09-09-14

Online video belangrijk promotieplatform voor fastfood

Online video is voor fastfood-restaurants een belangrijk platform voor promotie geworden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Videology, ontwikkelaar van een platform voor videoreclame. De onderzoekers merken op dat televisie in het verleden voor de fastfood-sector altijd het belangrijkste medium is geweest om zich bij het publiek te promoten, maar die impact verschuift steeds meer naar het online videokanaal. Bovendien blijken de online videocampagnes de fastfood-consument ook aan te moedigen grotere budgetten te besteden. De resultaten van de studie tonen volgens de onderzoekers tevens aan welke waarde online videoreclame aan de adverteerder kan bieden.

“Televisie is voor de fastfood-sector altijd een favoriet promotiekanaal geweest, maar marketeers beseffen steeds meer dat online video dezelfde voordelen kan bieden, maar bovendien met interessante consumenten-inzichten nog een belangrijke meerwaarde creëert,” geeft Scott Ferber, chief executive van Videology, aan. “De conclusies van de studie kunnen echter in praktijk ook worden toegepast voor de totale retailsector. Door de ontwikkeling van intelligente en gerichte strategieën, gekoppeld aan efficiënte meettoepassingen, kunnen adverteerders eindelijk een correct inzicht verwerven in de resultaten van hun campagnes.”

Uit het onderzoek bleek onder meer dat online videocampagnes bij sommige filialen het aantal bezoekers met 11 procent deed toenemen. Ook zou de online videocampagne de uitgaven van de consument met 5 procent hebben doen toenemen, maar bij een aantal speciale aanbiedingen liep dat cijfer zelfs op tot 9 procent. Tevens wordt opgemerkt dat een aantal fastfood-vestigingen door het gebruik van online videoreclame de trafiek in hun restaurants tijdens de lunchpauze met 8,5 procent zag toenemen. “De resultaten van de studie tonen aan dat het verband tussen online blootstelling en offline omzet voor retailmerken een cruciaal gegeven is geworden,” zegt Scott Ferber nog.

Lees Verder

16:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fastfood, online video |  Facebook |

26-06-14

Auto’s houden consumenten online video het langste vast

Online video's met auto's en dieren zetten gebruikers vaker aan om de volledige clip uit te kijken dan alternatieven met een muzikale content. Dat is de conclusie van een rapport van videospecialist Coull, gebaseerd op een analyse van 12,4 miljoen video’s in zestig landen. Opgemerkt wordt dat 61 procent van de respondenten video’s met auto’s helemaal bleken uit te kijken. Bij dieren valt dat al terug tot 49 procent, maar bij muziek wordt slechts een score van 33 procent opgetekend. Coull merkt op dat ook mensen en blogs (52 procent) en toerisme en evenementen (51 procent) een relatief grote interesse wegdragen.

“Het uitkijken van een volledige clip is een belangrijke aanwijzing van een engagement en is voor marketeers dan ook een meetinstrument dat een grote meerwaarde kan bieden,” merkt Irfon Watkins, chief executive van Coull, op. “Online videoreclame heeft de voorbije jaren bijzonder snel aan populariteit gewonnen en die trend lijkt zich ook in de toekomst verder door te zetten. De beschikbaarheid van preroll-reclame, voorafgaand aan de eigenlijke videocontent, is echter beperkt. Reclame kan echter ook verder in de video ingelast worden. Het is voor marketeers dan ook belangrijk te weten dat hun boodschap daadwerkelijk het doelpubliek bereikt en de consument niet vooraf al heeft afgehaakt.”

De onderzoekers stelden onder meer vast dat 75 procent een kwart van sportvideo’s uitkijken, maar tegen het midden van de clip valt dat cijfer terug tot 62 procent. Uiteindelijk blijkt 43 procent van de betrokkenen de video helemaal tot op het einde uit te kijken. Ook politieke videoclips en actualiteit worden uiteindelijk door 43 procent van de respondenten helemaal uitgekeken. De onderzoekers noteerden daarnaast ook dat het publiek in de Verenigde Staten en Zuid-Afrika met een score van bijna 50 procent de grootste bereidheid toont om video’s helemaal uit te kijken. In Japan en Rusland vallen die cijfers echter de terug tot respectievelijk 20 procent en 18 procent.

Lees Verder

14:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: auto, online video |  Facebook |

07-04-14

Consumenten mobiele video kiezen voor langere formaten

Mobiele consumenten besteden steeds meer tijd aan online video en kiezen daarbij in toenemende mate ook voor langere formaten. Dat is de conclusie van een rapport van het online videoplaftorm Ooyala over het kijkgedrag van tweehonderd miljoen kijkers in honderddertig landen. Het bedrijf stelde daarbij vast dat in de tijdsbesteding aan mobiele video over een periode van twee jaar een stijging met 719 procent kon worden opgetekend. Over een tijdsbestek van één jaar is er sprake van een toename met 160 procent. Tegen eind dit jaar zullen consumenten volgens Ooyala voor 37 procent van hun video-consumptie beroep doen op mobiele platformen.

"Over twee jaar zullen mobiele apparaten zelfs de helft van de totale tijdsbesteding aan online video vertegenwoordigen", zegt Ooyala. "Opmerkelijk is echter dat die mobiele activiteit zich niet beperkt tot de consumptie van korte videofragmenten." Vastgesteld kon worden dat 75 procent van de mobiele gebruikers videoclips met een lengte van minstens tien minuten consumeren, maar ook bij films van minstens dertig minuten wordt nog een score van 53 procent gehaald en 31 procent bekijkt zelfs clips met een lengte van minstens één uur. Het fenomeen moet volgens Jonathan Wilner, vice-president bij Ooyala, vooral worden toegeschreven aan betere verbindingen en het aanbod van kwalitatieve content.

De onderzoekers merken op dat vooral sport een belangrijke groeimarkt vormt voor mobiele video. “Bijna 39 procent van de sportliefhebbers bekijkt mobiele content met een lengte tussen één en tien minuten,” voert Ooyala aan. “Het blijkt echter dat 62 procent van de sportfans ook mobiele content met een duurtijd van meer dan tien minuten consumeert.” Ooyala voegt er aan toe dat ook marketeers en aanbieders van video-content het fenomeen hebben opgemerkt, waarbij 83 procent belangrijke opportuniteiten ziet om meerwaarde te kunnen creëren met mobiele platformen.

Lees Verder

14:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: online video |  Facebook |

05-02-14

Sociale netwerken belangrijk platform voor ontdekken online video

Sociale netwerken vormen een belangrijk platform voor het ontdekken van online video. Dat is de conclusie van een onderzoek van het internetbedrijf Yahoo bij nagenoeg achttienhonderd consumenten die minstens twee keer per week online video bekeken. Daarbij bleek dat bijna 80 procent online video’s zegt te ontdekken door sociale contacten, waarbij 50 procent gewag maakt van zijn sociaal netwerk en 45 procent verwijst naar mond-aan-mond reclame. Daarna volgt browsen met een score van 70 procent, voor 45 procent bestaande bestaande uit zoekopdrachten en voor 34 procent uit aanbevelingen die tijdens het bekijken van een andere video worden geregistreerd.

De onderzoekers merken op dat veel video-kijkers actief op zoek gaan naar de content. Daarbij bleek dat ongeveer 50 procent van de respondenten aangeeft de gezochte content te vinden op video-aggregatoren, terwijl meer dan één op drie gebruik maakt van zoekmachines. Daarentegen blijkt slechts 20 procent de content gevonden te hebben bij een reactie op een online reclame. Er wordt nog opgemerkt dat video-ontdekking varieert met de type van content die wordt bekeken. Daarbij werd vastgesteld dat video-aggregatoren de belangrijkste bron zijn voor online videoclips en muziekvideo, terwijl mond-aan-mond reclame voor frequente kijkers een basis vormt om originele content, televisieprogramma’s en films te vinden.

Verder stippen de onderzoekers aan dat 59 procent van de ondervraagden getuigt op sociale netwerken relevante video’s te delen met vrienden en familie. Daarnaast zegt 45 procent de content te delen om het contact met vrienden en familie te onderhouden. Er werd echter ook opgemerkt dat nagenoeg 50 procent van de respondenten het voornemen heeft om dit jaar een grotere selectiviteit te zullen hanteren bij het delen van videomateriaal. Daarbij zegt slechts 33 procent te verwachten dat de Facebook-newsfeed door video zal worden gedomineerd. Het belangrijkste platform voor online video zijn laptops (65 procent), gevolgd door smartphones (61 procent), streaming boxes (60 procent), tablets (57 procent), desktops (52 procent), connected television (49 procent) en consoles (46 procent).

Lees Verder

11:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: online video, sociale netwerken |  Facebook |

13-12-13

Vijfenzestigplussers dankbare groep voor online videoreclame

Vijfenzestigplussers zijn het meest geneigd om op online videoreclames door te klikken. Nochtans is slechts een kleine minderheid van de videoreclames op een ouder doelpubliek gericht. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Videology bij Amerikaanse consumenten. Opgemerkt wordt dat het doorklikken bij vijfenzestigplussers een score van 103,3 punten haalt, terwijl in de leeftijdsroep tussen achttien en vierentwintig jaar een score van 102,1 punten wordt gehaald. De onderzoekers voegen er aan toe dat vijfenzestigplussers ook geneigd zijn om online video’s helemaal uit te kijken. De cijfers tonen volgens Videology dat het oudere publiek een interessante doelgroep kan vormen voor online videoreclame.

Lees Verder

14:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: online video |  Facebook |

31-10-13

Reclame in online video minder frustrerend dan trage oplaadtijd

De gebruiker van online video heeft meer geduld met voorafgaande reclameboodschappen dan met trage oplaadtijden. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Akamai. De onderzoekers stelden vast dat gebruikers van online video drie keer sneller geneigd waren om af te haken wanneer ze met een oplaadtijd van tien seconden werden geconfronteerd dan wanneer dezelfde tijdsperiode werd ingevuld door een commerciële boodschap. Een oplaadtijd van tien seconden bleek 45,8 procent van de proefpersonen te doen afhaken, terwijl een reclameclip met een even lange tijdsduur bij slechts 13,4 procent van de kijkers de interesse in de video deed verdwijnen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de gebruikers van online video bereid zijn om reclame te tolereren in ruil voor waardevolle content. Er wordt ook opgemerkt dat de plaatsing van de reclame in de video een belangrijke impact heeft op het gedrag van de kijker. “Een reclameboodschap in het midden van de eigenlijke videocontent heeft 18,1 procent meer kans om helemaal uitgekeken te worden dan dezelfde commerciële clip aan het begin van de video,” merken de onderzoekers op. Akamai stelde vast dat 97 procent van de reclameboodschappen in het midden van de video helemaal worden uitgekeken, tegenover respectievelijk 74 procent en 45 procent aan het begin en het einde van de video.

“Eens de kijker tijd in een video heeft geïnvesteerd, toont hij zich meer bereid reclame te tolereren om de rest van de content te kunnen uitkijken,” voeren de onderzoekers aan. “Maar ook de lengte van de videocontent blijkt een impact te hebben. Bij een langere video is 87 procent bereid om de reclame te tolereren, tegenover slechts 67 procent bij een kortere clip.” De onderzoekers stelden bovendien vast dat trouwe bezoekers aan videosites een grotere tolerantie vertonen tegenover reclame. Bij regelmatige bezoekers bleek immers 84,9 procent van de reclames uitgekeken te worden, tegenover slechts 78 procent bij eenmalige gebruikers van de website.”

Lees Verder

12:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: online video |  Facebook |

19-06-13

Online video leidt tot snellere reacties dan televisie

Videoreclame op smartphones of tablets geeft aanleiding tot snellere reacties bij het publiek dan op televisie. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent QuickPlay Media naar het online videogebruik van ruim veertienhonderd consumenten in de Verenigde Staten, Canada en Groot-Brittannië. De onderzoekers stelden verder vast dat minstens 20 procent van de consumenten bereid zou zijn om een extra bedrag van 5 dollar tot 7 dollar te betalen om reclamevrije mobiele videocontent te kunnen consumeren. De onderzoekers stelden ook vast dat minstens 40 procent van de consumenten zegt geen aandacht te besteden aan online videoreclame.

Lees Verder

14:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: online video, televisie |  Facebook |