07-05-18

Oliewinsten van Daech werden sterk overschat

Inkomsten uit de petroleumwinning waren voor de terreurgroep Daech niet cruciaal om zijn activiteiten te financieren. Dat is de conclusie van een onderzoek van economen aan de World Bank en de Princeton University. Algemeen wordt aangenomen dat Daech een groot deel van zijn inkomsten haalde uit de ontginning en verkoop van olie die in de bezette gebieden werden gewonnen, maar die bijdrage bleef volgens het nieuwe rapport relatief beperkt. Daarbij wordt opgemerkt dat vele oliebronnen in het gebied al inactief waren vooral Daech de regio bezette. Bronnen die daarentegen nog wel operationeel waren, bleken bovendien al vlug een belangrijk capaciteitsverlies te kennen.

Lees Verder

 

18:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: daesh, terrorisme, olie |  Facebook |

21-01-18

Verenigde Staten mogelijk grootste olieproducent ter wereld

De Verenigde Staten zullen dit jaar mogelijk Saudi-Arabië verdringen als tweede grootste olieproducent van de wereld. Door de stijgende olieprijzen zal fracking immers een reeks nieuwe producenten aantrekken, waardoor ook de Amerikaanse volumes zullen stijgen. Dat blijkt uit een rapport van het International Energy Agency (IEA). In de Verenigde Staten worden volgens de cijfers van de organisatie op dit ogenblik 9,9 miljoen vaten per dag geproduceerd. Dat is het hoogste niveau in nagenoeg vijftig jaar. De Verenigde Staten en Saudi-Arabië produceren momenteel nagenoeg evenveel petroleum. Rusland blijft met een gemiddelde dagproductie van 10,5 miljoen vaten echter de wereldwijde ranglijst aanvoeren.

“Verwacht mag worden dat de Amerikaanse olieproductie dit jaar nog verder zal toenemen,” aldus nog het rapport. “Daardoor zal Saudi-Arabië in de ranglijst van olieproducenten dit jaar wellicht naar een derde plaats worden verwezen.” Gesuggereerd wordt dat mogelijk ook het marktleiderschap van Rusland door de toenemende Amerikaanse productie onder druk zou kunnen komen. Daarbij wordt er wel vanuit gegaan dat de overeenkomst van de Organisation of Petroleum Exporting Countries (Opec) en de andere producenten over de beperking van de productie dit jaar van kracht blijft. De Verenigde Staten hebben de overeenkomst niet ondertekend en kunnen de productie dus verder blijven opdrijven.

Door het herstel van de olieprijzen kan volgens het rapport een toenemende interesse in schalieproductie worden opgetekend. "Daardoor kunnen de afgesproken productiebeperkingen uiteindelijk minder resultaat opleveren dan was gedacht," aldus de het energiebureau. "Ongeveer 60 procent van de afgesproken productiebeperkingen zouden worden tenietgedaan door de toegenomen activiteit in de Verenigde Staten. Ook in Canada en Brazilië is er sprake van een snelle groei. Bovendien moet rekening worden gehouden met een herstel van de productie in Libië en Nigeria, die door de binnenlandse gewapende conflicten niet in de afgesproken beperkingen zijn opgenomen.

Lees Verder

10:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: olie |  Facebook |

01-11-13

Olierijke landen doen weinig inspanningen om emissies te beperken

Landen met grote voorraden steenkool, olie en gas stoten meer koolstofdioxide uit om dezelfde economische productie te realiseren dan landen waar fossiele brandstoffen zeldzamer zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Oxford University. Er wordt aan toegevoegd dat Groot-Brittannië en Noorwegen de enige landen zijn die erin geslaagd zijn om het fenomeen grotendeels te elimineren. De meest koolstof-intensieve economieën worden volgens de onderzoekers aangetroffen in Zuid-Afrika, Irak, China, Rusland en Saudi-Arabië, die zonder uitzondering grote voorraden fossiele brandstoffen in hun ondergrond herbergen.

“In het kader van de klimaatverandering moet ernaar gestreefd worden om met een minimum aan uitstoot van koolstofdioxide een maximum aan economische rijkdom en menselijke welvaart te creëren,” stippen de onderzoekers aan. “In het debat over de aanpak van de klimaatverandering blijven de grote energie-producerende landen echter in belangrijke mate aan de kant staan. Noorwegen is daarop met een uitstoot van 0,19 kilogram koolstofdioxide per dollar bruto binnenlands product de belangrijkste uitzondering. Dat is wellicht in grote mate te danken aan een hoge belasting die op het gebruik van brandstof wordt geheven. Op de tweede plaats staat Groot-Brittannië met een emissie van 0,22 kilogram koolstofdioxide.”

De povere prestaties van de belangrijkste energie-producerende landen moeten volgens het rapport in belangrijke mate worden toegeschreven aan de specifieke activiteiten van de sector. “De ontginning van fossiele brandstoffen produceert immers zelf grote hoeveelheden emissies en gaat vaak gepaard met een belangrijk afvalniveau, zoals het affakkelen van gas,” merken de onderzoekers Joerg Friedrichs en Oliver Inderwildi op. “Bovendien voeren deze landen een strategie om aan de eigen inwoners en ondernemingen belangrijke subsidies op het energieverbruik toe te kennen, waardoor een verdere verspilling wordt gestimuleerd.”

“Dit fenomeen verklaart ook waarom landen met een dominante aanwezigheid van fossiele brandstoffen op de binnenlandse markt weinig interesse tonen in investeringen in energie-efficiëntie of duurzame bronnen,” zeggen Friedrichs en Inderwildi. “Vooral wanneer steenkool de dominante binnenlandse brandstofbron vertegenwoordigt, zoals in Zuid-Afrika, loopt de ecologische voetafdruk bijzonder hoog op. Zelfs het klimaatbewuste Duitsland verbrandt nog steeds grote hoeveelheden bruinkool omdat het product er gemakkelijk uit de ondergrond kan worden gehaald. Alleen wanneer energierijke landen met een lage economische groei worden geconfronteerd, zoals Nigeria, blijft de uitstoot beperkt.”

De auteurs merken nog op dat er een duidelijke link kan worden gelegd tussen onderzoek en ontwikkeling naar duurzame bronnen en de koolstof-intensiteit van een economie. “Zelfs een beperkte investering in onderzoek en ontwikkeling kan de ecologische voetafdruk van koolstof-intensieve economieën gevoelig terugschroeven,” aldus Friedrics en Inderwildi. “Wanneer echter de uitstoot is teruggebracht tot ongeveer 0,5 kilogram, begint ook de efficiëntie van onderzoek en ontwikkeling terug te vallen. In die gevallen moeten grotere pakketten van het bruto nationaal product in onderzoek en ontwikkeling worden geïnvesteerd.”

“In het debat rond de klimaatverandering worden op dit ogenblik vooral de gevestigde westerse economieën en opkomende markten zoals China geviseerd,” stippen de onderzoekers nog aan. “Ook de brandstofrijke landen dienen echter hun verantwoordelijkheid te nemen. Naties zoals Venezuela moeten nog een lange weg afleggen vooraleer ze een economie hebben gegenereerd die aan hun burgers een grotere welvaart kan bezorgen met een lagere uitstoot van koolstofdioxide.” Er wordt nog aan toegevoegd dat Rusland eveneens de ecologische voetafdruk door emissies van koolstofdioxide gevoelig heeft teruggedreven, maar wel van een bijzonder hoog niveau is vertrokken.

http://www.ox.ac.uk/media/news_stories/2013/130822.html

15:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: olie, emissies |  Facebook |

23-04-13

Diefstal Nigeriaanse olie kost producenten 6 miljard dollar per jaar

Olieproducenten verliezen in Nigeria jaarlijks 6 miljard dollar aan gestolen voorraden. Dat heeft Ngozi Okonjo-Iweala, Nigeriaans minister van financiën, gezegd tijdens een vergadering van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de World Bank in Washington. Rekening houdend met de omvang van de diefstallen, zeggen de Nigeriaanse autoriteiten te beseffen dat bij de strijd tegen de praktijken zal moeten opgetornd worden tegen machtige figuren en organisaties, die de illegale activiteiten promoten en beschermen.

Nigeria is de grootste Afrikaanse exporteur van olie. De sector wordt er echter getroffen door een belangrijke zwarte markt, waarbij voorraden massaal uit pijpleidingen worden afgetakt. Die activiteiten hebben inmiddels een niveau bereikt dat het investeringsprofiel van het land wordt beschadigd en internationale olieconcerns in Nigeria met grote verliezen worden geconfronteerd. Aangezien de gestolen olie vaak met schepen wordt vervoerd, moeten de dieven volgens waarnemers kunnen rekenen op de medewerking van het leger en de zeemacht.

Mutiu Sunmonu, managing director van Shell Nigeria, merkt op dat de diefstal en illegale raffinage van olie in de Niger-delta absolute recordniveaus heeft bereikt. De omvang maakt volgens Shell duidelijk dat er sprake is van een bijzonder georganiseerde criminele onderneming, die zich gesteund weet door beïnvloeding, corruptie en geweld. In totaal zouden bij de oliebedrijven dagelijks 150.000 vaten olie per dag worden gestolen. Dat komt overeen met 7,5 procent van de totale Nigeriaanse olieproductie.

Lees Verder

16:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nigeria, diefstal, olie |  Facebook |

05-03-13

Tekort aan talent grootste bedreiging groei oliesector

Een tekort aan talent vormt de grootste bedreiging voor de tewerkstelling in de oliesector. Dat blijkt uit een rapport van Lloyds Banking Group. Er wordt aan toegevoegd dat de sector in Groot-Brittannië de volgende twee jaar 34.000 nieuwe banen zou kunnen creëren, maar zal een tekort aan talent een groei moeilijk maken. Voor één derde van de betrokken bedrijven wordt het tekort aan talent de grootste uitdaging waarmee de sector wordt geconfronteerd. Er wordt opgemerkt dat 77 procent van de bedrijven de volgende twee jaar op groei hoopt. In Schotland loopt dat aantal op tot 83 procent. Volgens gespecialiseerde rekruteringsbedrijven heeft de sector een planning op lange termijn nodig om talent te vormen en te behouden.

Lees Verder

17:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: olie, tewerkstelling |  Facebook |

17-02-13

Rosneft overweegt verdubbeling olieleveringen aan China

Het Russische oliebedrijf Rosneft overweegt om zijn leveringen aan China te verdubbelen. In ruil zou het bedrijf van China een lening van 30 miljard dollar ontvangen. Over de overeenkomst zouden op dit ogenblik onderhandelingen worden gevoerd tussen Rosneft en China National Petroleum Corporation (CNPC). Dat hebben een aantal bronnen bekend gemaakt. Door de verdubbeling van de leveringen zou China de grootste consument van Russische olie worden. Tegelijkertijd zou Europa voor de afzet van Russische olie opnieuw minder belangrijk worden. De lening zou China daarenboven de mogelijkheid bieden om zijn financiële reserves verder te diversifiëren.

Lees Verder

11:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rosneft, china, rusland, olie |  Facebook |

01-02-13

Verontwaardiging over olie-exploratie rond Lofoten-eilanden

De Noorse Arbeiderpartiet heeft de exploratie van olievelden mogelijk gemaakt in de omgeving van de Lofoten-archipel bij de noordpool. De beslissing is op grote verontwaardiging gestuit bij milieugroepen en een aantal coalitiepartners van de linkse regeringspartij. Het politiek comité van de Arbeiderspartiet heeft immers beslist dat een impact-studie kan worden uitgevoerd naar de invloed van de olieproductie rond de Lofoten-eilanden, waar het grootste deel van de bevolking leeft van de visvangst en het toerisme.

Lees Verder

17:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: olie, noorwegen, lofoten |  Facebook |

27-01-13

Oliewinning Noordzee bedreigd door tekort aan gespecialiseerd personeel

De oliewinning in de Noordzee dreigt in problemen te komen door een gebrek aan geschikte arbeidskrachten. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Oilandgaspeople. Daarbij wordt opgemerkt dat door een recordinvestering in de sector duizenden banen zouden kunnen worden gecreëerd, maar moeten er dringend maatregelen worden genomen om het grote tekort aan gekwalificeerd personeel aan te vullen. Er wordt aan toegevoegd dat projecten in Canada, Australië, de Verenigde Staten en Brazilië bovendien gespecialiseerd personeel dreigen weg te lokken.

Lees Verder

11:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: noordzee, olie |  Facebook |

22-01-13

Pijplijn met Myanmar moet Chinese oliebevoorrading beschermen

Eind mei wordt een pijplijn tussen Myanmar en China voor het transport van olie en gas in gebruik genomen. De pijplijn, die een lengte heeft van 1.100 kilometer heeft, zal voorraden van de kust van Myanmar aan de Indiase Oceaan naar de Chinese provincie Yunnan vervoeren, waardoor de traditionele scheepvaartroute door de Straat van Malacca kan worden omzeild. De pijplijn zorgt voor een kortere aanvoerroute van olie en gas uit Afrika en Arabië, maar vermijdt ook dat de Chinese bevoorrading door piraten-activiteit in de Straat van Malacca in het gedrang zou komen.

De pijplijn loopt van de haven van Kyaukpyu in Myanmar naar de stad Ruili in Yunnan en heeft een capaciteit van 22 miljoen ton olie en 12 miljard kubieke meter natuurlijk per jaar. Daarmee zou de Chinese afhankelijkheid van de scheepvaartroute door de Straat van Malacca met ongeveer één derde worden afgebouwd. Op dit ogenblik vertegenwoordigt de Straat van Malacca ongeveer 80 procent van de totale Chinese invoer van ruwe olie. De nieuwe pijplijn zal de aanvoer vanuit Afrika en Afrika naar China met ongeveer 1.200 kilometer inkorten.

"Door de pijplijn hoopt China ook te kunnen vermijden ooit door de Verenigde Staten afgesloten te worden indien er tussen de landen in de Straat van Taiwan of elders zou dreigen te ontstaan," merkt Stephanie Kleine-Ahlbrandt, directeur Noordoost-Azië bij de International Crisis Group, op. In Myanmar is er echter bij de lokale bevolking groot ongenoegen over het project, waardoor een groot aantal bewoners werd onteigend. Inwoners hebben tevergeefs gevraagd studies te laten uitvoeren naar de ecologische en sociale impact, terwijl anderen aanvoeren dat de lokale bevolking onvoldoende is vergoed voor de onteigeningen.

Lees Verder

20:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, myanmar, olie, pijplijn |  Facebook |

30-11-12

Turkije betaalt Iraanse olieleveringen met goud

Iran heeft de voorbije zes maanden sancties van de Verenigde Staten ontweken door Turks goud te importeren in ruil voor de levering van olie aan Turkije. Dat heeft de Turkse vice-premier Ali Babacan bevestigd. Babacan merkte daarbij op dat Turkije zijn olievoorraden aan Iran in Turkse lira betaalt. Aangezien Iran dat geld niet onder de vorm van dollars in eigen land kan invoeren, wordt met die middelen op de Turkse markt goud gekocht. In april hadden Turkse economen al een piek opgemerkt van goudexport naar Iran. Taner Yildiz, minister van energie van Turkije, benadrukte echter dat er tussen zijn land en de Verenigde Staten geen conflicten bestaan over de transacties.

Lees Verder

17:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: turkije, iran, olie, goud |  Facebook |

26-11-12

Filipijnen verliezen één derde olie-inkomsten door illegale invoer

De Filipijnen verliezen jaarlijks ongeveer 30 miljard pesos aan gemiste fiscale inkomsten ten gevolge van smokkel. Dat komt overeen met een bedrag van 731 miljoen dollar. Dat heeft Roberto Kanapi, vice-president communicatie bij Pilipinas Shell Petroleum, gezegd. Volgens Kanapi wordt 30 procent tot 35 procent van alle olieproducten op de Filipijnse markt illegaal het land binnengesmokkeld. Kanapi merkt daarbij op dat kleine olietankers en vissersboten geregeld olieproducten bij een moederschip in internationale wateren ophalen en vervolgens ergens in het land aan wal brengen. Ook is er volgens Kanapi sprake van valse declaraties bij de havenautoriteiten.

Lees Verder

17:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: filipijnen, olie, smokkel |  Facebook |

16-09-12

Verenigde Staten produceren over tien jaar 74 procent meer olie

De Verenigde Staten zullen de volgende tien de productie van ruwe olie gevoelig opdrijven. Dat is de conclusie van een rapport van analist Bentek Energy. Verwacht wordt dat de Amerikaanse olieproductie over tien jaar gemiddeld 11,6 miljoen vaten per dag zal bedragen. Dat betekent een stijging met 74 procent tegenover het huidige niveau. Die evolutie zal volgens Jodi Quinnell, analist bij Bentek Energy, een grote impact hebben op de wereldwijde oliemarkten. Quinnell merkt op dat de invoer met olietankers over tien jaar nog slechts 5 procent van de totale bevoorrading van de Amerikaanse markt zal vertegenwoordigen. Op dit ogenblik bedraagt dat aandeel nog 45 procent. De analist voorspelt ook dat de Amerikaanse productie uiteindelijk de binnenlandse vraag zal overstijgen, waardoor de Amerikaanse olieprijzen gevoelig zouden dalen. Vooral schaliegas zal volgens Quinnell bijdragen tot de Amerikaanse productiestijgingen.

Lees Verder

09:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, olie |  Facebook |

06-09-12

Noorse oliesector vreest tekort aan gespecialiseerd personeel

Noorwegen heeft recent in de Noordzee grote oliereserves ontdekt, maar dreigt door een gebrek aan ervaren werknemers een belangrijk gedeelte van die rijkdom niet te zullen kunnen oogsten. Dat is gezegd tijdens een congres van de federatie Offshore Northern Seas (ONS). Daarbij bleek dat 68 procent van de deelnemende bedrijven van mening was dat een gebrek aan gespecialiseerde arbeidskrachten Noorwegen zou belemmeren om de volledige mogelijkheden van de recent ontdekte olievelden Aldous en Avaldsnes te benutten. Een aantal deelnemers merkte echter op dat het probleem niet beperkt blijft tot Noorwegen, maar dat de hele wereld geconfronteerd wordt met een tekort aan opgeleide en ervaren werknemers. Er wordt echter meteen ook voor gewaarschuwd dat een geforceerd snelle opleiding van technici en andere specialisten op lange termijn schadelijk zou dreigen te zijn voor de sector.

Lees Verder

12:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: noorwegen, olie |  Facebook |

05-05-12

Nanospons mogelijk nieuw wapen tegen olielekken

Wetenschappers aan de Rice University en Pennsylvania Staten University in de Verenigde Staten hebben een nanospons ontworpen die tot honderd keer zijn eigen gewicht kan opslorpen. De spons, die vervaardigd is uit zuivere koolstofvezels, is door zijn extreem lage densiteit volgens de onderzoekers uitermate geschikt om olievervuiling uit het water te halen. Onderzoeker Daniel Hashim, medewerker van het laboratorium van materialenwetenschapper Pulickel Ajayan, merkt op dat de spons bovendien meermaals opnieuw kan worden gebruikt.

"De spons heeft superhydrofobische kenmerken," voert Daniel Hashim aan. "De spons heeft een aversie tegen water en blijft dan ook bijzonder vlot drijven. Daarnaast is het materiaal ook oleofiel, wat betekent dat het bijzonder veel van olie houdt." Wanneer het materiaal de olie heeft opgezogen, blijkt het volgens Hashim bovendien ook mogelijk te zijn om het polluerende product af te branden, waarna de spons opnieuw in het water kan worden gedropt om nog meer olie op te zuigen. Eventueel kan de olie uit de spons volgens Hashim later ook worden gerecupereerd.

Daniel Hashim voert dan ook aan dat de ontwikkeling bijzonder nuttig kan zijn om grote olielekken in zee te bestrijden en de ecologische schade tot het maritieme leven zoveel mogelijk te beperken. De wetenschapper voegt er aan toe dat de spons ook elektriciteit van geleiden en gemakkelijk met magneten kan worden gemanipuleerd. In de spons is naast koolstof ook borium, een chemische stof die onder meer in de staalindustrie en nucleaire sector wordt gebruikt, verwerkt.

Lees Verder

10:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nanospons, olie |  Facebook |

15-03-12

Eerste commerciële Ierse bron voor kust van Cork

Het exploratiebedrijf Providence Resources zegt op zeventig kilometer buiten de kust van Cork de eerste commercieel leefbare oliebron van Ierland ontdekt te hebben. Bij de exploratie van de Barryroe-oliebron werd een productie van bijna vierduizend vaten per dag bereikt. De bron levert volgens Providence Resources dubbel zoveel olie op om in de toekomst een volledige ontginning op commercieel zinvolle manier te ontplooien. Providence Resources heeft ook boorvergunningen in Noord-Ierland.

Providence Resources zegt op zoek te gaan naar een aantal investeerders die de financiële mogelijkheden kunnen bieden om Barryroe en het omgevende veld, dat mogelijk nog andere oliebronnen omvat, te exploiteren. John O'Sullivan, technisch directeur van Providence Resources, wijst erop dat het Amerikaanse concern Esso in de jaren zeventig in de omgeving al olie had ontdekt. "Door de lage olieprijzen waren die bronnen op dat ogenblik echter commercieel niet realiseerbaar," voert hij aan tegenover BBC News.

"Op dat ogenblik stond de olieprijs op een niveau van 10 dollar tot 15 dollar per vat, maar dat is inmiddels opgelopen tot 125 dollar," merkt John O'Sullivan op. "Onze doelstelling was 1.800 vaten per dag, maar in praktijk bleken we een capaciteit van 3.500 vaten te halen. Dat is twee keer hoger dan de drempel voor een commerciële exploitatie. De resultaten zijn veel beter dan we vooraf hadden verwacht." Het bedrijf zegt ook geïnteresseerd te zijn om de mogelijkheden van zijn boorvergunningen in Noord-Ierland te onderzoeken.

15:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: barryroe, providence resources, olie |  Facebook |

26-02-12

Olieproducenten garanderen ondersteuning wereldeconomie

Olieproducerende leden van de twintig grootste economieën van de wereld (G20) gaan maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de stijging van de olieprijzen de wereldeconomie niet zal schaden. Dat heeft Vittorio Grilli, Italiaans onderminister van economie, tijdens een G20-bijeenkomst in Mexico gezegd. Grilli merkte op dat de ontwikkelingen van de olieprijs één van de mogelijke risico's voor de wereldeconomie betekenen, maar hij voegde er aan toe dat de G20 zich bewust is van het probleem.

"Olieproducerende landen zijn zich ook bewust van deze potentiële risico's en hebben duidelijk gemaakt te zullen handelen op een manier dat de risico’s niet groter worden," voerde Grilli aan. De Italiaanse onderminister benadrukte dat het probleem van de oliesector niet bij het aanbod moet worden gezocht, maar een geopolitiek karakter heeft. De prijs van een vat Brentolie is inmiddels gestegen tot het hoogste niveau in tien maanden tijd.

De stijgende prijzen zijn onder meer het gevolg van financiële sancties tegen Iran. Europese en Aziatische inkopers moeten door de sancties hun olie bij andere producenten aankopen. Ook de oplopende spanningen rond het nucleaire programma van Iran leiden tot groeiende nervositeit op de oliemarkten. Het Iraanse ministerie van olie kondigde eerder deze maand aan geen olie meer te leveren aan Groot-Brittannië en Frankrijk. De exportstop wordt gezien als een waarschuwing aan grotere olie-importeurs zoals Italië en Griekenland.
           

13:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: g20, olie |  Facebook |

18-02-12

Rusland wordt grote winnaar van Iraanse olie-crisis

De Russische regering heeft zich maanden verzet tegen het idee van een westers petroleum-embargo tegen Iran, maar Rusland zou het grootste voordeel kunnen halen uit die maatregelen. Dat zegt onder meer Jesse Mercer, olie-analist bij consulent PFC Energy in Houston. Hij merkt op dat Rusland ongetwijfeld klaar staat om klanten te helpen die bereid zijn om een extra prijs te betalen voor een product dat op het gebied van kwaliteit dicht bij het niveau van de Iraanse productie komt.

"Rusland wordt bovendien ook niet bedreigd door de blokkades van de Straat van Hormoez waarmee Iran dreigt als vergeldingsmaatregelen tegen een westers embargo," merkt de Amerikaanse krant The New York Times op. "Rusland kan immers terugvallen op pijpleidingen die zowel de huidige klanten van Iran in Europa en Azië kunnen bevoorraden." Er wordt opgemerkt dat Rusland op dit ogenblik de grootste olieproducent van de wereld is geworden. Met ongeveer 10 miljoen vaten per dag produceert Rusland iets meer dan Saudi-Arabië.

Ongeveer 70 procent van de Russische productie wordt geëxporteerd. Het grootste gedeelte van die export gaat naar Europa en Azië, maar kleinere voorraden uit Siberië worden ook uitgevoerd naar de westkust van de Verenigde Staten. De spanningen rond Iran hebben de olieprijs al met 5 dollar tot 15 dollar doen stijgen. Dat betekent extra inkomsten van 35 miljoen dollar tot 105 miljoen dollar per dag voor de Russische industrie. De belastingen uit die inkomsten zijn volgens de krant ook een meevaller voor de Russische premier Vladimir Poetin in de strijd voor het presidentschap.

16:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: olie, rusland |  Facebook |

10-01-12

Impact olie op milieu erger dan tot nu toe gedacht

Olie heeft een toxischer impact op het leefmilieu dan de meeste onderzoeken laten uitschijnen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Davis Bodega Marine Laboratory van de University of California en National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) naar de gevolgen van het incident met de olietanker Cusco Busan, die vijf jaar geleden in de San Francisco Bay tegen een brugpijler botste en daarbij 54.000 gallons bunkerolie in de baai lekte.

"De onderzoekers stelden vast dat de embryos van de haringsoort die in de baai kuit schiet, de olie absorbeerden en bij een blootstelling aan de ultraviolette straling van het zonlicht fysiek desintegreerden," merkt de Amerikaanse krant The Los Angeles Times op. "Die fototoxiciciteit werd volgens de onderzoekers bij eerdere onderzoeken niet in rekening genomen. Men had het fenomeen wel in laboratorium-omstandigheden opgemerkt, maar had blijkbaar verondersteld dat de fototoxiciteit in de natuur niet zou optreden."

"Het probleem situeert zich echter ook wel degelijk in de natuur," merkt Gary Cherr, directeur van het Davis Bodega Marine Laboratory, op. "Opnieuw moet de impact van olievervuiling op de natuur anders worden ingeschat. Er moet dan ook rekening worden gehouden dat ook bij het ongeval met het boorplatform Deepwater Horizon in de Golf van Mexico twee jaar geleden fototoxiciteit voor een schade heeft gezorgd die nog niet is geregistreerd of bestudeerd."

16:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: olie, fototoxiciteit, milieu |  Facebook |

02-01-12

Booractiviteiten Golf van Mexico weer op kruissnelheid

In de Golf van Mexico exploreren verscheidene oliemaatschappijen nieuwe diepwater-bronnen, waarmee ze proberen in te spelen op de hoge olieprijzen en de technologische vooruitgang die een aantal exploitaties eindelijk economisch rendabel zouden kunnen maken. Amper achttien maand geleden leidde een ongeval met het boorplatform Deepwater Horizon van British Petroleum, waarbij elf mensen om het leven kwamen en het grootste olielek uit de Amerikaanse geschiedenis werd veroorzaakt, tot een opschorting van de booractiviteiten.

 

"In maart vorig jaar werd een eerste nieuwe boorvergunning afgeleverd," merkt het persbureau Associated Press op. "Op dit ogenblik wordt er weer massaal naar olie gezocht. Volgens toplui uit de sector vormt de Golf van Mexico het beste gebied ter wereld om olie te winnen." Op dit ogenblik zijn in het gebied veertig boorplatformen voor diepwater-oliewinning operationeel. Het gebied is daarmee actiever dan voor het ongeval met Deepwater Horizon. De Golf van Mexico produceert 1,5 miljoen vaten olie per dag. Dat vertegenwoordigt 27 procent van de Amerikaanse productie en 8 procent van de Amerikaanse vraag.

 

Opgemerkt wordt dat de verbeterde beeldvormings-technologie aan exploratoren toelaat om onder geologische formaties te kijken om potentiële olieproductie te ontdekken. Het Perdido-boorplatform van de oliebedrijven Shell, Chevron en British Petroleum, gaat tot op een diepte van twee mijl. Het gebied, ongeveer tweehonderd mijl voor de kust van Texas, zou ongeveer 15 miljard vaten olie kunnen omvatten. Het gebied zou de Amerikaanse olievraag voor een periode van twee jaar kunnen voldoen. Perdido vergt een investering van 6,2 miljard dollar, maar zou 39 miljard dollar omzet en 16 miljard dollar winst kunnen opleveren.

17:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: olie, perdido, golf van mexico |  Facebook |

02-12-11

Over dertig jaar verbruikt China evenveel olie als Verenigde Staten

Ondanks drastische maatregelen om de vraag binnen de perken te houden, zal China over dertig jaar evenveel olie consumeren als de Verenigde Staten. Dat is de conclusie van een rapport van het Bzker Institute. De auteurs stellen dat het gecentraliseerde energiebeleid in China niet veel succesrijker lijkt te zijn dan de lappendeken van maatregelen en initiatieven die in de Verenigde Staten wordt vastgesteld. Er wordt opgemerkt dat het Amerikaanse systeem met zijn open en concurrentiële privésector meer innovatie stimuleert dan de Chinese regelgeving.

 

"Deze tegenstelling zorgt ervoor dat China investeert in Amerikaanse energie-technologie en verplicht de Chinese regering om zijn energiesector verder open te stellen voor partnerships met Amerikaanse bedrijven," wordt in het rapport nog opgemerkt. "Net zoals de Verenigde Staten heeft China grote mogelijkheden op het gebied van shalegas, maar het land wordt geconfronteerd met technische en regelgevende barrières, die ervoor zorgen dat deze technologie wellicht niet snel zal kunnen worden ontwikkeld."

 

"Indien China erin zou slagen om sneller vooruitgang te boeken op het gebied van de ontwikkeling van shalegas-projecten, zou het land wellicht minder afhankelijk blijven van gasimport uit Australië en het Midden-Oosten," stippen de onderzoekers aan. In het rapport wordt verder opgemerkt dat het aantal auto's in het Chinese verkeer de voorbije jaren meer dan verviervoudigd is tot meer dan 50 miljoen exemplaren. Tegen het einde van het decennium zou China meer dan 200 miljoen auto's tellen. Over dertig jaar zou dat verder gestegen zijn tot 770 miljoen exemplaren.

15:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, olie |  Facebook |

24-11-11

Opvallende evoluties in vervuiling door tanker Prestige

Vijf jaar na de olieramp met de tanker Prestige voor de Spaanse kust, is langs de kust van Galicië een onverwachte stijging van het niveau van koolwaterstof geregistreerd. Dat zeggen wetenschappers van de University of Santiago de Compostela. In november negen jaar geleden zonk de olietanker Prestige voor de kust van Galicië, waarbij 63.000 ton stookolie in de zee terecht kwam. Dat leidde tot vervuiling van de kusten van het noorden van Portugal tot Frankrijk. Daarna nam de vervuiling geleidelijk af, maar kende vijf jaar nadien een plotselinge heropleving.

De oorzaak van die opstoot moet volgens onderzoeksleider Jesus Dominquez echter wellicht gezocht worden bij bosbranden. Vijf jaar geleden werd de regio van Galicië tijdens de zomerperiode immers getroffen door veelvuldige bosbranden. "De slechtgekozen route die het schip heeft gevolgd van het ongeval tot het zinken, heeft de vervuiling gedurende drie jaar verhoogd, maar de dramatische stijging van vier jaar geleden kan alleen worden verklaar door de impact van de bosbranden," merkt Dominquez op.

De onderzoekers controleerden gedurende vier jaar de aanwezigheid van koolwaterstoffen in de eieren van de bontbekplevier, de enige nestvogel op de stranden van de Atlantische kust van Galicië. Die niveaus kenden tussen zeven en vijf jaar geleden een constante daling, wat overeen kwam met de resultaten van metingen in het water, het sediment en andere maritieme organismen. Het jaar nadien werd echter een plotse opstoot. De onderzoekers merken op dat hun studie echter ook uitwijst dat olievervuiling ook door de lucht een gebied kan bereiken.

 

17:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: olie, prestige, scheepsramp, vervuiling |  Facebook |

21-11-11

Gazprom recordhouder investeringen in olie en gas

Het Russische energiebedrijf Gazprom zal dit jaar meer dan 1,57 triljoen roebel aan kapitaalinvesteringen realiseren. Dat komt overeen met een bedrag van 51 miljard dollar kapitaalinvesteringen realiseren. Daarmee zet Gazprom volgens het persbureau RIA Novosti een nieuw record voor de sector van olie en gas neer. Tot nu toe stond het record op naam van het Braziliaanse Petrobras, dat in zijn nieuwe vijfjarenplan ongeveer 224,7 miljard dollar aan investeringen heeft voorzien. Dat komt overeen met een bedrag van bijna 45 miljard dollar per jaar.

Het grootste gedeelte van de investeringen van Gazprom is voorzien voor de Yamal-gasprojecten in het poolgebied. "Daar moet Gazprom onder zware klimaatvoorwaarden een nieuwe infrastructuur opzetten om de afnemende productie van de grote veleden van Medvezhye, Yamburg en Urengoi in West-Siberië te compenseren," wordt er opgemerkt. "Tegen het einde van het decennium moet Yamal tussen 20 procent en 25 procent van de productie van Gazprom vertegenwoordigen."

"Tot nu toe kan Gazprom zijn investeringsprojecten met eigen fondsen financieren," merkt Denis Borisov, analist bij Nomos Bank, op. "Dat zou echter kunnen veranderen indien het concern grote overnames zou realiseren." Gazprom heeft investeerders al gewaarschuwd voor een groeiende concurrentie in Europa, terwijl ook gewezen worden op de zwaardere belastingen door de Russische overheid. Er wordt aan toegevoegd dat er geen zekerheid is over het niveau van de binnenlandse gasprijzen.

17:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gas, gazprom, investering, olie |  Facebook |

27-05-11

Koolstofdioxide grondstof voor hoger rendement olievelden

De Verenigde Staten moeten hun inspanningen opdrijven om de opslag van koolstofdioxide te promoten, in combinatie met een hogere binnenlandse olieproductie. Daardoor zou binnenlandse energiewinning kunnen worden opgedreven, terwijl tegelijkertijd de uitstoot van broeikasgassen gevoelig zou kunnen worden teruggeschroefd. Dat is de conclusie van een rapport van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en de University of Texas.

"De oliesector heeft decennia koolstofdioxide ingezet om olie uit mature velden te winnen," merken de onderzoekers op. "Die koolstofdioxide werd meestal uit natuurlijke bronnen gehaald. Maar ook industriële bronnen, zoals steenkoolcentrales, zouden kunnen worden aangewend, waarbij ook tegemoet gekomen zou worden aan de bezorgdheid van het publiek over de uitstoot van broeikasgassen." Er wordt wel opgemerkt dat daarvoor een aantal hindernissen uit de weg moeten worden geruimd.

Daarbij wordt gewezen op de ontwikkeling van de nodige infrastructuur, regelgeving en economische incentives om de bevoorrading van koolstofdioxide te stimuleren. "Daarvoor moet het wetenschappelijk onderzoek worden gestimuleerd en moet ook de politiek zijn verantwoordelijkheid nemen," voeren de onderzoekers aan. In het rapport wordt opgemerkt dat de mogelijkheden van emissie-opslag door een verhoogde olieproductie enorme mogelijkheden biedt.

Daarbij wordt gewag gemaakt van 3.500 gigawattuur, wat overeenkomt met vijftien jaar productie van koolstofdioxide van Amerikaanse steenkoolcentrales. De injectie van koolstofdioxide in de ondergrond zou de binnenlandse olieproductie tegen het einde van het volgende decennium met ongeveer drie miljoen vaten per dag kunnen opdrijven. Dat betekent een stijging met meer dan 50 procent tegenover het huidige niveau.

14:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: emissie, koolstofdioxide, olie |  Facebook |

19-03-11

Geen olieboringen in Congolese Virunga-gebied

De Democratische Republiek Congo heeft een aanbod van het Britse concern Soco International afgewezen om olie-exploraties uit te voeren in het beroemde Virunga National Park, de thuisbasis van de zeldzame berggorilla's. Jose Endundo, Congolees minister van milieu, maakte bekend een milieurapport van het Britse concern afgewezen te hebben. Milieugroepen hadden eerdere gewaarschuwd dat de olieboringen het eco-systeem van het park zouden kunnen verstoren en de druk op een bijzonder kwetsbaar gebied zouden kunnen opdrijven.

De wereld telt nog ongeveer zevenhonderd berggorilla's. Daarvan zijn er tweehonderd exemplaren te vinden in het Virunga park. Het gebied wordt ook bestempeld als één van de meest biodiverse locaties ter wereld en is opgenomen in de lijst van bedreigd erfgoed van de Verenigde Naties. De Unesco, de culturele organisatie van de Verenigde Naties, heeft al herhaaldelijk gewaarschuwd voor olie-exploraties in het gebied.

Virunga is gelegen in het oosten van Congo, waar een aantal militaire groeperingen aangetrokken worden door de minerale rijkdom van het gebied. Minister Endundo merkte op dat de Congolese regering een eigen milieurapport zou opstellen. Roger Cagle, chief executive van Soco International, ontkent dat de activiteiten van het bedrijf een bedreiging zouden kunnen vormen en zegt dat de activiteiten aan de Oegandese kant van de grens zullen worden verder gezet, ongeacht de beslissing van de Congolese regering.

18:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: berggorilla, congo, milieu, olie, virunga |  Facebook |

27-01-11

Amazone herbergt laatste grote olievoorraden van de wereld

Het Braziliaanse Amazone-gebied herbergt mogelijk gigantische olievoorraden. Dat heeft Marcio Mello, chief executive van het exploratiebedrijf HRT Participacoes em Petroleo, gezegd in een interview met het persbureau Bloomberg. Het exploratiebedrijf start in juni met de productie van zijn concessie in het Solimoes-gebied. De booractiviteiten zouden in februari van start gaan en gehoopt wordt dat in mei een oliereservoir zal kunnen worden aangeboord.

"Solimoes heeft de beste oliekwaliteit van Zuid-Amerika," benadrukt Mello. Hij voegde er aan toe dat het Amazone-gebied wellicht de laatste onaangeroerde olievoorraden van de wereld omvat. In november vorig jaar produceerde het Solimoes-bekken 102.000 vaten per dag. Daarmee werd het gebied na Campos en Espirito Santo het derde grootste bekken van Brazilië. Petrobras is de grootste producent van het bekken. Rio Urucu in het Solimoes-bekken is ook het derde grootste gasveld van Brazilië.

HRT Participacoes em Petroleo wil de productie van Solimoes transporteren naar de raffinaderij van Petrobras in Manaus. Mello voegde er aan toe de nodige milieuvergunningen te bezitten om de volgende twee jaar olie te exploreren en produceren in het Amazone-gebied. Het bedrijf haalde met een gedeeltelijke beursgang in oktober vorig jaar een bedrag van 1,5 miljard dollar op om exploraties in de Amazone en Namibië te financieren. Het concern heeft een meerderheidsbelang in eenentwintig exploratieblokken in het Solimoes-bekken. Het bedrijf wil er dit jaar twaalf bronnen boren.

19:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: amazone, brazilië, olie |  Facebook |

30-12-10

Lukoil op zoek naar Afrikaanse investeringskansen

De Russische olieproducent Lukoil wil zijn activiteiten in Afrika gevoelig uitbreiden. Daarover werd overleg gepleegd met vertegenwoordigers van een aantal West-Afrikaanse staten, waaronder Liberia. De plannen vormen onderdeel van een budget van 9 miljard dollar voor buitenlandse investeringen. Valery Nesterov, oliespecialist bij Troika Dialog, merkt op dat bijna alle Russische bedrijven geïnteresseerd zijn in productiemogelijkheden in West-Afrika. Hij voegt er echter aan toe dat Lukoil als privébedrijf slechts een gelimiteerde toegang heeft tot Russische energiebronnen en daardoor op zoek moet naar buitenlandse groeimogelijkheden. Lukoil heeft echter ook een unieke expertise opgebouwd in booractiviteiten in West-Afrika.

16:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, lukoil, olie |  Facebook |

16-12-10

Kaspische oliepijpleiding gaat capaciteit verdubbelen

Het Caspian Pipeline Consortium (CPC) heeft zich akkoord verklaard met een investering van 5,4 miljard dollar. Dat moet de capaciteit van de pijplijn verdubbelen tot nagenoeg 70 miljoen ton per jaar. De pijplijn van het consortium loopt over een afstand van 1.511 kilometer van het Tengiz-olieveld in Kazakstan naar de havenstad Novorossiisk aan de Zwarte Zee. Het consortium wordt geleid door het Amerikaanse Chevron, het Russische Transneft en het Kazakse KazMunaiGaz, naast acht andere internationale deelnemers. Het consortium werd vijf jaar geleden opgericht. Toen was er rekening gehouden met een kost van 2 miljard dollar.

Verwacht wordt dat de pijplijn over vier jaar operationeel zal zijn. De activiteiten zouden ongeveer 2,3 miljard dollar per jaar moeten opleveren. Daarbij werd een voorlopige prijs van 38 dollar per ton vastgelegd. De verschillende partners van het consortium hebben elk een quotum aangegeven dat ze aan de pijplijn zullen leveren. Indien ze niet aan die verplichting voldoen, moet er een schadevergoeding worden betaald. De financiering van het project is afkomstig van de inkomsten die gegenereerd worden en door een bevriezing van terugbetalingen aan de aandeelhouders. Indien dat niet voldoende blijkt te zijn, zouden externe inkomsten uit leningen worden gezocht.

Het begin van de constructie van de extra pijplijn is voorzien voor de lente van vorig jaar. De werken worden uitgevoerd in drie fasen. De drie grootste aandeelhouders zullen de uitbreiding van het project beheren. Volgens Chevron zullen de bouwcontracten in het eerste kwartaal van volgend jaar worden toegewezen. Het consortium opende zijn originele pijplijn negen jaar geleden, maar toen werd er al bijna onmiddellijk gesproken over een uitbreiding. De onderhandelingen rond dat uitbreidingsproject hebben echter tot dit jaar aangesleept. Onder meer zouden er twijfels blijven over een mogelijk gebrek aan vraag, waardoor de economische leefbaarheid van de uitbreiding in het gedrang zou komen.

20-11-10

Oliemaatschappij Statoil moet veiligheid opdrijven

Alleen door heel veel geluk kon in mei een groot ongeval met het boorplatform Gullfaks van het Noorse olieconcern Statoil in de Noordzee worden vermeden. Dat heeft de Noorse Petroleum Safety Authority bekend gemaakt. Gesteld werd dat het incident, dat een evacuatie van het platform leidde, bijzonder ernstig was. Daarbij werd opgemerkt dat drukveranderingen een defect hadden veroorzaakt in één van de twee kleppen die een ontploffing moesten vermijden. Er werd aan toegevoegd dat Statoil meer inspanningen moet doen om zware incidenten te voorkomen. De Noorse milieugroep Bellona heeft aangekondigd klacht neer te leggen tegen Statoil.

Statoil werd bij boringen in het Gullfaks-gebied geconfronteerd met een gaslek. "Het rapport maakt duidelijk dat er meer aandacht had moeten worden besteed aan de onderliggende oorzaken," geeft Oeystein Michelsen, hoofd exploratie en productie bij Statoil, toe. De Noorse Petroleum Safety Authority benadrukte in zijn rapport dat er ernstige tekorten werden opgetekend in de manier waarop het Noorse bedrijf zijn booractiviteiten plant en in de manier waarop het management de werkzaamheden opvolgt. Daarbij wordt opgemerkt dat een onderzeese uitbarsting of explosie alleen door geluk kon worden vermeden en kon verijdeld worden dat het incident zou zijn uitgegroeid tot een zwaar ongeval."

Volgens het rapport werden er zowel tekortkomingen vastgesteld bij het risico-management als bij de ervaring en de transfer van expertise en ervaring, kennis over de regelgeving en de motivering van beslissingen. Tijdens zijn piekperiode produceerde Gullfaks 180.000 vaten olie per dag. De productie kon na het incident pas midden-juli worden hervat. Het Noorse olieconcern maakte eerder al bekend de booractiviteiten voorlopig op te schorten, tot de procedures opnieuw helemaal zijn geëvalueerd. Statoil merkt wel op de voorbije tien jaar het aantal ernstige incidenten op het Noorse continentale plateau met 80 procent te hebben teruggeschroefd.

21:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boorplatform, gullfaks, olie, statoil |  Facebook |

18-11-10

Rusland en Canada blijven achter in herstel olieproductie

De investeringen in de productie van olie en gas zullen in Rusland de volgende jaren een tragere groei kennen dan het wereldwijde gemiddelde. Dat is de conclusie van een rapport van het adviesbureau Wood Mackenzie. Daarbij wordt opgemerkt dat de Russische investeringen pas tegen het einde van het decennium zouden terugkeren tot het niveau van twee jaar geleden. Datzelfde geldt volgens MacKenzie ook voor Canada. Wereldwijd zouden bedrijven uit de energiesector volgens het rapport over twee jaar al terugkeren tot het niveau dat voor het uitbreken van de economische crisis werd bereikt. Dit jaar zouden die wereldwijde investeringen al met 5,3 procent stijgen tot meer dan 380 miljard dollar.

Die groei is onder meer gesteund op de investeringen in projecten voor shalegas in de Verenigde Staten en nieuwe projecten in Australië en Irak. "In vele regio's en vele sectoren van de energie-industrie is het vertrouwen teruggekeerd, hoewel de effecten daarvan niet evenredig verdeeld blijken te zijn over de hele wereld," merkt Wood MacKenzie op. "Rusland en Canada, twee van de grootste producenten ter wereld, kenden dit jaar echter een matig herstel, nadat ze vorig jaar zwaar werden getroffen door de wereldwijde crisis. Vorig jaar bleken de upstream-investeringen in die landen met nagenoeg één derde te zijn ingekrompen."

Het wereldwijde herstel van de investeringen betekent volgens Wood MacKenzie dat vele installaties zijn uitgebreid of opnieuw in gebruik genomen. "Dat weerspiegelt de verwachtingen dat de vraag en de prijzen op lange termijn relatief robuust zullen blijven," wordt er opgemerkt. "De economische crisis van twee jaar geleden deed de upstream-sector op zijn fundamenten daveren. Maar de industrie heeft zichzelf op een bijzonder korte tijd blijkbaar weer helemaal teruggevonden." Daarbij wordt opgemerkt dat de Verenigde Staten het meest spectaculaire herstel hebben laten optekenen en mogelijk volgend jaar al opnieuw tot een nieuwe piek zal leiden. In Australië zouden de investeringen over een periode van drie jaar mogelijk verdrievoudigen.

19:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: canada, energie, olie, rusland |  Facebook |

12-11-10

Eerste nieuwe Russische raffinaderij klaar voor productie

Begin volgend jaar begint het Russische bedrijf Tatneft met de productie van zijn raffinaderij Taneco. Dat heeft Rustam Minnikhanov, voorzitter van Tatneft en president van de Russische republiek Tatarstan, aangekondigd. Taneco is de eerste nieuwe Russische raffinaderij na het ineenstorten van de Sovjet-Unie. Vijf jaar geleden werd gestart met de bouw van de raffinaderij, die ongeveer 290 miljard roebel (9,5 miljard dollar) heeft gekost. De Russische regering heeft een belang van 5 procent in de investering in Taneco. De raffinaderij moet de omzet van ruwe Oeral-olie opdrijven door de lagere kwaliteit weg te werken en zelf te raffineren.

"De Russische regering zet raffinaderijen aan om uit te breiden, zodat de afhankelijkheid van de uitvoer van ruwe grondstoffen en de import van brandstof en petrochemische producten kan worden teruggeschroefd," meldt het persbureau Bloomberg. Tatneft heeft een belang van 91 procent in de nieuwe raffinaderij, maar zou mogelijk aandelen kunnen verkopen om de nodige financiering te verwerven. De resterende 9 procent is in handen van de regering van Tatarstan. De nieuwe raffinaderij moet de productie van Tatneft gevoelig uitbreiden. De productie is tijdens de voorbije vier jaar telkens met minder dan 1 procent gestegen.

De capaciteit van Taneco zou ongeveer 140.000 vaten per dag bedragen en zou over zes jaar volledig operationeel moeten zijn. De winst van het bedrijf daalde tijdens het tweede kwartaal van dit jaar met 41 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar, omdat de productie vooral werd opgeslagen en ook de belastingen sneller stegen dan de olieprijzen. Tatneft zou de voorraden bitumen willen gebruiken om de productie op te drijven. Geraamd wordt dat Tatarstan een reserve van ongeveer 7 miljard bitumen heeft. Eerder was voorzien dat bij de productie zou samengewerkt worden met partners zoals Royal Dutch Shell en Chevron, maar die gesprekken zijn afgesprongen. Minnikhanov zegt dat Rusland zelf over de benodigde technologie beschikt.

16:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: olie, rusland, taneco, tatneft |  Facebook |