04-10-17

Sociaal nieuwsbericht bereikt vooral jonge consument

Sociale media vormen een belangrijke factor in de online nieuwsconsumptie. Dat blijkt uit een rapport van GlobalWebIndex bij meer dan drieduizend online nieuwsconsumenten in Noord-Amerika. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 44 procent van de digitale consumenten te kennen geeft de maand voordien minstens één nieuwsbericht uit sociale media te hebben gehaald. Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat deze groep voor bijna 60 procent jonger is dan vierendertig jaar. Andere belangrijke bronnen van online actualiteit zijn online nieuwssites, terwijl 16 procent verwijst naar een aggregator zoals Apple News of Flipboard.

De onderzoekers stelden vast dat 26 procent van de gebruikers van sociaal nieuws kan worden teruggevonden in de leeftijdsgroep tussen vijfentwintig en vierendertig jaar, terwijl nog eens 33 procent tussen zestien en vierentwintig jaar oud is. De leeftijdscategorie tussen vijfendertig en vierenveertig jaar vertegenwoordigt nog 19 procent van het totale online nieuwspubliek. Nog eens 14 procent is tussen vijfenveertig en vierenvijftig jaar, terwijl vijfenvijftigplussers 8 procent van het totale publiek vertegenwoordigen. Daarbij moet volgens de onderzoekers wel worden opgemerkt dat de jongere leeftijdsgroepen ook de grootste online consumenten zijn.

Uit het onderzoek bleek verder nog dat het sociale mediapubliek voor 53 procent uit mannelijke consumenten bestaat. Bovendien kon worden vastgesteld dat 18 procent zich bij de 25 procent hoogste inkomens situeert. De middencategorie vertegenwoordigt 48 procent van de totale consumentengroep. De 25 procent laagste inkomens vertegenwoordigen 26 procent van het totale publiek. Een groep van 8 procent gaf er de voorkeur aan om geen informatie over zijn inkomen te verstrekken. Gemiddeld wordt dagelijks twee uur en vijftien minuten aan sociale media besteed. Dat vertegenwoordigt ongeveer één derde van de totale online tijdsbesteding.

Lees Verder

16:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media, nieuws |  Facebook |

16-06-16

Gebruiker Twitter kijkt vooral naar aanbevolen nieuwsverhalen

Nieuwsverhalen die door collega's worden aanbevolen, genieten bij gebruikers van het sociale netwerk Twitter de grootste populariteit. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan de Columbia University in de Verenigde Staten en het onderzoeksinstituut Inria in Frankrijk naar bijna tien miljoen clicks op nieuwsverhalen die op Twitter werden geplaatst. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 61 procent van de clicks het gevolg waren van aanbevelingen door andere gebruikers van het sociale netwerk. Content van professionele nieuwsbedrijven trekt wel veel lezers, maar die artikelen worden weinig gedeeld.

“Lezers weten best wat hun volgelingen verlangen,” zegt onderzoeksleider Augustin Chaintreau, professor computerwetenschappen aan de Columbia University. “Hoewel de links van de traditionele nieuwsmedia het meest werden bekeken, bleek bij de verspreiding van berichten vooral naar andere gebruikers te worden gekeken.” Onder meer kon worden vastgesteld dat op Twitter 82 procent van de shares en 61 procent van de clicks gelinkt was aan content die door andere gebruikers was aangebracht. Wel wordt opgemerkt dat de invloed van de gebruikers een grote variatie kan tonen. Bij de British Broadcoasting Corporation (BBC) hadden de gebruikers een aandeel van 85 procent in de clicks. Bij Fox daalde dat tot 10 procent.

“De resultaten suggereren echter ook dat nieuws op Twitter sneller wordt gedeeld dan gelezen,” stippen de onderzoekers nog aan. “Er moest immers worden vastgesteld dat 59 procent van de gedeelde links niet worden aangeklikt en dus ook niet worden gelezen. Dat weerspiegelt ook het beeld van de moderne informatie-consumptie. Het publiek baseert zijn opinies op hoofdlijnen en samenvattingen, zonder een inspanning te doen dieper te graven.” Anderzijds bleek dat de berichten op Twitter een lange levenscyclus kunnen hebben. Hoewel 90 procent van de links binnen enkele uren worden gedeeld, wordt vaak pas veel later op het bericht geklikt. Tijdens de tweede week worden nog altijd 18 procent van alle clicks geteld.”

“Het onderzoek toont dat er tussen het delen en lezen van content weinig verband bestaat,” zeggen de onderzoekers. “Likes en shares zijn geen betekenisvol instrument om de populariteit te meten.” Tegelijkertijd wordt opgemerkt dat populaire platforms zoals Facebook en Twitter tot efficiënte gatekeepers zijn geëvolueerd en vaak controleren wat het publiek ziet en leest.

Lees Verder

17:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: twitter, facebook, nieuws |  Facebook |

08-07-14

Amerikaanse consument minste geïnteresseerd in internationaal nieuws

De Verenigde Staten vormen het enige land waar nieuwsconsumenten evenveel waarde hechten aan lokale berichtgeving dan aan nationale verslaggeving. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Reuters Institute for the Study of Journalism en consulent YouGov bij meer dan achttienduizend mensen in tien landen. Amerikaanse consumenten blijken ook het minst geïnteresseerd in internationaal nieuws en sport.

Lees Verder

15:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nieuws |  Facebook |

12-05-14

Facebook belangrijkste sociale platform voor verwijzing naar nieuwssites

Facebook is verantwoordelijk voor meer verwijzingen naar nieuwssites en andere media dan alle andere social media gecombineerd. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Quantcast. De onderzoekers stelden vast dat Facebook 24 procent van de verwijzingen naar de tweehonderdvijftig grootste uitgevers van nieuws en entertainment vertegenwoordigt, tegenover 7 procent voor Twitter en 2 procent voor Pinterest. De onderzoekers voegen er aan toe dat sociale media inmiddels het belangrijkste mobiele platform, ten nadele van zoekmachines, zijn geworden voor verwijzingen naar uitgevers van nieuws en entertainment.

Lees Verder

15:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: facebook, nieuws |  Facebook |

05-04-14

Facebook is meestal slechts een toevallige nieuwsbron

In de Verenigde Staten maakt 30 procent van de consumenten van het sociale netwerk Facebook om actuele nieuwsberichten te kunnen raadplegen. Toch geeft in die groep slechts 22 procent aan dat Facebook een nuttige bron van nieuws vertegenwoordigt. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Research Center. Vastgesteld werd dat 78 procent van de betrokkenen toevallig met het nieuws in contact komen op een ogenblik dat ze voor andere doeleinden hun account op Facebook activeren. Bovendien zijn die newsfeeds meestal aangebracht door vrienden, want slechts 34 procent heeft zich op Facebook geïdentificeerd als een volger van een nieuwsorganisatie of een journalist.

Lees Verder

13:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: facebook, nieuws |  Facebook |

29-01-14

Traditionele media en zoekmachines meest betrouwbare nieuwsbronnen

Traditionele media en online zoekmachines vormen voor de nieuwsconsument de meest betrouwbare bronnen van informatie. Dat is de conclusie van een wereldwijd onderzoek van consulent Edelman. De onderzoekers stelden daarbij vast dat traditionele media en online zoekmachines op het gebied van betrouwbaarheid elk een score halen van 65 procent. Er wordt aan toegevoegd dat online zoekmachines niet alleen op een grote graad van vertrouwen kunnen rekenen, maar ook een belangrijke bron van zakelijk nieuws blijken te zijn. Anderzijds wordt aangevoerd dat dat het algemene vertrouwen in de mediasector het voorbije jaar verder is teruggevallen.

Uit het onderzoek blijkt dat ook 54 procent van de wereldwijde nieuwsconsumenten aangeeft vertrouwen te koesteren in hybride media, waarbij traditionele en nieuwe modellen gecombineerd of parallel worden gebruikt. Daarentegen beschouwt slechts 47 procent van de respondenten sociale media als een betrouwbare bron. De laagste score wordt opgetekend bij de zogenaamde owned media (45 procent), waar de boodschappers ook eigenaar zijn van de platformen waarop hun communicatie wordt verspreid, zoals websites van bedrijven. De onderzoekers merken verder op dat 30 procent van de nieuwsconsumenten online zoekopdrachten hun belangrijkste bron voor zakelijke informatie noemen, gevolgd door kranten (26 procent) en televisie (21 procent).

Bovendien kon worden vastgesteld dat online zoekopdrachten door 28 procent van de respondenten ook als hun belangrijkste bron voor daadwerkelijke nieuwsactualiteit over de zakelijke sector wordt bestempeld, gevolgd door televisie (25 procent) en kranten (20 procent). Bovendien bleken online zoekmachines voor 36 procent van de nieuwsconsumenten ook de belangrijkste bron te vormen om actualiteit over de zakelijke sector te bevestigen, gevolgd door televisie (20 procent) en kranten (19 procent). De onderzoekers noemen het wel opmerkelijk dat elke afzonderlijke mediarichting het voorbije jaar op een toenemend vertrouwen kon rekenen, terwijl de mediasector als geheel met een verlies wordt geconfronteerd.

Nog slechts 52 procent van de nieuwsconsumenten geeft aan vertrouwen te hebben in de media, tegenover 57 procent vorig jaar. Vooral in de Verenigde Staten, waar een daling van 51 procent naar 42 procent werd opgetekend, wordt een verdere belangrijke terugval gemeld. Het vertrouwen in de Amerikaanse media behoort volgens de onderzoekers tot de laagste niveaus die in de zevenentwintig onderzochte landen konden worden opgetekend.

Lees Verder

13:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, zoekmachine, nieuws |  Facebook |

23-01-14

Televisienieuws leidt niet tot betrokkenheid bij problemen in andere landen

Het televisiepubliek voelt zich minder betrokken bij het lijden in andere landen wanneer nieuwsuitzendingen worden bekeken dan wanneer voor andere programma’s wordt gekozen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of East Anglia naar de reactie Britse televisiekijkers op televisiebeelden over rampen en conflicten. Documentaires en actuatiteitsmagazines blijken volgens de onderzoekers tot een grotere emotionele betrokkenheid te leiden dan nieuwsprogramma’s. Het fenomeen moet volgens de wetenschappers wellicht worden toegeschreven aan de korte reportages die in de nieuwsuitzendingen aan de programma’s worden gewijd.

“Het publiek van nieuwsuitzendingen toonde zich vaak onverschillig tegenover de beelden die hen werden gepresenteerd en toonden vooral opluchting dat zij niet persoonlijk geraakt werden door de problemen,” benadrukt onderzoeksleider Martin Scott, docent media en ontwikkeling aan de School of International Development van de University of East Anglia. “Die onverschilligheid kon vooral bij het mannelijke publiek en jonge kijkers worden opgemerkt. Bij oudere en vrouwelijke respondenten konden in een aantal gevallen echter wel sterke emotionele reacties op het getoonde lijden worden vastgesteld. Anderzijds konden bij het bredere publiek wel emotionele reacties worden opgetekend bij beelden over lijden in documentaires en actualiteitsprogramma’s.”

“Documentaires en actualiteitsprogramma’s bieden de televisiekijker een dieper en complexer beeld over het lijden en brengen vaak ook getuigenissen van de slachtoffers, waardoor een groter inzicht in de problematiek kan worden verworven,” meent Martin Scott. “De nieuwsverslaggeving is belangrijk, maar men moet beseffen dat een onderwerp van twee minuten weinig kans heeft om het publiek te raken. Indien men bij het publiek daadwerkelijk betrokkenheid en solidariteit wenst te bereiken, moet er ook in andere programma’s aandacht worden besteed aan het buitenland en zijn bevolking. Er moet verder gekeken worden dan de piekogenblikken van de nieuwsverslaggeving.”

“Nieuwsuitzendingen, onder meer over de conflicten in Afghanistan en Madagascar, leidden in het onderzoek vaker tot objectieve en beschrijvende antwoorden dan tot emotionele reacties,” voeren de onderzoekers aan. “Bovendien werd ook een weerstand vastgesteld tegenover signalen van emotioneel engagement in het nieuws, wat vaak als een poging werd ervaren om het publiek een mening op te dringen. Daarentegen bleken documentaires over de Gaza-regio en Congo in documentaires vaker tot emotionele reacties aanleiding te geven.” Uit het onderzoek bleek nog dat documentaires de belangrijkste bron vormden van het contact met sociale probleemonderwerpen, gevolgd door nieuwsuitzendingen, reality-televisie en reclame van steunorganisaties. Andere bronnen zijn kranten, radio, internet, film, boeken en magazines. Slechts een klein gedeelte maakte gewag van conversaties met familie of collega’s.

Lees Verder

13:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: televisie, nieuws |  Facebook |