15-05-13

Behoud regenwoud cruciaal voor energievoorziening Amazone-gebied

Het behoud van het tropisch regenwoud in het Amazone-gebied is belangrijk voor de capaciteit van de elektriciteit die door waterkrachtcentrales zal kunnen worden opgewekt. Dat is de conclusie van een rapport van het Amazon Environmental Research Institute International Program (IPAM-IP). De onderzoekers stellen dat regenwouden belangrijker zijn voor de bevoorrading van de rivieren dan tot nu toe werd verondersteld. De pogingen die in Brazilië worden gedaan om de ontbossing tegen te gaan, zullen volgens het rapport uiteindelijk ten goede komen aan de energie-voorziening.

"Indien de ontbossing in het Amazone-gebied blijft toenemen, zal de energie-producten van Belo Monte, één van de grootste waterkrachtcentrales van de wereld, met één derde terugvallen," merkt onderzoeksleider Claudia Stickler op. "Dat komt overeen met het energieverbruik van vier miljoen Brazilianen. De bosgebieden moeten immers de regenval genereren die uiteindelijk de rivieren moet voeden. De strijd tegen de ontbossing dient dan ook te worden verder gezet, zodat Brazilië erin kan slagen om zijn tekort aan elektriciteit op te lossen."

"De resultaten van de studie zijn bijzonder belangrijk voor de energieplanning op lange termijn," zegt Marcos Costa, klimatoloog aan de Federal University of Viçosa in Brazilië. "Er wordt wereldwijd miljarden dollar geïnvesteerd in waterkrachtcentrales. Hoe meer regenwouden behouden kunnen blijven, hoe meer water in de rivieren zal kunnen worden opgevangen en hoe meer elektriciteit er zal kunnen worden gegenereerd." Met een verlies van 40 procent regenwouden tegen het midden van de eeuw, zoals in een aantal modellen wordt voorspeld, zou de energieproductie met 35 procent tot 40 procent terugvallen.

Lees Verder

15:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: amazone, ontbossing, energie |  Facebook |

02-04-13

Bestrijding van illegale bosontginning wordt opgedreven

Er zijn grote beloftes gedaan om de illegale bosontginning feller te bestrijden. Dat heeft de Convention on International Trade in Endangered Species (Cites) gezegd naar aanleiding van een congres over natuurbescherming in Bangkok. Aangevoerd wordt dat er nog nooit voordien zoveel voorstellen werd gedaan om houtsoorten aan de beschermde lijst van Cites toe te voegen. Er wordt echter opgemerkt dat zonder optreden van Cites een aantal houtsoorten de volgende tien tot twintig jaar met een totale uitsterving zouden worden bedreigd.

Lees Verder

13:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ontbossing |  Facebook |

06-02-13

Indonesische papierproducent belooft ontbossing te staken

Papierproducent Asia Pulp and Paper maakt niet langer gebruik van producten uit Indonesische wouden. Dat heeft het Indonesische concern, de derde grootste papierproducent van de wereld, bekend gemaakt. Asia Pulp and Paper was de voorbije jaren geregeld het mikpunt van acties door milieugroeperingen, die het concern betichten bij te dragen tot de ontbossing. Door die acties verloor de papierproducent ook belangrijke contracten met grote bedrijven zoals Kraft en Mattel. Het Indonesische concern had tien jaar geleden wel een contract ondertekend met het World Wildlife Fund, waarin een duurzaam bosbeheer werd beloofd. Dat contract werd door de milieugroep echter opgezegd omdat het bedrijf zijn toezeggingen niet nakwam.

Lees Verder

18:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: papier, ontbossing |  Facebook |

28-11-12

Braziliaanse ontbossing op laagste niveau in kwarteeuw

Brazilië heeft van augustus vorig jaar tot juli dit jaar ongeveer 4.656 vierkante kilometer tropisch regenwoud verloren. Dat betekent een daling met 27 procent tegenover vorig jaar en het laagste niveau van ontbossing sinds de tweede helft van de jaren tachtig. Dat is de conclusie van een rapport van het Braziliaanse National Institute of Space Research. De positieve evolutie is volgens het rapport in belangrijke mate te danken aan de opgedreven inspanningen van de Braziliaanse overheid om de illegale landbouw en bosbouw tegen te gaan. In het rapport wordt ook opgemerkt dat Brazilië op koers zit om de ontbossing tegen het einde van het decennium met 80 procent terug te schroeven tegenover het niveau van het begin van de jaren negentig.

Lees Verder

17:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brazilië, ontbossing |  Facebook |

11-10-12

Brazilië richt speciale milieupolitie op voor Amazone-gebied

Brazilië gaat een speciale milieupolitie oprichten om de toenemende illegale ontbossing van het Amazone-gebied te bestrijden. Dat heeft Izabella Teixeira, Braziliaans minister van milieu, bekend gemaakt. Volgens de minister zal de nieuwe milieupolitie een permanente bewaking van het Amazone-gebied, waar de illegale ontbossing tijdens de maand augustus met 220 procent was gestegen tegenover dezelfde periode vorig jaar, garanderen. De milieupolitie zal volgens de minister worden ondersteund door het Braziliaanse leger, de federale politiediensten en het Brazilian Environment Institution.

Op dit ogenblik worden de controle-operaties vooral geconcentreerd tijdens het droge seizoen, waarin de illegale bosontginning toeneemt. “Milieucriminaliteit wordt steeds gesofistikeerder,” merkt minister Teixeira op. “Om die misdrijven efficiënt te kunnen bestrijden, moeten ook de controlesystemen worden gemoderniseerd.” In augustus van dit jaar werden 522 vierkante kilometer Amazone-gebied illegaal ontbost. In de maand september viel dat terug tot 282 vierkante kilometer. Droogte, de druk van de internationale prijzen voor vooral soja en landinnames door kolonisten langs de Trans-Amazone snelweg zijn volgens de minister de belangrijkste oorzaken van de ontbossing.

Brazilië vertegenwoordigt 60 procent van het Amazone-gebied, dat het grootste regenwoud van de wereld omvat. Door de grootschalige ontbossing is Brazilië één van de grootste producenten van broeikasgassen ter wereld worden. De Braziliaanse regering heeft zich echter voorgenomen om die evolutie om te keren en zegt het voorbije decennium belangrijke vooruitgang te hebben geboekt. Eerder dit jaar maakte de Braziliaanse autoriteiten bekend dat de totale ontbossing het voorbije jaar is teruggevallen tot een laagterecord van 6.418 vierkante kilometer. Acht jaar geleden werd nog een recordontbossing van 27.000 vierkante kilometer opgetekend.

Lees Verder

18:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brazilië, amazone, ontbossing |  Facebook |

15-06-12

Cacao mogelijk wapen tegen ontbossing Amazone

Cacao wordt mogelijk een hulpmiddel om de ontbossing van het Amazone-gebied te helpen bestrijden. Dat zegt Ademir Venturim, president van een cacao-coöperatieve in Medicilandia langs de Trans-Amazone snelweg. Cacao en andere teelten hebben historisch bijgedragen tot de ontbossing van de Amazone omdat landbouwers de bodem uitputten en vervolgens verder in het woud nieuwe gebieden kaalkapten voor plantages. De coöperatieve is nu echter gestart met een herbeplanting van de ontboste gebieden. Volgens Venturim kan het experiment ook elders in de regio worden gekopieerd.

Lees Verder

16:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cacao, amazone, ontbossing |  Facebook |

02-04-12

Brazilië blijft bij engagement om ontbossing tegen te gaan

De Braziliaanse regering en de vleesindustrie blijven bij hun inspanningen om een verdere ontbossing tegen te gaan. Dat hebben vertegenwoordigers van de Association of Brazilian Beef Exporters (ABIEC) gezegd op een congres rond duurzame landbouw in Londen. Daarmee wordt gereageerd op protesten van onder meer Greenpeace en het World Wildlife Fund (WWF), die van mening zijn dat de nieuwe Forest Code van de Braziliaanse regering tot een verdere ontbossing van het Amazone-gebied zal leiden.

Lees Verder

17:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brazilië, ontbossing |  Facebook |