16-01-18

Helft nieuwsconsumenten sceptisch over politieke verslaggeving

Wereldwijd is 52 procent van de nieuwsconsumenten van mening dat media politieke onderwerpen op een accurate manier behandelen. Er moeten tussen de verschillende landen echter grote afwijkingen worden opgetekend. Dat blijkt uit een onderzoek van het Pew Research Center in achtendertig landen. Het laagste vertrouwen in de politieke verslaggeving van de media wordt opgetekend in Griekenland, waar amper 18 procent van de nieuwsconsumenten gelooft op een accurate manier geïnformeerd te worden. Ook in Spanje (33 procent), Italië (36 procent) en Polen (40 procent) blijft het vertrouwen op een laag niveau.

Het hoogste vertrouwen in de politieke verslaggeving blijkt aanwezig in de Filipijnen, waar 78 procent van mening is op een correcte manier door de media geïnformeerd te worden. Ook in Nederland (74 procent), Canada (73 procent), India en Zuid-Afrika (65 procent) wordt een hoog vertrouwen vastgesteld. In de middengroep bevinden zich landen zoals Australië en Tunesië (48 procent) en Frankrijk en de Verenigde Staten (47 procent). Uit het onderzoek bleek verder dat 75 procent van het wereldwijde publiek van mening is dat een voorkeur voor een politieke partij in de verslaggeving van nieuwsorganisaties nooit aanvaardbaar is. Dat loopt in Spanje en Griekenland echter op tot respectievelijk 89 procent en 88 procent.

Er kan in de resultaten volgens de onderzoekers echter ook worden opgetekend dat de antwoorden vaak afhankelijk zijn van de individuele standpunten van de respondent. “In twintig landen konden tussen de volgelingen van de regeringspartijen en de oppositie duidelijke afwijkingen in d visie over een correcte politieke verslaggeving worden opgetekend,” wordt er opgemerkt. “In vijf landen moest zelfs een verschil van meer dan 20 procentpunten worden geregistreerd. De grootste kloof wordt opgetekend in de Verenigde Staten, waar tussen de antwoorden van de verschillende strekkingen een kloof van 34 procentpunt wordt opgetekend, gevolgd door Israël met een verschil van 26 procentpunt.

Lees Verder

16:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nieuws |  Facebook |

04-10-17

Sociaal nieuwsbericht bereikt vooral jonge consument

Sociale media vormen een belangrijke factor in de online nieuwsconsumptie. Dat blijkt uit een rapport van GlobalWebIndex bij meer dan drieduizend online nieuwsconsumenten in Noord-Amerika. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 44 procent van de digitale consumenten te kennen geeft de maand voordien minstens één nieuwsbericht uit sociale media te hebben gehaald. Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat deze groep voor bijna 60 procent jonger is dan vierendertig jaar. Andere belangrijke bronnen van online actualiteit zijn online nieuwssites, terwijl 16 procent verwijst naar een aggregator zoals Apple News of Flipboard.

De onderzoekers stelden vast dat 26 procent van de gebruikers van sociaal nieuws kan worden teruggevonden in de leeftijdsgroep tussen vijfentwintig en vierendertig jaar, terwijl nog eens 33 procent tussen zestien en vierentwintig jaar oud is. De leeftijdscategorie tussen vijfendertig en vierenveertig jaar vertegenwoordigt nog 19 procent van het totale online nieuwspubliek. Nog eens 14 procent is tussen vijfenveertig en vierenvijftig jaar, terwijl vijfenvijftigplussers 8 procent van het totale publiek vertegenwoordigen. Daarbij moet volgens de onderzoekers wel worden opgemerkt dat de jongere leeftijdsgroepen ook de grootste online consumenten zijn.

Uit het onderzoek bleek verder nog dat het sociale mediapubliek voor 53 procent uit mannelijke consumenten bestaat. Bovendien kon worden vastgesteld dat 18 procent zich bij de 25 procent hoogste inkomens situeert. De middencategorie vertegenwoordigt 48 procent van de totale consumentengroep. De 25 procent laagste inkomens vertegenwoordigen 26 procent van het totale publiek. Een groep van 8 procent gaf er de voorkeur aan om geen informatie over zijn inkomen te verstrekken. Gemiddeld wordt dagelijks twee uur en vijftien minuten aan sociale media besteed. Dat vertegenwoordigt ongeveer één derde van de totale online tijdsbesteding.

Lees Verder

16:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media, nieuws |  Facebook |

16-06-16

Gebruiker Twitter kijkt vooral naar aanbevolen nieuwsverhalen

Nieuwsverhalen die door collega's worden aanbevolen, genieten bij gebruikers van het sociale netwerk Twitter de grootste populariteit. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan de Columbia University in de Verenigde Staten en het onderzoeksinstituut Inria in Frankrijk naar bijna tien miljoen clicks op nieuwsverhalen die op Twitter werden geplaatst. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 61 procent van de clicks het gevolg waren van aanbevelingen door andere gebruikers van het sociale netwerk. Content van professionele nieuwsbedrijven trekt wel veel lezers, maar die artikelen worden weinig gedeeld.

“Lezers weten best wat hun volgelingen verlangen,” zegt onderzoeksleider Augustin Chaintreau, professor computerwetenschappen aan de Columbia University. “Hoewel de links van de traditionele nieuwsmedia het meest werden bekeken, bleek bij de verspreiding van berichten vooral naar andere gebruikers te worden gekeken.” Onder meer kon worden vastgesteld dat op Twitter 82 procent van de shares en 61 procent van de clicks gelinkt was aan content die door andere gebruikers was aangebracht. Wel wordt opgemerkt dat de invloed van de gebruikers een grote variatie kan tonen. Bij de British Broadcoasting Corporation (BBC) hadden de gebruikers een aandeel van 85 procent in de clicks. Bij Fox daalde dat tot 10 procent.

“De resultaten suggereren echter ook dat nieuws op Twitter sneller wordt gedeeld dan gelezen,” stippen de onderzoekers nog aan. “Er moest immers worden vastgesteld dat 59 procent van de gedeelde links niet worden aangeklikt en dus ook niet worden gelezen. Dat weerspiegelt ook het beeld van de moderne informatie-consumptie. Het publiek baseert zijn opinies op hoofdlijnen en samenvattingen, zonder een inspanning te doen dieper te graven.” Anderzijds bleek dat de berichten op Twitter een lange levenscyclus kunnen hebben. Hoewel 90 procent van de links binnen enkele uren worden gedeeld, wordt vaak pas veel later op het bericht geklikt. Tijdens de tweede week worden nog altijd 18 procent van alle clicks geteld.”

“Het onderzoek toont dat er tussen het delen en lezen van content weinig verband bestaat,” zeggen de onderzoekers. “Likes en shares zijn geen betekenisvol instrument om de populariteit te meten.” Tegelijkertijd wordt opgemerkt dat populaire platforms zoals Facebook en Twitter tot efficiënte gatekeepers zijn geëvolueerd en vaak controleren wat het publiek ziet en leest.

Lees Verder

17:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: twitter, facebook, nieuws |  Facebook |

08-07-14

Amerikaanse consument minste geïnteresseerd in internationaal nieuws

De Verenigde Staten vormen het enige land waar nieuwsconsumenten evenveel waarde hechten aan lokale berichtgeving dan aan nationale verslaggeving. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Reuters Institute for the Study of Journalism en consulent YouGov bij meer dan achttienduizend mensen in tien landen. Amerikaanse consumenten blijken ook het minst geïnteresseerd in internationaal nieuws en sport.

Lees Verder

15:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nieuws |  Facebook |

12-05-14

Facebook belangrijkste sociale platform voor verwijzing naar nieuwssites

Facebook is verantwoordelijk voor meer verwijzingen naar nieuwssites en andere media dan alle andere social media gecombineerd. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Quantcast. De onderzoekers stelden vast dat Facebook 24 procent van de verwijzingen naar de tweehonderdvijftig grootste uitgevers van nieuws en entertainment vertegenwoordigt, tegenover 7 procent voor Twitter en 2 procent voor Pinterest. De onderzoekers voegen er aan toe dat sociale media inmiddels het belangrijkste mobiele platform, ten nadele van zoekmachines, zijn geworden voor verwijzingen naar uitgevers van nieuws en entertainment.

Lees Verder

15:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: facebook, nieuws |  Facebook |

05-04-14

Facebook is meestal slechts een toevallige nieuwsbron

In de Verenigde Staten maakt 30 procent van de consumenten van het sociale netwerk Facebook om actuele nieuwsberichten te kunnen raadplegen. Toch geeft in die groep slechts 22 procent aan dat Facebook een nuttige bron van nieuws vertegenwoordigt. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Research Center. Vastgesteld werd dat 78 procent van de betrokkenen toevallig met het nieuws in contact komen op een ogenblik dat ze voor andere doeleinden hun account op Facebook activeren. Bovendien zijn die newsfeeds meestal aangebracht door vrienden, want slechts 34 procent heeft zich op Facebook geïdentificeerd als een volger van een nieuwsorganisatie of een journalist.

Lees Verder

13:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: facebook, nieuws |  Facebook |

29-01-14

Traditionele media en zoekmachines meest betrouwbare nieuwsbronnen

Traditionele media en online zoekmachines vormen voor de nieuwsconsument de meest betrouwbare bronnen van informatie. Dat is de conclusie van een wereldwijd onderzoek van consulent Edelman. De onderzoekers stelden daarbij vast dat traditionele media en online zoekmachines op het gebied van betrouwbaarheid elk een score halen van 65 procent. Er wordt aan toegevoegd dat online zoekmachines niet alleen op een grote graad van vertrouwen kunnen rekenen, maar ook een belangrijke bron van zakelijk nieuws blijken te zijn. Anderzijds wordt aangevoerd dat dat het algemene vertrouwen in de mediasector het voorbije jaar verder is teruggevallen.

Uit het onderzoek blijkt dat ook 54 procent van de wereldwijde nieuwsconsumenten aangeeft vertrouwen te koesteren in hybride media, waarbij traditionele en nieuwe modellen gecombineerd of parallel worden gebruikt. Daarentegen beschouwt slechts 47 procent van de respondenten sociale media als een betrouwbare bron. De laagste score wordt opgetekend bij de zogenaamde owned media (45 procent), waar de boodschappers ook eigenaar zijn van de platformen waarop hun communicatie wordt verspreid, zoals websites van bedrijven. De onderzoekers merken verder op dat 30 procent van de nieuwsconsumenten online zoekopdrachten hun belangrijkste bron voor zakelijke informatie noemen, gevolgd door kranten (26 procent) en televisie (21 procent).

Bovendien kon worden vastgesteld dat online zoekopdrachten door 28 procent van de respondenten ook als hun belangrijkste bron voor daadwerkelijke nieuwsactualiteit over de zakelijke sector wordt bestempeld, gevolgd door televisie (25 procent) en kranten (20 procent). Bovendien bleken online zoekmachines voor 36 procent van de nieuwsconsumenten ook de belangrijkste bron te vormen om actualiteit over de zakelijke sector te bevestigen, gevolgd door televisie (20 procent) en kranten (19 procent). De onderzoekers noemen het wel opmerkelijk dat elke afzonderlijke mediarichting het voorbije jaar op een toenemend vertrouwen kon rekenen, terwijl de mediasector als geheel met een verlies wordt geconfronteerd.

Nog slechts 52 procent van de nieuwsconsumenten geeft aan vertrouwen te hebben in de media, tegenover 57 procent vorig jaar. Vooral in de Verenigde Staten, waar een daling van 51 procent naar 42 procent werd opgetekend, wordt een verdere belangrijke terugval gemeld. Het vertrouwen in de Amerikaanse media behoort volgens de onderzoekers tot de laagste niveaus die in de zevenentwintig onderzochte landen konden worden opgetekend.

Lees Verder

13:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, zoekmachine, nieuws |  Facebook |

23-01-14

Televisienieuws leidt niet tot betrokkenheid bij problemen in andere landen

Het televisiepubliek voelt zich minder betrokken bij het lijden in andere landen wanneer nieuwsuitzendingen worden bekeken dan wanneer voor andere programma’s wordt gekozen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of East Anglia naar de reactie Britse televisiekijkers op televisiebeelden over rampen en conflicten. Documentaires en actuatiteitsmagazines blijken volgens de onderzoekers tot een grotere emotionele betrokkenheid te leiden dan nieuwsprogramma’s. Het fenomeen moet volgens de wetenschappers wellicht worden toegeschreven aan de korte reportages die in de nieuwsuitzendingen aan de programma’s worden gewijd.

“Het publiek van nieuwsuitzendingen toonde zich vaak onverschillig tegenover de beelden die hen werden gepresenteerd en toonden vooral opluchting dat zij niet persoonlijk geraakt werden door de problemen,” benadrukt onderzoeksleider Martin Scott, docent media en ontwikkeling aan de School of International Development van de University of East Anglia. “Die onverschilligheid kon vooral bij het mannelijke publiek en jonge kijkers worden opgemerkt. Bij oudere en vrouwelijke respondenten konden in een aantal gevallen echter wel sterke emotionele reacties op het getoonde lijden worden vastgesteld. Anderzijds konden bij het bredere publiek wel emotionele reacties worden opgetekend bij beelden over lijden in documentaires en actualiteitsprogramma’s.”

“Documentaires en actualiteitsprogramma’s bieden de televisiekijker een dieper en complexer beeld over het lijden en brengen vaak ook getuigenissen van de slachtoffers, waardoor een groter inzicht in de problematiek kan worden verworven,” meent Martin Scott. “De nieuwsverslaggeving is belangrijk, maar men moet beseffen dat een onderwerp van twee minuten weinig kans heeft om het publiek te raken. Indien men bij het publiek daadwerkelijk betrokkenheid en solidariteit wenst te bereiken, moet er ook in andere programma’s aandacht worden besteed aan het buitenland en zijn bevolking. Er moet verder gekeken worden dan de piekogenblikken van de nieuwsverslaggeving.”

“Nieuwsuitzendingen, onder meer over de conflicten in Afghanistan en Madagascar, leidden in het onderzoek vaker tot objectieve en beschrijvende antwoorden dan tot emotionele reacties,” voeren de onderzoekers aan. “Bovendien werd ook een weerstand vastgesteld tegenover signalen van emotioneel engagement in het nieuws, wat vaak als een poging werd ervaren om het publiek een mening op te dringen. Daarentegen bleken documentaires over de Gaza-regio en Congo in documentaires vaker tot emotionele reacties aanleiding te geven.” Uit het onderzoek bleek nog dat documentaires de belangrijkste bron vormden van het contact met sociale probleemonderwerpen, gevolgd door nieuwsuitzendingen, reality-televisie en reclame van steunorganisaties. Andere bronnen zijn kranten, radio, internet, film, boeken en magazines. Slechts een klein gedeelte maakte gewag van conversaties met familie of collega’s.

Lees Verder

13:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: televisie, nieuws |  Facebook |

30-03-13

Kwaliteit berichtgeving belangrijk probleem voor Amerikaanse nieuwsconsument

Kwaliteit van de berichtgeving is een belangrijke factor in de beslissing van de consumenten om zich van de nieuwsindustrie af te keren. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Research Center. De onderzoekers stelden vast dat 61 procent van de afgehaakte consumenten aangeeft hun interesse verloren te hebben door een verlies aan kwaliteit van de berichtgeving. Slechts 24 procent zou de sector de rug hebben teruggekeerd om de kwantiteit van de berichtgeving achteruit zou zijn gegaan. De onderzoekers stelden ook vast dat vooral mannelijke, rijkere en oudere consumenten het snelst geneigd zijn af te haken.

Lees Verder

15:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nieuws |  Facebook |

12-01-13

Online nieuwsbron op eerste plaats bij digitale consument

Een kleine meerderheid van digitale nieuwconsumenten haalt zijn informatie van specifieke online initiatieven zoals de Huffington Post of het Drudge Report, terwijl 43 procent gebruik maakt van digitale versies van traditionele nieuwsbronnen zoals kranten of televisie. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Knowledge Networks in opdracht van de Amerikaanse krant The New York Times. Er wordt aan toegevoegd dat 19 procent van de digitale nieuwsconsumenten hun informatie vooraluit zoekmachines halen, terwijl 15 procent zich tot sociale media wendt.

De onderzoekers stelden echter vast dat die keuze opvallend vaak samenhangt met het gebruikte apparaat. Daarbij wordt opgemerkt dat computer-gebruikers in eerste instantie beroep doen op specifieke online initiatieven (64 procent), gevolgd door traditionele nieuwsbronnen (39 procent), zoekmachines (20 procent) en sociale media (11 procent). Mobiele gebruikers daarentegen grijpen eerst naar traditionele bronnen (56 procent), gevolgd door online initiatieven (39 procent), sociale media (14 procent) en zoekmachines (13 procent).

Verder bleek dat sociale media als nieuwsbron de grootste populariteit kennen bij de millennials (35 procent), gevolgd door Generation X (23 procent) en de babyboomers (11 procent). De onderzoekers stellen dat 85 procent van de online populatie als een nieuwsconsument kan worden bestempeld en minstens enkele keren per week berichten over de actualiteit raadplegen. Ook wordt opgemerkt dat 30 procent van de mobiele gebruikers Facebook gebruikt als nieuwsbron. Bij andere nieuwsconsumenten bedraagt dat slechts 18 procent.

Lees Verder

16:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actualiteit, nieuws |  Facebook |

17-11-12

Britse tieners gebruiken vooral radio als nieuwsbron

Voor Britse tieners is radio de belangrijkste nieuwsbron. Dat is de conclusie van een onderzoek van de website Movellas.com bij dertigduizend Britse jongeren tussen twaalf en achttien jaar. Volgens 61 procent was de radio het beste platform om op de hoogte te blijven van de actualiteit. Televisie staat op de tweede plaats met een score van 58 procent, gevolgd door de sociale netwerken Twitter (56 procent) en Facebook (52 procent). Betalende kranten halen slechts een score van 26 procent, terwijl gratis kranten voor 22 procent een belangrijke nieuwsbron vormt. De onderzoekers stelden echter ook vast dat 82 procent van mening is dat de media onvoldoende rekening houdt met de jongere bevolking.

Lees Verder

14:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groot-brittannië, nieuws, media |  Facebook |

29-09-12

Opvallende titels blijven grootste aantrekkingskracht artikels

Hoewel steeds meer de nadruk wordt gelegd op visueel-gerichte content, blijven opvallende titels de grootste motivatie te blijven voor het lezen van gedrukte en online nieuwsartikelen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Ha rris Interactive.

Lees Verder

14:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nieuws, artikel |  Facebook |

22-07-12

Amerikaans vertrouwen in televisienieuws op historisch dieptepunt

Nog slechts 21 procent van de Amerikaanse bevolking heeft een groot vertrouwen in het televisienieuws. Daarmee is een absoluut dieptepunt bereikt. Dat is de conclusie van een enquête van het onderzoeksbureau Gallup. Vorig jaar gaf nog 27 procent van de Amerikanen aan een groot vertrouwen te hebben in het televisienieuws. Twintig jaar geleden bedroeg dat cijfer nog 46 procent. Onder de zestien onderzochte Amerikaanse instellingen, staat televisie nu op een elfde plaats. Eén plaats hoger staan de kranten met een score van 25 procent, tegenover 28 procent vorig jaar. Opgemerkt dat het vertrouwen in de kranten met de helft is teruggevallen sinds een piekscore van 51 procent op het einde van de jaren zeventig. De onderzoekers merken ook op dat het vertrouwen van progressieven en democraten in het televisienieuws zo zwaar is teruggevallen dat ze nu op het niveau van de republikeinen worden gesitueerd.

Lees Verder

10:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: televisie, krant, nieuws, media |  Facebook |

01-06-12

Amerikaanse online nieuwsconsumptie op historisch hoogtepunt

Tijdens de maand april hebben 60 procent van de Amerikaanse internet-gebruikers online nieuws geraadpleegd. Dat betekende een stijging met 12 procent tegenover de maand voordien. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau ComScore, waar opgemerkt dat de online nieuwsconsumptie inmiddels een absoluut recordniveau heeft bereikt. Op de tweede plaats volgt de modecategorie met een aandeel van ruim 37 procent. Ook dat betekent een groei met 9 procent tegenover de maand voordien, te danken aan de nieuwe lentecollecties en stijlen.

In totaal kende de nieuwscategorie in de Verenigde Staten tijdens de maand april 183 miljoen gebruikers. Yahoo-ABC News Network staat daarbij op de eerste plaats met 89,1 miljoen bezoekers, gevolgd door HPMG News (59,4 miljoen bezoekers), CNN Network (57,4 miljoen), MSNBC Network (55,7 miljoen), CBS News (39,3 miljoen) en USAToday (34,1 miljoen). De modecategorie telde 83,6 miljoen bezoekers, met Gram Style als marktleider, gevolgd door Stylelist, Hearst Beauty & Fashion Network, PopSugar Fashion Beauty & Shopping en Total Beauty Media.

De belangrijkste internetbestemming tijdens de maand april was Google met 189 miljoen bezoekers, gevolgd door Microsoft Sites (171.2 miljoen), Yahoo (170.9 miljoen) en Facebook ( 158.7 miljoen). Verder wordt opgemerkt dat Glam Media met drie plaatsen tot een negende positie is opgeklommen. Tumblr maakt met 23,5 miljoen bezoekers op een zevenenveertigste plaats voor de eerste keer zijn opwachting in de rangschikking. Bij de reclameplatformen staat Google Ad Network op de eerste plaats, gevolgd door Rubicon Project REVV Platform, AOL Advertising, Google en AT&T AdWorks.

Lees Verder

11:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, nieuws |  Facebook |

29-05-12

Geëngageerde bevolking sluit zich niet op in online echokamers

Gebruikers van online nieuws en opinies staan meer open voor andere meningen dan algemeen wordt verondersteld. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Ohio State University, dat daarmee de theorie van de zogenaamde echochambers tegenspreekt. De onderzoekers merken op dat de gebruikers uiteraard op zoek zijn naar bronnen die de eigen inzichten bevestigen en versterken, maar niet systematisch websites ontwijken die afwijkende meningen verkondigen.

"Online consumenten met een sterke politieke betrokkenheid zijn het meest geneigd om op zoek te gaan naar bronnen die hun visies bevestigen, maar bovendien blijken zij ook het meest geïnteresseerd te zijn naar websites die hun opinies tegenspreken," merkt onderzoeksleider Kelly Garrett, professor communicatie aan de Ohio State University, op. "Het internet biedt de gebruikers de mogelijkheid om uitsluitend informatie te consumeren waarmee ze akkoord gaan, maar in praktijk gebeurt dat relatief zelden."

De onderzoekers stellen dat ongeveer 14 procent van de Amerikanen websites bezoeken die consistent zijn met de eigen overtuiging. "De consumptie van die informatie gaat echter niet ten koste van het gebruik van de grote nieuwsbronnen," voert Garrett aan. "Deze groep lijkt integendeel intensiever gebruik te maken van deze grote nieuwsbronnen dan de populatie die geen ideologische websites bezoekt. Bovendien worden alternatieve bronnen vaker bezocht dan websites die de eigen mening bevestigen."

Lees Verder

09:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: echokamer, internet, nieuws |  Facebook |

26-05-12

Portals halen baten uit geloofwaardigheid nieuwsbronnen

Mensen die online nieuws uit een geloofwaardige bron raadplegen, blijken dat vertrouwen ook over te hevelen naar de gebruikte portal. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Pennsylvania State University. De meeste van deze portals gebruiken computers om verhalen automatisch te sorteren en publiceren. De onderzoekers merken op dat deze online portals - zoals Yahoo News en Google News - de grootste baten halen uit deze transfer van geloofwaardigheid zonder geconfronteerd te worden met de kosten van online publishing.

"Een nieuwsportal die verhalen uit een geloofwaardige bron gebruikt, wint zelf aan credibiliteit en maakt ook kans om door reclame meer inkomsten te genereren," merkt Shyam Sundar, professor communicatie aan de Pennsylvania State University, op. "Anderzijds loopt de portal weinig risico wanneer er tegen de gepubliceerde verhalen beschuldigingen worden geuit wegens het verspreiden van verkeerde of misleidende informatie."

"De overdracht van credibiliteit werkt echter niet in dubbele richting," voert Sundar nog aan. "De lectuur van een verhaal met een lage geloofwaardigheid op een portal met een hoge credibiliteit zal het vertrouwen in de originele bron niet opdrijven." De onderzoeker merkt op dat een grotere interesse in het verhaal leidt tot een strengere evaluatie van alle bronnen die betrokken zijn bij de productie en distributie van het nieuws. Wanneer de interesse in het verhaal beperkt blijft, zal het oordeel volgens Sundar echter gebaseerd worden op de credibiliteit van de portal, die onmiddellijk bij de hand is.

Lees Verder

11:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, nieuws |  Facebook |

03-05-12

Nieuws maakt essentie van een krant uit

Een krant moet nieuws bevatten. Dat is de enige definitie die voor de krant moet gehanteerd worden. Dat heeft een Brits hooggerechtshof beslist in een geding tegen de Brandon Davis Event Times. De rechter wees erop dat het formaat of de vorm van de drager geen enkele invloed heeft op het begrip. De Brandon Davis Event Times was door de Westminster City Council vervolgd wegens illegale straatverkoop omdat de plakkaat-vorm waarin de publicatie wordt uitgegeven, niet als een krant kon worden beschouwd. Davis werd echter wel veroordeeld, omdat zijn plakkaten geen nieuws bevatten.

Lees Verder

15:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, nieuws |  Facebook |

09-04-12

Zoekopdrachten belangrijk bron voor online nieuwsconsumenten

Media blijven de meest populaire nieuwsbronnen voor online consumenten, maar zoekopdrachten volgen op een zeer dichte afstand. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Research Center. Het onderzoek toonde aan dat 38 procent van de respondenten aangeven geregeld naar een website of applicatie voor nieuws te gaan. Bij smartphones, laptops en desktops gaat het om 33 procent van de gebruikers. Zoekopdrachten worden echter door 30 procent van de gebruikers van tablets, laptops en desktops genoemd. Ook 25 procent van de smartphone-bezitters wijst naar zoekopdrachten.

Lees Verder

18:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nieuws, media, zoekopdrachten |  Facebook |

01-10-11

Politieke verslaggeving heeft relatief weinig impact

De nieuwsverslaggeving over politici en hun retoriek heeft minder impact op het publiek dan andere berichtgeving. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de Michigan State University. De onderzoekers voegen er aan toe dat het publiek gevoeliger is voor nieuwsverhalen over protest aan de basis en lokale gebeurtenissen. Het gebrek aan belangstelling kan volgens onderzoeksleider Corwin Schmidt diverse oorzaken hebben. Onder meer denkt hij aan een oversaturatie aan politieke verslaggeving.

"Het onderzoek geeft aan dat politici veel minder mogelijkheden hebben om het publiek via de media te beïnvloeden dan velen denken," merkt Corwin Schmidt, professor politieke wetenschappen aan de Michigan State University, op. Uit het onderzoek van Schmidt blijkt dat nationale onderwerpen zoals de wet op het wapenbezit en de hervorming van de gezondheidssector weinig impact hebben gehad op de publieke opinie. De Million Mom March elf jaar geleden voor een striktere wapenwetgeving was volgens Schmidt daarentegen een protestactie die wel een grote impact heeft gehad.

De onderzoeker voegt er aan toe dat een aantal misdrijven met wapengeweld eveneens een impact hebben gehad op de publieke opinie, al was die invloed volgens hem minder zwaar dan de draagwijdte van protestbewegingen. "Sommigen stellen dat de nieuwsmedia de publieke agenda bepalen, maar dat lijkt niet noodzakelijk het geval te zijn," benadrukt Schmidt nog. "De nieuwsmedia blijven gatekeepers, maar niet alles wat ze naar voor brengen heeft dezelfde invloed. Mogelijk is het verhaal binnen het nieuws dat de opinies stimuleert."

16:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nieuws, pers, politiek |  Facebook |

29-07-11

Meer dan helft consumenten raadpleegt online nieuws

Meer dan de helft van de Amerikaanse bevolking gaat minstens één tot twee keer per dag online om op de hoogte te blijven van de actualiteit. Dat is de conclusie van een rapport van de online nieuwsdienst Ongo. Daarbij wordt opgemerkt dat 56 procent van de Amerikanen minstens één tot twee keer per jaar online nieuwsbronnen raadpleegt. Ongeveer één op drie logt minstens drie keer per dag bij een online nieuwssite aan.

Volgens Ongo wordt nationaal nieuws door 77 procent van de Amerikanen online geraadpleegd, gevolgd door wereldnieuws (75 procent) en lokale berichtgeving (73 procent). Gezondheid haalt een score van 50 procent. Slechts 49 procent is geïnteresseerd in online politiek nieuws. Alex Kazim, chief executive van Ongo, merkt op dat de meeste respondenten beroep doen op verschillende online nieuwsbronnen. Hij heeft het daarbij over een gefractureerde ervaring.

Volgens de onderzoekers maakt 34 procent van de Amerikanen gebruik van twee nieuwssites, terwijl 26 procent van de respondenten drie websites raadplegen. Een groep van 24 procent maakt minstens van vier websites gebruik. Er wordt aan toegevoegd dat mannen sneller geneigd zijn om meer nieuwssites te gebruiken. Uit het onderzoek bleek dat 32 procent van de mannen op minstens vier websites beroep doen voor hun dagelijkse nieuwsgaring.

Ook wordt opgemerkt dat 37 procent tussen vijftien en dertig minuten per dag besteedt aan online nieuws, terwijl 26 procent tussen dertig minuten en één uur nieuwssites raadpleegt. Een groep van 21 procent besteedt minder dan vijftien minuten aan online nieuwsbronnen.

16:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, nieuws |  Facebook |

08-07-11

Beursintroducties beïnvloeden webtrafiek

De speculaties en berichten over beursintroducties en overnames hebben de trafiek naar websites zoals LinkedIn, Groupon en Skype doen stijgen. Dat is de conclusie van een rapport van het bureau Compete over de webtrafiek tijdens de maand mei. Er wordt daarbij ook gewag gemaakt van een explosieve groei in de trafiek naar nieuwssites, volgens Compete gevoed door de dood van Osama bin Laden, de buitenechtelijke relatie van Arnold Schwarzenegger, het afscheid van Oprah Winfrey en de finale van American Idol.

"De hoofdonderwerpen in het nieuws werden tijdens de maand mei gedomineerd door berichten over beursintroducties," aldus Compete. "Die activiteit lag het hoogste in bijna vier jaar tijd. Daarvan profiteerde vooral LinkedIn, dat tijdens de maand mei 19,3 miljoen unieke bezoekers ontving. Dat is een stijging met 19,28 procent tegenover de maand voordien en 49,5 procent tegenover de maand mei van vorig jaar. Ook bij Groupon werd een groei met 22,7 procent opgetekend tot 29,1 miljoen unieke bezoekers. Tegenover mei vorig jaar was er sprake van een groei met 532,3 procent."

Ook Pandora, MySpace en Skype profiteerden van de berichten over beursintroducties en overnames. Andere gebeurtenissen zorgden voor belangrijke evoluties in de sector van de nieuwssites. Daarbij werd bij Reuters.com een stijging met 48,07 procent opgetekend, gevolgd door NBC.com (45,12 procent), WashingtonPost.com (40.74 procent), NYDailyNews.com (33.56 procent) en CNN.com (22.15 percent). Marktleider blijft Google met bijna 156 miljoen unieke bezoekers, gevolgd door Facebook, Yahoo, YouTube, Bing, Wikipedia, Amazon, MSN, Live en eBay.

10:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: beurs, internet, nieuws |  Facebook |

30-06-11

Amerikaanse consument heeft opnieuw meer vertrouwen in media

Het vertrouwen van de Amerikaanse bevolking in het nieuws in de kranten en televisie is het voorbije jaar opnieuw licht gestegen. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Gallup. Het vertrouwen van de Amerikaanse consument in de media bereikte vier jaar geleden een absoluut dieptepunt, maar heeft zich sindsdien stelselmatig gedeeltelijk hersteld. Het vertrouwen blijft echter nog beduidend onder het niveau van de jaren negentig en het begin van deze eeuw.

Uit het onderzoek blijkt dat 28 procent van de Amerikaanse bevolking relatief veel vertrouwen heeft in het krantennieuws. Dat is een stijging met 3 procentpunten tegenover het jaar voordien. Daarnaast zegt 27 procent relatief veel vertrouwen te hebben in het televisienieuws. Dat betekent een toename met 5 procentpunten op tegenover vorig jaar. Vier jaar geleden was het vertrouwen in het krantennieuws gedaald tot amper 22 procent, terwijl het televisienieuws toen een score van 23 procent bereikte.

In het midden van de jaren negentig stond het vertrouwen van de Amerikaanse consumenten in het televisienieuws nog op 46 procent en bleef tot zeven jaar geleden op ongeveer 35 procent staan. Ook het vertrouwen in de kranten bleef tijdens die periode rond datzelfde niveau variëren. Er wordt aan toegevoegd dat het herstel van het vertrouwen in het nieuws in alle bevolkingscategorieën wordt opgemerkt. De grootste vooruitgang werd opgemerkt bij mannen tussen dertig en vijftig jaar.

08:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, media, nieuws |  Facebook |

26-06-11

Vatikaan start met eigen nieuwsportaal

Het Vatikaan start met een nieuwsportaal op het internet. Het nieuwe portaal moet informatie van de verschillende gedrukte, online en audiovisuele media samenbrengen in één platform voor kerkelijk nieuws. Volgens woordvoerders van het Vatikaan heeft paus Benedictus persoonlijk de ontwikkeling van het portaal gevolgd. Monsigneur Claudio Maria Celli, verantwoordelijk voor het departement dat het portaal heeft ontwikkeld en zal onderhouden, heeft het over een nieuwe vorm van communiceren.

"Het portaal news.va is de jongste inspanning van het Vatikaan om zijn evangelieboodschap naar een breder, internet-gericht publiek te brengen en volgt op uitstappen op Facebook, Twitter en YouTube," merkt het persbureau Associated Press op. "Claudio Maria Celli stelt dat het portaal weliswaar werd ontwikkeld om nieuws over het Vatikaan in een gemakkelijk bereikbare vorm naar de buitenwereld te brengen, maar er ook zou moeten voor zorgen dat de interne communicatie verbetert door de verschillende departementen de eigen activiteiten onderling aan elkaar kenbaar te laten maken."

Het portaal zal oorspronkelijk nieuws in het Italiaans en Engels brengen. Later zullen andere talen worden toegevoegd. Er komt volgens Celli drie keer per dag een update. Het portaal is voorzien voor live-streaming van pauselijke evenementen, audiofeeds van Radio Vatikaan, foto's van de krant L'Osservatore Romano en gedrukte teksten van pauselijke homilies, stellingen en toespraken. De website is ook gericht op sociale media, met feeds van Twitter en links van Facebook.

De respectievelijke pausen zijn vaak rechtstreeks betrokken geweest bij de lancering van media-projecten van het Vaticaan. Tachtig jaar geleden inaugureerde paus Pius XI persoonlijk Radio Vaticaan en zestien jaar geleden startte paus Johannes-Paulus II de website vatican.va.

07:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, media, nieuws, vatikaan |  Facebook |

28-03-11

Consument weinig geneigd te investeren in lokale nieuwscontent

Indien een online betaalplatform de enige manier zou zijn om toegang te krijgen tot hun lokale krant, zou 23 procent van de Amerikaanse consumenten bereid zijn om een klein bedrag te betalen om die content te kunnen raadplegen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Research Center. Wanneer dat abonnement echter 10 dollar per maand zou kosten, valt dat cijfer terug tot 18 procent. De onderzoekers voegen er aan toe dat op dit ogenblik 5 procent betaalt voor lokale online nieuwscontent.

De onderzoekers merken op dat ruim driekwart van de ondervraagden geen enkele intentie heeft om voor lokale nieuwscontent te betalen, zelfs al zou dat de enige manier zijn om toegang te krijgen tot de informatie. Er wordt wel opgemerkt dat 30 procent van mobiele nieuwsconsumenten bereid is om een bedrag van 5 dollar te betalen voor toegang tot de online content van een lokale krant. Bij andere consumenten is dat slechts 17 procent. Bij gebruikers van lokale applicaties stijgt dat echter tot 38 procent. Bij een bedrag van 10 dollar daalt ook het enthousiasme bij mobiele gebruikers.

Uit het onderzoek bleek ook dat 28 procent van de ondervraagden van mening is dat het verdwijnen van de plaatselijke krant een grote impact zou hebben op de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van lokale informatie. Die groep bestaat vooral uit vijftigplussers en personen die geen gebruik maken van het internet en mensen die al meer dan twintig jaar deel uitmaken van de lokale gemeenschap. Volgens 39 procent zou het verdwijnen van de plaatselijke krant geen enkele impact hebben. Op dit ogenblik betaalt 36 procent van de Amerikanen voor lokale nieuwscontent.

18:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, nieuws, pers |  Facebook |

29-10-10

Oudere consument houdt vast aan traditionele media

De consument van traditionele media zoals kranten en televisie is gemiddeld ouder dan de gebruiker van online media. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van het bureau Harris. Daarbij wordt opgemerkt dat 81 procent van de vijfenvijftigplussers zijn nieuws nog altijd het liefst uit traditionele bronnen haalt. In de leeftijdscategorie tot vierendertig jaar daalt dat echter tot 57 procent. Gemiddeld heeft 67 procent van de Amerikaanse bevolking nog altijd voorkeur voor traditionele nieuwsbronnen. In de leeftijdsgroep tot vierendertig jaar geeft anderzijds 50 procent nagenoeg al zijn nieuws bij online bronnen haalt. Bij vijfenvijftigplussers daalt dat tot 33 procent.

15:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, krant, nieuws, televisie |  Facebook |

30-08-10

Virtuele goederen meer waard dan online nieuws

Virtuele goederen zullen in de Verenigde Staten snel meer omzet realiseren dan online nieuws. Dat schrijft de Amerikaanse journalist Erik Sass op de blog The Social Graf van Mediapost.com. Dat doet volgens hem toch een aantal vragen rijzen over de waarden en prioriteiten die in de maatschappij worden gehanteerd. In de Verenigde Staten werd twee jaar geleden 500 miljoen dollar aan virtuele goederen besteed. Dat bedrag stijgt dit jaar tot 1,6 miljard dollar en volgens een aantal ramingen zal over vier jaar de kaap van 5 miljard dollar worden gerond, dankzij onder meer de groeiende populariteit van sociale games zoals Farmville en Mafia Wars en virtuele werelden zoals Second Life.

Online media-abonnementen zouden op dat ogenblik ongeveer 3 miljard dollar genereren, waarvan ongeveer de helft naar de krantenuitgevers zou gaan. "De Amerikaanse kranten hebben uiteraard in het verleden hun problemen gehad rond vooringenomen en geloofwaardigheid, maar toch blijkt het publiek nog altijd de nieuwsverslaggeving te waarderen," merkt Erik Sass op. "Uit cijfers van het onderzoeksbureau Nielsen blijkt dat krantensites tijdens het eerste kwartaal van dit jaar toch nog altijd 71,6 miljoen unieke bezoekers telden. Dat is meer dan één derde van de totale Amerikaanse internetbevolking. Bovendien blijkt 80 procent van alle links uit nieuwe media naar websites van kranten en televisie te gaan."

Sass voegt er aan toe te begrijpen dat virtuele goederen weliswaar denkbeeldig zijn, maar als deel van games en online werelden de consument toch entertainment kunnen bieden. "Maar het stemt toch tot nadenken, temeer daar de krantensector het bijzonder moeilijk heeft," voert hij aan. "Het lijdt geen twijfel dat de inkomsten uit de gedrukte oplages op termijn zullen blijven dalen, terwijl de online reclame-inkomsten blijken te stagneren. In het eerste kwartaal van dit jaar werd volgens Newspaper Association of America nog een groei met 4,3 procent tot 730 miljoen dollar opgetekend. Dat verklaart ook de nieuwe interesse in online betalende content, maar ook die toekomst lijkt niet bijzonder optimistisch."

19:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, media, nieuws, virtuele goederen |  Facebook |

01-03-10

Online nieuws moet alleen nog televisie laten voorgaan

In de Verenigde Staten is online nieuws populairder geworden dan krantenlectuur. Dat blijkt uit een onderzoek van het Pew Research Center. Het internet vormt in de Verenigde Staten nu het derde belangrijkste nieuwskanaal. Alleen de lokale en nationale televisiestations genietebn volgens de onderzoekers nog altijd een grotere bijval. Er wordt aan toegevoegd dat platformen zoals Google News en AOl bij de online nieuwsconsumptie de grootste populariteit genieten, naast de websites van traditionele mediabedrijven zoals CNN of BBC. Een groot aantal krantenbedrijven worden met belangrijke financiële moeilijkheden geconfronteerd en overwegen dan ook om hun online nieuwsaanbod betalend te maken. De onderzoekers voegen er aan toe dat het aantal trouwe lezers van kranten - lokaal of nationaal - tot 50 procent is teruggevallen.

Het Pew Research Center stelt dat de nieuwsconsumptie een activiteit is geworden die op elk ogenblik, op elke locatie en op elk platform wordt ontplooid. Uit het onderzoek blijkt dat 61 procent van de Amerikaanse lezers dagelijks online nieuws consumeert, tegenover 78 procent bij de lokale televisiestations en 71 procent bij een nationaal televisienetwerk zoals CNN of Fox News. Radionieuws wordt nog door 54 procent van de ondervraagden vernoemd. Er wordt aan toegevoegd dat meer dan 90 procent van de ondervraagden meer dan één methode gebruikt om nieuws te consumeren. Daarbij zegt 57 procent ook twee tot vijf websites te consulteren. De onderzoekers stellen dat de Amerikaanse consument een nieuwsgrazer is geworden, maar binnen bepaalde grenzen. Slechts weinigen hebben een favoriete website, maar er wordt ook niet doelloos op het internet gezworven. De meeste online nieuwsgebruikers maken gebruik van een aantal geselecteerde websites.

De kranternsector heeft een bijzonder moeilijk achter de rug, als gevolg van de dalende reclame-inkomsten en de migratie van lezers naar het internet. In de Verenigde Staten hield het voorbije jaar onder meer The Seattle Post-Intelligencer op te bestaan, terwijl bij de Chicago Tribune en San Francisco Chronicle zware saneringen werden doorgevoerd en veel medewerkers werden ontslagen. In Groot-Brittannië schrapten de Daily Mail en General Trust duizend banen bij de regionale groep Northcliffe Media, die in Engeland en Wales meer dan honderd kranten uitgeeft. News Corp stopte met de London Paper. Rupert Murdoch, topman van News Corp, kondigde bovendien aan dat zijn krantengroep - die onder meer The Sun, The Times, The Wall Street Journal en The New York Post omvat - het online nieuws betalend zal maken. Ook The New York Times wordt vanaf volgend jaar betalend.

18:20 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, nieuws, verenigde staten |  Facebook |

15-02-10

Fictieprogramma kan beter overtuigen dan televisienieuws

Fictie slaagt er in veel gevallen beter in om een boodschap over te brengen dan televisienieuws. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van de Ohio State University. Daarbij wordt opgemerkt dat jonge vrouwen die op televisie hadden gekeken naar een fictiereeks over een tienerzwangerschap meer geneigd waren om geboortecontrole te ondersteunen dan generatiegenoten die een nieuwsuitzending hadden gezien over de problemen die door tienerzwangerschappen worden veroorzaakt. Na afloop van de nieuwsuitzending bleken de respondenten volgens de onderzoekers niet geneigd te zijn om geboortecontrole te gebruiken. Volgens onderzoeksleider Emily Moyer-Guse, professor communicatie aan de Ohio State University, kan een boodschap die verborgen is in een verhaal, wellicht de weerstand van het publiek wegnemen tegen het feit dat er hen gezegd wordt hoe ze zich moeten gedragen.

"De impact van fictieverhalen op de overtuigingen en intenties van het publiek is misschien in grote mate afhankelijk van de individuele kijker en veel minder van de boodschap, maar het onderzoek suggereert wel dat er wel degelijk een effect kan zijn," merkt Emily Moyer-Guse op. "Eén van de redenen waarom sommige mensen niet willen overschakelen op een veiliger seksueel gedrag moet wellicht worden gezocht in het feit dat ze zich onkwetsbaar voeren. Vele mensen hebben het optimische vooroordeel dat er hen nooit iets slechts zal kunnen gebeuren. Maar wie in een fictiereeks getuige is van een negatief gebeuren, zal misschien zijn gedrag veranderen op een manier die met een directe waarschuwing wellicht veel moeilijker te verwezenlijken is."

De resultaten van het onderzoek tonen volgens Moyer-Guse aan welke macht narratieve verhalen zoals televisiefictie kan hebben om mensen te beïnvloeden. De onderzoekster voegt er echter aan toe dat de individuele kijker deze verhalen in verschillende manieren kunnen interpreteren, zodat men niet altijd het resultaat zou kunnen verkrijgen dat men verhoopt. Uit het onderzoek bleek verder dat mannen zich minder snel door het fictieprogramma lieten beïnvloeden dan vrouwen. Dat wil volgens Moyer-Guse echter niet zeggen dat mannen niet overtuigd kunnen worden door dergelijke programma's. Het gekozen programma sprak volgens haar mannen in het algemeen veel minder aan dan vrouwen. Wanneer respondenten van oordeel waren dat het programma geboortecontrole propageerde, bleken ze wel minder snel geneigd te zijn om hun standpunt te veranderen.

18:52 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fictie, televisie, nieuws |  Facebook |

26-01-10

Online platformen belangrijkste toegang tot actueel nieuws

Nieuwsplatformen zoals Google en Yahoo hebben een steeds grotere impact op het lezerspubliek, zowel van de gedrukte als online media. Dat zegt een rapport van het onderzoeksbureau Outsell. Daarbij wordt opgemerkt dat 57 procent van de gebruikers voor actueel nieuws teruggrijpen naar online nieuwsbronnen. Enkele jaren geleden was dat amper 33 procent. Bovendien worden dergelijke nieuwsberichten voor 31 procent gelezen op de site van een aggregator zoals Google of Yahoo, tegenover 8 procent op de website van een krant en 18 procent op een andere site. Daarnaast zegt 30 procent van de ondervraagden voor actueel nieuws beroep te doen op televisie, terwijl 7 procent verwijst naar radio. Outsell merkt dan ook op dat Google een gigantisch effect heeft op de krantensector.

De onderzoekers merken op dat Google ongetwijfeld trafiek naar krantensites genereert, maar daarvan ook een belangrijk gedeelte van wegneemt. Uit het onderzoek van Outsell blijkt dat 44 procent van de bezoekers aan Google News alleen de krantentitels scannen, zonder daadwerkelijk de sites van de betrokken uitgaves te bezoeken. Daarnaast zegt 12 procent Google te gebruiken om naar een nieuwssite te gaan, maar vervolgens de interne zoekmachine van de krant te gebruiken om artikels te vinden, terwijl 14 procent zegt terug te keren naar Google om andere krantenverhalen terug te vinden. Er wordt aan toegevoegd dat kranten online betalende content zien als een ultiem reddingsmiddel om hun inkomsten op peil te houden, maar wel eens met de rauwe werkelijkheid zouden geconfronteerd kunnen worden.

Slechts 10 procent van de respondenten in het onderzoek van Outsell zegt immers te willen betalen voor een online krantenabonnement, terwijl 75 procent van de bezoekers aangeeft zich naar een andere bron te zullen wenden indien kranten een betaald abonnement eisen voor online toegang tot hun content. Lokaal nieuws blijft volgens Outsell een belangrijke troef voor kranten, onder meer rond entertainment, maar ook daar ziet men volgens de onderzoekers de eerste barsten. De onderzoekers stellen dat de krantenverkoop dit jaar nog met 3,5 procent verder zal terugvallen. Daarbij wordt opgemerkt dat de Amerikaanse zondagskranten over twee jaar nog een gezamenlijke oplage van 43 miljoen exemplaren zullen kennen. In het begin van de jaren negentig bedroeg die oplage nog 62 miljoen exemplaren.

17:05 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, media, nieuws |  Facebook |

09-06-09

Nieuwspubliek kiest voor bevestigende berichten

Het nieuwspubliek richt zich op mediaberichten die hun bestaande ideeën bevestigen in plaats van geïnteresseerd te zijn in een bredere waaier van perspectieven. Dat zeggen onderzoekers van de Amerikaanse Ohio State University. Daarbij wordt opgemerkt dat het nieuwspubliek consumeert waar het akkoord mee is. Onderzoekster Silvia Knobloch-Westerwick geef toe dat al langer werd verondersteld dat het publiek vooral zijn bestaande mening bevestigd wil zien, maar voegt er aan toe dat het nog nooit eerder daadwerkelijk werd bewezen. Uit een gelijkaardig onderzoek blijkt dat ook politiek geïnteresseerden bij het lezen van blogs met een sterke politieke inslag op dezelfde manier worden gestuurd.

"De onderzoekers wijzen erop dat eerdere studies respondenten vroegen naar hun nieuwsgewoontes en hun brede politieke overtuigingen, maar de studie van de Ohio State University observeerde het daadwerkelijke - online - leesgedrag van de betrokkenen," aldus het magazine LiveScience. Uit het onderzoek van de Ohio State University bleek dat de respondenten 36 procent meer geneigd waren om artikels te lezen die overeenkwamen met hun overtuiging. Daarbij kwam naar voor dat ze een kans van 58 procent hadden dat ze een artikel kozen dat hun eigen visie ondersteunde, tegenover 43 procent voor een artikel dat een tegenovergestelde mening vertegenwoordigde.Daarbij wordt opgemerkt dat de respondenten weliswaar artikels lezen die beide kanten van een onderwerp belichten, maar vooral doorklikken op artikels die hun persoonlijke visie vertolken.

Uit een afzonderlijk onderzoek van Richard Davis, politicoloog aan de Brigham Young University, blijkt dat slechts 5 procent van de online nieuwsgebruikers op een dagelijkse basis politieke blogs lezen. "Deze lezers geven de voorkeur aan blogs boven de gewone media omdat ze vrezen dat deze laatste vooringenomen zijn," aldus Davis. "Ze hebben een duidelijke argwaan tegenover de traditionele media. Volgens hen zijn blogs accurater. Volgens 30 procent van deze lezers zijn blogs accurater dan de traditionele media, terwijl 40 procent geen verschil ziet in accuraatheid. Slechts 8 procent is van mening dat de traditionele media accurater zijn. Bij het algemene publiek worden blogs en traditionele media eenzelfde accuraatheid toegemeten. In het algemeen geeft het grote publiek nog altijd de voorkeur aan traditionele media.

Uit beide onderzoeken blijkt dat mensen met een sterke politieke overtuiging sneller geneigd zijn om door te klikken op artikels die een andere mening vertolken. "Deze lezers hebben een groter zelfvertrouwen en zien er dan ook geen probleem mee om tenminste een blik te werpen op tegenargumenten," aldus Knobloch-Westerwick.

16:33 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, nieuws |  Facebook |