12-05-14

Nuluren confronteren werknemers met een gevoel van uitsluiting

Werknemers met nuluren-contracten hebben vaak het gevoel uitgesloten te worden van werkzekerheid, rechtvaardige arbeidsvoorwaarden en de vertrouwensrelatie die met permanente arbeidscontracten worden geassocieerd. Dat blijkt uit een rapport van de Britse overheidsorganisatie Advisory, Conciliation and Arbitration Service (Acas) op basis van telefoon-oproepen door werknemers met nuluren-contracten op hulplijnen van de organisatie. Er wordt aan toegevoegd dat de betrokkenen vaak bang zijn om op zoek te gaan naar ander werk, uurroosters af te wijzen of informatie in te winnen over hun arbeidsrechten. Deze problemen kunnen volgens Acas belangrijke schade toebrengen aan het vertrouwen en de arbeidsverhoudingen.

Brendan Barber, voorzitter van Acas, merkt op dat aan nuluren-contracten ook vaak exclusiviteits-voorwaarden worden gekoppeld, waardoor geen opdrachten voor andere werkgevers kunnen worden uitgevoerd. Daardoor is het voor de betrokkenen volgens Barber onmogelijk om bijkomende arbeidsprestaties te leveren en hun inkomen te verhogen. “Die exclusiviteit blijkt nochtans door de betrokkenen niet als een cruciaal probleem te worden beschouwd,” merkt Barber op. “Daarentegen blijkt het gevoel van uitsluiting zwaar te wegen op werknemers die zich met nuluren-contracten tevreden dienen te stellen. Ook de onzekerheid over het statuut en de verdere toekomst blijkt als een zware last ervaren te worden.”

Nuluren-contracten bleken ook een aantal belangrijke neveneffecten te kunnen hebben. Een aantal betrokkenen gaf aan dat ook de carrière-kansen van hun partner door het nuluren-contract worden beperkt. Door de wisselende agenda van de nuluren-werkers zou het immers bijzonder moeilijk worden om een weekplanning te maken. Dat zou het onder meer moeilijk maken om degelijke afspraken te maken rond onder meer kinderzorg en het voor de partner bijzonder lastig wordt om ook de eigen werkdag af te stellen op het nuluren-contract van zijn levensgezel. De nuluren-werkers geven aan dat de structuur van hun werkweek telkens weer een verrassing is. Ook de planning van een financieel budget zou moeilijk worden.

“Er moet verder worden onderzocht welke impact nuluren-contracten kunnen hebben,” benadrukt Brendan Barber dan ook. “Ook moet worden aangestuurd op een debat over de vereisten van goede relaties tussen werkgever en werknemer in deze alternatieve vormen van tewerkstelling. Daarbij mag niet alleen worden gekeken naar factoren zoals salarissen en arbeidsvoorwaarden, maar ook naar de verhoudingen tussen de opdrachtgever en zijn medewerkers en de bescherming van de traditionele professionele normen en waarden.”

Lees Verder

15:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nuluren |  Facebook |