gekocht en ook nog het loon van het onderwijzend personeel worden betaald. Op die manier betaalt het digitaal onderwijs zichzelf volgens Quinn helemaal terug.

Lees Verder

19:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: new york, onderwijs |  Facebook |