19-03-18

Opvallende bereidheid om voor positief online imago te betalen

Veel personen zijn bereid te betalen om een goed online sociale imago te kunnen bewaren. Dat zegt een studie van economen aan de Lund University in Zweden. Dat gestreefd wordt om het eigen imago op het internet te verzachten is volgens de onderzoekers niet bijzonder verrassend, maar ze vinden het wel opmerkelijk dat velen een bereidheid laten blijken om voor de bescherming van dat imago te betalen. Naarmate men een groter risico op een negatief online beeld verwacht, blijkt men ook sneller geneigd om voor filters te betalen. Personen die frequent selfies plaatsen, bleken eveneens geneigd om sneller op een betaalde censor beroep te doen.

"Sociale media bieden een nieuwe omgeving die het mogelijk maakt om zorgvuldig het beeld te bewerken dat men van zichzelf wenst te projecteren,” zeggen de onderzoekers Håkan Holm en Margaret Samahita. "Onze studie suggereert dat veel mensen bereid zijn te betalen om ongunstige informatie weg te laten filteren. Eerdere studies hebben al uitgewezen dat de anonimiteit een belangrijke impact kan hebben op de bereidheid tot sociaal handelen, zodat een sociaal imago kan worden beheerd. Met het internet en sociale media wordt het echter mogelijk om het gewenste imago met terugwerkende kracht te bewerken.”

“Interessant is de impact van selfies op de bereidheid om gevoelige persoonlijke informatie te delen,” zeggen de onderzoekers nog. “Men kan veronderstellen dat een selfie de visibiliteit zal vergroten. Gecombineerd met andere informatie die over het individu beschikbaar is, kan de waarde van censurerende filters gevoelig worden opgetrokken. Dat was vooral het geval bij personen die onder meer blijk hadden gegeven van zelfzuchtig gedrag dat online bekend gemaakt zou kunnen worden.” Er moet volgens de Zweedse wetenschappers echter nog verder onderzoek worden verricht om onder meer de impact van de selfies te verklaren.

Lees Verder

18:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: online |  Facebook |

24-12-17

Ouders overschatten hun inzicht in online activiteit tieners

Ouders menen ten onrechte een relatief goed zicht te hebben over de online activiteit van hun tieners. Dat blijkt uit een onderzoek van de platformen Common Sense en SurveyMonkey bij bijna negenhonderd jongeren tussen veertien en zeventien jaar en ruim drieduizend ouders in de Verenigde Staten. De onderzoekers kwamen immers tot de vaststelling dat 52 procent van de ouders van mening bleken relatief goed op de hoogte te zijn van de online activiteit van hun tiener-kinderen. Dat wordt echter door de betrokken jongeren sterk in vraag gesteld. Slechts 30 procent van de tieners was immers van mening dat zijn ouders een goed inzicht hadden in zijn online activiteiten.

Anderzijds moet ook vastgesteld wordt dat de ouders het online gedrag van hun kinderen intensiever blijken op te volgen dan de tieners vermoeden. De studie toonde immers dat 26 procent van de ouders apparaten of diensten gebruiken om de online activiteit van hun kinderen te controleren. Slechts 15 procent van de kinderen blijken die controle te vermoeden. Er moet echter ook worden onderkend dat tieners zich online eerlijker gedragen dan hun ouders vermoeden. Het onderzoek toonde dat 34 procent van de ouders vermoedt dat hun kinderen van verborgen online accounts gebruik maken. Toch blijkt slechts 27 procent van de tieners het bestaan van die verdoken activiteit te erkennen.

Uit het onderzoek bleek nog dat ouders zich vooral bezorgd maken over Snapchat (29 procent). Facebook en Instagram halen daarentegen slechts scores van respectievelijk 16 procent en 6 procent. Bovendien bleek dat 20 procent van de ouders van mening zijn dat geen enkele applicatie of website een bedreiging vormt. De studie toont verder ook dat oudere ouders minder zekerheid voelen over de online activiteiten van hun kinderen. In de leeftijdsgroep tussen achttien en vierendertig jaar zegt 65 procent van de ouders goed op de hoogte te zijn van online activiteit van hun kinderen. Bij vijfenvijftigplussers valt dat cijfer echter terug tot 46 procent.

Verder wordt nog opgemerkt dat op Facebook 79 procent van de tieners ook een virtuele vriendschapsband hebben met hun ouders. Bij Instagram valt dat cijfer al terug tot 46 procent. Bij Snapchat en Twitter worden scores van respectievelijk 27 procent en 18 procent opgetekend.

Lees Verder

14:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: online |  Facebook |

02-10-17

Terugnames blijken belangrijk knelpunt in online verkoop

Terugnames blijken een belangrijk knelpunt in de online verkoop. Dat is de conclusie van een onderzoek van Interactive Media Retail Group (IMRG) en BluJay bij meer dan tweeduizend online shoppers in Groot-Brittannië. De onderzoekers stelden immers vast dat 85 procent van de respondenten tevredenheid toonde over de kwaliteit van de thuisleveringen, maar wanneer terugnames ter sprake komen, valt dat cijfer terug tot 67 procent. Dat betekent echter wel een verbetering tegenover vorig jaar, toen een score van 61 procent werd opgetekend. Tijdens het tweede kwartaal van dit jaar werd een terugnameniveau van 23 procent opgetekend. Dat betekende het hoogste cijfer sinds het begin van dit decennium.

“Terugnames vomen een complex en duur onderdeel van de online retail, die op een bijzonder omzichtige manier dient te worden beheerd,” zeggen de onderzoekers. “Shoppers zijn getraind om gebruiksvriendelijkheid te verwachten in alle stadia van hun interactie met retailers. De terugname is echter één van de moeilijkste trajecten van het online proces.” Opgemerkt wordt wel dat de tevredenheid opnieuw gestegen is naar het niveau van drie jaar geleden, na twee jaar op rij scores van ongeveer 61 procent te hebben laten optekenen. Die terugval had volgens de onderzoekers wellicht te maken met de verhoogde verwachtingen van de consument, waarop de retailers inmiddels een antwoorden zouden hebben geboden.

Uit het onderzoek bleek ook dat de consument een grote waarde hecht aan de trajectinformatie. Daarbij merkt 70 procent van de consumenten op dat deze informatie een belangrijk tot cruciaal onderdeel vormt van de shoppingbeleving. Eens een order is geplaatst, blijkt 85 procent van de respondenten op de hoogte gehouden te willen blijven van de vordering van het leveringsproces. De onderzoekers merken daarbij op dat de consument niet alleen duidelijkheid wenst over de levering als over het ordertraject. Er wordt aan toegevoegd dat de retailers de consument niet als een louter adres, maar als een individu moeten beschouwen.

Lees Verder

17:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: online |  Facebook |

30-06-14

Slechts één op tien online shoppers verkiest mobiele transacties

Slechts één op de tien online shoppers noemt mobiele transacties de aangewezen methode voor aankopen. Dat is de conclusie van een studie door het Amerikaanse pakketbedrijf United Parcel Service (UPS) en consultant ComScore, op basis van een enquête onder bijna zesduizend online shoppers in de Verenigde Staten die gedurende een periode van drie maanden minstens twee online aankopen hebben verricht.

Lees Verder

12:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel, online |  Facebook |

16-06-14

Mobiele en online retail profiteren van nationaal voetbalsucces

Het sportief succes van de nationale voetbalteams op de World Cup in Brazilië kan een grote impact hebben op de mobiele en online retail in de deelnemende landen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent VoucherCodes. Daarbij wordt opgemerkt dat in Engeland 38 miljoen pond zal worden besteed aan mobiele retail indien de nationale ploeg van het land de tweede rond van het tornooi haalt. Indien het team er daarentegen in lukt om tot de finale door te dringen, zal dat bedrag meer dan een verdubbeling kennen tot 79 miljoen pond. In de online retail gaat het om respectievelijke bedragen van 174,7 miljoen pond en 367,5 miljoen pond.

Lees Verder

15:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: online, retail, voetbal |  Facebook |

10-06-14

Laptop en desktop nog altijd centrum online sportbeleving

Laptops en personal computers blijven de meest populaire platformen voor de consumptie van online sport-content, ondanks de enorme groei in de penetratie van smartphones en tablets. Dat is de conclusie van een studie van consulenten Perform, Kantar Media en Sportbusiness bij een groep sportliefhebbers in Brazilië, China, Duitsland, Groot-Brittannië, Indonesië, Rusland, Spanje en de Verenigde Staten. Maar de onderzoekers vonden ook dat veel fans in een aantal van de belangrijkste mediamarkets, zoals Duitsland en Japan, ontevreden zijn over de kwaliteit van de online sportverslaggeving. In Japan getuigt slechts 33 procent tevreden te zijn over de geboden services.

Lees Verder

14:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: laptop, desktop, online, sport |  Facebook |

07-06-14

Online piraten profiteren van legale advertenties

Entertainment-piraten kunnen online grote winsten boeken omdat website-operatoren belangrijke pakketten dollars ontvangen van grote bedrijven zoals Comcast, Ford of McDonald’s. Dat is de conclusie van een onderzoek in opdracht van de Amerikaanse organisatie Digital Citizen’s Alliance, die een veilige online omgeving promoot. De onderzoekers stelden vast dat content-dieven bezoekers aantrekken met beloftes van gratid downloads en streams van recente films, televisieprogramma’s of songs, om vervolgens de profiteren van advertenties die op het net worden geplukt. Er wordt aan toegevoegd dat vele adverteerders zich niet bewust zijn van deze illegale activiteiten.

Lees Verder

07:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: piraterij, online |  Facebook |