06-08-10

Weg bijna vrij voor eerste Amerikaanse golfkracht-centrale

Het Amerikaanse bedrijf Ocean Power Technologies heeft een overeenkomst bereikt die zou moeten leiden tot de eerste commerciële golfkracht-centrale van de Verenigde Staten. Onder meer werden akkoorden gesloten op het gebied van waterkwaliteit, recreatie en visvangst. Met deze overeenkomsten heeft het bedrijf naar eigen zeggen een belangrijke stap gezet om van de Amerikaanse Federal Energy Regulatory Commission een allereerste Amerikaanse vergunning te verkrijgen voor een golfenergie-centrale. Ocean Power Technologies is van plan om tien PowerBuoy-installaties aan te leggen voor de kust van Reedsport in de Amerikaanse staat Oregon. Het energiepark zou een capaciteit krijgen van 1,5 megawatt. Dat vertegenwoordigt de energievoorziening van duizend woningen.

"Deze ontwikkeling zal de Verenigde Staten de mogelijkheid bieden om op het gebied van golfenergie een technologische voorsprong te verwerven," voert George Taylor, voorzitter van Ocean Power Technologies, tegenover het persbureau Bloomberg. "Dankzij golfenergie kan een goedkope, zuivere en milieuvriendelijke elektriciteit worden opgewekt om het gebruik van fossiele brandstoffen te vervangen. Bovendien zorgt de technologie ook voor een extra tewerkstelling." Ted Kulongoski, gouverneur van Oregon, benadrukt dat de productie van één PowerBuoy-installatie al tientallen banen heeft gecreëerd in de staat. De bouw van het hele project zal volgens hem leiden tot de creatie van een totaal nieuwe industrie met belangrijke voordelen voor de kustbevolking van Oregon.

Hoewel golfenergie niet even populair is dan windturbines of zonnekracht, heeft de technologie toch aan populariteit gewonnen omdat de overheid en de privésector naar middelen zoeken om betaalbare hernieuwbare energie te puren uit de oceaan. Het systeem gebruikt de kracht van de golven om een conventionele generator aan te drijven. Onder meer zijn er plannen om golfenergie te installeren bij de Orkney-eilanden voor de kust van Schotland. Een aantal toepassingen combineren de energie-opwekking met een systeem om water te ontzilten. De technologie gaat eigenlijk al terug tot het einde van de achttiende eeuw, maar twee jaar geleden werd voor de kust van Portugal een eerste commercieel project opgezet. Dat moest wegens technische gebreken echter worden stopgezet.