07-01-18

Ontbossing een belangrijke factor in kindersterfte

Ontbossing kan een belangrijke factor zijn in de kindersterfte. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de National University of Singapore (NUS) naar de impact van ontbossing op meer dan 35.000 gezinnen in bijna achttienhonderd gemeenschappen in Cambodja. De onderzoekers stelden vast dat de ontbossing moest worden gelinkt aan een hoger risico op diarree, koorts en ontsteking van de luchtwegen, die wereldwijd belangrijke oorzaken zijn van mortaliteit bij kinderen onder de leeftijdsgrens van vijf jaar. Onder meer bleek dat een verlies aan densiteit in de bossen met 10 procent de diagnose van diarree bij jonge kinderen met 14 procent deed stijgen.

“Er kan een duidelijk verband worden opgetekend tussen ecologische degradatie en gezondheid,” aldus onderzoeksleider Roman Carrasco, professor biologie aan de National University of Singapore. “Daaruit kan ook worden afgeleid dat een bescherming van het bosbestand ook een positieve impact zal hebben op de volksgezondheid. Er moet dan ook worden geconcludeerd dat bij de overwegingen rond de planning van landgebruik rekening moet worden gehouden met de impact van een ontbossing op de algemene gezondheid. Bovendien kan worden aangetoond dat acties simultaan de natuurbescherming en de menselijke gezondheid kunnen helpen.”

“Huishoudens in een omgeving met een ongerept bosbestand bleken opvallend minder vaak met diarree of ademhalingsproblemen bij de kinderen te worden geconfronteerd,” benadrukt professor Carrasco. “De signalen van het verband zijn verbazend duidelijk. Bij een bredere waaier gezondheidsproblemen kon telkens een link naar de ontbossing worden geregistreerd.” Een achterliggende oorzaak werd niet meegegeven, maar eerder onderzoek heeft al uitgewezen dat verlies aan bosgebied een ongunstige impact kan hebben op de watercyclus. Daarbij wordt zowel van een kwalitatieve als kwantitatieve impact gewag gemaakt.

De ontbossing zou onder meer tot een groter aantal microben in het water kunnen leiden. Die slechtere waterkwaliteit kan aanleiding geven tot gezondheidsproblemen. Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat er door het verdwijnen van de bossen ook minder water beschikbaar is. Daardoor kan ook minder water worden gereserveerd voor de persoonlijke hygiëne.

Lees Verder

15:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ontbossing |  Facebook |

15-05-13

Behoud regenwoud cruciaal voor energievoorziening Amazone-gebied

Het behoud van het tropisch regenwoud in het Amazone-gebied is belangrijk voor de capaciteit van de elektriciteit die door waterkrachtcentrales zal kunnen worden opgewekt. Dat is de conclusie van een rapport van het Amazon Environmental Research Institute International Program (IPAM-IP). De onderzoekers stellen dat regenwouden belangrijker zijn voor de bevoorrading van de rivieren dan tot nu toe werd verondersteld. De pogingen die in Brazilië worden gedaan om de ontbossing tegen te gaan, zullen volgens het rapport uiteindelijk ten goede komen aan de energie-voorziening.

"Indien de ontbossing in het Amazone-gebied blijft toenemen, zal de energie-producten van Belo Monte, één van de grootste waterkrachtcentrales van de wereld, met één derde terugvallen," merkt onderzoeksleider Claudia Stickler op. "Dat komt overeen met het energieverbruik van vier miljoen Brazilianen. De bosgebieden moeten immers de regenval genereren die uiteindelijk de rivieren moet voeden. De strijd tegen de ontbossing dient dan ook te worden verder gezet, zodat Brazilië erin kan slagen om zijn tekort aan elektriciteit op te lossen."

"De resultaten van de studie zijn bijzonder belangrijk voor de energieplanning op lange termijn," zegt Marcos Costa, klimatoloog aan de Federal University of Viçosa in Brazilië. "Er wordt wereldwijd miljarden dollar geïnvesteerd in waterkrachtcentrales. Hoe meer regenwouden behouden kunnen blijven, hoe meer water in de rivieren zal kunnen worden opgevangen en hoe meer elektriciteit er zal kunnen worden gegenereerd." Met een verlies van 40 procent regenwouden tegen het midden van de eeuw, zoals in een aantal modellen wordt voorspeld, zou de energieproductie met 35 procent tot 40 procent terugvallen.

Lees Verder

15:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: amazone, ontbossing, energie |  Facebook |

02-04-13

Bestrijding van illegale bosontginning wordt opgedreven

Er zijn grote beloftes gedaan om de illegale bosontginning feller te bestrijden. Dat heeft de Convention on International Trade in Endangered Species (Cites) gezegd naar aanleiding van een congres over natuurbescherming in Bangkok. Aangevoerd wordt dat er nog nooit voordien zoveel voorstellen werd gedaan om houtsoorten aan de beschermde lijst van Cites toe te voegen. Er wordt echter opgemerkt dat zonder optreden van Cites een aantal houtsoorten de volgende tien tot twintig jaar met een totale uitsterving zouden worden bedreigd.

Lees Verder

13:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ontbossing |  Facebook |

06-02-13

Indonesische papierproducent belooft ontbossing te staken

Papierproducent Asia Pulp and Paper maakt niet langer gebruik van producten uit Indonesische wouden. Dat heeft het Indonesische concern, de derde grootste papierproducent van de wereld, bekend gemaakt. Asia Pulp and Paper was de voorbije jaren geregeld het mikpunt van acties door milieugroeperingen, die het concern betichten bij te dragen tot de ontbossing. Door die acties verloor de papierproducent ook belangrijke contracten met grote bedrijven zoals Kraft en Mattel. Het Indonesische concern had tien jaar geleden wel een contract ondertekend met het World Wildlife Fund, waarin een duurzaam bosbeheer werd beloofd. Dat contract werd door de milieugroep echter opgezegd omdat het bedrijf zijn toezeggingen niet nakwam.

Lees Verder

18:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: papier, ontbossing |  Facebook |

28-11-12

Braziliaanse ontbossing op laagste niveau in kwarteeuw

Brazilië heeft van augustus vorig jaar tot juli dit jaar ongeveer 4.656 vierkante kilometer tropisch regenwoud verloren. Dat betekent een daling met 27 procent tegenover vorig jaar en het laagste niveau van ontbossing sinds de tweede helft van de jaren tachtig. Dat is de conclusie van een rapport van het Braziliaanse National Institute of Space Research. De positieve evolutie is volgens het rapport in belangrijke mate te danken aan de opgedreven inspanningen van de Braziliaanse overheid om de illegale landbouw en bosbouw tegen te gaan. In het rapport wordt ook opgemerkt dat Brazilië op koers zit om de ontbossing tegen het einde van het decennium met 80 procent terug te schroeven tegenover het niveau van het begin van de jaren negentig.

Lees Verder

17:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brazilië, ontbossing |  Facebook |

11-10-12

Brazilië richt speciale milieupolitie op voor Amazone-gebied

Brazilië gaat een speciale milieupolitie oprichten om de toenemende illegale ontbossing van het Amazone-gebied te bestrijden. Dat heeft Izabella Teixeira, Braziliaans minister van milieu, bekend gemaakt. Volgens de minister zal de nieuwe milieupolitie een permanente bewaking van het Amazone-gebied, waar de illegale ontbossing tijdens de maand augustus met 220 procent was gestegen tegenover dezelfde periode vorig jaar, garanderen. De milieupolitie zal volgens de minister worden ondersteund door het Braziliaanse leger, de federale politiediensten en het Brazilian Environment Institution.

Op dit ogenblik worden de controle-operaties vooral geconcentreerd tijdens het droge seizoen, waarin de illegale bosontginning toeneemt. “Milieucriminaliteit wordt steeds gesofistikeerder,” merkt minister Teixeira op. “Om die misdrijven efficiënt te kunnen bestrijden, moeten ook de controlesystemen worden gemoderniseerd.” In augustus van dit jaar werden 522 vierkante kilometer Amazone-gebied illegaal ontbost. In de maand september viel dat terug tot 282 vierkante kilometer. Droogte, de druk van de internationale prijzen voor vooral soja en landinnames door kolonisten langs de Trans-Amazone snelweg zijn volgens de minister de belangrijkste oorzaken van de ontbossing.

Brazilië vertegenwoordigt 60 procent van het Amazone-gebied, dat het grootste regenwoud van de wereld omvat. Door de grootschalige ontbossing is Brazilië één van de grootste producenten van broeikasgassen ter wereld worden. De Braziliaanse regering heeft zich echter voorgenomen om die evolutie om te keren en zegt het voorbije decennium belangrijke vooruitgang te hebben geboekt. Eerder dit jaar maakte de Braziliaanse autoriteiten bekend dat de totale ontbossing het voorbije jaar is teruggevallen tot een laagterecord van 6.418 vierkante kilometer. Acht jaar geleden werd nog een recordontbossing van 27.000 vierkante kilometer opgetekend.

Lees Verder

18:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brazilië, amazone, ontbossing |  Facebook |

15-06-12

Cacao mogelijk wapen tegen ontbossing Amazone

Cacao wordt mogelijk een hulpmiddel om de ontbossing van het Amazone-gebied te helpen bestrijden. Dat zegt Ademir Venturim, president van een cacao-coöperatieve in Medicilandia langs de Trans-Amazone snelweg. Cacao en andere teelten hebben historisch bijgedragen tot de ontbossing van de Amazone omdat landbouwers de bodem uitputten en vervolgens verder in het woud nieuwe gebieden kaalkapten voor plantages. De coöperatieve is nu echter gestart met een herbeplanting van de ontboste gebieden. Volgens Venturim kan het experiment ook elders in de regio worden gekopieerd.

Lees Verder

16:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cacao, amazone, ontbossing |  Facebook |

02-04-12

Brazilië blijft bij engagement om ontbossing tegen te gaan

De Braziliaanse regering en de vleesindustrie blijven bij hun inspanningen om een verdere ontbossing tegen te gaan. Dat hebben vertegenwoordigers van de Association of Brazilian Beef Exporters (ABIEC) gezegd op een congres rond duurzame landbouw in Londen. Daarmee wordt gereageerd op protesten van onder meer Greenpeace en het World Wildlife Fund (WWF), die van mening zijn dat de nieuwe Forest Code van de Braziliaanse regering tot een verdere ontbossing van het Amazone-gebied zal leiden.

Lees Verder

17:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brazilië, ontbossing |  Facebook |

07-12-11

Ontbossing Amazone-gebied op historisch laagtepunt

Het tempo van de ontbossing van het Amazone-gebied is tot het laagste niveau teruggevallen sinds de autoriteiten de situatie drieëntwintig jaar geleden zijn beginnen op te volgen. Dat blijkt uit een rapport van het Braziliaanse National Institute of Space Research (Inpe). Tussen augustus vorig jaar en juli dit jaar zou de ontbossing volgens Gilberto Camara, hoofd van de Braziliaanse onderzoeksinstelling, tot 6.238 vierkante kilometer zijn teruggevallen. Dat betekent een daling met 11 procent tegenover de twaalf maanden voordien.

"Deze evolutie is volgens Aloizio Mercadante, Braziliaans minister van wetenschap en technologie, een groot succes voor het land," merkt het persbureau AFP op. "Hij noemde het Amazone-gebied een gigantisch instrument om koolstofdioxide, één van de oorzaken van de opwarming van de aarde." Er wordt echter opgemerkt dat de ontboste oppervlakte nog altijd vier keer groter is dan Sao Paulo, de grootste stad van Brazilië.

De ontbossing van het Amazone-gebied kende acht jaar geleden zijn hoogtepunt. Toen verdwenen op twaalf maanden tijd 27.700 vierkante kilometer tropisch regenwoud. De belangrijkste oorzaken voor de ontbossing zijn branden, de opmars van de landbouw en veeteelt en illegale trafieken van hout en mineralen. Er zijn in Brazilië echter plannen om het beschermde gebied te reduceren, gesteund door de machtige Braziliaanse landbouwsector.

 

04-10-11

Irak en Iran verklaren oorlog aan zandstormen

De regeringen van Irak en Iran gaan samen een project opzetten om zandstormen te bestrijden. Dat heeft Mohammad Javad Mohammadi-Zadeh, hoofd van de Iraanse Environmental Protection Organisation bekend gemaakt. Met het project zou een investering van 1,2 miljard dollar zijn gemoeid. Bedoeling is om de volgende vijf jaar een oppervlakte van één miljoen hectaren Iraakse gronden te bedekken. Irak is de voorbije periode zwaar getroffen door ontbossing en woestijnvorming.

Het project zal volgens Mohammadi-Zadeh worden opgestart met vijfhonderd hectaren. "Daarbij is ervoor gekozen om zowel petroleum-producten als biologische elementen te gebruiken om de zandduinen te stabiliseren," voerde hij tegenover het persbureau AFP aan. In Iran worden een aantal buurlanden met de vinger gewezen voor de grotere frequentie aan zandstormen die het land treffen. Daarbij wordt vooral Irak geviseerd. Door damconstructies en een tanende landbouw wordt Irak immers getroffen door een ontbossing en woestijnvorming.

In april moesten twintig van de eenendertig Iraanse provincies scholen en overheidsgebouwen sluiten wegens zandstormen, die hoofdzakelijk uit Irak afkomstig bleken. Ook de luchthavens in een aantal steden in het westen van Iran moesten worden gesloten. De zandstormen in Irak zouden in de hand zijn gewerkt door twee decennia van nagenoeg onafgebroken oorlog. In Irak zouden nog amper twaalf miljoen palmbomen zijn overgebleven. Dat is amper één derde van het oorspronkelijke bestand.

21-09-11

Ontbossing reduceert neerslag in regenwoud

De ontbossing in de regenwouden van West-Afrika reduceert de regenval in de nabije omgeving. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Leeds. Opgemerkt wordt dat de omvorming van regenwoud tot landbouwgronden de regenval in de omliggende bosgebieden met ongeveer 50 procent terugschroeft. Oorzaak is volgens de onderzoekers de verandering van de temperatuur van de oppervlakte, wat een impact zou hebben op de vorming van regenwolken.

"De resultaten van de studie hebben belangrijke implicaties voor toekomstige beslissingen op het gebied van landmanagement in die regio en andere regenwoud-gebieden zoals de Amazone," voert onderzoeksleider Luis Garcia-Carreras, professor aan de School of Earth and Environment van de University of Leeds, aan. "Uit satelliet-observaties kon al worden opgemerkt dat een verandering in het landgebruik een grote impact kan hebben op lokale weerpatronen. Dit onderzoek biedt een verklaring voor dat fenomeen."

Garcia-Carreras voert aan dat niet alleen het aantal gerooide bomen een impact heeft op de stabiliteit van de regenwouden, maar dat ook aandacht moet worden besteed aan het patroon van de ontbossing. "De Afrikaanse gebieden hebben al de kleinste regenval van alle regenwoud-ecosystemen op aarde," waarschuwt Garcia-Carreras. "Dat kan deze gebieden bijzonder gevoelig maken voor veranderingen in de lokale weerpatronen."

De onderzoekers merken op dat de regenval boven de landbouwgronden na de ontbossing zes keer hoger lag, terwijl boven het resterend bosgebied met meer dan een halvering moest worden rekening gehouden.

09:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: landbouw, ontbossing, regenwoud, temperatuur |  Facebook |

06-08-11

Ontbossing Amazone-gebied in Brazilië opnieuw versneld

De ontbossing van het Amazone-gebied in Brazilië is opnieuw versneld. Dat blijkt uit een rapport van het National Institute for Space Research. Daarbij wordt opgemerkt dat tijdens de maand juni 312 vierkante kilometer tropisch woudgebied werd vernield. Dat betekent een stijging met 17 procent tegenover de maand voordien. In mei was 268 vierkanten kilometer woudgebied verdwenen, maar in april werd een vernieling van 477 vierkante kilometer opgetekend.

Het verdwijnen van tropische woudgebieden tijdens de maand april was echter grotendeels te wijten aan de Braziliaanse staat Mato Grosso, die een belangrijk landbouwgebied vormt. Daar verdween meer dan 400 vierkante kilometer. Op de klimaattop in Kopenhagen twee jaar geleden had Brazilië beloofd om de ontbossing van het Amazone-gebied tegen het einde van het decennium met 80 procent terug te dringen.

Brazilië telt 5,3 miljoen vierkante kilometer jungle en bosgebieden, waarvan het grootste gedeelte in het Amazone-bekken. Slechts een oppervlakte van 1,7 miljoen kilometer geniet staatsbescherming. De rest van het gebied is in privébezit of heeft geen duidelijke eigenaar. De massale ontbossing heeft van Brazilië één van de grootste producenten van broeikasgassen ter wereld gemaakt. Zeven jaar geleden bereikte de ontbossing er een piek van 27.000 vierkante kilometer.

Het voorbije jaar was dat teruggevallen tot 6.500 vierkante kilometer, dankzij het satellietsysteem, waardoor op dagelijkse basis nieuwe gegevens over de ontbossing kunnen worden verzameld. Het systeem kan echter slechts oppervlaktes van minstens 25 hectaren detecteren.

12:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brazilië, amazone, ontbossing |  Facebook |

19-05-11

Ontbossing in Brazilië opnieuw in hogere versnelling

Tijdens de voorbije twee maanden zijn in het Amazone-gebied 593 vierkante kilometer regenwoud ontbost. Dat is bijna zes keer meer dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit satellietbeelden van het Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), het Braziliaanse instituut voor ruimteonderzoek. Een groot gedeelte van ontbossing is gebeurd in de Braziliaanse staat Mato Grosso, het centrum van de Braziliaanse soyateelt. De Braziliaanse milieuminister Izabella Teixeira noemde de cijfers alarmerend en heeft de oprichting van de crisiskabinet aangekondigd om het probleem aan te pakken.

"De nieuwe cijfers hebben de Braziliaanse regering compleet verrast," merken waarnemers op tegenover BBC News. "In december vorig jaar werd nog opgemerkt dat de Braziliaanse ontbossing tot op het laagste niveau in tweeëntwintig jaar was teruggezakt. Uit de nieuwe cijfers blijkt echter dat er in tegendeel van augustus vorig jaar tot april dit jaar een toename met 27 procent is opgetekend." Volgens sommigen heeft dat te maken met de grotere vraag naar soya en veeteelt, maar anderen voeren aan dat er een verband kan gelegd worden met de versoepeling van de wet op ontbossing.

"Er wordt duidelijk een boodschap uitgestuurd dat ontbossing niet gestraft zal worden," aldus Marcio Astrini, woordvoerder van Greenpeace, tegenover het persbureau Reuters. "De bestaande Forest Code bepaalt hoeveel land eigenaars kunnen ontbossen. In de Amazone moet 80 procent bosgebied blijven. Elders is dat 20 procent. Voorstanders van een versoepeling zeggen dat de Forest Code de economische ontwikkeling van Brazilië blokkeert en merken op dat Brazilië meer gronden beschikbaar moet maken voor landbouw."

14:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: amazone, brazilië, ontbossing |  Facebook |

24-01-10

Akkoorden rond ontbossing kunnen leiden tot conflicten

Een akkoord dat op de klimaatconferentie in Kopenhagen werd bereikt om de ontbossing tegen te gaan, zou in een aantal regio's kunnen leiden tot conflicten. Dat is de conclusie van een rapport van de denktank Rights and Resources Initiative. In Kopenhagen ondertekenden Japan, Noorwegen, Australië, Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten een overeenkomst voor een bedrag van 3,5 miljard dollar als onderdeel van een wereldwijd plan om de ontbossing tegen te gaan. Ontbossing vertegenwoordigt ongeveer 20 procent van alle uitstoot die door menselijke activiteiten wordt veroorzaakt. Maar volgens het Rights and Resources Initiative gaan die plannen immers grotendeels voorbij aan de rechten van de bewoners van de betrokken gebieden. Als het plan echter goed wordt aangepakt, kan het grote mogelijkheden bieden om historische onrechtvaardigheden recht te zetten, de landelijke ontwikkeling te ondersteunen en bosgebieden te redden.

"De toegekende budgetten gaan naar het Reducing Emissions from Deforestation and Degradation Scheme (Redd) van de Verenigde Naties, maar er werd in Kopenhagen geen overeenkomst bereikt over die mechanismen die voor het management en het toezicht van die fondsen moeten instaan," aldus BBC News. "Volgens Andy White, coördinator van het Rights and Resources Initiative, is de ontbossing veel minder gemakkelijk aan te pakken dan werd voorop gesteld. Deze bosgebieden worden in grote mate geconfronteerd met armoede, een gebrek aan respect voor lokale rechten en de onmogelijkheid van de lokale bevolking om hun eigen toekomst in eigen handen te nemen. De simplistische opvatting dat het probleem van de ontbossing kan worden opgelost met geld uit het rijke westen is volgens hem dan ook onrealistisch."

Het Rights and Resources Initiative stelt dan ook dat er duidelijkheid moet gecreëerd worden over de beslissingsmacht rond de agenda die gevolgd zou moeten worden. Er wordt aan toegevoegd dat er een potentieel is voor enorme winsten, wat echter tot grote concurrentie zal leiden in de strijd om de controle van deze bronnen tussen de overheden en investeerders aan de ene kant en lokale communities aan de andere zijde. Andy White stelt dat ook dat de initiatiefnemers snel een beslissing zouden nemen over de normen en mechanismen die kunnen worden opgezet. Op die manier kunnen volgens hem de noodzakelijke signalen gegeven worden aan de privésector en landen met belangrijke bosgebieden, zodat zij weten wat van hen verwacht wordt om te voldoen aan de gestelde normen.

06-11-09

Aandeel ontbossing in uitstoot broeikasgassen gedaald

Het aandeel van de ontbossing in de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen is gedaald, maar dat is het gevolg van de gestegen vervuiling van fossiele brandstoffen. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Bomen vormen een belangrijk wapen in de strijd tegen de opwarming van het klimaat, aangezien ze erin slagen om koolstofdioxide op te nemen. De ontbossing draagt volgens onderzoeksleider Guido van der Werf op dit ogenblik nog 12 procent bij aan de uitstoot van broeikasgassen. Twee jaar geleden bedroeg dat aandeel volgens het Intergovernmental Panel on Climate Change nog 20 procent. De onderzoeker voegt er echter aan toe dat deze daling niet te wijten is aan het afnemen van de ontbossing, maar wel aan het feit dat de uitstoot door de verbranding van fossiele brandstoffen de voorbije periode gevoelig is gestegen. De onderzoeker voegt er aan toe dat de vernietiging van veengebieden inmiddels als 3 procent bijdraagt tot de uitstoot van broeikasgassen.

Uit de studie van Guido van der Werf blijkt dat de ontbossing verantwoordelijk is voor 15 procent van de wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide. Twee jaar geleden werd dat aandeel geraamd op 20 procent. "Die eerdere studies waren niet fout, maar gewoon gebaseerd op de toenmalige cijfers," merkt Van de Werf op. "De jongste twee jaar werd het aandeel van de ontbossing echter bijgesteld. Daarvoor kunnen twee oorzaken worden aangeduid. In de eerste plaats is de bijdrage van de fossiele brandstof meer gegroeid dan werd verwacht, waardoor het aandeel van de ontbossing verhoudingsgewijs naar beneden ging. Maar bovendien werd in de jongste studies ook beter gecontroleerd of satellietmetingen ook op de grond nog kloppen." Het onderzoek toont volgens van der Werf echter duidelijk aan dat het gebruik van fossiele brandstoffen de kern van de problematiek van de klimaatverandering vertegenwoordigt en daar dus in de eerste plaats actie moet worden ondernomen.

Omdat het aandeel van de ontbossing in het verleden werd overschat en fossiele brandstoffen belangrijker zijn voor de klimaatverandering dan eerder werd gedacht, kloppen volgens van de Werf ook de cijfers van de streefdoelen niet meer. De streefcijfers voor fossiele brandstoffen liggen volgens de Nederlandse wetenschapper te laag om de uitstoot van koolstofdioxide met het geëiste pakket te doen verminderen. Het terugschroeven van ontbossing is volgens van de Werf wel voor ontwikkelingslanden een mogelijkheid om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Hij voert aan dat ontbossing voor tientallen ontwikkelingslanden de grootste bron van uitstoot van broeikasgassen vormt. Verder wijst de Nederlandse wetenschapper erop dat de emissies van veengronden officieel niet bij de ontbossing worden gerekend en ook niet als een belangrijk onderdeel van de onderhandelingen wordt bestempeld, maar daar moet volgens van de Werf bij het volgende klimaatverdrag wel degelijk aandacht aan besteed worden.

15:33 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: broeikasgas, ontbossing, uitstoot |  Facebook |

28-09-09

Argentinië is bijna 70 procent bosgebieden kwijt

Argentinië is op honderd jaar tijd tussen zestig en zeventig procent van zijn bossen verloren. Dat blijkt uit een rapport van het Argentijnse ministerie van leefmilieu. Op dit ogenblik zou Argentinië nog ongeveer 33,2 miljoen hectaren bosgebieden tellen, tegenover 100 miljoen in het begin van de twintigste eeuw. De provincie Salta zou tijdens de voorbije dertig jaar alleen al 26 procent van zijn bosgebieden hebben verloren. In 2007 werd in de provincie volgens het rapport het hoogste ontbossingstempo uit de Argentijnse geschiedenis geteld. Toen bleek op één jaar tijd 2,1 procent van alle bosgebieden vernietigd te zijn. Volgens de United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) zou de ontbossing een impact hebben op meer dan 200 miljoen mensen.

"Een duurzaam landmanagement, de heropbouw van gedegradeerde gebieden en andere investeringen om de voedselveiligheid te garanderen moeten op een systematische manier worden aangepakt," stipte William Dar, directeur-generaal van het International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT), aan. "Indien er geen dringende koerswijziging wordt doorgevoerd, wordt er afgestevend op een regelrechte ramp." Het provinciebestuur van Salta heeft de ontbossing toegelaten, maar het Argentijnse Hooggerechtshof heeft bepaald dat het vernietigen van de wouden moet worden stopgezet. De Convention to Combat Desertification stelt dat op dit ogenblik één derde van de aardoppervlakte moet worden bestempeld als dor gebied. Daar woont nochtans één derde van de wereldbevolking.

"Deze droge gebieden moeten het speerpunt vormen van de inspanningen om de arme bevolking van deze wereld te helpen in de strijd tegen de klimaatverandering," aldus William Dar. "De fragiele ecosystemen van deze droge gebieden zijn bijzonder kwetsbaar voor landdegradatie en woestijnvorming. Landbouwers in deze gebieden worden nu al geconfronteerd met bijzonder hard weersomstandigheden en beschikken over weinig middelen op zich daartegen te wapenen. Indien er niet dringend wordt ingegrepen, zullen wij op korte termijn worden geconfronteerd met een groot verlies aan biodiversiteit en een drastische terugval in de landbouwproductiviteit en zullen dan ook niet langer kunnen voorzien in de levensbehoeften van de bewoners. Daarbij wordt er onder meer op gewezen dat de fauna van het Indiase Rajasthan van 54 verschillende soorten tot amper negen is teruggevallen.

17:21 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaatverandering, argentinie, ontbossing |  Facebook |

11-10-08

Ontbossing kost wereld meer dan bankcrisis

De wereldeconomie verliest meer geld door de ontbossing dan door de huidige bankcrisis. Dat blijkt uit een onderzoek van Pavan Sukhdev, analist bij Deutsche Bank. De ontbossing zou de wereldeconomie jaarlijks 2 triljoen dollar tot 5 triljoen dollar kosten, onder meer door een verlies aan zuiver water en een verminderde opvang van koolstofdioxide. Sukhdev wijst erop dat het economisch verlies door ontbossing niet alleen groter is dan de schade van de bankcrisis, maar zich ook van jaar op jaar blijft opstapelen.

Uit het onderzoek bleek dat de kosten van de ontbossing oplopen tot 7 procent van het wereldwijde bruto binnenlandse product. "Door de ontbossing stopt de natuur met het leveren van een aantal diensten die gratis werden aangeboden," aldus Sukhdev. "Die taken moeten nu door de economie worden geleverd, zoals het bouwen van waterreservoirs, het aanleggen van een infrastructuur om koolstofdioxide op te vangen en het telen van plantensoorten die vroeger vrij in de natuur te vinden waren."

Opgemerkt wordt dat die kosten onevenredig veel te laste komen van de armere bevolkingsgroepen van de wereld. "Een groter gedeelte van hun hun omgeving en levenswijze is immers rechtstreeks afhankelijk van wouden, vooral in tropische regio's," aldus nog het rapport. "De grootste kost voor het westen is het verlies van een natuurlijke opslagcapaciteit van een belangrijk broeikasgas." Het onderzoek toont volgens Sukhdev nogmaals aan dat er belangrijke economische redenen zijn om de natuur te beschermen.

12:35 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, ontbossing, bankcrisis, pavan sukhdev |  Facebook |

04-08-08

Internationaal fonds voor duurzaam Amazone-gebied

De Braziliaanse president Luiz Inacio Lula da Silva heeft een internationaal fonds gelanceerd om het natuurbehoud en duurzame ontwikkeling in het Amazone-gebied te stimuleren. Het fonds moet projecten financieren voor bosbehoud, wetenschappelijk onderzoek en duurzame ontwikkelingen, zoals bosmanagement en de ontwikkeling van geneesmiddelen uit planten. De Braziliaanse regering hoopt met het fonds op één jaar tijd een bedrag van één miljard dollar te verzamelen. Tegen 2021 zou dat moeten uitgebreid zijn tot eenentwintig miljard dollar.

President Lula da Silva herinnerde er bij de lancering van het nieuwe fonds dat het Amazone-gebied bijzonder belangrijk is voor de wereld. Hij roept de rijke landen daarbij om mee te helpen om het Amazone-gebied te bewaren. Het schrappen van de bosontginning heeft volgens hem een grote kost, vooral voor de miljoenen mensen die in de Amazone-regio wonen. Noorwegen zou al beloofd hebben honderd miljoen dollar te storten in het fonds. Het fonds staat niet alleen open voor nationale overheden, maar ook voor bedrijven en niet-gouvernementele organisaties.

Roberto Mangabeira Unger, de Braziliaanse minister voor strategische zaken, merkt wel op dat het land met de lancering van het fonds niet zal dulden dat andere naties zich zullen moeien met het Amazone-beleid van Brazilië. "Het fonds is een kanaal dat buitenlandse regeringen de kans geeft om onze initiatieven te ondersteunen, zonder dat ze enige invloed uitoefenen op ons nationaal beleid," benadrukte hij. "Brazilië gaat zijn onafhankelijkheid niet inruilen voor geld." Het fonds wordt beheerd door de National Development Bank van Brazilië.

Illegale houtproducenten maken de weg vrij voor landbouwers en veehouders, die dieper in het Amazone-woud goedkopere gronden zoeken. De politie treedt harder op tegen deze illegale activiteiten, maar krijgt zelf ook veel tegenwind omdat het in de regio wegen aanlegt en elektrische centrales bouwt. Volgens milieuverenigingen zou daardoor op lange termijn kunnen leiden tot een verdere ontbossing van het gebied. De voorbij twaalf maanden zou in het Amazone-gebied ongeveer 13.000 vierkante kilometer bos zijn verdwenen. Op het piekmoment in 2004 sneuvelde er 27.379 vierkante kilometer bos.

11:30 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: amazone, brazilie, milieu, ontbossing |  Facebook |

24-01-08

Ontbossing Amazone weer versneld

De ontbossing van het Amazone-gebied is tijdens de laatste vijf maanden van vorig jaar veel sneller gegaan dan de periode voordien. Sinds augustus heeft Brazilië 1.287 vierkante mijl regenwoud vrijgemaakt voor de sojateelt en de veeteelt. Dat is een grote stijging tegenover dezelfde periode het jaar voordien. De ontbossing vond vooral plaats in de Amazone-staten Mato Grosso, Para en Rondonia.

De grootste ontbossingsoperatie vond plaats tijdens de maanden november en december. Specialisten bestuderen nog altijd de satellietbeelden om de grote van de verwoesting te berekenen. Volgens hun ramingen zou er in totaal wel eens 2.702 vierkante mijl bosgebied gekapt en afgebrand kunnen zijn. Vorig jaar nog kondigde Brazilië een afname van de ontbossing van het Amazone-gebied aan.

Mata Grosso is het centrum van de belangrijke Braziliaanse sojasector, na de Verenigde Staten de grootste producent van de wereld. De Amazone-jungle wordt systematisch gekapt om graasgebieden te creëren voor het vee. Nadien doen ook de sojaboeren hun intrede en beginnen het vrijgemaakte land hun planten te teelten. De Braziliaanse regering beraadt zich over stappen om deze nieuwe vloed van ontbossing tegen te gaan.

Meer over voeding en drank

15:13 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brazilie, amazone, ontbossing |  Facebook |

09-11-06

Wangari Maathai wil drie miljard bomen

De volgende drie jaar moeten er wereldwijd één miljard bomen geplant worden. Dat is het plan van Wangari Maathai, de Keniaanse nobelprijswinnaar van 2004. Met die campagne wil zij de ontbossing tegengaan en de klimaatverandering helpen bestrijden. Haar project vereist dat er om de 32 seconden ergens in de wereld een boom wordt geplant.

Wangari Maathai maakte haar plannen bekend tijdens de jaarlijkse Climat Change Convention van de Verenigde Naties in Nairobi. "We kennen het probleem, maar we moeten er ook iets aan doen," aldus de Keniaanse. "Een boom planten kan iedereen." De Billion Tree Campaign wordt ondersteund door het Environment Programme van de Verenigde Naties.

Aan de wereldbevolking wordt gevraagd online melding te maken van elke boom die ze planten. "De campagne is grotendeels symbolisch," aldus de Britse krant The Guardian. "De voorbije tien jaar werden 130 miljoen hectaren bossen vernield. Om dat weer te herstellen zouden 140 miljard bomen moeten geplant worden." Het terugdringen van de ontbossing is één van de grootste problemen in de strijd tegen de klimaatverandering.

De koolstofdioxide die vrijkomt bij het afbranden van bossen en het opruimen van het land vertegenwoordigt bijna twintig procent van alle CO2-uitstoot. Dat is meer dan de transportsector veroorzaakt. Bovendien is er ook een verborgen kost, aangezien bomen koofstofdioxide opslorpen. Brazilië probeert rijke landen ertoe te bewegen een fonds op te richten om ontwikkelingslanden te vergoeden indien zij hun ontbossing terugdringen.