19-03-14

Positief ondernemersklimaat belangrijker dan toegang tot financiën

Een positief ondernemersklimaat is voor de stimulering van zelfstandige arbeid belangrijker dan de toegang tot financiering en banken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Pennsylvania State University en het Amerikaanse Northeast Regional Center for Rural Development gedurende het eerste decennium van deze eeuw. De onderzoekers stelden vast dat regio’s met een positieve geschiedenis op het gebied van ondernemerschap, efficiënte bedrijfsnetwerken en een focus op economische zelfredzaamheid ook de grootste groei in het zelfstandig ondernemerschap blijken te genereren.

"Het onderzoek toonde aan dat de graad van zelfstandig ondernemerschap een cruciale factor is in de verdere toename van het aantal zelfstandigen,” benadrukt onderzoeksleider Stephan Goetz, professor regionale economie aan de Pennsylvania State University. “Veel experts in economische ontwikkeling zijn van mening dat de toegang tot kapitaal, zoals de aanwezigheid van filialen van banken en kredietinstellingen, de belangrijkste basis vormt voor de bevordering van het zelfstandig ondernemerschap, maar het onderzoek heeft aangetoond dat de beschikbaarheid van kapitaal slechts een minimale bijdrage levert tot de groei van het zelfstandig ondernemerschap.”

“Een gebrek aan toegang tot kapitaal blijkt geen barrière te vormen voor de groei in het zelfstandig ondernemerschap,” zegt professor Goetz. “De overheid kan dan ook een belangrijke factor vormen in het stimuleren van het ondernemerschap, onder meer door lagere en minder complexe belastingen en het toelaten van een grotere flexibiliteit in het personeelsbeleid.” Ook het aantal afgestudeerden aan universiteiten bleek volgens Goetz een bijdrage te leveren tot een groei van het zelfstandig ondernemen. De onderzoeker noemt het tevens opmerkelijk dat ook een landschappelijk aantrekkelijke omgeving zelfstandige activiteiten blijkt te stimuleren.

Stephan Goetz merkt nog op dat zelfstandigen een belangrijke bijdrage leveren tot de economische welvaart van een regio. “Zelfstandigen hebben immers de neiging om andere bedrijven in de buurt te ondersteunen, wat kan leiden tot groei van de werkgelegenheid en het inkomen in de hele regio,” voert de wetenschapper aan.

Lees Verder

12:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ondernemersklimaat |  Facebook |

24-02-12

Bedrijven blijven klagen over Chinees ondernemersklimaat

Buitenlandse bedrijven worden in China met belangrijke problemen geconfronteerd. Onder meer is er sprake van een toenemende concurrentie, terwijl ook de prijzen stijgen en het regelgevende kader voor belangrijke hinderpalen blijft zorgen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de American Chamber of Commerce in Shanghai bij ruim driehonderd Amerikaanse bedrijven die op de Chinese markt actief zijn. De onderzoekers stelden wel vast dat 51 procent van de ondervraagden China tot één van zijn drie topprioriteiten rekent.

Uit het onderzoek blijkt dat 80 procent van de ondervraagde bedrijven het voorbije jaar omzetgroei heeft gerealiseerd, tegenover 87 procent het jaar voordien. Daarnaast bleek het aantal winstgevende bedrijven ongeveer status-quo te blijven op 78 procent. Ook maakte 51 procent gewag van toenemende winstmarges, tegenover 66 procent het jaar voordien. Ook blijkt dat 72 procent van de bedrijven het voorbije jaar zijn investeringen in China uitbreidde. Dit jaar wil 77 procent zijn investeringen uitbreiden.

Volgens 67 procent van de bedrijven werd vorig jaar in China een grotere groei opgetekend dan in de rest van de wereld. De onderzoekers stelden verder dat 71 procent specifieke producten voor de Chinese markt heeft of voorziet. Ook wordt aangegeven dat 80 procent meer Chinees personeel wil aanwerven, terwijl 56 procent aangeeft dat het grootste gedeelte van het lokale bestuur uit Chinese managers bestaat. Wel zegt 62 procent onderdelen of afgewerkte producten uit de Verenigde Staten in te voeren.

Daarentegen blijkt volgens het onderzoek het vertrouwen in de toekomst af te kalven. Ook wordt opgemerkt dat China er niet in slaag om een gastvrij klimaat voor ondernemingen te creëren. Aangevoerd worde dat 71 procent van de ondervraagden van mening is dat het regelgevend kader is verslechterd of ongewijzigd is gebleven, tegenover 63 procent het jaar voordien. Ook wordt gewag gemaakt van bureaucratie, een gebrek aan consistentie en transparantie bij de overheid.

17:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, ondernemersklimaat |  Facebook |