01-07-14

Desktop en laptop belangrijkste technologie voor kleine bedrijven

De grote meerderheid van de eigenaars van kleine bedrijven is ervan overtuigd dat technologie belangrijk is voor hun bedrijf. Ook blijkt een meerderheid te klagen niet dezelfde toegang tot technologie te hebben als grote ondernemingen. Dat blijkt uit een studie van het bedrijf Microsoft en consultant Ipsos. Laptops en desktops worden beschouwd als de belangrijkste technologieën voor het succes van het bedrijf, op korte afstand gevolgd door smartphones.

Lees Verder

14:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: desktop, laptop, onderneming |  Facebook |

27-04-14

Budgetten en tijdsgebrek belangrijkste hinderpalen voor online activiteit kleinere onderneming

Financiële beperkingen en tijdsgebrek zijn voor kleinere ondernemingen de belangrijkste hinderpalen om een verdere online aanwezigheid uit te bouwen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Huzzah Media. De onderzoekers merken daarbij op dat 80 procent van de kleine en middelgrote ondernemingen inmiddels over een website beschikken, maar daarentegen blijkt minder dan 20 procent over een mobiele applicatie te beschikken. Die beperkte aanwezigheid kan volgens de onderzoekers uiteindelijk een belangrijk concurrentieel nadeel worden, aangezien een intensief engagement van de consument essentieel is om klanten aan te zetten de commerciële relatie met de onderneming verder te zetten.

Lees Verder

12:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, onderneming |  Facebook |

22-03-14

Bedrijven behouden stilzwijgen over stelende medewerkers

De meeste bedrijven behouden het stilzwijgen over diefstallen van personeelsleden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Cincinnati bij meer dan driehonderd bedrijfsleiders in de Verenigde Staten. De onderzoekers stelden vast dat ongeveer 64 procent van de ondernemingen met diefstallen door eigen personeel worden geconfronteerd. Toch blijkt slechts 16 procent van de slachtoffers over de feiten aangifte te doen bij de politie. Achter die terughoudendheid gaan volgens de onderzoekers verschillende oorzaken schuil. Daarbij wordt onder meer gewezen op emotionele banden en vraagtekens over het rechtssysteem.

Lees Verder

15:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: diefstal, onderneming |  Facebook |

11-12-13

Bedrijven traag met overstap naar mobiele platformen

Een groot gedeelte van de websites van ondernemingen is nog altijd niet aangepast aan een mobiele omgeving. Dat is de conclusie van een onderzoek van het marketingbedrijf Catalogues 4 Business bij meer dan honderd Britse bedrijven. Daarbij werd vastgesteld dat 39 procent van de respondenten dient te toegeven nog altijd geen mobiele versie van zijn website ontwikkeld te hebben. De onderzoekers hebben het over een verontrustend cijfer, aangezien voor verkopen steeds vaker de nadruk wordt gelegd op het internet en e-commerce, waarin mobiele platformen een steeds groter aandeel verwerven.

Lees Verder

12:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderneming, mobiel |  Facebook |

13-10-13

Technologie heeft grootste impact op toekomst bedrijven

Chief executives menen dat technologie de belangrijkste externe impact zal hebben op de toekomst van hun onderneming. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf International Business Machines (IBM) bij meer dan vierduizend executives uit twintig sectoren in zeventig landen. De onderzoekers merken echter op dat chief executives met die visie geïsoleerd lijken. Verantwoordelijken voor informatica, marketing en de bevoorradingsketen verwezen naar marktfactoren als belangrijkste externe druk, terwijl financieel verantwoordelijken vooral de aandacht vestigen op macro-economische effecten. Verantwoordelijken voor human resources maakten in eerste instantie gewag van vaardigheden op de arbeidsmarkt.

“Hoewel de visies tussen de verschillende leidinggevenden kunnen variëren volgens hun functie, worden technologie en marktfactoren toch bij iedereen tot de drie belangrijkste externe invloeden gerekend,” voeren de onderzoekers aan. “Opmerkelijk is ook dat verantwoordelijken voor informatica en marketing dezelfde vier factoren naar voor schuiven. Rekening houdend met een aantal onderzoeken die mogelijke conflicten tussen beide groepen aanstippen, kan dat resultaat bemoedigend worden genoemd.” In het algemeen zeggen de respondenten de volgende drie tot vijf jaar belangrijke veranderingen te verwachten, onder meer met een grotere rol voor sociale en digitale interacties en een persoonlijke benadering van de klant.

Bij de chief executives wordt technologie als belangrijkste externe impact op de toekomst van de onderneming gevolgd door markfactoren, macro-economische effecten, vaardigheden op de arbeidsmarkt en regelgeving door de overheid. Vervolgens wordt gewag gemaakt socio-economische factoren, globalisering, ecologische bekommernissen en geopolitieke evoluties. Opmerkelijk is dat ecologische bekommernissen alleen door verantwoordelijken van de bevoorradingsketen tot de vijf belangrijkste factoren worden gerekend. Financieel verantwoordelijken hechten het minste belang aan de globalisering, maar ook informatica-executives schatten die problematiek relatief laag in.

Lees Verder

14:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, onderneming |  Facebook |

08-01-13

Economie blijft grootste bezorgdheid van de bedrijven

Bedrijven willen vooral marktaandeel winnen, hun ondernemingsstructuur optimaliseren en producten lanceren die aangepast zijn aan de huidige moeilijke economische omstandigheden. Dat is de conclusie van een enquête van consulent Deloitte bij ruim honderd chief financial officers van Britse ondernemingen. De onderzoekers stellen dat de economische omstandigheden, zoals de voorbije vier jaar onafgebroken het geval is geweest, de grootste bezorgdheid blijven van de bedrijven. Er wordt echter aan toegevoegd dat er ook gezocht wordt naar groeimogelijkheden.

De onderzoekers stelden vast dat 51 procent van de respondenten aangaf dat zijn bedrijf zijn marktaanwezigheid en capaciteit versterkt om een concurrentieel voordeel uitgebouwd te hebben tegen het ogenblik dat de economische omstandigheden zich herstellen. Bovendien gaf 50 procent aan van de verzwakte concurrentie gebruik te kunnen maken om zijn marktaandeel uit te breiden. Een even grote groep maakte gewag van inspanningen om de groei van bestaande producten en diensten op lange termijn te beschermen.

Daarnaast stelden de onderzoekers vast dat 33 procent van de ondervraagden werkt aan de ontwikkeling van de producten die aangepast zijn aan de consumentenbehoeften die door de moeilijker economische omstandigheden werden bijgestuurd. Ook bleek dat 31 procent van de bedrijven door de moeilijke economische omstandigheden de kans hoopt te kunnen krijgen goedkope overnames te realiseren. Volgens 25 procent van de respondenten biedt de verzwakte concurrentie ook de mogelijkheid om nieuwe sectoren of niches te betreden.

Lees Verder

18:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: economie, onderneming |  Facebook |

08-11-12

Meeste bedrijven willen werken vanuit ethische fundamenten

De meeste grote bedrijven geven aan voorstander te zijn van een cultuur waarin het ethisch gedrag in alle geledingen en activiteiten is doorgedrongen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Deloitte bij Britse ondernemingen. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat 90 procent van de ondervraagde bedrijven voorstander is van de implementering van een ethische leidraad, onder meer op het gebied van privacy en databescherming. Daarbij wordt volgens Deloitte een verschuiving opgemerkt van verplichte regels naar een concept van rechtvaardigheid.

Lees Verder

16:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderneming, ethiek |  Facebook |