02-11-16

Illegale jacht op olifanten kost Afrikaanse economie 25 miljoen dollar per jaar

De illegale jacht op olifanten kost Afrikaanse landen jaarlijks 25 miljoen dollar verlies aan gemiste toeristische inkomsten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van het World Wildlife Fund (WWF), de University of Vermont en de University of Cambridge. De cijfers tonen volgens de onderzoekers aan dat het voor de Afrikaanse landen economisch rendabel zou zijn de strijd tegen de stropers op te voeren. Geraamd wordt dat jaarlijks tussen twintigduizend en dertigduizend Afrikaanse olifanten door stropers worden gedood. In tien jaar is de populatie van de Afrikaanse olifant met meer dan 20 procent ingekrompen.

“Er is altijd al een sterke morele en ethische stroming geweest om de olifanten te beschermen, maar niet iedereen is ervan overtuigd dat aan die houding ook economische baten kunnen worden gekoppeld,” zegt onderzoeksleider Robin Naidoo, bioloog bij het World Wildlife Fund. “Deze studie toont aan dat de bescherming van de olifanten-populatie voor veel Afrikaanse landen een intelligent economisch beleid zou vertegenwoordigen.” De onderzoekers zeggen dat de Afrikaanse natuurparken al in praktijk ervaren te hebben dat een sterke activiteit van stropers een negatieve invloed heeft op het lokale toerisme.

Om de illegale olifantenjacht tegen te gaan zouden inspanningen moeten worden gedaan om de levenskwaliteit van de lokale bevolking te verbeteren. Er zou dan ook geïnvesteerd moeten worden in onder meer onderwijs, terwijl ook garanties zouden moeten worden geboden op het gebied van voedselvoorziening en energiebevoorrading. De kosten van die inspanningen liggen volgens de onderzoekers echter nog altijd lager dan het verlies aan toeristische inkomsten door de stroperij. De onderzoekers zeggen berekend te hebben dat elke dollar investering in de bescherming van de olifanten in Oost-Afrika, uiteindelijk een positief resultaat van 1,78 dollar zal opleveren. Dat vertegenwoordigt een hoog rendement.

Lees Verder

17:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stropers, olifant |  Facebook |

22-03-14

Gestresseerde olifant wordt door soortgenoten getroost

Olifanten hebben de capaciteit om soortgenoten te troosten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van de Emory University bij een groep van zesentwintig Aziatische olifanten in een natuurreservaat in het noorden van Thailand. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat gestresseerde olifanten door hun soortgenoten met fysieke aanrakingen en geluiden worden gesteund. Olifanten reageren op een probleemsituatie, zoals de dreiging van een slang of de aanwezigheid van een vijandige soortgenoot, met duidelijke fysieke signalen, waarop volgens de onderzoekers quasi onmiddellijk door andere leden van de groep wordt gereageerd.

Lees Verder

16:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stress, olifant |  Facebook |

29-04-13

Centraal-Afrikaanse olifantenpopulatie met twee derde ingekrompen

Door stroperij op semi-industriële schaal is de olifantenpopulatie in de Centraal-Afrikaanse landen op tien jaar tijd met bijna twee derde ingekrompen. Dat is de conclusie van een rapport van de Wildlife Conservation Society. Opgemerkt wordt dat de illegale jacht op olifanten een gevoelige verandering heeft ondergaan, waarbij steeds meer moet worden gestreden tegen goed georganiseerde en zwaarbewapende bendes van internationale criminelen. In het rapport wordt dan ook aangedrongen op een krachtdadiger optreden van de overheden.

Lees Verder

15:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: centraal-afrika, olifant |  Facebook |

24-02-13

Natuurorganisaties eisen strengere sancties tegen illegale ivoorhandel

Er moeten dringend strenge sancties worden genomen tegen de illegale ivoorhandel, zodat de illegale jacht op Afrikaanse olifanten efficiënter kan worden bestreden. Dat hebben het World Wildlife Fund (WWF) en Traffic gezegd. De twee organisaties viseren daarbij in eerste instantie Thailand, Nigeria en Congo. Gevraagd wordt dat de lidstaten van de Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) hun handel met de geviseerde landen zouden terugschroeven tot de nodige maatregelen tegen illegale ivoorhandel zijn genomen. De illegale ivoorhandel zou jaarlijks het leven kosten aan dertigduizend Afrikaanse olifanten.

Leef Verder

11:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ivoor, illegale jacht, olifant |  Facebook |

20-02-13

Illegale olifantenjacht in Afrika weerspiegelt bijzonder zware crisis

Er zijn het voorbije jaar in Afrika opnieuw meer dan 25.000 olifanten illegaal gedood. Dat heeft John Scanlon, secretaris-generaal van Convention on International Trade in Endangered Species (Cites), gezegd. Het aantal gedode olifanten lag volgens Scanlon het voorbije jaar daarmee opnieuw hoger dan het jaar voordien. Iain Douglas-Hamilton, oprichter van de organisatie Save the Elephants, stelde dat de tol in pure aantallen in de jaren zeventig en tachtig weliswaar zwaarder was, maar zegt dat er zonder meer van een bijzonder zware crisis gewag gemaakt kan worden. Douglas-Hamilton voert daarbij aan dat er minder olifanten zijn dan veertig jaar geleden, terwijl de vraag naar ivoor blijkbaar blijft toenemen.

Lees Verder

18:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: olifant, afrika |  Facebook |

14-02-13

Olifant voelt zich best is goede socio-economische omgeving

De olifant blijkt het minst gemakkelijk te gedijen in Afrikaanse landen met een laag onderwijsniveau, een beperkte economische activiteit en een grote vorm van corruptie. Afrikaanse landen die efficiënter omgaan met deze problemen, hebben daarentegen grotere olifanten-populatie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Wageningen Universiteit. Een sociaal-economische benadering is volgens de onderzoekers dan ook de beste strategie om de olifanten-populatie te beschermen. Een beter socio-economisch klimaat en een beter onderwijs is volgens het rapport dan ook een betere strategie dan het inrichten van nieuwe wildparken.

"Hoewel milieufactoren zoals de beschikbaarheid van water en voeding uiteraard een belangrijke factor vormen in de overlevingskansen van de olifant, blijken de menselijke invloeden - met inbegrip van het beleid, corruptie en de economische situatie - eveneens een directe en indirecte impact te hebben," voert onderzoeksleider Fred de Boer aan. "Natuurlijke factoren zoals de beschikbaar verklaren de verspreiding van de olifant over het Afrikaanse continent, maar menselijke factoren blijken een betere verklaring te geven voor de densiteit van de populaties. Een slecht onderwijsniveau, een grote corruptie en een falende economie bleken zich te weerspiegelen in een kleine olifanten-populatie."

"Uiteraard worden ook weinig olifanten aangetroffen in landen met een ontoereikend beschermingsbeleid," gaat de onderzoeker verder. "Een socio-economische strategie lijkt dan ook de beste methode om de olifantenpopulatie te beschermen. Er kan meer worden bereikt met een verbetering van het onderwijs en het socio-economische klimaat van een land dan met de inrichting van nieuwe natuurparken, de uitbreiding van bestaande biotopen of het aanleggen van nieuwe drankplaatsen voor de dieren. Het is voor de overlevingskansen van de olifant minder belangrijk dat nieuwe beschermingsplannen worden opgesteld dan dat ervoor gezorgd wordt dat de bevolking deze strategieën ondersteunt."

Lees Verder

12:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: olifant, bescherming |  Facebook |

05-02-12

Olifant mogelijk wapen tegen grote Australische bosbranden

Het uitzetten van olifanten zou kunnen helpen om in Australië grote bosbranden te voorkomen. Dat heeft David Bowman, professor ecologie aan de University of Tasmania, gezegd. De onderzoeker zegt dat de bosbranden met minder radicale middelen niet meer onder controle te houden zullen zijn. De huidige maatregelen zijn volgens Bowman niet meer dan lapwerk, dat bovendien bijzonder duur en totaal inefficiënt is. Er moet volgens de ecoloog dan ook buiten de normale strategieën worden gedacht om het probleem te helpen bestrijden.

Professor Bowman geeft toe dat zijn voorstel provocatief kan lijken, maar het is volgens hem dan ook bedoeld om iedereen wakker te maken en de ernst van de situatie duidelijk te maken. "De omvang van het Australische landschap maken rooibeurten en besproeiing vanuit de lucht weinig praktisch," merkt hij op. "Bovendien moet er een biologische oplossing voor het probleem worden gevonden." Bowman stelt dat olifanten ervoor zouden kunnen zorgen dat het savanne-gras, oorzaak van vele bosbranden, geen kans krijgt om te groeien.

Ook zou men volgens Bowman de Australische aboriginals een permanente opdracht kunnen geven om aan natuurbeheer te doen. Dat heeft volgens hem het voordeel dat de gezondheid van de aboriginal-populatie gevoelig zou verbeteren wanneer hen een belangrijke taak zou worden toevertrouwd. Niet iedereen is echter gewonnen voor het idee van David Bowman. Er wordt onder meer gewezen op het feit dat het uitzetten van andere soorten eerder al tot gigantische problemen heeft geleid.

21:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: australië, brand, natuur, olifant |  Facebook |