10-09-11

Aanslagen maakten Amerikaanse bevolking meer bezorgd

Nagenoeg de helft van de Amerikaanse volwassenen die in de maanden na de terroristische aanslagen van nine-eleven met fysische of psychologische problemen werden geconfronteerd, worstelen tien jaar later nog altijd met gevoelens van vrees en angsten. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Harris Interactive. Daarbij wordt in de eerste plaats gewag gemaakt van bezorgdheid om familie en vrienden (24 procent), gevolgd door angstaanvallen (13 procent). Ook zegt 12 procent door de aanslagen de hoop voor de toekomst verloren te hebben.

De onderzoekers stelden ook vast van 19 procent van de ondervraagden aangeeft door de aanslagen vliegangst gekregen te hebben. Bij de groep die op het ogenblik van de aanslagen in New York of Washington was, of vrienden en familie in de omgeving had, ligt dat cijfer nog 4 procentpunten hoger. "Nog vele mensen worstelen met de gevolgen van de aanslagen," merkt Alan Hilfer, directeur psychologie aan het Maimonides Medical Center in New York City, op. "Vooral gevoelige mensen of personen die meer direct bij de aanvallen zijn betrokken, blijken met de gevolgen te worstelen."

Uit het onderzoek blijkt dat 9 procent van de ondervraagden toegeeft zich angstig te voelen in grote steden of drukke omgevingen. Ook zegt 18 procent wraak te willen tegen de terroristen, terwijl 14 procent toegeeft zich nerveus te voelen wanneer ze mensen in traditionele moslim-kledij opmerken. Anderzijds zegt 47 procent aan sinds de aanslagen te proberen om het leven meer te appreciëren, terwijl 34 procent zegt meer tijd door te brengen met familie en vrienden. Daarnaast zegt 21 procent vaker of meer intens te bidden. Slechts 10 procent gaat vaker naar de kerk.

19:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nine-eleven, terrorisme |  Facebook |

04-09-11

Grote gezondheidsproblemen bij reddingswerkers World Trade Center

Bij de reddingswerkers na de terroristische aanslagen op het World Trade Center (WTC) in New York is een groot aantal blijvende mentale en fysieke gezondheidsproblemen vastgesteld. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Mount Sinai Medical Center in New York bij meer dan 27.000 politiemensen, bouwvakkers, brandweerlui en gemeente-beambten. Onder meer wordt gewag gemaakt van astma, posttraumatische stress, depressie, sinusitis en maagklachten. Er wordt opgemerkt dat meer dan één op vijf reddingswerkers met fysieke of mentale problemen wordt geconfronteerd.

Uit het onderzoek blijkt dat 28 procent van de patiënten aan astma leed, terwijl 42 procent geconfronteerd met sinusitis en 39 procent maagklachten vertoonde. Bovendien bleek 42 procent van de patiënten abnormale resultaten liet optekenen bij longtesten. Ook wordt opgemerkt dat 28 procent aan een depressie bleek te lijden, terwijl bij 32 procent posttraumatische stress werd vastgesteld en 21 procent klaagde over paniekaanvallen.

De onderzoekers merken op dat de reddingswerkers die het eerst op de plaats van de ramp verschenen, aan de grootste hoeveelheid stof en rook werden blootgesteld en ook de grootste schade aan de gezondheid hebben opgelopen. "Die groep werd blootgesteld aan een complexe mengeling van giftige en kankerverwekkende producten, zoals benzeen uit de vliegtuigbrandstof, asbest, dioxines, lood, glasvezels en andere gevaarlijke chemische stoffen," merken de onderzoekers op.

Het Mount Sinai Medical Center geeft aan dat het onderzoek aantoont dat het langdurig opvolgen van reddingswerkers bij grote rampen noodzakelijk is.

14:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: new york, nine-eleven, gezondheid |  Facebook |

28-08-11

Tolerantere Amerikaanse maatschappijvisie geldt niet voor moslimextremisme

Hoewel de Amerikaanse bevolking zich steeds meer toleranter opstelt tegenover afwijkende gezichtspunten, wordt die verdraagzaamheid niet uitgebreid ten opzichte van het moslim-extremisme. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de University of Chicago. Oorzaak van die uitzondering zijn volgens de onderzoekers de terroristische aanslagen van nine-eleven tien jaar geleden. Dat geeft volgens de onderzoekers aan in welke mate de aanslagen een impact hebben gehad op de Amerikaanse publieke opinie.

Het onderzoek toont aan dat 41 procent van de Amerikaanse bevolking drie jaar geleden van mening was dat een moslim-geestelijke openlijk haat tegenover de Verenigde Staten kon propageren. Dat was twee jaar nadien niet veranderd. Bovendien was 29 procent drie jaar geleden van mening dat moslim-extremisten onderwijs mochten geven. Dat was vorig jaar gestegen tot 32 procent. Ook bleek 49 procent van de Amerikanen drie jaar een boek van een moslim-extremist in de lokale bibliotheek te tolereren. Vorig jaar bedroeg dat cijfer 48 procent.

"Tegenover andere minderheids-standpunten is de tolerantie van de Amerikaanse bevolking wel toegenomen," merken de onderzoekers op. "Op dit ogenblik is 64 procent van mening dat communisten hun leer mogen propageren. Veertig jaar geleden was dat slechts 53 procent. Ook bleek dat inmiddels 61 procent van oordeel is dat een communist onderwijs mag verstrekken, tegenover 33 procent veertig jaar geleden. Ook verdraagt 69 procent een communistisch boek in de plaatselijke bibliotheek, tegenover 53 procent veertig jaar geleden."

Een gelijkaardige toenemende tolerantie wordt volgens de onderzoekers ook opgemerkt tegenover homoseksuelen, tegenstanders van kerk en religie en zelfs tegenover voorstanders van een afschaffen van verkiezingen het installeren van een militaire regering. Die groeiende tolerantie heeft volgens de onderzoekers te maken met het hogere opleidingsniveau van de Amerikaanse bevolking en een wijziging van de houding door nieuwe generaties. Jongeren voelen bepaalde groepen veel minder bedreigend dan hun ouders.

14:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: islam, nine-eleven, terrorisme |  Facebook |

14-08-11

Nine-eleven heeft zware impact op gezondheid Newyorkse brandweer

De terroristische aanvallen op het World Trade Center (WTC) in New York tien jaar geleden heeft een zwaardere impact gehad op de gezondheid van de brandweerlieden van het New York City Fire Department (FDNY) dan eerder werd ingeschat. Dat is de conclusie van een rapport van David Prezant, hoofdgeneesheer bij het brandweerkorps van New York. Prezant merkt ook dat er na de terroristische aanvallen opvallend meer pensioneringen om gezondheidsredenen worden opgetekend dan voordien.

"In de zeven jaar voor de terroristische aanvallen gingen in totaal 7.763 brandwerlui met pensioen," merkt Prezant op. "Gezondheidsredenen waren voor 48 procent de oorzaak van de pensionering. In de zeven jaar na de aanvallen werden 4.502 pensioneringen opgetekend, waarvan 66 procent om gezondheidsredenen. Verwondingen of ziektes die rechtstreeks met de aanslagen te maken hadden, vertegenwoordigden 47 procent van de pensioneringen om gezondheidsredenen."

"Na de aanslagen werd bij de pensioneringen om gezondheidsredenen vooral een stijging opgetekend bij aandoeningen aan de luchtwegen," voert Prezant nog aan. "Die aandoeningen zorgden ervoor dat ongeveer 10 procent van het totale personeelsbestand diende te vertrekken." Prezant voegt er aan toe dat het pensioenfonds van de brandweer daarvoor een extra kost van 826 miljoen dollar diende te reserveren. Hij vraagt dat bij dergelijke operaties in de toekomst bijzondere aandacht zou worden besteed aan de gezondheid van de hulpverleners.

08:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nine-eleven, brandweer, gezondheid |  Facebook |