14-03-13

Nonprofit is een belangrijke werkgever en stevige pijler van de economie

Nonprofit-organisaties zijn wereldwijd een belangrijke werkgever en leveren een aanzienlijke bijdrage tot het bruto binnenlandse product. Dat blijkt uit een rapport van het Amerikaanse Johns Hopkins Institute for Policy Studies op basis van gegevens over nonprofit-organisaties in zestien landen. De onderzoekers merken daarbij op dat de nonprofit-sector in de betrokken landen gemiddeld meer werknemers tellen dan het transport of de bouwindustrie. Bovendien heeft de nonprofit in de onderzochte landen gemiddeld een aandeel van 4,5 procent in het bruto binnenlandse product. Dat komt ongeveer overeen met de bijdrage die de bouwsector aan de nationale economieën levert.

"UIt het United Nations Handbook on Nonprofit Institutions blijkt dat de nonprofit in zes van de zestien betrokken landen meer dan 10 procent van de totale tewerkstelling vertegenwoordigen," voeren de onderzoekers aan. "Daarmee is de sector in die landen één van de grootste werkgevers van de economie." Er wordt aan toegevoegd dat nonprofits heel wat minder van filantropie profiteren dan algemeen wordt verondersteld. De inkomsten komen gemiddeld voor 43 procent uit eigen activiteiten, gevolgd door 32 procent overheidssteun en 23 procent uit filantropie. Door de berekeningswijze is het belang van de filantropie in het rapport volgens de onderzoekers bovendien wellicht overschat.

In acht landen waarover cijfers beschikbaar waren, bleek de groei van de nonprofit sneller te gaan dan het groeitempo van het bruto binnenlandse product. "De wereldwijde nonprofit is een bijzonder sterke economische macht en een belangrijke bron van welzijn van de bevolking," voert Lester Salamon, directeur van het Johns Hopkins Institute for Policy Studies, op. "Er moet dan ook dringend meer erkenning komen voor de bijdrage die deze sector levert." De zestien onderzochte landen zijn Australië, België, Brazilië, Canada, Tsjechië, Frankrijk, Israël, Kirgizië, Mexico, Mozambique, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Portugal, Thailand en de Verenigde Staten.

Lees Verder

16:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nonprofit, werkgelegenheid |  Facebook |

08-11-09

Nonprofit moet oppassen voor maatschappelijk ondernemen bedrijven

Nonprofit organisaties moeten heel voorzichtig zijn wanneer ze in zee gaan met bedrijven. Dat blijkt uit een onderzoek van de Neeley School of Business aan de Texas Christian University. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat nonprofit organisatie door hun samenwerking met projecten rond maatschappelijk ondernemen van bedrijven hun reputatie bij het publiek op het spel kunnen zetten. De onderzoekers stellen daarbij dat het gevaar groot is dat het publiek daardoor de perceptie krijgt dat de betrokken organisatie het bedrijf goedkeurt of ondersteunt. Het publiek zou daarbij de indruk kunnen krijgen dat de bedrijven in kwestie een aantal doelstellingen nastreven die het eigenbelang dienen. Die perceptie kan een negatieve impact hebben op de reputatie van de betrokken nonprofit organisatie. Daarbij wordt opgemerkt dat vele bedrijven met maatschappelijk ondernemen hun reputatie verbeteren, maar voor de betrokken nonprofit organisatie is dat niet altijd het geval.

"Er is een massale groei van maatschappelijke projecten die bedrijven en organisaties heel wat baten hebben opgeleverd, maar nonprofit organisaties moeten bij het afsluiten van die samenwerkingscontracten heel omzichtig tewerk gaan," stipt het magazine Newswise aan. "Dat is de conclusie van een onderzoek van Stacy Landreth Grau van de Neely School of Business en Amanda B. Bower, marketing professor aan de Washington and Lee University in Virginia. Die kwamen tot de vaststelling dat liefdadigheidsinstellingen en andere nonprofit-organisaties hun reputatie in gevaar zouden kunnen brengen wanneer ze een akkoord sluiten met zakelijke initiatieven rond sociale verantwoordelijkheid. Er is volgens de onderzoekers een groot gevaar dat het publiek daardoor veronderstelt dat de nonprofit organisatie het bedrijf in kwestie goedkeurt.Dergelijke projecten kunnen het gevoel opwekken dat die initiatieven vooral het eigenbelang dienen van de betrokken bedrijven."

Uit het onderzoek bleek dat de consumenten weinig onderscheid maken tussen de verschillende vormen van samenwerking tussen bedrijven en nonprofit organisaties. "Alleen al de aanwezigheid van het logo van een nonprofit-organisatie in een reclame van een bedrijf, doet vele consumenten veronderstellen dat het liefdadigheidsproject het bedrijf in kwestie tenvolle goedkeurt, ook al werd dat niet expliciet aangekondigd," merken de onderzoekers op. "Dat zou voor nonprofit organisaties een waarschuwing moeten zijn. Voor vele bedrijven is het logo dan ook een tactiek om aan het publiek te laten uitschijnen de steun te hebben van nonprofit-organisaties, terwijl dat in werkelijkheid helemaal niet het geval is." Vorig jaar zouden in de Verenigde Staten door bedrijven 1,5 miljard dollar zijn geïnvesteerd in samenwerkingsverbanden met nonprofit organisaties, die daarin vaak een mogelijkheid zien om hun visibiliteit en bereik te vergroten, hun financiële draagkracht te verhogen en hun missie verder uit te dragen.