13-10-16

Verenigde Staten en India hebben dezelfde academische genderkloof

De academische genderkloof in de Verenigde Staten en India toont opmerkelijke gelijkenissen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Duke University bij een populatie van 320.554 elitescholieren tussen twaalf en dertien jaar in de Verenigde Staten en 7.119 leerlingen uit een gelijkaardige omgeving in India. De onderzoekers wijzen erop dat de Verenigde Staten sinds het begin van de jaren tachtig inspanningen hebben gedaan om de academische prestaties van talentvolle meisjes te versterken. Die ervaringen kunnen volgens hen mogelijk worden gebruikt om de onderwijspraktijk ook in India verder te versterken.

“Talentrijke meisjes laten in de Verenigde Staten op het gebied van taalvaardigheid hun mannelijke leeftijdsgenoten achter zich en blijken ook hun achterstand op het gebied van wiskunde te verkleinen,” zegt hoofdonderzoeker Matthew Makel, professor educatieve wetenschappen aan de Duke University. “Bij een gelijkaardige populatie in India is de kloof nog groter, waarbij de jongens een groot overwicht tonen op het gebied van wiskunde, terwijl meisjes op taalgebied een grote voorsprong hebben. Zowel in de Verenigde Staten blijken talentrijke jongens in wetenschap betere prestaties te laten registreren dan meisjes.”

In de Verenigde Staten vertegenwoordigen meisjes 28 procent van de topscores in mathematica. Dat is een belangrijke verbetering tegenover het begin van de jaren tachtig, toen bij de topscores slechts 7 procent meisjes konden worden gevonden. In India vertegenwoordigen meisjes slechts 11 procent van de topscores. In taalvaardigheid kenden jongens en meisjes in de Verenigde Staten in het begin van de jaren tachtig een evenwichtige verdeling, maar het aandeel van de meisjes is geleidelijk aan toegenomen en is inmiddels opgelopen tot 60 procent. In India hebben meisjes een aandeel van 62 procent in de topscores.

Lees Verder

17:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderwijs |  Facebook |

28-06-14

Talentvolle leerlingen blijven te vaak onder de radar

De slimste kinderen ontvangen vaak niet de gespecialiseerde ondersteuning en programma's die ze nodig hebben om hun volledige potentieel te kunnen bereiken. Dat is de conclusie van een studie door onderzoekers aan de Massey University en de University of Waikato in Nieuw-Zeeland. Omdat de meeste middelen worden geïnvesteerd in zwakkere leeftijdsgenoten, dreigen slimmere kinderen met een stagnatie geconfronteerd te worden.

Lees Verder

12:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderwijs |  Facebook |

30-04-14

Europese jongeren niet overtuigd van onderwijskwaliteit

Europese jongeren zijn van mening dat hun onderwijs geen goede voorbereiding aanbiedt op de digitale structuur van de moderne arbeidsmarkt. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Tata Consultancy Services (TCS) en de denktank ThinkYoung bij respondenten tussen achttien en dertig jaar in de achtentwintig lidstaten van de Europese Unie. De onderzoekers vonden dat 63 procent van de respondenten niet tevreden bleek te zijn over het huidige onderwijssysteem. Als gevolg daarvan gaf 70 procent aan ervan overtuigd te zijn dat ze na het verlaten van het onderwijs verder in het verwerven van vaardigheden zouden dienen te investeren.

"Lees Verder

14:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderwijs |  Facebook |

Cyberklas zorgt voor groter engagement en betere resultaten

Cyberklassen leiden bij studenten tot een groter engagement en zorgen ook voor betere studieresultaten. Dat is de conclusie van een experiment van wetenschappers aan de Baylor University in de Amerikaanse stad Waco. De onderzoekers, die aan ruim tweehonderd studenten een online cursus sociologie aanboden, maken gewag van betere resultaten op ondervragingen, een superieure kwaliteit van scripties en hogere scores op examens dan bij jaargenoten die niet aan de cyberklas hadden deelgenomen. De onderzoekers merken op dat een aantal opvoedkundigen vrezen dat sociale media studenten teveel zouden afleiden, maar blijkt het platform in werkelijkheid studenten van passieve toehoorders tot een activa community te transformeren.

"Lees Verder

14:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderwijs, internet |  Facebook |

26-04-14

Moordcijfers in een wijk hebben belangrijke weerslag op schoolresultaten

Een stijging van het aantal moorden in een community zorgt ervoor dat meer leerlingen in het basisonderwijs een jaar moeten overdoen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de New York University. De onderzoekers benadrukken dat de resultaten van het onderzoek een bron van bekommernis moeten zijn, aangezien de huidige samenleving rekening moet houden met een grote blootstelling aan geweld en de risico’s ongelijk zijn verdeeld over de verschillende socio-economische groepen. Aangezien kinderen uit achtergestelde groepen een groter risico lopen op een blootstelling aan geweld, komen volgens de onderzoekers ook de academische kansen van deze jongeren in het gedrang.

“Bij studies over de impact van geweld op jongeren werd tot nu toe vooral gekeken naar de gevolgen voor tieners, zoals het vroegtijdig afbreken van de opleiding of tienerzwangerschappen,” benadrukt onderzoeksleider Florencia Torche, professor sociologie aan de New York University. “De impact op kinderen uit het lager onderwijs werd echter veel minder bestudeerd, terwijl het geweld al op bijzonder jonge leeftijd de toekomstkansen zwaar blijkt te kunnen hypothekeren.” Volgens de onderzoekers, die zich baseerden op de toename het geweld in Mexicaanse steden de voorbije twee decennia, moet het probleem vooral worden toegeschreven aan grotere angstgevoelens en veranderde opvoedingsmethodes van de ouders.

“De toegenomen stress en angsten leiden bij kinderen tot slaapstoornissen, problemen met aandacht en concentratie en een agressief gedrag,” verduidelijken de onderzoekers. “Al die factoren hebben een negatieve impact op de leermogelijkheden en de succeskansen op school. Bovendien leidt een gewelddadige omgeving ook bij de ouders tot een grotere stress, waardoor vaak strengere opvoedingspraktijken worden gehanteerd. Die striktere opvoeding is vaak ook een strategie om de kinderen tegen potentieel gevaar te beschermen. Een aantal van de strenge ouderlijke regels kunnen echter een negatieve impact hebben op de sociale interacties van de kinderen.”

“Het onderzoek toont aan dat regeringen en lokale overheden inspanningen dienen te doen om het geweld terug te dringen,” voert professor Torche aan. “Bovendien geven de resultaten aan dat in gewelddadige gebieden zou moeten worden gestreefd naar het ontwikkelen van initiatieven die leerkrachten de mogelijkheden bieden om kinderen te helpen omgaan met de symptomen die met geweld gepaard gaan, zodat de negatieve impact op de ontwikkeling van jongeren kan worden ingeperkt.”

Lees Verder

10:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit, onderwijs |  Facebook |

27-03-14

Europese studenten tegen privatisering onderwijs

Het onderwijs moet uitgesloten worden van het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Dat heeft de European Students Union (ESA) gezegd. De studentenvakbond zegt dat het onderwijs, zowel in het openbare als het privaté circuit, niet als een gewone economische service mag worden benaderd en dan ook niet in de agenda van de onderhandelingen rond de vrijhandel tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie mag worden opgenomen. Zonder een effectieve afscherming dreigt de onderwijssector volgens de Europese studenten blootgesteld te worden aan een toenemende druk van commercialisering en privatisering.

Lees Verder

13:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderwijs, privatisering |  Facebook |

04-02-14

Chinees onderwijs produceert leidende innovatoren van de toekomst

De westerse wereld heeft China en India lange tijd als respectievelijk zijn atelier en backoffice beschouwd, maar dat concept moet dringend worden opgeborgen. Dat zegt Dan Steinbock, onderzoeksdirecteur internationale economie aan het India China and America Institute. De onderzoeker wijst erop dat China inmiddels op het gebied van onderwijs inmiddels de beste resultaten van de wereld laat optekenen en daardoor in de toekomst ook de leidende innovator van de wereld zal zijn. De geïndustrialiseerde wereld moet volgens Steinbock dan ook beseffen dat de relatieve kwaliteit van zijn onderwijs gradueel wordt uitgehold, terwijl de vaardigheden in de opkomende economieën in stijgende lijn blijven evolueren.

“Het Chinese onderwijs heeft veel meer kwaliteit dan internationale universitaire rangschikkingen laten veronderstellen,” geeft Dan Steinbock aan. “Uit examenresultaten van het Programme for International Student Assessment (Pisa) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) twee jaar geleden bleek dat de Chinese steden Shanghai en Hongkong respectievelijk op een eerste en derde plaats waren geëindigd. Die resultaten laten uitschijnen dat studenten in de Verenigde Staten en Europa tegenover hun generatiegenoten uit China en andere Aziatische groeimarkten een achterstand dreigen op te lopen. Toch blijft men in het algemeen neerkijken op het Chinese onderwijssysteem.”

Steinbock verwijst naar eerdere uitspraken van Andreas Schleicher, adviseur onderwijs bij de Oeso, die de vergelijking maakte met een gelijkaardig verschil in de sport. “Wanneer een Amerikaan of Europeaan een gouden Olympische medaille wint, wordt hij als een held bejubeld,” gaf Schleicher aan. “Wanneer echter een Chinese atleet zegeviert, wordt al snel over doping of onmenselijke trainingsarbeid gesproken. Telkens wordt ervan uitgegaan dat China zonder bedrog geen topresultaten kan halen.” Ook wordt volgens Steinbock vaak geargumenteerd dat de Pisa-testen alleen over basiskennis zoals lezen en rekenkunde handelen en geen uitsluitsel brengen over de gespecialiseerde kennis die in de moderne maatschappij noodzakelijk is.

De onderzoeksdirecteur wijst er echter op dat in het begin van deze eeuw Finland de beste scores haalde in de Pisa-rangschikking, gevolgd door andere Scandinavische landen, Australië, Nieuw-Zeeland, Duitsland en Nederland. De beste Aziatische landen waren Zuid-Korea en Japan. Vijf jaar geleden werd de top vijf in wiskunde echter met Shanghai, Singapore, Hongkong, Zuid-Korea en Taiwan al helemaal door Aziatische landen ingevuld. De Aziatische dominantie werd volgens Steinbock daarnaast ook bevestigd in taalkunde en wetenschappen, waar telkens Shanghai de eerste plaats bekleedde.

Twee jaar geleden had Shanghai in de drie categorieën de eerste plaats opgenomen, gevolgd door Singapore, Hongkong, Taiwan, Japan en Zuid-Korea. "Van de vroegere marktleiders bleven alleen Finland, Japan, Canada en Ierland in de top tien," zegt Steinbock nog. "Belangrijke vooruitgang werd daarentegen opgetekend in onder meer Macao, Vietnam, Polen en Estland. Ook bleek dat Slovenië inmiddels beter presteert dan Frankrijk en Groot-Brittannië. In Litouwen worden op wetenschap betere resultaten behaald dan in Noorwegen, Italië of Zweden. In taalkunde rangschikt Vietnam zich voor Frankrijk en de Verenigde Staten."

“Welvaart is gebaseerd op productiviteit, die bepaald wordt door innovatie,” merkt Dan Steinbock op. “De opkomst van China en andere Aziatische groeimarkten in onderwijs en vaardigheden is een onderdeel van een bredere herschikking van de wereldwijde innovatie.”

Lees Verder

12:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, onderwijs, innovatie |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende