30-01-13

Oceaanbodem kan volgende generatie geneesmiddelen leveren

Een volgende generatie geneesmiddelen zal mogelijk op de bodem van de oceanen kunnen worden gevonden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Oregon Health & Science University. De Amerikaanse onderzoekers voeren aan dat dieren op de zeebodem gedurende miljoenen jaren in harmonie hebben geleefd met hun bacterieën, waardoor moleculen zijn ontwikkeld die de lichaamsfunctie kunnen beïnvloeden zonder neveneffecten te veroorzaken en daardoor in staat kunnen zijn om ziektes op een efficiëntere manier te bestrijden.

Lees Verder

19:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: oceaan, geneesmiddelen |  Facebook |

18-04-12

Europa moet productie maritiem afval halveren

Een consortium van milieugroepen rond de organisatie Seas at Risk hebben de lidstaten van de Europese Unie opgeroepen om de stroom van maritiem afval tegen het einde van het decennium met minstens 50 procent terug te schroeven. Een studie van de Europese Unie heeft eerder al aangetoond dat afval na de industriële vervuiling de tweede grootste bedreiging vormt voor de maritieme omgeving. Seas at Risk noemt een halvering van het maritieme afval een ambitieuze, maar haalbare doelstelling.

Lees Verder

18:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duurzaamheid, oceaan |  Facebook |

22-03-12

Klimaatverandering kost oceanen uiteindelijk 2 triljoen dollar per jaar

Broeikasgassen zullen tegen het einde van de eeuw aan de oceanen een jaarlijkse schade van bijna 2 triljoen dollar kosten. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Stockholm Environment Institute. De opwarming van het zeewater zal volgens het onderzoek leiden tot een grotere verzuring en het verlies aan zuurstof, waardoor schade zou worden aangericht aan het visbestand en de koraalriffen. Er wordt aan toegevoegd dat de stijgende zeespiegels en stormen het risico op schade door overstromingen, vooral langs de kusten van Afrika en Azië, verhogen.

"Indien er niet wordt ingegrepen en de situatie zich op het huidige tempo verder ontwikkelt, zullen de temperaturen op aarde volgens het rapport tegen het einde van de eeuw met 4 graden Celsius zijn gestegen," voert het persbureau AFP aan. "Op basis daarvan zou de kostprijs tegen het midden van het decennium stijgen tot 428 miljard dollar per jaar. Dat betekent 0,25 procent van het wereldwijde bruto binnenlandse product. Tegen het einde van de eeuw zou die kost oplopen tot 1,98 miljard dollar. Dat is 0,37 procent van het wereldwijde bruto binnenlandse product."

Indien de emissies zouden kunnen worden afgeremd en de opwarming van de aarde tegen het einde van de eeuw beperkt zou kunnen blijven tot 2,2 graden Celsius, zou de kost tegen het midden van de eeuw 105 miljard dollar per jaar bedragen. Dat is 0,06 procent van het wereldwijde bruto binnenlandse product. Tegen het einde van de eeuw zou die kost oplopen tot 612 miljard dollar, wat 0,11 procent van het wereldwijde bruto binnenlandse product zou vertegenwoordigen.

In die kosten is niet het verlies meegerekend van kleine eilanden-staten die door het stijgende zeeniveau zouden overspoeld worden. Ook een aantal andere factoren werden buiten beschouwing gelaten.

03-09-11

Twintig oceaanzones moeten optimaal worden beschermd

Een bescherming van 4 procent van de oceanen zou het voortbestaan van de meeste zeezoogdieren kunnen garanderen. Dat hebben onderzoekers van de Stanford University en National Autonomous University of Mexico berekend. Die beschermde gebieden zouden volgens de onderzoekers moeten verdeeld worden in negen specifieke sites. De onderzoekers wijzen erop dat op dit ogenblik een kwart van de 129 soorten zeezoogdieren ter wereld bedreigd worden.

"Indien men het ecosysteem van de oceanen intact wil houden, is een bescherming van zeezoogdieren absoluut noodzakelijk," merkt onderzoeker Paul Ehrlich, professor biologie aan het Woods Institute for the Environment aan de Stanford University, op. "Een groot gedeelte van die zeezoogdieren zijn toppredatoren die een impact hebben op het hele ecosysteem van de oceanen." De onderzoekers stelden vast dat slechts twintig cruciale zones hoefden te worden aangeduid voor de indexering van alle soorten zeezoogdieren.

Met slechts negen zones zou volgens de onderzoekers 84 procent van alle soorten kunnen worden beschermd. "Deze zones kennen een grote diversiteit en bieden een biotoop voor in totaal 108 soorten," wordt er opgemerkt. "Die zones vertegenwoordigen samen slechts 4 procent van de totale oceaan-oppervlakte op de wereld." Het gaat onder meer om gebieden in de Baja California in Mexico, Oost-
Canada, Peru, Argentinië, het noordwesten van Africa, Zuid-Afrika, Japan, Australië en Nieuw-Zeeland.

Er wordt wel op gewezen dat minstens 70 procent van de geselecteerde gebieden ook een grote menselijke activiteit kennen. "Dat geeft aan hoe belangrijk de bescherming van het oceaan-milieu is," stippen de onderzoekers aan. Er wordt ook op gewezen dat de resterende elf cruciale zones soorten tellen die elders niet kunnen worden aangetroffen, zodat ook daar een bescherming volgens de onderzoekers absoluut noodzakelijk is.

14:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: oceaan, milieu, zeezoogdieren |  Facebook |

21-02-10

Oceaanenergie tegen einde decennium economisch leefbaar

Het Zweedse energieconcern Vattenfall zegt dat oceaanenergie - zoals getijden, ontzilting en stromingen - tegen het einde van het decennium commercieel leefbaar kan zijn. Het energieconcern zegt zelf vooral te mikken op golfslagkracht. Over twintig jaar zou deze bron ongeveer 10 procent moeten kunnen uitmaken van de totale energieproductie van Vattenfall. Het concern zegt dat golfslagkracht een bijzonder groot potentieel heeft. Vattenfall maakt gewag van een potentiële capaciteit van ongeveer 250 terawattuur groene energie. Dat is voldoende om 40 miljoen mensen van energie te kunnen voorzien. Het Zweedse concern geeft toe dat de technologie nog in zijn kinderschoenen staat en stelt op dit ogenblik drie verschillende concepten uit te testen.

Een eerste concept is Seabased, dat gebaseerd is op de bewegingen van een reeks boeien op de golven. Een tweede project is Wavebob, waarbij gebruik gemaakt wordt van boeien die door de golfslag tegenover elkaar bewegen. Tenslotte is er ook Pelamis, waarbij de golfslag in de oceaan in een reusachtige slang wordt opgevangen. Seabased wordt al sinds augustus vorig jaar uitgetest voor de Noorse kust, terwijl Wavebob in samenwerking met de Ierse regering wordt ontwikkeld. Tests met Pelamis zullen later dit jaar worden opgestart voor de Schotse kust. De drie concepten worden met gelijkaardige problemen geconfronteerd. De installaties moeten immers kunnen functioneren met weinig onderhoud in bijzonder ruwe omstandigheden. Bovendien moet de impact op het milieu tot een minimum beperkt blijven moeten ze commercieel leefbaar zijn.

Opvallend is wel dat het Zweedse financiële dagblad Dagens Industri gewag maakt van een conceptplan van Vattenfall voor de volgende vijf jaar. Daaruit blijkt dat het Zweedse concern de volgende vijf jaar zijn investeringen in fossiele brandstoffen gaat opschroeven en de budgetten voor windenergie gaat beperkt. Vattenfall plant onder meer nieuwe centrales op kolen en gas in Nederland, Duitsland en Polen, die volgens analisten de kooldioxide-uitstoot van het bedrijf met 30 procent zullen vergroten. Vattenfall halveert volgens Dagens Industri tegelijkertijd de investeringen in windenergie tot 2 miljard euro. Een woordvoerder van het Zweedse bedrijf motiveert die keuze door erop te wijzen dat windenergie met de huidige, lagere elektriciteitsprijzen minder winstgevend is.

12:21 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, oceaan, vattenfall |  Facebook |

20-08-09

Zeewater breekt plastiek verbazend snel af

Plastiek blijkt in de oceaan verbazend snel af te breken, waardoor contaminerende elementen vrij kunnen komen in het water en een negatieve invloed hebben op de gezondheid van de oceaanbiotopen. Dat zegt Katsuhiko Saido, scheikundige aan de Japanse Nihon Univerity. Volgens de onderzoekers zou plastiek onder bepaalde invloeden in het zeewater op één jaar tijd kunnen afgebroken worden. In tegenstelling tot plastiek zelf, kunnen deze contaminerende elementen wel in het lichaam van dieren worden opgenomen. Het is volgens de onderzoekers niet duidelijk of de dieren daarbij aan gevaarlijke concentraties worden blootgesteld, maar de bevindingen moeten volgens hen toch voor bezorgdheid zorgen.

"Jaarlijks komen duizenden tonnen plastiek-afval in de oceanen terecht," aldus Discovery Channel. "Een groot gedeelte daarvan spoelt aan op de kusten, waar een ander gedeelte blijft in de oceanen drijven. De zogenaamde Great Pacific Garbage Patch tussen Californië en Hawaii, die een geschatte omvang heeft die twee keer zo groot is als de oppervlakte van de Amerikaanse staat Texas, is daarvan een typisch voorbeeld. De grote hoeveelheid plastiek-afval in de zeeën en oceanen, werd eerder beschouwd als een vervuiling op lange termijn die niet snel afgebroken wordt. Maar uit het Japanse onderzoek blijkt dat er ook een belangrijke bedreiging is op korte termijn."

"In het dagelijkse leven wordt plastiek beschouwd als een relatief stabiel product," merkt onderzoeker Katsuhiko Saido op. "Maar in het zeewater blijkt plastiek opmerkelijk snel af te breken onder de invloed van de regen, de zon en andere milieu-omstandigheden. Daardoor wordt deze drijvende afvalberg een bijkomende vorm van de wereldwijde vervuiling. Sommige soorten plastiek laten daarbij chemische producten zoals bisphenol en oligomeren vrijkomen. Uit onderzoek bij dieren blijkt dat deze producten in bepaalde dosissen het hormonensysteem van verstoren. Normaal wordt plastiek in het lichaam van dieren niet afgebroken, maar wel kunnen bepaalde substanties van afbrekend plastiek worden geabsorbeerd."

15:39 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, vervuiling, plastiek, oceaan |  Facebook |