16-05-14

Schriftelijke notities stimuleren inzicht op langere termijn

Handgeschreven notities zijn voor het bewaren van conceptuele informatie op lange termijn efficiënter dan het gebruik van de laptop. Dat is de boodschap van een studie van wetenschappers aan de Princeton University. Zelfs wanneer laptops voor het geëigende doel worden gebruikt, zullen ze volgens de onderzoekers nog steeds een negatieve invloed hebben op de academische prestaties. De onderzoekers stelden vast dat handgeschreven notities en laptops voor de reproductie van feitelijke gegevens nagenoeg identieke scores lieten optekenen, maar bij conceptuele vragen bleek het digitale platform volgens de wetenschappers opmerkelijk slechter te scoren.

“Er zijn heel wat controverses over het gebruik van laptops in het onderwijs,” merkt onderzoeksleider Pam Mueller, professor psychologie aan de Princeton University, op. “Daarbij wordt vooral gewezen op een negatieve impact van een potentiële afleiding door onder meer online winkelen of games. Het blijkt echter dat ook het strikt educatieve gebruik van laptops in vergelijking met handgeschreven notities een negatieve invloed heeft op de academische prestaties.” Mueller geeft daarbij aan uit eigen ervaringen te hebben moeten vaststellen dat bij het gebruik van de laptops een gedeelte van de focus op de daadwerkelijke inhoud van de les verloren gaat. Die ervaring werd volgens haar door de test, uitgevoerd bij vijfenzestig studenten, bevestigd.

De onderzoekers stelden vast dat de nota’s van de laptop-gebruikers meer woorden vertoonden en ook een groter aantal overlappingen bleken te omvatten dan de handgeschreven versies. “In het algemeen kon worden vastgesteld dat notities met een grotere aantal woorden gekoppeld kan worden aan betere prestaties, maar datzelfde geldt ook voor registraties met minder overlappingen,” zegt professor Mueller. “Die vaststellingen geven aan dat het voordeel van extra notities teniet wordt gedaan door een gedachtenloze overname van de woorden van de docent. Mogelijk gaan handgeschreven notities gepaard met een betere verwerking van de aangeboden content.”

Volgens Pam Mueller geven handgeschreven notities mogelijk aanleiding tot een efficiëntere selectie van cruciale informatie. “Daardoor is de student wellicht in staat om de content efficiënter te bestuderen,” stipt Pam Mueller aan. De onderzoekers zeggen niet te verwachten dat opnieuw massaal naar handgeschreven notities zal worden teruggegrepen, maar wel moet er volgens hen gestreefd worden om onderwijscontent op de meest optimale manier te verwerken. Daarbij moet volgens Mueller zowel aandacht worden besteed aan het medium en de strategie die het meest geschikt zijn voor het verwerken van de informatie.

Lees Verder

15:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: notities, conceptuele inzichten |  Facebook |

09-02-14

Gebrekkige notities hollen productiviteit werknemers uit

Werknemers verliezen veel tijd met gebrekkige notities. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Global Lingo bij meer dan tweeduizend werknemers in Groot-Brittannië. De onderzoekers stelden daarbij vast dat werknemers door gebrekkige notities gemiddeld 24,7 uur productiviteit per jaar verliezen. Dat zou de Britse economie jaarlijks een verlies kosten van 3,7 miljard pond. De meest frequente fout moet volgens de onderzoekers worden gezocht in mislukte pogingen van werknemers om elk geciteerd woord op te schrijven (58 procent), gevolgd door het verlies van notities (44 procent). Bovendien blijkt 16 procent nadien ook zijn eigen geschrift niet meer te kunnen lezen.

Lees Verder

11:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: notities, productiviteit |  Facebook |