27-03-14

Amerikaanse multinationals offshoren bijna 2 biljoen dollar winsten

De grote Amerikaanse bedrijven hadden het voorbije jaar nagenoeg 1,95 biljoen dollar winsten op rekeningen in belastingvriendelijke offshore locaties gestald. Dat betekent een stijging met 11,8 procent tegenover het jaar voordien. Dat is de conclusie van een rapport van het persbureau Bloomberg op basis van gegevens van meer dan driehonderd Amerikaanse multinationals. Waarnemers merken op dat lacunes in de Amerikaanse fiscale wetgeving aan de grote multinationals de mogelijkheden bieden om constructies op te zetten die laten uitschijnen dat een groot gedeelte van hun winsten in het buitenland zijn gegenereerd. De grootste zondaar is General Electric, dat 110 miljard dollar winsten op buitenlandse rekeningen heeft.

In het rapport wordt verder opgemerkt dat onder meer de offshore winsten van Microsoft de voorbije drie jaar meer dan een verdubbeling hebben gekend tot 76,4 miljard dollar. Bij Apple zou er sprake zijn van een verviervoudiging tot 54,4 miljard dollar. “Andere landen doen inspanningen om te vermijden dat bedrijven hun winsten naar belastingparadijzen zouden kunnen versluizen, maar de Amerikaanse overheid lijkt geen haast te maken om het fenomeen aan te pakken,” zegt Dan Smith, fiscaal specialist bij de Amerikaanse Public Interest Research Group. “Uiteraard worden ook andere landen met het probleem geconfronteerd, maar vaak worden daar inspanningen gedaan om bedrijven te stimuleren hun winsten terug naar eigen land te brengen.”

Uit het rapport van Bloomberg blijkt dat 43 procent van de buitenlandse winsten van Amerikaanse multinationals is ondergebracht in Bermuda, Ierland, Luxemburg, Nederland en Zwitserland. “Die verhouding ligt meer dan vijf keer hoger dan het aandeel dat deze landen hebben in het personeelsbestand en de investeringen die de bedrijven in deze landen registreren,” wordt er opgemerkt. Een raming van de Amerikaanse Congressional Research Service geeft aan dat de Amerikaanse overheid jaarlijks tussen 30 miljard dollar en 90 miljard dollar inkomsten mist door de inspanningen van de multinationals om hun winsten naar offshore bestemmingen te kanaliseren.

Bloomberg merkt op dat belangengroepen zoals Business Roundtable en Lift America voorstellen voor fiscale hervormingen hebben uitgewerkt om bedrijven aan te moedigen hun winsten niet langer in andere jurisdicties onder te brengen, maar heeft dat bij de Amerikaanse overheid nog niet tot een oplossing geleid.

Lees Verder

13:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: offshoring |  Facebook |

31-07-09

Economische terugval houdt offshoring op peil

Weinig bedrijven geven graag toe aan offshore outsourcing te doen. Er wordt geopperd dat er daarmee kostenbesparingen kunnen gerealiseerd worden, maar er wordt aan toegevoegd dat vele bedrijven en consumenten een negatieve perceptie hebben over deze praktijken. Dat zou echter kunnen veranderen, aangezien uit een enquête blijkt dat 42 procent van de bedrijven toegeeft dat offshore outsourcing dezelfde kwaliteit kan leveren als de dienstverlening in het thuisland. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van het bedrijf HyperQuality, gespecialiseerd in de evaluatie van callcenters. Bovendien zegt 31 procent van de ondervraagden dat een lichte daling in kwaliteit door offshoring meer dan gecompenseerd wordt door de kostenbesparingen die worden gerealiseerd.

"Offshoring en outsourcing vindt steeds meer bijval," aldus een woordvoerder van HyperQuality. "Er zijn weliswaar nog altijd vraagtekens bij de kwaliteit die wordt geleverd, maar bedrijven doen heel wat inspanningen om die dienstverlening te verbeteren, wat ook de locatie is van het callcenter. Offshore locaties worden op dezelfde manier opgevolgd als andere investeringen." Uit het onderzoek blijkt dat 27 procent van de ondervraagde bedrijven overweegt in de toekomst meer functies te zullen outsourcen. Daarbij zegt 17 procent dit jaar voor de eerste keer tot outsourcing te zullen overgaan. Slechts 10 procent zegt van plan te zijn outsourcing terug te schroeven.

HyperQuality stelde verder vast dat 34 procent een groter gedeelte van zijn contactcenters offshore te zullen plaatsen. Daarvan zegt 20 procent voor het eerste aan offshoring te doen. Daarnaast zegt 47 procent de huidige situatie te zullen handhaven. Slechts 18 procent zegt alleen callcenters in zijn thuisland te hebben. Van de bedrijven die offshoring afwijzen, zegt 48 procent dat deze praktijken schade zouden kunnen toebrengen aan het merkimago. Daarnaast zegt 21 procent dat de kosten van offshoring niet concurrentieel zijn met interne kosten. Tenslotte zegt 23 procent dat offshoring van contactcenters niet vaderlandslievend aanvoelt. Verder stelden de onderzoeks vast dat 20 procent van alle ondervraagde bedrijven toegeeft op dit ogenblik vooral kostengericht te zijn en de merkperceptie bij de klant geen belangrijke factor is in een beslissing om offshore te gaan.

De onderzoekers stellen dat 67 procent van de ondervraagde bedrijven door de economische crisis kostenbesparingen doorvoeren in hun contactcenters en dat meer bedrijven daarbij de overweging maken om tot outsourcing en offshoring over te gaan. Uit een bijhorend webinar kwam HyperQuality tot de vaststelling dat de locatie van het contactcenter geen invloed heeft op de geleverde kwaliteit, die vooral bepaald wordt door de opleiding en het gedrag van de personeelsleden. "Een goede ervaring kan de terughoudendheid van de consument tegen offshore contactcenters dan ook wegnemen," wordt daarbij opgemerkt. "Hoewel de klant geen voorstander is van outsourcing, heeft dat geen impact op het koopgedrag, op voorwaarde dat de kwaliteit van de dienstverlening voldoet."

15:25 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: human resources, outsourcing, offshoring |  Facebook |

03-11-08

Outsourcing vergt bestudeerd partnership

outsourcingMet het teruglopen van het economisch tij zullen bedrijven in toenemende mate geneigd zijn om kosten te besparen door de outsourcing en offshoring van activiteiten. Maar wie daarbij geen rekening houdt met een aantal cruciale succesfactoren, loopt grote kans onvoldoende te profiteren van de beoogde kostenreductie. Ook andere strategische voordelen, zoals zoals meer flexibiliteit voor een snellere time-to-market en toegang tot expertise die in eigen huis ontbreekt, dreigen daardoor gemist te worden. Dat blijkt uit een whitepaper van het Amerikaanse consultancybedrijf ABeam, het Massachusetts Institute of Technology en de Helsinki University of Technology

"Ook ondernemingen die door de economische situatie besluiten om outsourcingprojecten op het gebied van innovatie stil te leggen, doen daar niet verstandig aan," aldus ABeam. "In beide gevallen geldt dat ze op korte termijn winst behalen, maar op lange termijn schade leiden door verlies van kennis en ervaring. Beter is het op de juiste manier te investeren in het uitbesteden van activiteiten. Het onderzoek wijst uit dat het succes van outsourcing en offshoring meer vergt dan alleen het maken van waterdichte contractuele afspraken en de afstemming van de benodigde resources en aanpak."

Uit interviews met topkaders van multinationals stelden de onderzoekers vast dat de wijze waarop een bedrijf en de dienstenleverancier met elkaar samenwerken en communiceren van cruciaal belang is om te profiteren van outsourcing en offshoring. "Ze moeten ook elkaars bedrijfsprocessen kennen, rekening houden met cultuurverschillen en een partnerschap op lange termijn nastreven," wordt in de whitepaper gesteld. In plaats van werkzaamheden of taken af te schuiven naar een externe partij, moeten beide partners tot een netwerkorganisatie komen met tweezijdige communicatie, op verschillende niveaus en via verschillende kanalen."

Ook de betrokkenheid van het hoger management en de mensen op de werkvloer is volgens de onderzoekers daarbij van belang. "Om de nieuwe relaties binnen de netwerkorganisatie in goede banen te leiden, is het nodig nieuwe rollen te definiëren," wordt er opgelegd. "Een kernrol is bijvoorbeeld weggelegd voor de liaison officer, die de verbinding vormt tussen opdrachtgever en uitvoerder en die de interactie en kennisuitwisseling tussen beide partijen optimaliseert. Dat geldt niet alleen binnen het projectteam, maar ook in een breder kader binnen de twee organisaties."

Medewerkers van de outsourcingpartner moeten volgens de onderzoekers niet simpelweg gezien worden als ingehuurde krachten, maar wel als onderdeel van de eigen organisatie. "Er dienen speciale HR-procedures te worden opgezet die voldoen aan de eisen van de opdrachtgever en rekening houden met de lokale omstandigheden en cultuur," wordt er opgemerkt. "In plaats van te blijven zoeken naar outsourcingpartners op nog goedkopere locaties - vaak ten koste van de geleverde kwaliteit - is het veel lucratiever meer waarde te halen uit de samenwerking. Dit levert beide partijen voordeel op en zorgt voor verdere verbetering van het partnerschap."

“Deze intensieve manier van samenwerking, zorgt er niet alleen voor dat bedrijven meer voordeel halen uit hun outsourcingactiviteiten, maar het maakt ze ook minder kwetsbaar voor het verdwijnen van specifieke kennis bij het doorvoeren van eventueel benodigde herstructureringen binnen hun organisatie," voert de whitepaper aan.

11:49 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: outsourcing, management, offshoring |  Facebook |

09-12-07

Reverse offshoring komt goed op gang

Steeds meer Aziatische ICT-specialisten komen naar Europa en openen hier lokale bedrijven. In deze zogenaamde reverse offshoring is het Indische technologiebedrijf Wipro één van de voortrekkers. Inmiddels heeft Wipro in Europa al 27 kantoren, waarvan elf ontwikkelcentra. Wereldwijd zijn er bij Wipro inmiddels al bijna vijftig lokale ontwikkelcentra en het bedrijf verwacht dat dit in de toekomst nog verder zal toenemen.

Volgens het Indische technologiebedrijf werkt een kwart van de Wipro-werknemers nu ter plaatse in het land dat de activiteit aan de Indiërs heeft uitbesteed. Het spel is volgens Het Financieele Dagblad voor de grote Indiase spelers in de ICT-markt veranderd. Wipro haalde begin jaren negentig werk op in het westen en om het uit te voeren in India. Maar dat is inmiddels veranderd.

Sindsdien is er volgens Wibro echter veel veranderd. Er is nu meer overleg nodig met de opdrachtgevers. “Klanten zijn meer gaan vragen van hun offshorepartners,” aldus het bedrijf “Van onderhoud ging het naar vernieuwing van systemen en vervolgens naar nieuwbouw. Naarmate men verder opklimt in de waardeketen, is er meer lokale kennis nodig en moet er meer met de gebruikers gepraat worden.”

Het werk kan volgens Wibro ook niet meer allemaal in India worden gedaan. “De arbeidsmarkt in India dreigt oververhit te raken,” aldus het bedrijf. “Er is 12 procent tot 14 procent verloop. Dat komt omdat er nu meer bedrijfstakken zijn die allemaal trekken aan hetzelfde talent. Dat stuwt de lonen in India omhoog.”

13:37 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, outsourcing, offshoring |  Facebook |

21-03-07

Offshoring treft nu ook management

Nadat ze eerder hun productie en dienstverlening naar het buitenland hebben overgebracht, beginnen bedrijven nu ook hun management te offshoren. Dat stelt het magazine The Economist. Van de bedrijven uit de Fortune 500 zouden er volgens het magazine nu al 23 naar een andere land hebben overgebracht. Ze zouden vooral dicht bij grote financiële centra willen zitten.

The Economist stelt dat onder meer de uitgever van sportbladen Wisden Group zijn topman sinds augustus van vorig jaar in het Indische Bangalore heeft gestationeerd. “Daarnaast sturen Amerikaanse banken steeds vaker hun toplui naar de Londense City en heeft het Finse Nokia vier van zijn elf topmanagers in de Verenigde Staten geposteerd,” voert het magazine een. The Economist vermoedt dat vele bedrijven hun voorbeeld zullen volgen.

Het magazine stelt dat er verscheidene reden kunnen zijn voor deze offshoring. “Wisden Group meent dat de toekomst van hun business in Azie ligt, terwijl de Londense City voor Amerikaanse banken een vitale financiële hub is,” wordt er opgemerkt. “Nokia voert aan dat veel belangrijke ontwikkelingen op het gebied van mobiele communicatie in de Verenigde Staten plaatsvinden.”

15:08 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: management, offshoring |  Facebook |

22-11-06

Ook journalistiek ontsnapt niet aan offshoring

Het internet begint een steeds zwaardere stempel te drukken op de journalistiek. Daarbij wordt gesteld dat ook in de journalistiek, net zoals alle intermediaire beroepen, onder steeds meer druk komt te staan door nieuwe partijen die met internet de traditionele journalistiek passeren of de sector dwingen vernieuwend te gaan werken.

"Zo ziet The Washington Post twee van zijn belangrijke politieke krachten vertrekken," schrijft Planet.nl. "Het betreft politiek verslaggever Jim VandeHei en zwaargewicht John Harris, chef politiek en schrijven van onder meer een biografie over Bill Clinton. Ze willen op het internet diepgaande politieke verslaggeving brengen."

Samen met Allbritton, uitbater van een aantal regionale televisiestations in de omgeving van Washington, willen ze op het internet en ook op papier diepgravende en aantrekkelijke politieke verslaggeving brengen. Met het oog op de presidentsverkiezingen van 2008 is daar volgens hen zeker interesse voor. De papieren uitgave heet Capitol Leader en gaat begin volgend jaar op de markt. Daaraan wordt ook een website gekoppeld.

Daarnaast wijst Planet.nl erop dat ook de journalistiek niet ontsnapt aan outsourcing. "Zo worden er in India journalisten gezocht voor zakelijke publicaties," aldus het magazine. "Binnen de journalistiek werd al veel aan uitbesteding gedaan, onder meer door het inschakelen van freelancers en persbureau's. Maar offshoring is een nieuw fenomen."

13:29 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: outsourcing, offshoring, internet |  Facebook |