16-12-10

Schots bedrijf verontschuldigt zich voor samenwerking met Saddam

Het Schotse engineeringbedrijf Weir Group heeft zich officieel verontschuldigd voor zijn samenwerking met het regime van de Iraakse dictator Saddam Hussein tien jaar geleden. Met die samenwerking overtrad het bedrijf een embargo van de Verenigde Naties. Weir Group gaf toe destijds steekpenningen betaald te hebben aan de Iraakse regering om een aantal lucratieve contracten binnen te kunnen halen. Het Schotse bedrijf kreeg een boete opgelegd van 3 miljoen pond. Ook wordt er beslag gelegd op een bedrag van 13,9 miljoen pond, afkomstig van de inkomsten uit de Iraakse projecten. De rechter was van oordeel dat Weir Group inbreuken heeft gepleegd tegenover het programma Oil for Food, dat bedoeld was om de Iraakse bevolking te helpen.

De Verenigde Naties hadden Oil for Food ingevoerd om de export van Iraakse olie toe te laten, op voorwaarde dat het geld gebruikt werd voor voeding, geneesmiddelen en andere humanitaire behoeftes. Weir Group zou echter aan de Iraakse regering een bedrag van 3,1 miljoen pond hebben betaald om contracten voor een waarde van ongeveer 35 miljoen pond toegewezen te krijgen. Een tussenpersoon had een commissieloon van 1,4 miljoen pond ontvangen voor zijn diensten. Weir Group verontschuldigde zich voor de rechtbank in Glasgow officieel voor zijn praktijken. De rechter stelde echter dat het bedrijf een substantiële financiële straf moest opgelegd krijgen voor het breken van het embargo en om toekomstige inbreuken te ontraden.

De rechter stelde wel een aantal verzachtende omstandigheden in aanmerking te nemen. In de eerste plaats verwees hij naar het feit dat Weir Group erkende dat de illegale winsten van bijna 14 miljoen pond moesten worden terugbetaald. Bovendien gaf de rechter aan rekening te houden met het berouw dat de huidige raad van bestuur van het bedrijf heeft betoond omdat de leiding het vertrouwen van de onderneming, aandeelhouders en de bevolking hebben beschaamd. Indien Weir Group niet schuldig had gepleit, zou de rechter naar eigen zeggen een boete van 4,5 miljoen pond hebben opgelegd. Een woordvoerder van het bedrijf zei na afloop van het proces dat het bedrijf sinds de periode van de inbreuken een hele transformatie heeft ondergaan.