21-10-16

Malta heeft in Europa meeste problemen met obesitas

In de Europese Unie kent Malta de grootste problemen met obesitas, gevolgd door Letland en Hongarije. Daarentegen kan het fenomeen het minst vaak worden opgetekend in Roemenië, gevolgd door Italië en Nederland. Dat is de conclusie van een studie van Eurostat, het Europees bureau voor de statistiek. Ook België haalt op het gebied van obesitas in vergelijking met het Europese gemiddelde een relatief gezonde score. In totaal blijkt 15,9 procent van de inwoners van de Europese Unie aan obesitas te lijden. Er wordt wel opgemerkt dat het probleem vaker kan worden vastgesteld bij de oudere en minder hoog opgeleide bevolking.

Uit het rapport van Eurostat blijkt dat het probleem van obesitas in Malta oploopt tot 26 procent. Letland staat op de tweede plaats met een score van ruim 21 procent. Ook in Hongarije, Estland en Griekenland worstelt meer dan 20 procent van de bevolking met zware gewichtsproblemen. Daarentegen blijkt in Roemenië slechts 9,4 procent van de inwoners aan obesitas te lijden, gevolgd door Italië (10,7 procent) en Nederland (13,3 procent). België en Zweden delen met een score van 14 procent de vierde plaats. Daarna volgen Cyprus, Oostenrijk, Bulgarije, Denemarken en Frankrijk.

Naarmate de leeftijd van de bevolking oploopt, neemt volgens Eurostat ook het probleem van obesitas toe. Wanneer de leeftijdsgrens van vijfenzeventig jaar wordt bereikt, valt dat verband echter weg. In de leeftijdsgroep tussen achttien en vierentwintig jaar wordt slechts 5,7 procent van de bevolking van de Europese Unie met obesitas geconfronteerd, maar in de categorie tussen vijfenzestig en vierenzeventig jaar loopt dat cijfer op tot 22,1 procent. Bij de laaggeschoolde Europeanen kon een obesitas-niveau van bijna 20 procent worden opgetekend, tegenover slechts 11,5 procent in de hoogopgeleide bevolking.

Tussen mannen en vrouwen is op Europees niveau weinig verschil vast te stellen. Gemiddeld blijkt immers 16,1 procent van de Europese mannen met obesitas geconfronteerd te worden, tegenover 15,7 procent bij de vrouwen. Wel wordt opgemerkt dat obesitas bij vrouwen in België, Denemarken, Estland, Letland, Litouwen, Nederland, Portugal, Roemenië, Slowakije, Zweden en Groot-Brittannië vaker voorkomt dan bij mannen.

Lees Verder

08:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, obesitas |  Facebook |

24-02-14

Beroep heeft belangrijke impact op obesitas-dreiging

Op de arbeidsmarkt lopen truckchauffeurs het grootste risico met overgewicht geconfronteerd te worden. Dat blijkt uit een rapport van het Washington State Department of Labor and Industries. Ook bij kuisploegen en mecaniciëns worden volgens de Amerikaanse onderzoekers vaak zwaarlijvige werknemers aangetroffen. Daarna volgt de gezondheidssector, administratie en clerus. De resultaten hebben weliswaar alleen betrekking op de staat Washington, maar maken volgens de wetenschappers duidelijk dat beroepen en sectoren een belangrijke impact kunnen hebben op het gewichtsprobleem. Ook bleek dat oudere en laaggeschoolde werknemers een groter risico lopen op overgewicht.

Lees Verder

12:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: beroep, obesitas |  Facebook |

28-12-13

Informatie leidt tot grotere bereidheid om obesitas te bestrijden

Boodschappen die de persoonlijke verantwoordelijkheid aangegeven, maar ook aandacht besteden aan omgevingsfactoren, blijkt het publiek te kunnen aanzetten tot een gezond voedingsgedrag en lichaamsbeweging om het probleem van obesitas te bestrijden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention bij nagenoeg twaalfhonderd Amerikaanse personen. De onderzoekers stelden onder meer vast dat na het verkrijgen van informatie over externe factoren die obesitas kunnen beïnvloeden bij vele betrokkenen een bereidheid kon worden opgemerkt om meer fruit en groenten te consumeren, frequenter aan lichaamsbeweging te doen en hun dieet te controleren.

Lees Verder

10:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: obesitas, gezondheid |  Facebook |

23-08-13

Natuur in de stad heeft impact op obesitas-niveau

Een milieuvriendelijke stadsomgeving heeft een duidelijke impact op het gezondheidsgedrag van de inwoners. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Western Australia en de Yale University bij meer dan tienduizend inwoners van de Australische stad Perth. De onderzoekers stelden vast dat de bevolking in de meest milieuvriendelijke wijken 22 procent minder kans hadden om aan obesitas of overgewicht te lijden dan de bewoners van de minst milieuvriendelijke wijken. De meest positieve impact werd echter opgemerkt bij milieuvriendelijke verbindingen, zoals lanen met bomen en andere aanplantingen, tussen verschillende stadsentiteiten, waardoor het risico met 25 procent zou worden ingeperkt.

“Het lichaamsgewicht wordt door een samenspel van een brede reeks factoren beïnvloed,” merkt onderzoeker Gavin Pereira, professor epidemiologie aan de University of Western Australia, op. “Onder meer genetica, dieet en lichaamsbeweging kunnen een impact hebben op het lichaamsgewicht, maar eerdere studies hebben ook een verband aangetoond met onder meer sociaal-economische factoren en sociale netwerken. Over de invloed van de natuurlijke omgeving waren tot nu toe echter weinig concrete gegevens bekend.” De onderzoekers merken op dat een groene omgeving de lokale bevolking wellicht aanzet tot extra lichaamsbeweging.

“Vooral opvallend is echter de vaststelling dat niet de totale hoeveelheid natuur, maar wel de diversiteit van aanplantingen in een buurt een impact blijkt te hebben op overgewicht,” zegt Gavin Pereira nog. “Het beleid zou dan ook voor groenaanplantingen moeten zorgen langs trajecten naar bestemmingen op wandelafstand, zoals winkels en diensten, maar tegelijkertijd zou moeten gezorgd worden voor de aanwezigheid van goed onderhouden parken met gemakkelijke toegangswegen en parkinggelegenheid.” Er is volgens professor Pereira nog wel verder onderzoek nodig om uit te maken welke specifieke groenvoorzieningen een impact kunnen hebben op de gezondheid.

Lees Verder

15:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, gezondheid, obesitas |  Facebook |

Financiële aanmoediging beste wapen in strijd tegen obesitas

Financiële aanmoedigingen lijken de meest efficiënte manier om medewerkers aan te zetten af te slanken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Texas en de Cornell University bij meer dan 2.600 Amerikaanse werknemers. De onderzoekers stellen dat die financiële inspanningen niet alleen een bijdrage leveren tot een betere volksgezondheid, maar ook belangrijke voordelen voor de bedrijven zelf inhouden. De onderzoekers merken op dat absenteïsme wegens obesitas in de Verenigde Staten jaarlijks een kostprijs van 4,3 miljard dollar vertegenwoordigt.

Lees Verder

14:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, obesitas |  Facebook |

15-07-13

Werkgevers hebben belangrijke rol in strijd tegen obesitas

Werkgevers kunnen een belangrijke rol vervullen in de strijd tegen obesitas. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cornell University naar vierentwintig initiatieven met meer dan 2.600 werknemers in de Verenigde Staten. De onderzoekers stelden daarbij vast dat werknemers beter worden gestimuleerd door het vermijden van verliezen dan door extra beloningen. Ook moet er volgens de Amerikaanse wetenschappers een dichte band worden gerealiseerd tussen resultaten en beloningen.

Opgemerkt wordt dat obesitas de Verenigde Staten jaarlijks 190 miljard dollar kost aan gezondheidsverzekering. “Werkgevers beslissen dan ook steeds meer om programma’s op te zetten waarbij medewerkers gemotiveerd worden om af te slanken,” merkt onderzoeksleider John Cawley, professor gezondheidseconomie aan de Cornell University, op. “Daarbij worden verschillende systemen gehanteerd, waarbij de beste resultaten gerealiseerd worden indien de werknemer zelf iets te verliezen heeft indien hij niet aan de gestelde doelstellingen beantwoordt.”

“Meestal blijft het gewichtsverlies relatief beperkt, maar het onderzoek toont aan dat financiële incentives een duidelijk effect kan hebben op de gezondheid van de werknemers,” zegt professor Cawley. “Ook bleek dat het aangewezen is om de beloning onmiddellijk na het bereiken van het objectief uit te keren. Dat versterkt de kracht en de efficiëntie van het programma.” Ongeveer één vijfde van alle gezondheidsuitgaven in de Verenigde Staten houden verband met obesitas of overgewicht. Bovendien zou het probleem jaarlijks 4,3 miljard dollar aan werkverlet kosten.

Lees Verder

15:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: obesitas, werknemers |  Facebook |

05-04-13

Ook Australië geconfronteerd met toenemend probleem levensbedreigende obesitas

Het niveau van levensbedreigende obesitas is bij Australische vrouwen op tien jaar tijd met bijna 70 procent toegenomen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Deakin University. De onderzoekers stelden vast dat de index voor lichaamsgewicht voor Australische vrouwen vijf jaar geleden 27,1 punten bedroeg, tegenover een niveau van 26 punten tien jaar voordien. Bovendien steeg de frequentie van levensbedreigende obesitas tijdens dezelfde periode van 2,5 procent naar 4,2 procent.

"Overgewicht is één van de grootste gezondheidsproblemen waarmee de Australische bevolking wordt geconfronteerd," merkt onderzoeksleider Julie Pasco op. "Researchers kijken daarbij vooral naar de evolutie van het lichaamsgewicht, maar het is cruciaal om ook aandacht te hebben voor cijfers over levensbedreigende obesitas, waarbij een grens van 40 punten wordt overschreden. Naarmate de score op die index stijgt, nemen ook de gezondheidsrisico's toe. Obesitas kostte aan de Australische maatschappij vijf jaar geleden al meer dan 8 miljard dollar."

De onderzoekers merken op dat steeds meer moet worden geïnvesteerd in uitrusting die tegemoet komt aan een toenemende bevolkingsgroep patiënten met levensbedreigende obesitas. "Aangezien verwacht kan worden dat het aantal patiënten met levensbedreigende obesitas in de toekomst nog verder zal toenemen, zal ook rekening gehouden moeten worden met een stijging van de kosten die aan de problemen zijn verbonden," voert Julie Pasco nog aan. Er wordt nog opgemerkt dat de toename van het probleem over alle leeftijdscategorieën en sociaal-economische klassen kon worden vastgesteld.

Lees Verder

16:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: obesitas, australië, gezondheid |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende