21-01-18

Verenigde Staten mogelijk grootste olieproducent ter wereld

De Verenigde Staten zullen dit jaar mogelijk Saudi-Arabië verdringen als tweede grootste olieproducent van de wereld. Door de stijgende olieprijzen zal fracking immers een reeks nieuwe producenten aantrekken, waardoor ook de Amerikaanse volumes zullen stijgen. Dat blijkt uit een rapport van het International Energy Agency (IEA). In de Verenigde Staten worden volgens de cijfers van de organisatie op dit ogenblik 9,9 miljoen vaten per dag geproduceerd. Dat is het hoogste niveau in nagenoeg vijftig jaar. De Verenigde Staten en Saudi-Arabië produceren momenteel nagenoeg evenveel petroleum. Rusland blijft met een gemiddelde dagproductie van 10,5 miljoen vaten echter de wereldwijde ranglijst aanvoeren.

“Verwacht mag worden dat de Amerikaanse olieproductie dit jaar nog verder zal toenemen,” aldus nog het rapport. “Daardoor zal Saudi-Arabië in de ranglijst van olieproducenten dit jaar wellicht naar een derde plaats worden verwezen.” Gesuggereerd wordt dat mogelijk ook het marktleiderschap van Rusland door de toenemende Amerikaanse productie onder druk zou kunnen komen. Daarbij wordt er wel vanuit gegaan dat de overeenkomst van de Organisation of Petroleum Exporting Countries (Opec) en de andere producenten over de beperking van de productie dit jaar van kracht blijft. De Verenigde Staten hebben de overeenkomst niet ondertekend en kunnen de productie dus verder blijven opdrijven.

Door het herstel van de olieprijzen kan volgens het rapport een toenemende interesse in schalieproductie worden opgetekend. "Daardoor kunnen de afgesproken productiebeperkingen uiteindelijk minder resultaat opleveren dan was gedacht," aldus de het energiebureau. "Ongeveer 60 procent van de afgesproken productiebeperkingen zouden worden tenietgedaan door de toegenomen activiteit in de Verenigde Staten. Ook in Canada en Brazilië is er sprake van een snelle groei. Bovendien moet rekening worden gehouden met een herstel van de productie in Libië en Nigeria, die door de binnenlandse gewapende conflicten niet in de afgesproken beperkingen zijn opgenomen.

Lees Verder

10:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: olie |  Facebook |

01-11-13

Olierijke landen doen weinig inspanningen om emissies te beperken

Landen met grote voorraden steenkool, olie en gas stoten meer koolstofdioxide uit om dezelfde economische productie te realiseren dan landen waar fossiele brandstoffen zeldzamer zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Oxford University. Er wordt aan toegevoegd dat Groot-Brittannië en Noorwegen de enige landen zijn die erin geslaagd zijn om het fenomeen grotendeels te elimineren. De meest koolstof-intensieve economieën worden volgens de onderzoekers aangetroffen in Zuid-Afrika, Irak, China, Rusland en Saudi-Arabië, die zonder uitzondering grote voorraden fossiele brandstoffen in hun ondergrond herbergen.

“In het kader van de klimaatverandering moet ernaar gestreefd worden om met een minimum aan uitstoot van koolstofdioxide een maximum aan economische rijkdom en menselijke welvaart te creëren,” stippen de onderzoekers aan. “In het debat over de aanpak van de klimaatverandering blijven de grote energie-producerende landen echter in belangrijke mate aan de kant staan. Noorwegen is daarop met een uitstoot van 0,19 kilogram koolstofdioxide per dollar bruto binnenlands product de belangrijkste uitzondering. Dat is wellicht in grote mate te danken aan een hoge belasting die op het gebruik van brandstof wordt geheven. Op de tweede plaats staat Groot-Brittannië met een emissie van 0,22 kilogram koolstofdioxide.”

De povere prestaties van de belangrijkste energie-producerende landen moeten volgens het rapport in belangrijke mate worden toegeschreven aan de specifieke activiteiten van de sector. “De ontginning van fossiele brandstoffen produceert immers zelf grote hoeveelheden emissies en gaat vaak gepaard met een belangrijk afvalniveau, zoals het affakkelen van gas,” merken de onderzoekers Joerg Friedrichs en Oliver Inderwildi op. “Bovendien voeren deze landen een strategie om aan de eigen inwoners en ondernemingen belangrijke subsidies op het energieverbruik toe te kennen, waardoor een verdere verspilling wordt gestimuleerd.”

“Dit fenomeen verklaart ook waarom landen met een dominante aanwezigheid van fossiele brandstoffen op de binnenlandse markt weinig interesse tonen in investeringen in energie-efficiëntie of duurzame bronnen,” zeggen Friedrichs en Inderwildi. “Vooral wanneer steenkool de dominante binnenlandse brandstofbron vertegenwoordigt, zoals in Zuid-Afrika, loopt de ecologische voetafdruk bijzonder hoog op. Zelfs het klimaatbewuste Duitsland verbrandt nog steeds grote hoeveelheden bruinkool omdat het product er gemakkelijk uit de ondergrond kan worden gehaald. Alleen wanneer energierijke landen met een lage economische groei worden geconfronteerd, zoals Nigeria, blijft de uitstoot beperkt.”

De auteurs merken nog op dat er een duidelijke link kan worden gelegd tussen onderzoek en ontwikkeling naar duurzame bronnen en de koolstof-intensiteit van een economie. “Zelfs een beperkte investering in onderzoek en ontwikkeling kan de ecologische voetafdruk van koolstof-intensieve economieën gevoelig terugschroeven,” aldus Friedrics en Inderwildi. “Wanneer echter de uitstoot is teruggebracht tot ongeveer 0,5 kilogram, begint ook de efficiëntie van onderzoek en ontwikkeling terug te vallen. In die gevallen moeten grotere pakketten van het bruto nationaal product in onderzoek en ontwikkeling worden geïnvesteerd.”

“In het debat rond de klimaatverandering worden op dit ogenblik vooral de gevestigde westerse economieën en opkomende markten zoals China geviseerd,” stippen de onderzoekers nog aan. “Ook de brandstofrijke landen dienen echter hun verantwoordelijkheid te nemen. Naties zoals Venezuela moeten nog een lange weg afleggen vooraleer ze een economie hebben gegenereerd die aan hun burgers een grotere welvaart kan bezorgen met een lagere uitstoot van koolstofdioxide.” Er wordt nog aan toegevoegd dat Rusland eveneens de ecologische voetafdruk door emissies van koolstofdioxide gevoelig heeft teruggedreven, maar wel van een bijzonder hoog niveau is vertrokken.

http://www.ox.ac.uk/media/news_stories/2013/130822.html

15:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: olie, emissies |  Facebook |

23-04-13

Diefstal Nigeriaanse olie kost producenten 6 miljard dollar per jaar

Olieproducenten verliezen in Nigeria jaarlijks 6 miljard dollar aan gestolen voorraden. Dat heeft Ngozi Okonjo-Iweala, Nigeriaans minister van financiën, gezegd tijdens een vergadering van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de World Bank in Washington. Rekening houdend met de omvang van de diefstallen, zeggen de Nigeriaanse autoriteiten te beseffen dat bij de strijd tegen de praktijken zal moeten opgetornd worden tegen machtige figuren en organisaties, die de illegale activiteiten promoten en beschermen.

Nigeria is de grootste Afrikaanse exporteur van olie. De sector wordt er echter getroffen door een belangrijke zwarte markt, waarbij voorraden massaal uit pijpleidingen worden afgetakt. Die activiteiten hebben inmiddels een niveau bereikt dat het investeringsprofiel van het land wordt beschadigd en internationale olieconcerns in Nigeria met grote verliezen worden geconfronteerd. Aangezien de gestolen olie vaak met schepen wordt vervoerd, moeten de dieven volgens waarnemers kunnen rekenen op de medewerking van het leger en de zeemacht.

Mutiu Sunmonu, managing director van Shell Nigeria, merkt op dat de diefstal en illegale raffinage van olie in de Niger-delta absolute recordniveaus heeft bereikt. De omvang maakt volgens Shell duidelijk dat er sprake is van een bijzonder georganiseerde criminele onderneming, die zich gesteund weet door beïnvloeding, corruptie en geweld. In totaal zouden bij de oliebedrijven dagelijks 150.000 vaten olie per dag worden gestolen. Dat komt overeen met 7,5 procent van de totale Nigeriaanse olieproductie.

Lees Verder

16:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nigeria, diefstal, olie |  Facebook |

05-03-13

Tekort aan talent grootste bedreiging groei oliesector

Een tekort aan talent vormt de grootste bedreiging voor de tewerkstelling in de oliesector. Dat blijkt uit een rapport van Lloyds Banking Group. Er wordt aan toegevoegd dat de sector in Groot-Brittannië de volgende twee jaar 34.000 nieuwe banen zou kunnen creëren, maar zal een tekort aan talent een groei moeilijk maken. Voor één derde van de betrokken bedrijven wordt het tekort aan talent de grootste uitdaging waarmee de sector wordt geconfronteerd. Er wordt opgemerkt dat 77 procent van de bedrijven de volgende twee jaar op groei hoopt. In Schotland loopt dat aantal op tot 83 procent. Volgens gespecialiseerde rekruteringsbedrijven heeft de sector een planning op lange termijn nodig om talent te vormen en te behouden.

Lees Verder

17:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: olie, tewerkstelling |  Facebook |

17-02-13

Rosneft overweegt verdubbeling olieleveringen aan China

Het Russische oliebedrijf Rosneft overweegt om zijn leveringen aan China te verdubbelen. In ruil zou het bedrijf van China een lening van 30 miljard dollar ontvangen. Over de overeenkomst zouden op dit ogenblik onderhandelingen worden gevoerd tussen Rosneft en China National Petroleum Corporation (CNPC). Dat hebben een aantal bronnen bekend gemaakt. Door de verdubbeling van de leveringen zou China de grootste consument van Russische olie worden. Tegelijkertijd zou Europa voor de afzet van Russische olie opnieuw minder belangrijk worden. De lening zou China daarenboven de mogelijkheid bieden om zijn financiële reserves verder te diversifiëren.

Lees Verder

11:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rosneft, china, rusland, olie |  Facebook |

01-02-13

Verontwaardiging over olie-exploratie rond Lofoten-eilanden

De Noorse Arbeiderpartiet heeft de exploratie van olievelden mogelijk gemaakt in de omgeving van de Lofoten-archipel bij de noordpool. De beslissing is op grote verontwaardiging gestuit bij milieugroepen en een aantal coalitiepartners van de linkse regeringspartij. Het politiek comité van de Arbeiderspartiet heeft immers beslist dat een impact-studie kan worden uitgevoerd naar de invloed van de olieproductie rond de Lofoten-eilanden, waar het grootste deel van de bevolking leeft van de visvangst en het toerisme.

Lees Verder

17:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: olie, noorwegen, lofoten |  Facebook |

27-01-13

Oliewinning Noordzee bedreigd door tekort aan gespecialiseerd personeel

De oliewinning in de Noordzee dreigt in problemen te komen door een gebrek aan geschikte arbeidskrachten. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Oilandgaspeople. Daarbij wordt opgemerkt dat door een recordinvestering in de sector duizenden banen zouden kunnen worden gecreëerd, maar moeten er dringend maatregelen worden genomen om het grote tekort aan gekwalificeerd personeel aan te vullen. Er wordt aan toegevoegd dat projecten in Canada, Australië, de Verenigde Staten en Brazilië bovendien gespecialiseerd personeel dreigen weg te lokken.

Lees Verder

11:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: noordzee, olie |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende