16-03-18

Rusland verhoogt wetenschappelijk onderzoeksbudget voor Noordpool

Rusland zal mogelijk zijn wetenschappelijke onderzoeksbudgetten voor het noordpool-gebied dit jaar mogelijk met 20 procent opvoeren. Dat heeft Vladimir Zhmur, professor aardwetenschappen en projectleider bij de Russian Foundation for Basic Research (RFFI), tegenover het Russische persbureau Tass gezegd. De voorbije periode werd voor het onderzoek volgens Zhmur jaarlijks ongeveer 100 miljoen roebel of 1,7 miljoen dollar ter beschikking gesteld. Hij wijst erop dat de noordpool een bijzonder gevoelig gebied is, dat onder meer van de klimaatverandering zware gevolgen zou kunnen dragen. Intensief onderzoek is volgens hem dan ook noodzakelijk.

“In het gebied zijn vooral aardwetenschappers en biologen operationeel,” aldus Vladimir Zhmur. “Onder meer wordt onderzoek gedaan naar de omvang van de rivieren, terwijl tevens gekeken wordt naar de temperaturen, het zoutgehalte van het water en de grenzen van de ijsgebieden.” De volgende drie jaar zou intensief onderzoek moeten worden verricht, waaruit vervolgens onder meer een traject voor de navigatie langs de Northern Sea Route zou moeten worden kunnen afgeleid. Die Northern Sea Route moet worden ondersteund door een aantal havens, die echter nog grotendeels zouden moeten worden aangelegd, op uitzondering van Sabetta.

Een probleem is volgens professor Zhmur echter dat de klimaatverandering de permafrost in het noordpoolgebied zou kunnen aantasten. Indien een dooi wordt ingezet, dreigen die havens dan ook niet meer op een stabiele ondergrond te kunnen rekenen, waardoor de veiligheid van gebouwen en haveninfrastructuur in het gedrang zou kunnen komen. Verder zal volgens Vladimir Zhmur onderzoek worden verricht naar de evolutie van de ijskap, die onder invloed van de opwarming van het klimaat steeds verder inkrimpt. Maar ook mogelijke incidenten met de ontginning van fossiele brandstoffen in het gebied moeten volgens de professor worden onderzocht.

Lees Verder

14:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: noordpool |  Facebook |

24-03-13

Chinese rederijen kijken steeds meer naar noordpoolroute

Door de smeltende ijskap op de noordpool wordt tegen het einde van het decenium mogelijk een handelsroute met een waarde van 700 miljard dollar gecreëerd tussen China, Europa en de Verenigde Staten. Dat heeft Yang Huigen, directeur-generaal van het Polar Research Institute of China, gezegd. Verwacht wordt dat China volgend jaar voor het eerst van de nieuwe commerciële route gebruik zal maken. Het voorbije jaar heeft de Chinese ijsbreker Xuelong de route uitgeprobeerd. Sindsdien is de interesse voor het traject bij de Chinese rederijen volgens Huigen gevoelig toegenomen.

Lees Verder

09:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rederij, china, noordpool |  Facebook |

20-08-12

Olielekken in noordpoolgebied moeilijk aan te pakken

Indien tijdens booroperaties in het noordpoolgebied een lek zou ontstaan, zou de olie over een periode van amper vijf dagen ruim driehonderd kilometer ver kunnen reizen. Dat is de conclusie van een rapport van de milieuverenigingen Greenpeace en World Wildlife Fund (WWF) naar aanleiding van de booractiviteiten van het Russische concern Gazprom in de Pechora-zee. De milieuverenigingen merken op dat een eventueel olielek door een tekort aan aanwezige technologie en een gebrekkige infrastructuur in het onherbergzame en afgelegen gebied vrijwel onmogelijk op te ruimen zou zijn. Volgens de milieuorganisaties zou een lek van aanzienlijke omvang kwetsbare gebieden en natuurreservaten op het vasteland en op eilanden in de omgeving binnen een periode van twintig uur aantasten. Opruimploegen zouden daarentegen pas na drie dagen op de plaats van het ongeval kunnen zijn. Gazprom betwist de cijfers van de milieuverenigingen.

Lees Verder

12:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: olielek, noordpool, greenpeace |  Facebook |

23-09-10

Rusland wil vreedzame regeling voor beheer noordpoolgebied

Het noordpoolgebied heeft een schitterende en vredelievende toekomst met een toenemende Russische aanwezigheid. Dat heeft de Russische premier Vladimir Poetin gezegd tijdens een internationale conferentie van de Russian Geographical Society. Poetin wees er wel op dat Rusland zijn groeiende invloed in het gebied door aanhoudende gesprekken met de andere partijen. Volgens hem komt er geen strijd over de grondstoffenrijkdom in het gebied. Prins Albert van Monaco wees vooral op de problemen voor de inheemse bevolking in het gebied. Olafur Ragnar Grimsson, president van IJsland, noemde het noordpoolgebied een laboratorium voor internationale samenwerking.

"Rusland wil zijn wetenschappelijke aanwezigheid in het noordpoolgebied herstellen en opdrijven en fundamenteel onderzoek ondersteunen, ook van internationale teams van wetenschappers en experts," merkte Poetin op. De Russian Geopgraphical Society wil geregeld conferenties houden over de ontwikkelingen in het noordpoolgebied. Poetin benadrukte de nood aan een vreedzame oplossing voor de conflicten van nationale belangen in het gebied. Hij beloofde ook dat de bescherming van het leefmilieu van het noordpoolgebied een prioriteit moest zijn bij de industriële uitbreiding in de regio. Rusland zou in het gebied onder meer een aantal natuurreservaten willen vastleggen.

"Het noordpoolgebied is veel meer dan miljarden vaten olie en gas," merkte Poetin op. "Indien we vandaag niet verantwoordelijk omgaan met het gebied, zullen we in de toekomst geconfronteerd worden met wereldwijde problemen in plaats van wereldwijde voordelen. De impact van de menselijke activiteiten op de natuur en de klimaatverandering moet tot een absoluut minimum beperkt blijven." In het Russisch gedeelte van de noordpool leeft 1,5 procent van de Russische bevolking. Het gebied vertegenwoordigt echter ongeveer 11 procent van het Russische bruto binnenlandse product en 22 procent van de totale Russische export. Er dienen in het noordpoolgebied echter nog een aantal nationale claims opgelost te worden.

17:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: noordpool, rusland |  Facebook |

25-09-08

Steeds meer methaangas in noordpoolgebied

Britse wetenschappers hebben onlangs grote pluimen van opborrelend methaangas geregistreerd op de bodem onder de Noordpool. Methaan wordt beschouwd als een broeikasgas en daarom ook als een gevaar voor het milieu zoals we dat kennen. Het is als broeikasgas twintig keer krachtiger dan koolstofdioxide. Het zou de veronderstelde opwarming van de aarde versnellen. In totaal ontdekten de wetenschappers van de universiteit van Birmingham 250 pluimen methaangas, even ten westen van het Noorse eiland Svalbard.

"Het gas moet volgens onderzoeksleider Graham Westbrook van de universiteit van Birmingham al sinds de vorige ijstijd, naar schatting 15.000 jaar geleden, in het poolgebied opborrelen," aldus de Britse krant The Independent. "De moleculen van het gas komen vrij uit een soort ijkristallen kooi van watermoleculen wanneer de druk van het water afneemt of de temperatuur stijgt. Aangezien methaangas bijdraagt tot de opwarming van de aarde, wat op zijn beurt weer zou bijdragen tot het verder vrijkomen van nog meer methaangas."

Het is al de tweede keer op korte tijd dat onderzoekers melding maken van grote hoeveelheden ontsnappend methaan in het Noordpoolgebied. "Eerder al ook hadden Russische wetenschappers voor de Siberische kust methaangas zien opkomen doorheen een stuk smeltend permafrost, de bevroren grondlaag van het poolgebied," aldus nog The Independent. "Het is nog niet bekend of de hoeveelheid ontsnappend methaangas groter is geworden in de recente periode waarin veel mensen menen dat de aarde ook door hun eigen handelen opwarmt.