13-03-16

Economisch herstel eist grotere tol bij voetgangers

In de Verenigde Staten is het aantal doden bij voetgangers in het verkeer het voorbije jaar met 10 procent gestegen tegenover de twaalf maanden voordien. Dat is de conclusie van een rapport van de Amerikaanse Governors Highway Safety Association. Volgens de onderzoekers moet de hogere tol worden toegeschreven aan het economisch herstel, de dalende olieprijzen en het recordaantal afstanden dat door autobestuurders werd afgelegd. Er wordt aan toegevoegd dat ook het toenemend gebruik van de mobiele telefoon, die zowel de aandacht van autobestuurder als voetganger afleidt, mogelijk een verklaring voor het groter aantal slachtoffers kan vormen.

Ook de warmere temperaturen en de relatief korte winter, gekoppeld aan een groter bewustzijn van de voordelen van lichaamsbeweging, heeft volgens onderzoeker Richard Retting mogelijk tot een toenemend aantal voetgangers langs de openbare weg geleid. “De cijfers zijn heel ontnuchterend,” benadrukt Retting. “De veiligheid van de voetgangers vormt duidelijk een toenemend probleem in het land.” De resultaten vertegenwoordigen de grootste toename van het aantal doden sinds in het midden van de jaren zeventig van de voorbije eeuw met de registratie van de cijfers van start werd gegaan.

In de Verenigde Staten kwamen tijdens de eerste helft van het voorbije jaar 2.368 voetgangers bij verkeersongevallen om het leven. Dat betekende een stijging met 6 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. Uiteindelijk komen de onderzoekers aan een stijging met 10 procent omdat het verleden volgens hen heeft aangetoond dat de resultaten van de eerste zes maanden van het jaar naderhand steeds naar boven dienen te worden bijgesteld. Ook bij het totaal aantal verkeersdoden, dat het voorbije decennium nochtans een dalende trend had getoond, werd vorig jaar een groei met ongeveer 8 procent geregistreerd.

Het aantal fatale ongevallen met voetgangers kent in de Verenigde Staten al sinds het midden van het voorbije decennium een onafgebroken stijging. Voetgangers vertegenwoordigen inmiddels 15 procent van alle verkeersdoden in de Verenigde Staten. Bijna driekwart van de fatale ongevallen gebeurt na het vallen van de duisternis. Eén op drie slachtoffers bleek alcohol te hebben geconsumeerd. Bij automobilisten daalt dat cijfer tot ongeveer 15 procent. Californië, Florida, Texas en New York, vier staten met een grote populatie, vertegenwoordigen 42 procent van alle slachtoffers. Per hoofd van de bevolking wordt het grootste aantal slachtoffers geteld in Florida, gevolgd door Arizona, Delaware, South Carolina en Mississippi.

Lees Verder

13:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verkeer, ongeval, voetganger |  Facebook |

23-07-12

Verlichte vliegtuigen verminderen risico op botsingen met vogels

Het gebruik van lichten om vliegtuigen meer zichtbaar te maken zou de luchtvaart minder kwetsbaar kunnen maken voor botsingen met vogels. Dat is de conclusie van een onderzoek in opdracht van het Amerikaanse ministerie van landbouw. Onderzoekers van het Amerikaanse National Wildlife Research Center merken op dat vogels een heel ander gezichtspatroon hebben dan mensen. De onderzoekers stelden dat uit experimenten met Canadese ganzen is gebleken dat vogels sneller reageren op vliegtuigen die hun lichten hebben branden. Er wordt opgemerkt dat de ganzen bovendien op de vliegtuigen op dezelfde manier reageren als op predatoren. Indien ze de toestellen tijdig opmerken, zullen de dieren volgens de onderzoekers alles in het werk stellen om een confrontatie te vermijden, waardoor het risico op botsingen gevoelig zou dalen. Botsingen met vogels zouden de wereldwijde luchtvaart 1,2 miljard dollar schade per jaar kosten.

Lees Verder

16:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvaart, ongeval, crash |  Facebook |

08-01-12

Britse politie zet laser-technologie in bij onderzoek ongevallen

De Britse regering wil nieuwe driedimensionale laser-technologie inzetten om het onderzoek na zware verkeersongevallen sneller te kunnen afwerken. De technologie zou de situatie in amper vijftien tot twintig minuten kunnen registreren. Bovendien wordt eraan toegevoegd dat de laster-technologie ook veel accurater is dan manuele opmetingen. De Britse regering kondigde aan 2,7 miljoen pond te zullen investeren in de aankoop van zevenendertig laser-camerasystemen. Verwacht wordt dat het oponthoud door verkeersongevallen met gemiddeld 39 minuten zou kunnen terugschroeven.

De technologie wordt geleverd door het Oostenrijkse bedrijf Riegl en de Zwitserse groep Leica Geosystems. Opgemerkt wordt dat het afsluiten van autostrades door zware ongevallen in de Verenigde Staten ongeveer 1 miljard pond aan economische schade veroorzaakt omdat vrachtwagens en werknemers in lange files worden opgehouden. Twee jaar geleden moesten in Groot-Brittannië 18.000 keer een autostrade geheel of gedeeltelijk worden afgesloten. Daardoor ontstonden meer dan 20.000 uren files. Elk file-uur zou een kost van 50.000 pond vertegenwoordigen.

"Omdat een heel gedetailleerd verslag moet worden opgemaakt over de omstandigheden en oorzaken van de ongevallen, kan het onderzoek bij een verkeersongeval verscheidene uren aanslepen," wordt er opgemerkt. "Wanneer dat onderzoek sneller kan worden afgesloten, kan de baan ook sneller opnieuw weer worden vrijgegeven." De Britse regering merkt op dat de investering in de technologie economisch een zeer goede beslissing is.

13:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verkeer, ongeval |  Facebook |

28-07-11

Snelheidscamera's leveren economie grote besparing op

Het plaatsen van snelheidscamera's in stedelijke agglomeraties redt niet alleen talloze levens, maar zorgt ook voor belangrijke financiële besparingen. Dat is de conclusie van een financiële analyse van cijfers over verkeersongevallen op de belangrijke toegangswegen tot de Spaanse metropool Barcelona. De onderzoekers stelden dat de installatie van de camera's op twee jaar tijd het aantal verkeersongevallen met 364 eenheden heeft doen dalen. Bovendien daalde het aantal gewonden met 507 eenheden.

"Verwondingen vormen in de leeftijdscategorie tot vijfenveertig jaar wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak," merken de onderzoekers van het Agència de Salut Pública de Barcelona op. "Verkeersongevallen veroorzaken meer vroegtijdige overlijdens dan hartziekten of kanker. Jaarlijks komen wereldwijd 1,3 miljoen mensen bij verkeersongevallen om het leven. Daarnaast worden tussen twintig en vijftig miljoen mensen geconfronteerd met een blijvende invaliditeit."

Volgens de onderzoekers leidde het installeren van de snelheidscamera's op twee jaar tijd tot een netto besparing van 6,8 miljoen euro. Het grootste gedeelte daarvan was afkomstig door het vermijden van medische onkosten en schade aan eigendommen. "Het gaat om een zeer conservatieve berekening," merken de onderzoekers op. "In werkelijkheid moet wellicht rekening gehouden worden met een besparing van mogelijk 23 miljoen euro." De onderzoekers voegen er aan toe dat de resultaten eerder onderzoek in Canada en Groot-Brittannië bevestigen.

16:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verkeer, gezondheid, ongeval |  Facebook |

13-05-11

Fatale verkeersongevallen kosten Verenigde Staten 41 miljard dollar per jaar

Verkeersongevallen met fatale afloop hebben de Amerikaanse economie zes jaar geleden in totaal 41 miljard dollar gekost. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Er wordt aan toegevoegd dat slechts tien individuele staten zorgden voor nagenoeg de helft van de totale verliezen die werden opgetekend aan onder meer medische kosten en verlies aan productiviteit. Californië staat op de eerste plaats met een economisch verlies van 4,16 miljard dollar.

Op de tweede staat Texas met een economisch verlies van 3,5 miljard dollar, gevolgd door Florida (3,16 miljard dollar), Georgia (1,55 miljard dollar) en Pennsylvania (1,52 miljard dollar). De top tien wordt rond gemaakt door North Carolina (1,5 miljard dollar), New York (1,33 miljard dollar), Illinois (1,32 miljard dollar), Ohio (1,23 miljard dollar) en Tennessee (1,15 miljard dollar). De onderzoekers merken op dat fatale ongevallen vaak nochtans gemakkelijk zouden kunnen worden voorkomen.

Onder meer wordt gewezen op het gewezen aan veiligheidsgordels, rijbewijs-programma's, beveiligde kinderzetels en motorhelmen. "Die maatregelen zouden levens kunnen redden en de kosten van de gezondheidszorg beperken," voeren de onderzoekers aan. De onderzoekers merken op dat negen van de tien staten met de hoogste economische kost ook de meest dichtbevolkte gebieden van de Verenigde Staten vormen. Alleen Tennessee behoort niet tot die groep.

15:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, verkeer, ongeval |  Facebook |

11-06-09

Vrouwen lopen meer kans op arbeidsongeval

airplane-women-workVrouwen lopen een grotere kans op arbeidsongevallen. Dat blijkt uit een Nederlands onderzoek van het studiebureau TNO. Daarbij wordt opgemerkt dat het aantal arbeidsongevallen met verzuim per honderdduizend werkende vrouwen de voorbije periode met gemiddeld 13 procent per jaar is gestegen. Bij mannen is er volgens de onderzoekers daarentegen geen significante evolutie merkbaar. Het studiebureau merkt dat er de voorbije weliswaar steeds meer Nederlandse vrouwen aan het werk gingen, maar dat is volgens de onderzoekers niet de verklaring voor de toenemende kans op een arbeidsongeval. TNO doet nog onderzoek naar de oorzaken van de toename van het risico bij vrouwen.

Een mogelijke oorzaak zou volgens de onderzoekers kunnen zijn dat meer vrouwen in traditionele mannenberoepen met een groter risico, zoals de bouw of industrie, zijn gaan werken. "Een andere mogelijke verklaring is dat er meer oudere vrouwen werken," stippen de onderzoekers aan. "Oudere vrouwen hebben immers brozere botten, waardoor bij een ongeval een grotere kans op letsel ontstaat." Vrouwen hebben volgens TNO nog wel een duidelijk lagere kans op een arbeidsongeval dan mannen. Per honderdduizend mannen werden twee jaar geleden 3.900 arbeidsongevallen met letsel en verzuim gerapporteerd, tegen 2.400 arbeidsongevallen per honderdduizend vrouwen.

Volgens de onderzoekers werden in Nederland twee jaar geleden naar schatting 219.000 arbeidsongevallen met letsel en verzuim geteld. Ruim 4.500 arbeidsongevallen leidden tot ziekenhuisopname. Bij de arbeidsongevallen vielen 98 doden. De totale directe medische kosten van arbeidsongevallen die hebben geleid tot een behandeling of een ziekenhuisopname worden in Nederland geschat op 94 miljoen euro per jaar. De totale verzuimkosten van deze ongevallen bedragen 220 miljoen euro. Bijna eenderde van de werknemers met een arbeidsongeval verzuimt één maand of meer. Volgens de onderzoekers leek het aantal arbeidsongevallen na een aanvankelijke daling de jongste jaren te stabiliseren.

14:54 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrouw, human resources, ongeval |  Facebook |

08-03-07

Grimaldi-schip kapseist in Antwerpse haven

schip2In de Antwerpse haven is een groot containerschip van de bekende Grimaldi Lines gekapseisd. He roro-schip Republica Di Genova stond op het punt om te vertrekken, toen het water begon te maken. De kapitein beval de bemanning daarop het schip te verlaten. Er vielen dan ook geen gewonden. Een gedeelte van de lading kwam in het water terecht.

De Republica Di Genova, dat een lengte heeft van 216 meter, lag aangemeerd in het Verrebroekdok en had voertuigen en containers aan boord. Over de oorzaak van het ongeval heeft men geen duidelijkheid. Volgens Grimaldi Lines heeft het ongeval echter geen gevolgen voor het milieu. Wanneer het schip terug rechtgetrokken zal worden, is nog niet duidelijk.

Omdat eerst moest onderzocht worden of een gedeelte van de gezonken lading een gevaar zou kunnen betekenen voor de scheepvaart, werd alle verkeer in het dok voor enkele tijd stil gelegd. Voor het scheepvaartverkeer op de Schelde en de rest van de haven werd er volgens de scheepvaartpolitie echter geen hinder veroorzaakt.

12:29 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: grimaldi, scheepvaart, ongeval |  Facebook |