19-04-17

Inkomensongelijkheid zet aan tot grotere risico’s

Inkomensongelijkheid zet aan tot een bereidheid om grotere risico’s te nemen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of North Carolina en de University of Kentucky. De resultaten van de studie tonen volgens de onderzoekers aan dat de toenemende ongelijkheid in de wereld belangrijke negatieve consequenties kan hebben. Eerder onderzoek had al uitgewezen dat economische ongelijkheid met diverse ongewenste ontwikkelingen in verband moet worden gebracht, zoals een toenemende criminaliteit en een lagere economische groei. Ook werd al gewezen op een ongezonde bewondering van extreme rijkdom.

“In een ongelijke maatschappij zal de gemiddelde burger zichzelf sneller met de rijke bevolking vergelijken en tot de vaststelling komen dat zijn leven een minderwaardige kwaliteit heeft,” benadrukt onderzoeksleider Keith Payne, professor psychologie aan de University of North Carolina. “Dit zal hen aanzetten om grotere risico’s te nemen in de hoop hun positie alsnog te kunnen verbeteren. Vaak mondt dat risicovolle gedrag echter uit in nog grotere verliezen. De ongelijkheid geeft aan de lagere inkomenscategorie het gevolg dat zij meer bronnen moeten aanspreken om hun verlangens te kunnen invullen. De percepties over die sterkere behoeftes motiveren op hun beurt een groter risicogedrag om die wensen in te vullen.”

De onderzoekers stelden onder meer vast dat in regio’s met een grotere inkomenskloof in de zoekmachine van Google ook een grotere activiteit kon worden opgetekend bij het opvragen van informatie naar lotto-opbrengsten of naar andere manieren om geld te kunnen winnen. Ook wanneer bij andere gokspellen werd aangegeven dat bij eerdere spelers een groot verschil in inkomsten was genoteerd, kon bij de inzetten van de proefpersonen een groter risicogedrag worden opgetekend. Wanneer daarentegen werd gesuggereerd dat er tussen de opbrengsten van eerdere gamers weinig verschillen waren geregistreerd, bleek het risicogedrag beperkt te blijven.

Lees Verder

17:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ongelijkheid |  Facebook |

27-10-16

Economie is niet de grote drijfveer van ongelijkheid

Een toenemende ongelijkheid mag niet aan de economie worden toegeschreven, maar moet worden gelinkt aan het politieke beleid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Ohio State University naar de toenemende ongelijkheid in de Verenigde Staten tussen de tweede helft van de jaren zeventig van de voorbije eeuw en het begin van dit decennium. Daarbij werd vastgesteld dat de grootste invloed moest worden gezocht bij politieke factoren en de hogere opleiding bij een gedeelte van de volwassenen. Maar ook de hogere opleiding verloor na de jaren tachtig volgens de onderzoekers aan impact.

"De studie wees uit dat een regering met sympathie voor de werkgevers en sanctionerend ten opzichte van arbeid, het niveau van de inkomensongelijkheid opdreef,” benadrukt hoofdonderzoeker David Jacobs, professor sociologie aan de Ohio State University. "Bij studies over ongelijkheid wordt vaak gekeken naar de rol van de markten, maar daarbij wordt een belangrijke oorzaak over het hoofd gezien. Men kan inkomensongelijkheid niet verklaren zonder te kijken naar politieke factoren. In elk jaar van de studie bleek de regerende presidentiële administratie veruit de belangrijkste factor was die aan de economische ongelijkheid kon worden gelinkt.”

Het grootste effect werd gevoeld door de regering van Ronald Reagan, wat leidde tot een toename van de ongelijkheid met 18 procent. De andere politieke geledingen bleken volgens de onderzoekers weinig effect te hebben. “De studie biedt geen concrete link tussen beleid en ongelijkheid, maar toch kunnen een aantal veronderstellingen naar voor worden geschoven,” zegt Jacobs. “Ronald Reagan maakte de fiscale tarieven immers gunstiger voor de rijke klasse, zorgde ervoor dat vele industrieën - zoals de financiële sector - werden gedereguleerd, verzwakte de vakbonden en de verminderde uitgaven voor programma's voor de armen.”

Naast het regeringsbeleid en het hogere opleidingsniveau konden volgens Jacobs nog twee elementen met een significante impact op de ongelijkheid worden vastgesteld. Daarbij wijst hij naar de tewerkstelling in de maakindustrie, waar elke terugval met 10 procent in de tewerkstelling leidde tot een toename met 3,1 procent in ongelijkheid. Daarnaast bleek ook een toename van de minderheidspopulatie gelinkt te kunnen worden aan een groei van de ongelijkheid. De resultaten van de studie toont volgens Jacobs aan dat bij een zoektocht voor een verklaring van de ongelijkheid, verder moet worden gekeken dan economische oorzaken.

Lees Verder

17:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ongelijkheid |  Facebook |

17-10-13

Afschuiven verantwoordelijkheid helpt economische ongelijkheid niet oplossen

Verklaringen voor de economische ongelijkheid leveren geen enkele bijdrage tot een oplossing van het probleem. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Kansas. Wanneer elke groep het gevoel heeft alle verantwoordelijkheid voor het probleem toegeschoven te krijgen, zal er volgens de onderzoekers minder bereidheid kunnen worden vastgesteld om de ongelijkheid aan te pakken. Daarom mogen de verschillende groepen bij economische problemen volgens de Amerikaanse wetenschappers niet langer met een beschuldigende vinger naar elkaar blijven wijzen.

Lees Verder

13:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ongelijkheid |  Facebook |

12-08-13

Economische ongelijkheid en armoede leiden tot versterking politie-apparaat

Steden met een grote raciale economische ongelijkheid en een hoog armoedeniveau willen ook hun politiemacht het meest uitbreiden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Missouri. De onderzoekers stellen dat de studie onder meer uitwijst dat de politie vooral de belangen van de dominante bevolkingsgroep - vaak blanke en welgestelde inwoners - verdedigt. Aangezien economische ongelijkheid en armoede aanleiding geeft tot ontevredenheid, worden deze problemen volgens de onderzoekers bestempeld als een bedreiging voor dominante groepen en aangegrepen om druk uit te oefenen op de overheid om de politiemacht te versterken.

Lees Verder

14:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ongelijkheid, armoede, politie |  Facebook |

06-04-12

Economische ongelijkheid nog erger dan algemeen aangenomen

De voorbije maanden is over de hele wereld geprotesteerd tegen de economische ongelijkheid, maar in de Verenigde Staten is die kloof tussen de rijken en de gewone bevolking wellicht nog groter dan de meesten denken. Dat is de conclusie van een rapport in de Review of Radical Political Economics. De auteurs merken op dat de bevolkingsgroep onderaan de economische piramide in die ongunstige situatie geblokkeerd lijken en in sommige gevallen nog verder in armoede afglijden. Daarmee worden volgens de onderzoekers de optimistische elementen van het conventionele economische denken tegengesproken.

Uit een analyse blijkt dat een welvarende economie de inkomens van de rijkste 20 procent van de Amerikaanse gezinnen doet stijgen, terwijl de meerderheid van de huishoudens uit de middelste en lagere groepen geen enkele toename zien. "Dat heeft uiteraard een impact op de Amerikaanse gezinnen wanneer de economie vertraagt," voeren de auteurs aan. "De gezinnen uit de hoogste inkomensklasse zijn beter gepositioneerd of zelfs gefavoriseerd om de vruchten van de groei te plukken."

"Dat fenomeen zorgt ervoor dat de inkomenskloof tussen arm en rijk steeds verder toeneemt," wordt er opgemerkt. De onderzoekers voegen er aan toe dat de armere klassen ook in tijden van economische groei slechts een beperkte toegang hebben tot bronnen die hun situatie zouden kunnen verbeteren. Onder meer technologische verbeteringen zorgen volgens de onderzoekers voor een economische groei, maar bieden niet aan iedereen eenzelfde voordeel.

"De Amerikaanse economie heeft niets met mobiliteit en opportuniteiten te maken," voeren de onderzoekers nog aan. "Rijke gezinnen worden rijken, arme gezinnen blijven arm en de middenklasse blijft vergeeft de American dream najagen."

Lees Verder

17:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: economie, ongelijkheid |  Facebook |

21-01-12

Britse onderzoekers bevestigen verband tussen ongelijkheid en criminaliteit

Er kan een duidelijk verband worden vastgesteld tussen ongelijkheid en criminaliteit. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Sheffield. Nadat factoren zoals werkloosheid, woonplaats en opleiding wordt uitgefilterd, blijkt volgens de Britse onderzoekers duidelijk dat ongelijkheid een bepalende impact heeft op criminaliteit. Het verband kan volgens de onderzoekers zowel worden opgemerkt bij inbraken, overvallen en geweld als bij autodiefstal en vandalisme.

"De resultaten van het onderzoek moeten vragen doen rijzen over de harde aanpak van individuele daders van criminele feiten die door vele overheden worden gepropageerd," merkt onderzoeker Adam Whitworth, wetenschapper aan het departement geografie van de University of Sheffield, op. "Overheden benadrukken bij de aanpak van criminaliteit steeds meer de individuele verantwoordelijkheid, waarbij de sociale en economische context op de achtergrond wordt geduwd."

"Die individuele benadering gaat gepaard met het verwerven van een grotere controle, een bescherming van de socio-economische status en zwaardere bestraffing," voert de wetenschapper aan. "Daarmee dreigt men echter voorbij te gaan aan de structurele ongelijkheid, waarbij ook zou moeten rekening gehouden worden met de weliswaar legale, maar grootschalige belastingontwijking door rijke individuen en organisaties. Er moet dan ook gestreefd worden naar een grotere integratie van het beleid op sociaal-economisch vlak en misdaadbeteugeling."

10:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit, ongelijkheid |  Facebook |

02-11-08

Ongelijkheid Amerikaanse steden gevaarlijk hoog

257_s_5liberty_statueAmerikaanse steden kennen een grote ongelijkheid op het vlak van inkomens. Dat blijkt uit een onderzoek van de Verenigde Naties. De inkomensongelijkheid is er volgens het rapport even erg als in een aantal Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse steden. De welvaart in Amerikaanse steden als New York, Atlanta en New Orleans is zo ongelijk verdeeld dat dit volgens de onderzoekers kan leiden tot sociale onrust. De Verenigde Naties vinden een grote kloof tussen arm en rijk gevaarlijk omdat dit gemakkelijk sociale spanningen kan veroorzaken.

"New York, Atlanta, New Orleans, Washington en Miami doen wat sociale ongelijkheid betreft nauwelijks onder voor de Keniaanse hoofdstad Nairobi en Abidjan in Ivoorkust," voeren de onderzoekers aan. De ongelijkheid in de Amerikaanse steden samen met de etnische afkomst van de inwoners. In de staat New York heeft ongeveer 40 procent van de zwarte, latino en gemengde huishoudens minder dan 15.000 dollar te besteden in vergelijking met 15 procent van de blanke huishoudens."

West-Europese steden kennen volgens de onderzoekers de kleinste inkomensongelijkheid. Daar scoren Nederland, Denemarken, Finland en Slovenië scoren het best. Groot-Brittannië, Griekenland en Spanje halen in de Europese regio de slechtste cijfers. De steden met de grootste kloof tussen rijk en arm liggen in Zuid-Afrika, Namibië en Latijns-Amerika. Verder wordt gesteld dat de ongelijkheid in Indiase steden afneemt door economische hervormingen en globalisering. De laagste inkomensongelijkheid wordt opgetekend in Peking, maar daar is er volgens het rapport het gevaar van de spanning met het platteland, wat eveneens tot sociale onrust zou kunnen leiden.