09-01-17

Ondervoeding blijft belangrijke uitdaging voor Latijns-Amerika

Latijns-Amerika dreigt de strijd tegen ondervoeding te verliezen. Dat heeft Miguel Barreto, bij het World Food Program (WFP) verantwoordelijk voor Latijns-Amerika, gezegd. Barreto wijst erop dat de landbouw en aanverwante sectoren in Latijns-Amerika en de Caraïben voldoende produceren om hun volledige bevolking te voeden, maar desondanks met een gebrek aan voedselveiligheid geconfronteerd blijven. Daarbij moet vooral gewezen worden op een gebrek aan voedzame bestanddelen, een dieet met weinig variëteit, een grote blootstelling aan natuurrampen en sociale ongelijkheid. Er moet volgens Barreto dan ook dringend actie worden ondernomen om het probleem aan te pakken.

Miguel Barreto wijst erop dat in Latijns-Amerika nog altijd 34 miljoen mensen met ondervoeding worden geconfronteerd. Bovendien moet worden vastgesteld dat 47,7 procent van de kinderen onder de leeftijdsgrens van vijf jaar aan anemie lijdt, terwijl 49,8 procent - ongeveer 1,3 miljoen - met chronische ondervoeding moet afrekenen. Barreto vindt het naar eigen zeggen vooral verontrustend dat de cijfers over een relatief lange periode weinig verbetering tonen. “Niet iedereen die aan de extreme armoede ontsnapt, kan op een beter dieet overschakelen,” voert hij aan. “Er is niet altijd een rechtstreekse relatie tussen de reductie van de armoede en de verbetering van de voedselveiligheid voor de bevolking.”

Verwezen wordt onder meer naar Guatemala, waar het dagelijks dieet is gebaseerd op mais, bonen, enkele groenten en een occasioneel ei. “Er moet dan ook gezorgd worden voor producten die veel fosfaat en ijzer bevatten, zonder de kosten van het basisdieet te verhogen,” benadrukt hij. Barreto voegt eraan toe dat op de lokale markten moet worden gekeken welke voedingsstoffen de plaatselijke bevolking ontbeert. Vooral kan worden ingegrepen moet volgens Barreto immers de aard van het probleem worden bepaald. Soms zullen extra producten moeten worden geleverd, maar vaak moet worden vastgesteld dat de lokale bevolking niet weet op elke manier voedselbestanddelen optimaal kunnen worden gebruikt.

Lees Verder

16:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ondervoeding |  Facebook |

16-07-14

Economische groei geen oplossing voor ondervoeding kinderen

Economische groei is geen oplossing voor ondervoeding bij kinderen. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de Harvard School of Public Health (HSPH), de University of Göttingen, ETH Zürich en het Indian Institute of Technology Gandhinagar, gebaseerd op gegevens uit zesendertig ontwikkelingslanden.

Lees Verder

16:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: economische groei, ondervoeding |  Facebook |

09-09-12

Ondervoeding kinderen onoplosbaar probleem voor veel ontwikkelingslanden

De ontwikkelingslanden hebben minder dan 5 procent kans om de doelstellingen van de Verenigde Staten voor de bestrijding van de ondervoeding bij kinderen te halen. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan het Imperial College London. Hoewel er sinds het midden van de jaren tachtig vooruitgang is geboekt, wordt volgens het rapport nog altijd één op vijf kinderen in de ontwikkelingslanden matig tot sterk geconfronteerd met ondergewicht. In totaal gaat het volgens de onderzoekers om 110 miljoen kinderen onder de vijf jaar in de hele wereld. Nog eens 148 miljoen andere kinderen halen evenmin het vereiste gewicht. De progressie is volgens het rapport onevenwichtig verdeeld over de verschillende regio's. Azië en Latijns-Amerika zouden de grootste vooruitgang hebben gemaakt, maar vooral in de Sub-Sahara zou de situatie problematisch blijven.

Lees Verder

09:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ondervoeding, gezondheid, kinderen |  Facebook |