01-11-13

Olierijke landen doen weinig inspanningen om emissies te beperken

Landen met grote voorraden steenkool, olie en gas stoten meer koolstofdioxide uit om dezelfde economische productie te realiseren dan landen waar fossiele brandstoffen zeldzamer zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Oxford University. Er wordt aan toegevoegd dat Groot-Brittannië en Noorwegen de enige landen zijn die erin geslaagd zijn om het fenomeen grotendeels te elimineren. De meest koolstof-intensieve economieën worden volgens de onderzoekers aangetroffen in Zuid-Afrika, Irak, China, Rusland en Saudi-Arabië, die zonder uitzondering grote voorraden fossiele brandstoffen in hun ondergrond herbergen.

“In het kader van de klimaatverandering moet ernaar gestreefd worden om met een minimum aan uitstoot van koolstofdioxide een maximum aan economische rijkdom en menselijke welvaart te creëren,” stippen de onderzoekers aan. “In het debat over de aanpak van de klimaatverandering blijven de grote energie-producerende landen echter in belangrijke mate aan de kant staan. Noorwegen is daarop met een uitstoot van 0,19 kilogram koolstofdioxide per dollar bruto binnenlands product de belangrijkste uitzondering. Dat is wellicht in grote mate te danken aan een hoge belasting die op het gebruik van brandstof wordt geheven. Op de tweede plaats staat Groot-Brittannië met een emissie van 0,22 kilogram koolstofdioxide.”

De povere prestaties van de belangrijkste energie-producerende landen moeten volgens het rapport in belangrijke mate worden toegeschreven aan de specifieke activiteiten van de sector. “De ontginning van fossiele brandstoffen produceert immers zelf grote hoeveelheden emissies en gaat vaak gepaard met een belangrijk afvalniveau, zoals het affakkelen van gas,” merken de onderzoekers Joerg Friedrichs en Oliver Inderwildi op. “Bovendien voeren deze landen een strategie om aan de eigen inwoners en ondernemingen belangrijke subsidies op het energieverbruik toe te kennen, waardoor een verdere verspilling wordt gestimuleerd.”

“Dit fenomeen verklaart ook waarom landen met een dominante aanwezigheid van fossiele brandstoffen op de binnenlandse markt weinig interesse tonen in investeringen in energie-efficiëntie of duurzame bronnen,” zeggen Friedrichs en Inderwildi. “Vooral wanneer steenkool de dominante binnenlandse brandstofbron vertegenwoordigt, zoals in Zuid-Afrika, loopt de ecologische voetafdruk bijzonder hoog op. Zelfs het klimaatbewuste Duitsland verbrandt nog steeds grote hoeveelheden bruinkool omdat het product er gemakkelijk uit de ondergrond kan worden gehaald. Alleen wanneer energierijke landen met een lage economische groei worden geconfronteerd, zoals Nigeria, blijft de uitstoot beperkt.”

De auteurs merken nog op dat er een duidelijke link kan worden gelegd tussen onderzoek en ontwikkeling naar duurzame bronnen en de koolstof-intensiteit van een economie. “Zelfs een beperkte investering in onderzoek en ontwikkeling kan de ecologische voetafdruk van koolstof-intensieve economieën gevoelig terugschroeven,” aldus Friedrics en Inderwildi. “Wanneer echter de uitstoot is teruggebracht tot ongeveer 0,5 kilogram, begint ook de efficiëntie van onderzoek en ontwikkeling terug te vallen. In die gevallen moeten grotere pakketten van het bruto nationaal product in onderzoek en ontwikkeling worden geïnvesteerd.”

“In het debat rond de klimaatverandering worden op dit ogenblik vooral de gevestigde westerse economieën en opkomende markten zoals China geviseerd,” stippen de onderzoekers nog aan. “Ook de brandstofrijke landen dienen echter hun verantwoordelijkheid te nemen. Naties zoals Venezuela moeten nog een lange weg afleggen vooraleer ze een economie hebben gegenereerd die aan hun burgers een grotere welvaart kan bezorgen met een lagere uitstoot van koolstofdioxide.” Er wordt nog aan toegevoegd dat Rusland eveneens de ecologische voetafdruk door emissies van koolstofdioxide gevoelig heeft teruggedreven, maar wel van een bijzonder hoog niveau is vertrokken.

http://www.ox.ac.uk/media/news_stories/2013/130822.html

15:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: olie, emissies |  Facebook |

23-04-13

Diefstal Nigeriaanse olie kost producenten 6 miljard dollar per jaar

Olieproducenten verliezen in Nigeria jaarlijks 6 miljard dollar aan gestolen voorraden. Dat heeft Ngozi Okonjo-Iweala, Nigeriaans minister van financiën, gezegd tijdens een vergadering van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de World Bank in Washington. Rekening houdend met de omvang van de diefstallen, zeggen de Nigeriaanse autoriteiten te beseffen dat bij de strijd tegen de praktijken zal moeten opgetornd worden tegen machtige figuren en organisaties, die de illegale activiteiten promoten en beschermen.

Nigeria is de grootste Afrikaanse exporteur van olie. De sector wordt er echter getroffen door een belangrijke zwarte markt, waarbij voorraden massaal uit pijpleidingen worden afgetakt. Die activiteiten hebben inmiddels een niveau bereikt dat het investeringsprofiel van het land wordt beschadigd en internationale olieconcerns in Nigeria met grote verliezen worden geconfronteerd. Aangezien de gestolen olie vaak met schepen wordt vervoerd, moeten de dieven volgens waarnemers kunnen rekenen op de medewerking van het leger en de zeemacht.

Mutiu Sunmonu, managing director van Shell Nigeria, merkt op dat de diefstal en illegale raffinage van olie in de Niger-delta absolute recordniveaus heeft bereikt. De omvang maakt volgens Shell duidelijk dat er sprake is van een bijzonder georganiseerde criminele onderneming, die zich gesteund weet door beïnvloeding, corruptie en geweld. In totaal zouden bij de oliebedrijven dagelijks 150.000 vaten olie per dag worden gestolen. Dat komt overeen met 7,5 procent van de totale Nigeriaanse olieproductie.

Lees Verder

16:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nigeria, diefstal, olie |  Facebook |

05-03-13

Tekort aan talent grootste bedreiging groei oliesector

Een tekort aan talent vormt de grootste bedreiging voor de tewerkstelling in de oliesector. Dat blijkt uit een rapport van Lloyds Banking Group. Er wordt aan toegevoegd dat de sector in Groot-Brittannië de volgende twee jaar 34.000 nieuwe banen zou kunnen creëren, maar zal een tekort aan talent een groei moeilijk maken. Voor één derde van de betrokken bedrijven wordt het tekort aan talent de grootste uitdaging waarmee de sector wordt geconfronteerd. Er wordt opgemerkt dat 77 procent van de bedrijven de volgende twee jaar op groei hoopt. In Schotland loopt dat aantal op tot 83 procent. Volgens gespecialiseerde rekruteringsbedrijven heeft de sector een planning op lange termijn nodig om talent te vormen en te behouden.

Lees Verder

17:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: olie, tewerkstelling |  Facebook |

17-02-13

Rosneft overweegt verdubbeling olieleveringen aan China

Het Russische oliebedrijf Rosneft overweegt om zijn leveringen aan China te verdubbelen. In ruil zou het bedrijf van China een lening van 30 miljard dollar ontvangen. Over de overeenkomst zouden op dit ogenblik onderhandelingen worden gevoerd tussen Rosneft en China National Petroleum Corporation (CNPC). Dat hebben een aantal bronnen bekend gemaakt. Door de verdubbeling van de leveringen zou China de grootste consument van Russische olie worden. Tegelijkertijd zou Europa voor de afzet van Russische olie opnieuw minder belangrijk worden. De lening zou China daarenboven de mogelijkheid bieden om zijn financiële reserves verder te diversifiëren.

Lees Verder

11:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rosneft, china, rusland, olie |  Facebook |

01-02-13

Verontwaardiging over olie-exploratie rond Lofoten-eilanden

De Noorse Arbeiderpartiet heeft de exploratie van olievelden mogelijk gemaakt in de omgeving van de Lofoten-archipel bij de noordpool. De beslissing is op grote verontwaardiging gestuit bij milieugroepen en een aantal coalitiepartners van de linkse regeringspartij. Het politiek comité van de Arbeiderspartiet heeft immers beslist dat een impact-studie kan worden uitgevoerd naar de invloed van de olieproductie rond de Lofoten-eilanden, waar het grootste deel van de bevolking leeft van de visvangst en het toerisme.

Lees Verder

17:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: olie, noorwegen, lofoten |  Facebook |

27-01-13

Oliewinning Noordzee bedreigd door tekort aan gespecialiseerd personeel

De oliewinning in de Noordzee dreigt in problemen te komen door een gebrek aan geschikte arbeidskrachten. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Oilandgaspeople. Daarbij wordt opgemerkt dat door een recordinvestering in de sector duizenden banen zouden kunnen worden gecreëerd, maar moeten er dringend maatregelen worden genomen om het grote tekort aan gekwalificeerd personeel aan te vullen. Er wordt aan toegevoegd dat projecten in Canada, Australië, de Verenigde Staten en Brazilië bovendien gespecialiseerd personeel dreigen weg te lokken.

Lees Verder

11:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: noordzee, olie |  Facebook |

22-01-13

Pijplijn met Myanmar moet Chinese oliebevoorrading beschermen

Eind mei wordt een pijplijn tussen Myanmar en China voor het transport van olie en gas in gebruik genomen. De pijplijn, die een lengte heeft van 1.100 kilometer heeft, zal voorraden van de kust van Myanmar aan de Indiase Oceaan naar de Chinese provincie Yunnan vervoeren, waardoor de traditionele scheepvaartroute door de Straat van Malacca kan worden omzeild. De pijplijn zorgt voor een kortere aanvoerroute van olie en gas uit Afrika en Arabië, maar vermijdt ook dat de Chinese bevoorrading door piraten-activiteit in de Straat van Malacca in het gedrang zou komen.

De pijplijn loopt van de haven van Kyaukpyu in Myanmar naar de stad Ruili in Yunnan en heeft een capaciteit van 22 miljoen ton olie en 12 miljard kubieke meter natuurlijk per jaar. Daarmee zou de Chinese afhankelijkheid van de scheepvaartroute door de Straat van Malacca met ongeveer één derde worden afgebouwd. Op dit ogenblik vertegenwoordigt de Straat van Malacca ongeveer 80 procent van de totale Chinese invoer van ruwe olie. De nieuwe pijplijn zal de aanvoer vanuit Afrika en Afrika naar China met ongeveer 1.200 kilometer inkorten.

"Door de pijplijn hoopt China ook te kunnen vermijden ooit door de Verenigde Staten afgesloten te worden indien er tussen de landen in de Straat van Taiwan of elders zou dreigen te ontstaan," merkt Stephanie Kleine-Ahlbrandt, directeur Noordoost-Azië bij de International Crisis Group, op. In Myanmar is er echter bij de lokale bevolking groot ongenoegen over het project, waardoor een groot aantal bewoners werd onteigend. Inwoners hebben tevergeefs gevraagd studies te laten uitvoeren naar de ecologische en sociale impact, terwijl anderen aanvoeren dat de lokale bevolking onvoldoende is vergoed voor de onteigeningen.

Lees Verder

20:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, myanmar, olie, pijplijn |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende