13-04-14

Verenigde Staten hebben de meest ondernemers-gerichte economie

De Verenigde Staten hebben de meest ondernemers-gerichte economie ter wereld. Dat is de conclusie van een analyse van de economieën van honderdtwintig landen door onderzoekers van het Imperial College London, de London School of Economics, de Universiteit van Pecs en de George Mason University. De Verenigde Staten werden in de rangschikking gevolgd door Canada en Australië. In het rapport wordt onder meer opgemerkt dat de Verenigde Staten een wereldleider zijn om de financiering van nieuwe bedrijven met risicokapitaal. Dat stimuleert volgens de onderzoekers de opstart van veel nieuwe bedrijven. In het rapport worden de Verenigde Staten ook wereldleider in het vrouwelijk ondernemerschap genoemd.

Lees Verder

11:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, ondernemen |  Facebook |

24-12-13

Religieuze omgeving leidt tot ethisch verantwoord ondernemen

Bedrijven die gevestigd zijn in een religieuze omgeving lopen minder gevaar om met zware dalingen van de aandelenkoersen wegens negatieve financiële berichtgeving te moeten vrezen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Toronto. De Canadese onderzoekers voegen er aan toe dat de graad van godsdienstigheid van de bedrijfsleiders op deze relatie geen enkele impact heeft. Alleen al de aanwezigheid in een stad of regio waar de sociale normen worden beïnvloed door religieuze codes en gedrag, blijkt voldoende om een positieve uitstraling op het bedrijf te genereren. Eerder onderzoek heeft al uitgewezen dat religieuze managers minder snel geneigd waren om de stroom informatie te manipuleren.

Lees Verder

11:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: religie, ondernemen |  Facebook |

30-10-13

Muzikale opleiding leidt tot patenten en ondernemingen

Een muzikale opleiding bij jongeren kan op termijn ook een positieve weerslag hebben op wetenschappelijke en zakelijke realisaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Michigan State University. De onderzoekers stelden vast dat de participatie aan kunstactiviteiten tijdens de jeugdjaren op latere leeftijd konden worden gelinkt aan het verwerven van patenten en het creëren van ondernemingen. Volwassenen die patenten hadden verworven of ondernemingen hadden opgericht, bleken als kind acht keer meer geneigd met kunst te zijn geconfronteerd dan het gemiddelde publiek. Kunst stimuleert volgens de onderzoekers immers de capaciteit om creatieve ideeën te vormen.

“Investeringen van ouders in de muzikale opvoeding van hun kinderen, die vaak zware financiële offers vragen, werpen hun vruchten af,” merkt Rex LaMore, directeur van het Center for Community and Economic Development aan de Michigan State University, op. “Kinderen die op jonge leeftijd met een muzikale opleiding starten en erin slagen die inspanning tot in de volwassenheid vol te houden, bleken vaak eigenaar van patenten te zijn of bedrijven opgericht te hebben.” De onderzoekers stelden vast dat 93 procent van de afgestudeerden in wetenschap, technologie, engineering of wiskunde tijdens hun jeugd ooit een muzikale opleiding gevolgd hebben, tegenover slechts 34 procent bij de gemiddelde bevolking.

De onderzoekers stelden verder vast dat deze groep in zijn jeugd ook een grotere betrokkenheid bleek gehad te hebben in audiovisuele kunsten, theater en dans en creatief schrijven. Maar ook bleek dat activiteiten op het gebied van elektronica en metaalbewerking de kans op het bezit van een patent met 42 procent verhoogde, terwijl een betrokkenheid bij architectuur de kans op het ondernemerschap met 87,5 procent deed stijgen. Ook kinderen met een achtergrond in fotografie bleken op volwassen leeftijd 30 procent meer kans te hebben eigenaar te zijn van een patent. De resultaten van het onderzoek tonen volgens de wetenschappers aan dat artistieke opleidingen een belangrijke bijdrage leveren aan de economie.

Lees Verder

15:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: muziek, patent, ondernemen |  Facebook |

03-09-13

Bedrijven proberen zich te schikken in nieuwe economische realiteit

Eigenaars van kleine bedrijven proberen zich te schikken in een nieuwe economische realiteit met moeilijke marktomstandigheden en leggen hun hoop niet bij een terugkeer naar de hoogconjunctuur van het voorbije decennium. Dat is de conclusie van een onderzoek van verzekeraar Hiscox bij drieduizend ondernemers in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk, Nederland en Spanje. De onderzoekers stelden onder meer vast dat nog 38 procent zich optimistisch opstelt tegenover het volgende jaar, tegenover 48 procent vorig jaar. Daarbij gaf 78 procent van de ondervraagden ook toe dat het moeilijk is om investeringen voor nieuwe projecten te vinden.

Lees Verder

16:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ondernemen, economie |  Facebook |

01-09-13

Innovatief ondernemer moet ook geduldig zijn

Innovatie vormt voor vele bedrijven een cruciaal onderdeel van de strategie, maar kan uiteindelijk ook een valstrik blijken. Dat zegt Erik Severinghaus, chief executive van het technologiebedrijf SimpleRelevance. Hij merkt op dat innoverende ondernemers vaak proberen om hun nieuwe ontwikkelingen zo snel mogelijk op de markt brengen, maar indien de buitenwereld daarvoor nog niet klaar is, kan die haast volgens Severinghaus voor de onderneming een regelrechte tragedie worden. Vooraleer innovaties worden gelanceerd, moet men er volgens hem dan ook zeker van zijn een inzicht te hebben in het ecosysteem en de dynamiek van de markt.

Lees Verder

10:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie, ondernemen |  Facebook |

25-08-13

Merken moeten zich betrokken tonen bij maatschappij

De consument wil dat merken een betrokkenheid tonen tegenover de maatschappij. Dat is de conclusie van een rapport van het studiebureau Cone. De onderzoekers stelden vast dat de meerderheid van de wereldwijde consumenten eist dat de merken aan liefdadige acties deelnemen. Onder meer gaf 87 procent van de respondenten aan dat bedrijven zich op langere termijn actief moeten engageren voor het herstel na natuurrampen of andere catastrofes, terwijl 89 procent van mening was dat op andere manier ondersteuning moet worden verleend, zoals vrijwilligerswerk van personeelsleden, donaties of het ter beschikking stellen van materialen.

Lees Verder

11:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duurzaamheid, ondernemen |  Facebook |

07-08-13

Maatschappelijk verantwoord ondernemen lokt steeds meer consumenten

De helft van de consumenten is bereid om meer te betalen voor goederen en diensten van bedrijven die getuigen van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat is de conclusie van een wereldwijde studie van het onderzoeksbureau Nielsen bij bijna dertigduizend consumenten in achtenvijftig landen. Er wordt aan toegevoegd dat 43 procent van de respondenten aangeeft al daadwerkelijk een meerprijs betaald te hebben om producten of diensten te kopen van bedrijven die een programma hebben ontwikkeld om een bijdrage te leveren aan de samenleving. De onderzoekers stelden vast dat de bereidheid tot het betalen van een meerprijs voor sociaal maatschappelijke producten op twee jaar tijd met 5 procentpunt is gestegen.

“Er ontstaat duidelijk een grotere goodwill tegenover bedrijven die zich maatschappelijk verantwoord opstellen,” voeren de onderzoekers aan. Er wordt aan toegevoegd dat in 74 procent van de onderzochte landen een grotere bereidheid wordt opgetekend om een meerprijs te betalen voor producten en diensten van bedrijven met een maatschappelijk verantwoord beleid. Die tendens werd bovendien opgemerkt bij de twee geslachten en in alle leeftijdscategorieën. Vooral bij de consumenten onder de dertig jaar blijkt een grote bereidheid om extra te betalen voor verantwoord ondernemen, maar ook in de leeftijdscategorie tussen veertig en vijfenveertig jaar werd een opmerkelijke toename opgetekend.

Nic Covey, vice-president verantwoord ondernemen bij Nielsen, merkt op dat vooral de snelle verandering in de houding van de consumenten van middelbare leeftijd belangrijke opportuniteiten bieden aan de bedrijven. “Boodschappen rond maatschappelijk verantwoord ondernemen kunnen daardoor zowel aan jongere als oudere consumenten worden gericht,” voert hij aan. De onderzoekers merkten wel een aantal regionale verschillen op. In Thailand en de Filipijnen bleek meer dan twee derde van de respondenten bereid te zijn om een meerprijs te betalen, maar in Europa daalt dat cijfer tot 36 procent. Bovendien wordt gewaarschuwd dat er nog altijd een kloof blijft bestaan tussen de intentie en het reële gedrag. (MH)

Lees Verder

16:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duurzaamheid, ondernemen |  Facebook |