13-04-14

Verenigde Staten hebben de meest ondernemers-gerichte economie

De Verenigde Staten hebben de meest ondernemers-gerichte economie ter wereld. Dat is de conclusie van een analyse van de economieën van honderdtwintig landen door onderzoekers van het Imperial College London, de London School of Economics, de Universiteit van Pecs en de George Mason University. De Verenigde Staten werden in de rangschikking gevolgd door Canada en Australië. In het rapport wordt onder meer opgemerkt dat de Verenigde Staten een wereldleider zijn om de financiering van nieuwe bedrijven met risicokapitaal. Dat stimuleert volgens de onderzoekers de opstart van veel nieuwe bedrijven. In het rapport worden de Verenigde Staten ook wereldleider in het vrouwelijk ondernemerschap genoemd.

Lees Verder

11:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, ondernemen |  Facebook |

24-12-13

Religieuze omgeving leidt tot ethisch verantwoord ondernemen

Bedrijven die gevestigd zijn in een religieuze omgeving lopen minder gevaar om met zware dalingen van de aandelenkoersen wegens negatieve financiële berichtgeving te moeten vrezen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Toronto. De Canadese onderzoekers voegen er aan toe dat de graad van godsdienstigheid van de bedrijfsleiders op deze relatie geen enkele impact heeft. Alleen al de aanwezigheid in een stad of regio waar de sociale normen worden beïnvloed door religieuze codes en gedrag, blijkt voldoende om een positieve uitstraling op het bedrijf te genereren. Eerder onderzoek heeft al uitgewezen dat religieuze managers minder snel geneigd waren om de stroom informatie te manipuleren.

Lees Verder

11:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: religie, ondernemen |  Facebook |

30-10-13

Muzikale opleiding leidt tot patenten en ondernemingen

Een muzikale opleiding bij jongeren kan op termijn ook een positieve weerslag hebben op wetenschappelijke en zakelijke realisaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Michigan State University. De onderzoekers stelden vast dat de participatie aan kunstactiviteiten tijdens de jeugdjaren op latere leeftijd konden worden gelinkt aan het verwerven van patenten en het creëren van ondernemingen. Volwassenen die patenten hadden verworven of ondernemingen hadden opgericht, bleken als kind acht keer meer geneigd met kunst te zijn geconfronteerd dan het gemiddelde publiek. Kunst stimuleert volgens de onderzoekers immers de capaciteit om creatieve ideeën te vormen.

“Investeringen van ouders in de muzikale opvoeding van hun kinderen, die vaak zware financiële offers vragen, werpen hun vruchten af,” merkt Rex LaMore, directeur van het Center for Community and Economic Development aan de Michigan State University, op. “Kinderen die op jonge leeftijd met een muzikale opleiding starten en erin slagen die inspanning tot in de volwassenheid vol te houden, bleken vaak eigenaar van patenten te zijn of bedrijven opgericht te hebben.” De onderzoekers stelden vast dat 93 procent van de afgestudeerden in wetenschap, technologie, engineering of wiskunde tijdens hun jeugd ooit een muzikale opleiding gevolgd hebben, tegenover slechts 34 procent bij de gemiddelde bevolking.

De onderzoekers stelden verder vast dat deze groep in zijn jeugd ook een grotere betrokkenheid bleek gehad te hebben in audiovisuele kunsten, theater en dans en creatief schrijven. Maar ook bleek dat activiteiten op het gebied van elektronica en metaalbewerking de kans op het bezit van een patent met 42 procent verhoogde, terwijl een betrokkenheid bij architectuur de kans op het ondernemerschap met 87,5 procent deed stijgen. Ook kinderen met een achtergrond in fotografie bleken op volwassen leeftijd 30 procent meer kans te hebben eigenaar te zijn van een patent. De resultaten van het onderzoek tonen volgens de wetenschappers aan dat artistieke opleidingen een belangrijke bijdrage leveren aan de economie.

Lees Verder

15:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: muziek, patent, ondernemen |  Facebook |

03-09-13

Bedrijven proberen zich te schikken in nieuwe economische realiteit

Eigenaars van kleine bedrijven proberen zich te schikken in een nieuwe economische realiteit met moeilijke marktomstandigheden en leggen hun hoop niet bij een terugkeer naar de hoogconjunctuur van het voorbije decennium. Dat is de conclusie van een onderzoek van verzekeraar Hiscox bij drieduizend ondernemers in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk, Nederland en Spanje. De onderzoekers stelden onder meer vast dat nog 38 procent zich optimistisch opstelt tegenover het volgende jaar, tegenover 48 procent vorig jaar. Daarbij gaf 78 procent van de ondervraagden ook toe dat het moeilijk is om investeringen voor nieuwe projecten te vinden.

Lees Verder

16:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ondernemen, economie |  Facebook |

01-09-13

Innovatief ondernemer moet ook geduldig zijn

Innovatie vormt voor vele bedrijven een cruciaal onderdeel van de strategie, maar kan uiteindelijk ook een valstrik blijken. Dat zegt Erik Severinghaus, chief executive van het technologiebedrijf SimpleRelevance. Hij merkt op dat innoverende ondernemers vaak proberen om hun nieuwe ontwikkelingen zo snel mogelijk op de markt brengen, maar indien de buitenwereld daarvoor nog niet klaar is, kan die haast volgens Severinghaus voor de onderneming een regelrechte tragedie worden. Vooraleer innovaties worden gelanceerd, moet men er volgens hem dan ook zeker van zijn een inzicht te hebben in het ecosysteem en de dynamiek van de markt.

Lees Verder

10:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie, ondernemen |  Facebook |

25-08-13

Merken moeten zich betrokken tonen bij maatschappij

De consument wil dat merken een betrokkenheid tonen tegenover de maatschappij. Dat is de conclusie van een rapport van het studiebureau Cone. De onderzoekers stelden vast dat de meerderheid van de wereldwijde consumenten eist dat de merken aan liefdadige acties deelnemen. Onder meer gaf 87 procent van de respondenten aan dat bedrijven zich op langere termijn actief moeten engageren voor het herstel na natuurrampen of andere catastrofes, terwijl 89 procent van mening was dat op andere manier ondersteuning moet worden verleend, zoals vrijwilligerswerk van personeelsleden, donaties of het ter beschikking stellen van materialen.

Lees Verder

11:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duurzaamheid, ondernemen |  Facebook |

07-08-13

Maatschappelijk verantwoord ondernemen lokt steeds meer consumenten

De helft van de consumenten is bereid om meer te betalen voor goederen en diensten van bedrijven die getuigen van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat is de conclusie van een wereldwijde studie van het onderzoeksbureau Nielsen bij bijna dertigduizend consumenten in achtenvijftig landen. Er wordt aan toegevoegd dat 43 procent van de respondenten aangeeft al daadwerkelijk een meerprijs betaald te hebben om producten of diensten te kopen van bedrijven die een programma hebben ontwikkeld om een bijdrage te leveren aan de samenleving. De onderzoekers stelden vast dat de bereidheid tot het betalen van een meerprijs voor sociaal maatschappelijke producten op twee jaar tijd met 5 procentpunt is gestegen.

“Er ontstaat duidelijk een grotere goodwill tegenover bedrijven die zich maatschappelijk verantwoord opstellen,” voeren de onderzoekers aan. Er wordt aan toegevoegd dat in 74 procent van de onderzochte landen een grotere bereidheid wordt opgetekend om een meerprijs te betalen voor producten en diensten van bedrijven met een maatschappelijk verantwoord beleid. Die tendens werd bovendien opgemerkt bij de twee geslachten en in alle leeftijdscategorieën. Vooral bij de consumenten onder de dertig jaar blijkt een grote bereidheid om extra te betalen voor verantwoord ondernemen, maar ook in de leeftijdscategorie tussen veertig en vijfenveertig jaar werd een opmerkelijke toename opgetekend.

Nic Covey, vice-president verantwoord ondernemen bij Nielsen, merkt op dat vooral de snelle verandering in de houding van de consumenten van middelbare leeftijd belangrijke opportuniteiten bieden aan de bedrijven. “Boodschappen rond maatschappelijk verantwoord ondernemen kunnen daardoor zowel aan jongere als oudere consumenten worden gericht,” voert hij aan. De onderzoekers merkten wel een aantal regionale verschillen op. In Thailand en de Filipijnen bleek meer dan twee derde van de respondenten bereid te zijn om een meerprijs te betalen, maar in Europa daalt dat cijfer tot 36 procent. Bovendien wordt gewaarschuwd dat er nog altijd een kloof blijft bestaan tussen de intentie en het reële gedrag. (MH)

Lees Verder

16:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duurzaamheid, ondernemen |  Facebook |

28-07-13

Niet alle regio’s hebben een even grote ondernemers-genetica

Personen met een ondernemers-persoonlijkheid staan meer open voor nieuwe ervaringen en gedragen zich ook extraverter en bewuster. Bovendien vertonen deze persoonlijkheden minder angst en wordt ook het risico op conflicten met anderen niet uit de weg gegaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Friedrich Schiller University in de Duitse stad Jena. De creatie van die persoonlijkheid is volgens de onderzoekers het gevolg van genetische karakteristieken en ervaring. Er wordt bovendien opgemerkt dat de aanwezigheid van de ondernemers-persoonlijkheid ook geografisch belangrijke variaties kan vertonen.

“Het ondernemerschap levert een belangrijke bijdrage tot de welvaart van de hedendaagse maatschappij,” merkt onderzoeker Martin Obschonka, psycholoog aan de Friedrich Schiller University, op “Succesvolle ondernemers hebben meer nodig dan een goed idee en de noodzakelijke expertise. Oprichters van bedrijven hebben meestal een bijzondere persoonlijkheidsstructuur. Die persoonlijkheid komt echter niet zomaar uit de lucht vallen, maar wordt opgebouwd met genetische bouwstenen en ervaring. Opmerkelijk is echter dat die typische persoonlijkheid geografisch niet overal in dezelfde mate kan worden aangetroffen.”

De onderzoekers stelden onder meer vast dat de aanwezigheid van de ondernemers-persoonlijkheid een opmerkelijke correlatie vertoont met de economische activiteit in de regio. “De ondernemers-persoonlijkheid kan onder meer frequenter worden aangetroffen in een gebied met een grote startup-activiteit,” zegt Martin Obschonka. “In het algemeen kan worden gesteld dat de psychologische ondernemers-kaart in belangrijke mate overeenkomt met een geografische verdeling van de economie. Daarbij konden dezelfde vaststellingen worden gedaan in zowel de Verenigde Staten als Groot-Brittannië of Duitsland.”

Professor Obschonka stelde daarbij dat de ondernemers-persoonlijkheid vooral kan worden aangetroffen in regio’s zoals Berlijn en Hamburg, maar veel zeldzamer blijkt te zijn in gebieden zoals Brandenburg en Saksen. In Groot-Brittannië staan Londen en East Anglia bovenaan, terwijl Schotland, Wales en Noord-Ierland achterop blijven in zowel ondernemerschap als economische ontwikkeling. Een concrete verklaring voor het fenomeen kunnen de onderzoekers niet geven, maar aangevoerd wordt dat de concentratie van personen met een ondernemers-persoonlijkheid mogelijk een weerspiegeling vormt van het verleden.

“Kolonisten die tijdens de negentiende eeuw in de Verenigde Staten naar het westen trokken, waren vermoedelijk op zoek naar nieuwe zakelijke uitdagingen en hebben die eigenschappen wellicht aan hun nakomelingen doorgegeven,” zeggen de onderzoekers. “Een gelijkaardig fenomeen kon worden opgemerkt in Duitsland. Na de tweede wereldoorlog hebben veel ondernemers Oost-Duitsland verlaten om zich in het rijkere westen te vestigen. Dat zou de oorzaak kunnen zijn waarom er op dit ogenblik in een aantal oostelijke regio’s relatief weinig individuen met een ondernemerspersoonlijkheid kunnen worden teruggevonden.”

“Ook het socialiseringsproces in de regio’s kan een belangrijke impact hebben gehad op het ondernemerschap,” voeren de onderzoekers nog aan. “In bepaalde regio’s wordt meer nadruk gelegd op zakelijke waarden, waardoor mogelijk de ontwikkeling van een ondernemerspersoonlijkheid werd gestimuleerd, onder meer door ouders of sociale instellingen. Dat zou onder meer kunnen gelden voor de Amerikaanse Rust Belt, die historisch gericht is op een traditionele massaproductie en daardoor mogelijk minder waarde zou hechten aan het aanmoedigen van nieuwe ontwikkelingen, zodat ook de ondernemerspersoonlijkheid minder zou zijn gestimuleerd.”

Lees Verder

13:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ondernemen, genetica |  Facebook |

21-03-13

Aantal vrouwelijke ondernemers blijft wereldwijd toenemen

Het aantal vrouwelijke ondernemers kent wereldwijd een snelle groei, waardoor de achterstand tegenover stilaan wordt weggewerkt. Dat is de conclusie van een onderzoek van Alibaba, een wereldwijd ecommerce-platform dat kleine ondernemingen helpt om grensoverschrijdende activiteiten uit te bouwen en een wereldwijd klantenbestand uit te bouwen. Alibaba merkt op dat er op het platform inmiddels 1,6 miljoen Amerikaanse vrouwen zijn geregistreerd. Dat betekent een stijging met 40 procent op twee jaar tijd.

"Vrouwen nemen niet alleen hogere posities in bij ondernemingen, maar ontwikkelen zich ook tot succesvolle ondernemers die een belangrijke bijdrage leveren tot de wereldwijde economie," voert Laurie McCabe, partner bij marktonderzoeker SMB Group, op. "Technologie en e-commerce vormen voor vrouwen een belangrijk instrument om een eigen bedrijf op te starten en uit te bouwen. Deze technologieën bieden vrouwen vaak de kans om hun eigen toekomst en succes vorm te geven door een eigen bedrijf te lanceren."

Uit het onderzoek bleek dat vrouwen inmiddels 22 procent van het Alibaba-publiek vertegenwoordigen. De registratie van vrouwen op het platform stijgt met 15 procent per jaar, tegenover 10 procent bij de mannen.

Lees Verder

17:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alibaba, ondernemen |  Facebook |

25-02-13

Vrouwelijke ondernemer hecht veel belang aan website onderneming

Vrouwelijke ondernemers hechten voor hun marketing meer belang aan hun website dan aan sociale media of zoekmachines. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Web.com en de Amerikaanse National Association of Women Business Owners (NAWBO). De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat 85 procent van de vrouwelijke ondernemers de website van het bedrijf belangrijk vindt op het gebied van marketing, tegenover 70,7 procent voor sociale media en 68,7 procent voor zoekmachines. Wanneer echter gevraagd wordt naar de toekomstige marketing voor kleinere bedrijven, vermeldt 44,4 procent sociale media en zoekmachines, terwijl slechts 15,4 procent verwees naar het design en onderhoud van de website.

Lees Verder

18:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ondernemen |  Facebook |

07-01-13

Duurzame innovaties heilzaam voor de onderneming

Duurzame innovaties hebben ook een positieve impact op de prestaties van de onderneming. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Aalto University in Finland naar duurzame innovatie in de Europese en Australische bouwsector. De onderzoekers benadrukken vastgesteld te hebben dat er een duidelijke band kan worden opgemerkt tussen duurzame innovatie en de marktwaarde van de onderneming in kwestie.

“Wanneer duurzame innovatie wordt aangekondigd - zoals investeringen in duurzame arbeidsconcepten of hernieuwbare energie en software voor de analyse van de uitstoot - blijkt de marktwaarde van het bedrijf met 0,82 procent toe te nemen,” voert onderzoeksleider Seppo Junnila, aan. “Het onderzoek heeft duidelijk aangetoond dat er een positieve en statistisch significante band kan worden opgemerkt tussen duurzame investeringen en de marktwaarde van een onderneming.”

“Investeringen in duurzame activiteiten leiden tot de creatie van economische waarde,” benadrukt Seppo Junnila. “Onder meer blijken duurzame innovaties relevant te zijn om de verdere groeistrategie van het bedrijf te ondersteunen.” De Finse onderzoeker voegt er bovendien aan toe dat het verstrekken van informatie over duurzame innovaties de beleggers ook kunnen helpen bij het inschatten van de de toekomstige groeimogelijkheden van een onderneming.

Lees Verder

14:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duurzaamheid, ondernemen |  Facebook |

03-10-12

Eigen bedrijf ontsnappingsroute en weg naar succes

Eén op vijf jonge Britse werklozen acht het onmogelijk om volgend jaar een nieuwe baan te vinden. Dat is de conclusie van een onderzoek van The Prince’s Trust en Royal Bank of Scotland. Er wordt aan toegevoegd dat driekwart van de jonge werklozen aangeeft dat het moeilijker dan ooit is geworden om een baan te vinden. Bijna één op drie acht het niet waarschijnlijk om binnen de volgende zes maanden een baan te vinden. Er wordt wel opgemerkt dat zelfstandigen zich steeds positiever opstellen. Daarbij wordt aangegeven dat 55 procent van de jonge ondernemers een positiever beeld heeft over zijn carrière dan vorig jaar.

“De jonge ondernemers zijn er ook twee keer zoveel van overtuigd dat ze in het leven zullen slagen dan hun werkloze generatiegenoten,” voert Martina Milburn, chief executive van The Prince’s Trust, aan. “Meer dan één op drie werkloze jongeren heeft overwogen om met een eigen onderneming een uitweg uit de werkloosheid te zoeken. Jonge werklozen maken een bijzonder moeilijke periode door en hoe langer de periode van werkloosheid duurt, hoe groter het risico dat ze in een spiraal van ontgoocheling en depressie terecht zouden komen. Het opzetten van een eigen bedrijf kan een ontsnappingsroute en een weg naar succes zijn.”

De onderzoekers voeren aan dat 48 procent van de jonge ondernemers aangeeft dat het opzetten van een eigen bedrijf de beste beslissing is geweest die ze ooit hebben genomen. Bovendien zou 51 procent een eigen bedrijf aanraden aan werkloze jongeren. In het rapport wordt opgemerkt dat 13 procent van de jonge zelfstandigen toegeeft een eigen bedrijf gestart te zijn omdat het onmogelijk bleek om een baan te vinden. Ook wordt aangegeven dat 36 procent van de werkloze jongeren het voorbije jaar geen enkele reactie heeft ontvangen op een sollicitatie. Bovendien noemde 61 procent de zoektocht naar werk demoraliserend.

Lees Verder

16:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkloosheid, ondernemen |  Facebook |

11-07-12

Kleine beslissingen kunnen tot grote resultaten leiden

Ook een individu kan met een kleine beslissing een reeks gebeurtenissen op gang brengen die uiteindelijk tot een groot resultaat leiden. Dat zegt technologie-ondernemer Herb Morreale. Volgens Morreale kan één impact, zoals het vallen van een enkele dominosteen een hele rij in beweging kan brengen, uiteindelijk tot een cruciaal keerpunt leiden. Onder meer wijst hij op de Chinese student die op Tiananmen Square in Peking een hele rij tanks kon tegenhouden, terwijl ook één hamer de Berlijnse Muur ten val bracht. Ideeën creëren volgens Morreale andere ideeën

Lees Verder

10:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: herb morreale, ondernemen |  Facebook |

25-05-12

Meerderheid ondernemingen streeft naar ethiek en waarden

Een meerderheid van de ondernemingen streeft naar een zakelijk model waarbij transparantie, duidelijke maatschappelijke doelstellingen en een collaboratieve instelling centraal staan. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf International Business Machines (IBM) bij ruim zeventienhonderd executives uit achttien industriële sectoren. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat 65 procent van de executives hun bedrijf willen boetseren volgens waarden en ethiek.

Lees Verder

18:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ondernemen |  Facebook |

07-11-11

Duurzaamheidsverslag is meer dan glossy magazine

Er bestaat geen enkelvoudige benadering van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een intelligente aanpak vergt een combinatie van verplichte en vrijwillige maatregelen. Dat heeft Richard Howitt, verslaggever van het Europees Parlement voor de problematiek, in een gesprek met het webmagazine EurActiv gezegd. De voorstellen van de Europese Commissie, die een combinatie van verplichte en vrijwillige maatregelen inhoudt, zijn volgens Howitt dan ook een stap in de goede richting.

"Er wordt steeds meer algemeen aanvaard dat maatschappelijk verantwoord ondernemen een belangrijk onderdeel vormt van de concurerentiekracht van een bedrijf en niet langer een zakelijke glossy publicatie is," merkt Howitt op tegenover Euractiv. "Dat proces wordt in grote mate gestuurd door klanten en investeerders, die een volledig inzicht willen verwerven over de uitdagingen, mogelijkheden en bedreigingen van de ondernemingen."

Howitt stelt dat de Europese Unie ook buiten de eigen grenzen een leidinggevende rol op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen moet innemen. "De Europese Unie moet dat standpunt wereldwijd doordrukken," merkt hij op. "Er moet naar gestreefd worden dat de integratie van duurzaamheid in de financiële rapportage tegen het einde van dit decennium over de hele wereld door bedrijven is geïmplementeerd." Hij geeft echter toe dat ook op Europees vlak nog een aantal ongelijkheden op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen moeten worden weggewerkt.

10:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duurzaamheid, ondernemen |  Facebook |

02-11-11

Vergrijzing ondernemers gevaar voor tewerkstelling

Er moet gevreesd worden dat de volgende periode vele bedrijven de deuren zullen sluiten. Een golf ondernemers wordt immers geconfronteerd met een naderende pensioenleeftijd. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de universiteit van Göteborg. De Zweedse onderzoekers wijzen erop dat deze vergrijzing in de ondernemerswereld een bijkomende druk zou kunnen creëren op de tewerkstelling. Er wordt opgemerkt dat 25 procent van de Zweedse ondernemers de volgende vijf jaar met pensioen wil gaan. In 10 procent van de gevallen zou dat tot een sluiting van de onderneming leiden.

"De Europese Unie wordt geconfronteerd met een vergrijzende bevolking, zodat steeds minder mensen zorg moeten dragen voor de ouderen," merken de onderzoekers op. "In Zweden, waar de situatie op de arbeidsmarkt al kritiek is, wordt de situatie nog versterkt door het feit dat 25 procent van de bedrijfsleiders van kleine en middelgrote ondernemingen de volgende vijf jaar met pensioen wil gaan. Daardoor zullen een grote groep bedrijven de deuren sluiten."

Onderzoeksleider Roland Kadefors, arbeidsdeskundige aan de universiteit van Göteborg, stelt dat de situatie in de grotere steden op langere termijn mogelijk houdbaar zal blijven, maar vooral in landelijke gebieden zal het volgens hem door een laag geboortecijfer en emigratie moeilijk zijn om nog voldoende diensten te kunnen aanbieden. Een groot gedeelte van de tewerkstelling in lokale gemeenschappen wordt volgens Kadefors gegarandeerd door kleine ondernemingen, maar binnen tien jaar zullen 40 procent van de bedrijfsleiders met pensioen zijn.

Zweden heeft één van de oude managers-populaties van Europa. In totaal zouden over een periode van tien jaar 55.000 bedrijven een andere eigenaar moeten vinden. Wanneer ook zelfstandigen worden meegerekend, gaat het om 175.000 ondernemingen. Daarmee zijn volgens de onderzoekers 700.000 banen betrokken. Wanneer 10 procent van de bedrijven zijn deuren sluit, zou de vergrijzing van het Zweedse management 70.000 banen kunnen kosten.

 

11:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ondernemen |  Facebook |

09-10-11

Consument eist sociale betrokkenheid van bedrijven

Consumenten kiezen actief voor merken die een sterke sociaal verantwoordelijkheidsgevoel aantonen. Ook adverteerders zouden volgens het publiek aandacht moeten hebben voor maatschappelijke problemen. Dat is de conclusie van een internationaal onderzoek van de bureaus Cone Communications en Echo Research. Daarbij wordt opgemerkt dat 81 procent van de respondenten van mening is dat bedrijven de verantwoordelijkheid hebben om belangrijke problematieken aan te pakken.

Er wordt aan toegevoegd dat 94 procent van de consumenten de voorkeur zou geven aan een merk dat zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid opneemt, op voorwaarde dat de prijs en kwaliteit van het product identiek is aan de alternatieven van aanbieders die geen sociale betrokkenheid kunnen aantonen. De onderzoekers wijzen er ook op dat slechts 6 procent van de respondenten van mening is dat bedrijven uitsluitend de opdracht hebben om winst te maken.

De consumenten eisen volgens de onderzoekers in eerste plaats dat bedrijven zich inspannen voor de economische ontwikkeling (34 procent), gevolgd door het leefmilieu (21 procent) en mensenrechten (12 procent). Er worden wel een aantal verschillen opgemerkt naargelang de nationale markten. Daarbij wordt aangevoerd dat bijvoorbeeld in Groot-Brittannië een groter scepsis bestaat tegenover maatschappelijk verantwoord ondernemen dan in groeimarkten zoals Brazilië en China.

09:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ondernemen, maatschappij, milieu |  Facebook |

02-07-11

Vooral mannen en durvers ontwikkelen zich tot serieel ondernemer

Ondernemers die hun activiteiten staken, hebben een sterke neiging later opnieuw voor zichzelf te beginnen. Dat is de conclusie van een internationaal onderzoek van Peter van der Zwan, econoom aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Vooral mannen, mensen met weinig angst om te falen en personen met ondernemende ouders zijn volgens de Nederlandse econoom volhardend en laten zich niet uit het veld slaan. Opleiding speelt in het fenomeen van deze zogenaamde seriële ondernemers volgens Van der Zwan geen rol.

"Seriële ondernemers maken een belangrijk deel uit van de totale groep zelfstandigen," voert Van der Zwan aan. "Uit het onderzoek blijkt dat 7,1 procent van de nieuwe ondernemers het voorbije jaar al eens een andere zaak gehad heeft. Personen die een eerdere onderneming zelf van de hand gedaan hebben, zijn de meest waarschijnlijke kandidaten om opnieuw voor zichzelf beginnen." De onderzoeker merkt op dat de complexiteit van administratieve procedures een belangrijke impact heeft op de keuze voor het ondernemerschap.

Vrouwen blijken volgens Van der Zwan nog altijd minder vaak een carrière als ondernemer te overwegen en daadwerkelijk de sprong te wagen. Verder wordt opgemerkt dat het overnemen van een bestaand bedrijf vooral voor ouderen een populaire manier vormt om zich aan het ondernemerschap te wagen. Ook lager opgeleiden kiezen sneller voor dat alternatief. Personen die zich daarentegen niet snel laten afschrikken door risico's en die gericht zijn op innovatie, kiezen er volgens Van der Zwan vaker voor om een nieuwe onderneming op te starten.

09:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ondernemen |  Facebook |

26-05-11

Indonesië beste land voor startende bedrijven

Indonesië is voor ondernemers de beste plaats om een bedrijf op te starten. Dat is de conclusie van een internationaal onderzoek van BBC World Service en het bureau Globescan. Ook de Verenigde Staten, Canada, India en Australië dat ook uitstekende locaties zijn om met een onderneming te starten. Anderzijds worden Colombia, Egypte, Turkije, Italië en Rusland genoemd als de minst ondernemingsvriendelijke landen.

"Uit het onderzoek blijkt dat alle landen uit de geïndustrialiseerde wereld een score boven het gemiddelde laten optekenen," merkt BBC News op. "De enige uitzondering is Italië, dat ver achterop volgt. Maar ook een aantal groeimarkten worden als ondernemersvriendelijk bestempeld. Ook India, China en Nigeria worden door de eigen bevolking bestempeld als een relatief goede omgeving om een nieuw bedrijf op te starten."

Er wordt aan toegevoegd dat alle Aziatische en Afrikaanse landen uit de Sub-Sahara relatief hoge scores lieten optekenen. "In andere regio's waren er meer verschillen," aldus nog BBC News. "In Latijns-Amerika lieten Mexico en Peru relatief hoge scores, maar Brazilië en Colombia blijven ver onder het gemiddelde. In West-Europa werden de lage scores van Italië en Spanje in evenwicht gebracht door gunstige percepties in Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië.

18:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: indonesië, ondernemen |  Facebook |

24-05-10

Israël ziet weinig ondernemingszin bij immigranten

Slechts een opvallend kleine groep immigranten in Israël is geneigd om een eigen zaak op te richten. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Israëlische Ruppin Academic Center. De onderzoekers wijzen erop dat 11 procent van de bevolking die in Israël is geboren, een eigen zaak heeft opgericht. Bij immigranten uit de gewezen Sovjet-Unie is dat slechts 5 procent. Vijf op zes immigranten in Israël is afkomstig uit de voormalige Sovjet-Unie. Onderzoeksleider Nonna Kushnirovich stelt dat het fenomeen wellicht te maken heeft met het feit dat de Russisch-sprekende Israliërs een andere mentaliteit hebben dan immigranten uit andere landen. Terwijl andere immigranten aangemoedigd worden door de risico's die ze vroeger hebben genomen, kiezen de Russische Israliërs er volgens haar voor om low-profile te blijven en zich ver van risico's wensen te houden.

"Immigranten staan bekend voor hun ondernemingszin," merkt het Israëlisch dagblad Haaretz op. "Wereldwijd zijn immigranten meer geneigd om een eigen zaak op te starten dan autochtonen. Dat hoeft ook geen verbazing op te wekken. Het feit dat ze besloten hebben om te emigreren vanuit hun thuisland, geeft aan dat ze geen afkeer hebben van risico's. Bovendien hebben ze vaak geen andere keuze. Onder meer beperkt door hun taal is het voor hen vaak moeilijker om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt. Vaak moeten ze dan ook creatief zijn om een oplossing te vinden. Het oprichten van een eigen zaak is vaak de enige mogelijkheid op tewerkstelling. Uit een onderzoek zes jaar geleden bleek dat allochtonen in de Verenigde Staten verantwoordelijk waren voor 50 procent van de nieuwe bedrijven die het anderhalf decennium voordien waren opgericht."

In Israël worden heel andere cijfers verkregen. "Bij immigranten zegt 39 procent er in geen geval aan te denken om ooit een zelfstandig bedrijf op te richten," merkt Nonna Kushnirovich op. "Bij de autochtone Israëliers is dat slechts 16 procent. Wanneer men verder ingaat op die kloof, blijken immigranten veel minder geneigd te zijn om risico's te nemen op het gebied van financiën, sociale omstandigheden, gezondheid of tewerkstelling. Immigranten geven ook minder vaak toe dat ze in het wegverkeer risico's nemen." Kushnirovich stelt dat Russische immigranten een heel andere instelling hebben dan andere nieuwkomers in het land en alle risico's achter zich hebben gelaten. De onderzoekster voegt er aan toe dat ondernemersopleidingen dan ook inspanningen zouden moeten doen om deze bevolkingsgroep aan te moedigen en hun angst weg te nemen.

10:53 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: israel, ondernemen, rusland, immigrant |  Facebook |

21-04-10

Transparantie en verantwoord bestuur steeds belangrijker

Transparantie en verantwoord bestuur is voor de consument steeds belangrijker. Dat is de conclusie van een onderzoek van Landor Associates, Penn Schoen Berland en Burston-Marsteller. Daarbij wordt opgemerkt dat 70 procent van de Amerikaanse consument bereid is om meer te betalen voor producten van bedrijven die zich op een sociaal verantwoorde manier opstellen. Drie op vier consumenten geven aan dat maatschappelijk verantwoord gedrag belangrijk is en 55 procent zegt een product te kiezen dat bijdraagt tot een maatschappelijk doel boven een gelijkaardig item dat geen enkele sociale surplus biedt. De respondenten voegen er aan toe dat de financiële diensten en de autosector zich het minst maatschappelijk verantwoord opstellen. Ook de perceptie over de sociale instelling van de farmaceutische industrie is gevoelig verslechterd. Dat heeft volgens de onderzoekers wellicht te maken met het politieke debat rond de Amerikaanse openbare gezondheidszorg.

"Maatschappelijk verantwoord ondernemen kan in een economische moeilijke omgeving een belangrijke band vormen tussen de bedrijven en consumenten," merken de onderzoekers op tegenover het magazine Brandweek. "Uit het onderzoek blijkt dat 38 procent van de respondenten eenzelfde bedrag of meer te besteden aan diensten en producten van maatschappelijk verantwoorde ondernemingen, maar meer dan de helft van alle consumenten is niet zeker over de betekenis van het concept. Diegenen die wel op de hoogte zijn, stellen meestal dat maatschappelijk verantwoord ondernemen vooral betekent dat de bedrijven voordelen teruggeven aan de locale gemeenschap (20 procent) of zelf-regulatie en verantwoordelijkheid inhoudt (19 procent). Er wordt aan toegevoegd dat 28 procent bereid is om minstens 10 dollar extra te betalen voor producten van maatschappelijk verantwoorde ondernemingen."

De onderzoekers stellen dat de resultaten van de enquête aangeeft dat bedrijven de mogelijkheid hebben om zich te differentiëren indien ze duidelijk communiceren hoe ze baten teruggeven aan hun medewerkers, gemeenschappen en het leefmilieu. Opvallend noemen de onderzoekers dat bijna 50 procent van de respondenten uit de leeftijdscategorieën tussen achttien en vierendertig jaar bereid zijn tot een looninlevering om voor een sociaal verantwoorde onderneming te werken. Dat percentage ligt veel hoger dan in de andere leeftijdscategorieën. Er wordt echter aan toegevoegd dat er het voorbije jaar veel gesproken is over maatschappelijke betrokkenheid, zeker in het kader van de verwoestende aardbeving in Haïti, maar toch zegt amper 11 procent van de ondervraagden dat ze weet hebben over communicatie van bedrijven rond sociaal verantwoord ondernemen.

19:03 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ondernemen, management |  Facebook |

25-01-09

Crisis gevaarlijker voor familiale onderneming

Een economische crisis kan voor een familiebedrijf veel zwaardere gevolgen hebben dan voor andere ondernemingen. Dat zegt Tom A. Rüsen, analist bij het Duitse Institut für Familienunternehmen van de universiteit Witten-Herdecke. Rüsen wijst er daarbij op dat de crisis niet alleen het familiebedrijf zelf in problemen kan brengen, maar ook psychologisch veel zwaardere gevolgen kan hebben. De bedrijfsleider van een familiale onderneming moet bij een falen niet alleen een persoonlijke ontgoocheling slikken, maar ook rekening houden met de reacties van zijn familieleden die een belang hebben in het bedrijf. Rüsen voert aan dat familiale aandeelhouders in welvarende tijden één lijn lijken te trekken, maar bij moeilijkheden al vlug barsten in dat bastion blijken te komen.

20:55 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ondernemen, management |  Facebook |

15-07-08

Recessie heeft oude bankrotten nodig

draft_lens1357464module2153425photo_dads_army_cap_main_sgt_wilson-1In een periode van economische vertraging moeten oudgedienden uit de banksector, die gehard zijn door problemen en crisissen, opgetrommeld worden om jonge bedrijfsleiders, die het meest kwetsbaar zijn wanneer een economie in een recessie zakt, door de moeilijkste periodes te helpen. Dat zegt de Royal Bank of Scotland, die klanten met belangrijke leningen de mogelijkheid biedt om de hulp in te roepen van een bankmanager die de recessie van de jaren negentig heeft doorgemaakt.

RBS zegt zijn belangrijkste risicoklanten geïdentificeerd te hebben en begonnen te zijn met hen te koppelen aan ervaren bankmanagers. De Britse krant The Telegraph heeft het daarbij over captain Mainwaring, de beruchte bankier-reserve-officier uit de comedyreeks Dad's Army die de opdracht krijgt de leiding te nemen over een aantal militair onervaren burgers die hun regio tegen een eventuele Duitse inval moeten verdedigen. De bank is tevens begonnen met een trainingsprogramma voor zijn 2.250 managers om ze in staat te stellen om te gaan met de economische vertraging.

De bank zegt lessen getrokken te hebben uit zijn ervaringen tijdens de jongste recessie, toen de banken de kritiek te verduren kregen dat ze de kredietlijnen voor kleine bedrijven terugschroefden, waardoor vele ondernemers over de kop gingen. "Vele problemen doken op omdat weinig ervaren ondernemers werden begeleid door onvoldoende opgeleide bankmanagers," aldus een woordvoerder van de bank.

Het is echter wel de klant die de uiteindelijke beslissing neemt om al dan niet hulp in te roepen. "Een aantal ondernemers houdt er niet van om als een risicopartij bestempeld te worden," aldus nog de woordvoerder. "De bank weet echter meestal voor de klant dat er problemen op komst zijn.

12:49 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ondernemen, financien, recessie |  Facebook |