09-07-14

Ontslag weegt psychisch zwaarder op Amerikanen dan op Europeanen

Ontslag dreigt overal bij werknemers het risico op depressieve symptomen te verhogen, maar in de Verenigde Staten lijken de gevolgen van het verlies van werk veel zwaarder dan in Europa. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Oxford. Dat heeft volgens de onderzoekers in belangrijke mate te wijten aan de verschillende struktuur van de Amerikaanse en Europese arbeidsmarkt.

Lees Verder

13:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ontslag |  Facebook |

01-05-14

Worden sociale media normaal onderdeel van de ontslagprocedure?

Er moeten vragen gesteld worden rond het gebruik van sociale media bij het ontslag van werknemers. Dat zegt Adrian Hoggarth, hoofd werkgelegenheid bij het juristenkantoor Prolegal in Londen, verwijzend naar het recente ontslag van voetballer Nicolas Anelka bij West Bromwich Albion en manager David Moyes bij Manchester United. In beide gevallen werd het nieuws over het ontslag naar buiten gebracht met behulp van een officiële Twitter-pagina. Er is daarbij volgens Hoggarth telkens sprake van een oneigenlijk gebruik van sociale media. De voorbeelden bewijzen volgens Hoggarth duidelijk dat zowel werkgevers als werknemers nog altijd weinig inzicht hebben in de grenzen aan het gebruik van digitale platformen.

In maart werd voetballer Nicolas Anelka wegens grote professionele fouten door zijn club West Bromwich Albion ontslagen, nadat de speler zelf op Twitter had aangegeven zijn contract met de club te verbreken. De directie van West Bromwich Albion kondigde daarop het ontslag van Anelka om dringende reden aan, waarbij aangegeven werd dat de voetballer bij het verbreken van zijn contract niet de verplichte procedures had gevolgd. Recenter werd bij Manchester United manager David Moyes ontslagen wegens tegenvallende resultaten. Ook dat nieuws werd verspreid door de officiële Twitter-account van de club. In beide gevallen is er volgens Adrian Hoggarth sprake van een ontoelaatbaar gebruik van sociale media.

“Bij het ontslag van Anelka had de club in eerste instantie moeten controleren of het bericht over de contractverbreking daadwerkelijk de intentie van de speler weerspiegelde,” voert Hoggarth aan. “Twitter kan immers niet worden beschouwd als een officieel kanaal om ontslagprocedures af te wikkelen. Bovendien kon niet worden uitgesloten dat de Twitter-account van Anelka was gehackt. De beslissing van Manchester United om het ontslag van Moyes op Twitter te verspreiden, was een reactie op de intense online speculaties over de toekomst van de manager, die de timing van de clubreactie grotendeels bepaalden. Rekening houdend met de grote mediabelangstelling voor het voetbal, mogen dergelijke incidenten in de toekomst wellicht nog vaker worden verwacht.”

“In een samenleving waar informatie bijzonder toegankelijk is geworden, kan worden verwacht dat hiërarchische beslissingen, al dan niet opzettelijk, worden gelekt,” zegt ook Bryan Adams, chief executive van het sociale mediabureau Ph Creative. Rekening houdend met de verwachting dat hooggekwalificeerde professionals voldoende gewapend zijn om aan een constante en intensieve mediadruk te kunnen weerstaan, zou het fenomeen van het online lekken volgens sommigen aanvaardbaar kunnen zijn, maar Adrian Hoggarth benadrukt dat bedrijven een duidelijk beleid moeten hanteren om het probleem aan te pakken.

“Medewerkers moeten over duidelijke instructies voor hun online gedrag kunnen beschikken,” waarschuwt Adrian Hoggarth. “Het is belangrijk dat werknemers een opleiding krijgen in het gebruik van sociale media. Maar ook moeten managers een leidraad hebben om te kunnen omgaan met problemen die op sociale media worden opgeworpen.”

Lees Verder

12:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media, ontslag |  Facebook |

25-02-13

Financiële crisis deed 3,7 miljoen Britse banen verdwijnen

Sinds het uitbreken van de financiële crisis vijf jaar geleden, zijn in Groot-Brittannië 3,7 miljoen werknemers hun baan kwijtgeraakt. Dat blijkt uit een rapport van consulent Jobs Economist. Uit het onderzoek blijkt dat mannen twee derde van de ontslagen voor hun rekening dienden te nemen, hoewel de voorbije twee jaar ook meer vrouwen hun baan verloren wegens de besparingen in de Britse openbare sector. Er wordt echter opgemerkt dat door de financiële crisis minder banen verloren zijn gegaan dan tijdens de economische dalperiode op het einde van de jaren negentig en het begin van de huidige eeuw. Dat is volgens Jobs Economist een aanwijzing voor een structurele verandering in het zakelijke en economische klimaat.

Lees Verder

18:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: financiële crisis, ontslag |  Facebook |

06-02-13

Britse economie betaalt recordbedrag ontslagvergoedingen uit

Het voorbije jaar is door Britse werknemers een recordbedrag van 4,9 miljard pond aan ontslagvergoedingen uitgekeerd. Dat betekent een stijging met 9 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers van het juristenkantoor EMW Law. In totaal werden 410.000 ontslagvergoedingen uitgekeerd. Dat betekende een stijging met 11 procent tegenover het jaar voordien. De gemiddelde waarde van de individuele uitkering daalde met 2 procent. Louise Holder, directeur van EMW Law, stelt dat het voorbije jaar in de openbare sector afvloeiingen werden opgemerkt.

Lees Verder

17:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groot-brittannië, ontslag |  Facebook |

15-01-13

Recordaantal ontslagen in financiële centrum City of London

Het voorbije jaar zijn in de City of London 1.373 medewerkers ontslagen om disciplinaire redenen. Dat betekent een stijging met 76 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt volgens het juristenkantoor Pinsent Masons uit cijfers van de Britse Financial Services Authority (FSA). Met inbegrip van pensioenen en natuurlijk verloop verlieten het voorbije jaar 177.697 het Londense financiële centrum. Het aantal ontslagen in de City of London heeft daarmee het hoogste cijfer bereikt sinds de financiële crisis van vijf jaar geleden.

“De Financial Services Authority heeft al herhaaldelijk aangetoond strenger op te treden tegen financiële misdrijven en marktmisbruik,” voert Helen Farr, financieel expert bij Pinsent Masons, aan. “Financiële dienstverleners worden steeds nauwlettender opgevolgd, waardoor de werkgevers de regels ook strikter toepassen. Het optreden van de financiële autoriteiten heeft duidelijk een impact gehad op de bereidheid van de bedrijven om wanpraktijken te gedogen. Werknemers worden bij inbreuken sneller gesanctioneerd dan in het verleden.”

“Dat het aantal disciplinaire ontslagen met 76 procent is gestegen op twaalf maanden tijd, geeft aan dat de vrees voor reputatieschade en sancties door het optreden van frauderende medewerkers zoals Kweku Adoboli duidelijk een impact heeft,” stipt Helen Farr nog aan. “Men moet er wel rekening mee houden dat een aantal van de weggestuurde medewerkers mogelijk opnieuw werden aangeworven of intern naar een andere functie werden overgeplaats, maar toch geven de cijfers een duidelijk beeld van de evolutie in de sector.”

Lees Verder

18:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: city of london, ontslag, fraude |  Facebook |

16-11-09

Ontslagrondes bij bedrijven leiden vaak tot latere problemen

De economische crisis heeft vele werkgevers overdreven paniekerig doen reageren, met vaak compleet verkeerde en overdreven reorganisaties tot gevolg. Dat is de conclusie van een studie van het onderzoeksbureau Gartner. Volgens de onderzoekers hebben vele bedrijven de voorbije periode een kortzichtig beleid gevoerd, waarbij de reorganisatie niet goed werd afgestemd op het daadwerkelijk verloop van de economische crisis. Daardoor moeten veel leidinggevenden volgens de onderzoekers nu leven met de slechte beslissingen die het voorbije halfjaar zijn gemaakt, onder meer op het vlak van personeelsafvloeiingen, die tot een acuut gebrek aan personeel dreigen te leiden. Gartner stelt dat veel leidinggevenden die fouten uit het recente verleden moeten corrigeren en zich tegelijk moeten voorbereiden op een nieuwe economische groei. De onderzoekers stellen dat werkgevers andere opties hadden moeten overwegen dan het ontslaan van personeel.

Uit een enquête bij informacita-managers bleek volgens Gartner dat 62 procent van de werkgevers personeel uit de informatica-afdeling heeft ontslagen. Iets meer dan 8 procent heeft extra werknemers aangeworven, terwijl bij 29 procent het personeelsbestand ongewijzigd bleef. De onderzoekers stellen dat het ontslag van personeel al te vaak als middel aangewend wordt om te reageren op een crisis. Daarbij wordt opgemerkt dat elke branche zijn eigen dynamiek heeft en dat er dus niet automatisch mag teruggevallen worden op algemene trends. "Het louter vergelijken van cijfers is volgens Gartner dan ook vaak meer een vorm van politiek in plaats van een echte wetenschap," aldus het magazine Computable. De onderzoekers van Gartner zijn volgens Computable trouwens niet de enigen die vinden dat een deel van de werkgevers te impulsief gereageerd heeft toen ze met de economische crisis werden geconfronteerd.

Daarbij verwijst het magazine onder meer naar Frank Martel, directeur van het detacheringsbureau VX Company. Martel had het daarbij over de disloyale manier waarop werkgevers met hun medewerkers omgaan. Zolang de bedrijfscontinuïteit niet in het gedrang komt, zouden bedrijven er volgens Martel beter aan doen andere manieren zoeken om hun financiële positie in evenwicht te houden. Door de impulsieve ontslagrondes voelt de werknemer zich volgens Martel steeds meer als een wegwerpproduct. Hij voegt er aan toe dat bedrijven die in hun mensen investeren, op korte termijn dan misschien wel minder winst maken, maar op termijn wel goede resultaten behalen. Werkgevers die daar geen rekening mee houden, dreigen volgens Martel uiteindelijk niet alleen zelf in de problemen te komen, maar zorgen er ook voor dat het imago van de hele informaticasector wordt beschadigd. Daarbij voert hij aan dat door die wegwerpcultuur het beeld van de informaticasector bij jongeren al gevoelig is verslechterd, wat zich uiteindelijk zou kunnen wreken in een gebrek aan kandidaten.

14:49 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ontslag, human resources, informatica |  Facebook |

30-08-09

Werkonzekerheid meer stresserend dan ontslag

stress_woman2De bezorgdheid over werkzekerheid kan een gevoelige impact hebben op de gezondheid. Dat blijkt uit een onderzoek van University of Michigan. De onderzoekers stellen dat de impact van die onzekerheid zelfs zwaarder is dan een daadwerkelijk ontslag of werkloosheid. Er wordt aan toegevoegd dat werkonzekerheid zelfs een betere voorspelling oplevert van een slechte gezondheid dan roken of hypertensie. Oorzaak daarvan is volgens de onderzoekers de stress die gepaard gaat met de werkonzekerheid. Er wordt aan toegevoegd dat een aantal van de betrokkenen ook in een aantal andere aspecten van het dagelijks leven mogelijk met extra stress worstelen, wat het probleem alleen maar verergert.

"Een voortdurende onzekerheid over de toekomst, de onmogelijkheid om daadwerkelijke actie te ondernemen totdat het uiteindelijke verdict daadwerkelijke valt en een gebrek aan een geïnstutionaliseerde ondersteuning zorgen voor een continue stress-situatie," zegt onderzoeksleider Sarah Burgard, sociologe aan de University of Michigan, tegen het magazine Live Science. "Niet alleen het inkomen is afhankelijk van werkzekerheid, maar ook talloze andere factoren die het publiek een zekere gemoedsrust bieden over gezondheidsverzekering en pensioenen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat een continue werkonzekerheid bijzonder stresserend werkt."

De onderzoekers stellen dat de resultaten van de studie werknemers, werkgevers en beleidsmakers aan het denken moeten zetten. "Een zekere vorm van werkonzekerheid is niet nieuw, maar het aantal mensen met een grote vorm van vrees voor ontslag ligt tijdens een economische recessie veel hoger," stelt Sarah Burgard. Ze merkt er daarbij op dat er wel wordt gewerkt aan opvang voor ontslagen werknemers, maar dat biedt geen oplossing voor werknemers die met een grote vorm van werkonzekerheid worstelen. De onderzoekers voegen er aan toe dat eerder onderzoek al heeft aangetoond dat stress dodelijk kan zijn en kan leiden tot een reeks gezondheidsproblemen die het leven kunnen verkorten.

12:50 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, ontslag, human resources, stress |  Facebook |

08-02-09

Ontslagpremie moet wachtvergoeding worden

Bedrijven moeten bij het ontslag van werknemers denken aan de toekomst en de blijvende relatie met de betrokkenen. Dat is de conclusie van een internationaal onderzoek van het adviesbureau Right Management. Daarbij de ontslagpremie die de vertrekkende werknemer meekrijgt, eigenlijk moeten beschouwd worden als een soort wachtvergoeding. Die moet de werknemer de tijd helpen overbruggen tot het bedrijf opnieuw in staat is om de betrokkene weer in dienst te nemen als het weer beter gaat. Volgens Right Management zouden bedrijven deze ontslagvergoeding dan ook meer moeten benaderen als een manier om de relatie met de werknemer te onderhouden in plaats van als een overbruggingsperiode naar een baan bij een andere werkgever.

Bedrijven zien zich in een periode van economische problemen vaak verplicht om zware saneringen door te voeren en daarbij over te gaan tot het ontslaan van medewerkers die men omwille van hun capaciteiten nochtans graag bij zich had gehouden. In de meeste gevallen is dat afscheid definitief, want tegen de crisisperiode voorbije is, hebben de betrokken werknemers vaak al ander werk gevonden of voelen ze zich zo onheus behandeld dat ze principieel weigeren om terug te keren. Daarom stelt Right Management dat bedrijven er moeten voor zorgen duidelijk te maken dat dit mogelijk slechts een tijdelijke scheiding is en dat het ooit weer tot een samenwerking kan komen, maar er wordt aan toegevoegd dat daarbij geen verregaande beloftes mogen worden gedaan.

Right Management wijst erop dat bedrijven er zouden moeten voor zorgen de relatie met vertrokken werknemers zo goed mogelijk te houden, temeer daar talent op de arbeidsmarkt steeds schaarser wordt en expertise bijzonder belangrijk is voor de concurrentiekracht van de onderneming. In de praktijk stellen bedrijven volgens Right Management vooral richtlijnen op voor collectieve ontslagen of een organisatorische herstructurering. "Daarbij blijkt dat ruim de helft van de ondervraagde bedrijven een formeel en schriftelijk vastgelegd ontslagbeleid hanteert," aldus het magazine HRPraktijk. De onderzoekers stellen dat bijna driekwart van de bedrijven aan de vertrekkende werknemers een outplacementproject aanbieden. In de meeste gevallen wordt de betrokken werknemer een financieel ontslagpakket aangeboden, ongeacht de functie of de reden van het ontslag. Ook worden vaak begeleidingsprogramma's aangeboden.

12:01 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ontslag, human resources |  Facebook |

19-10-08

Weblogs nieuw ontslagbericht voor chief executives

open_doorSteeds meer bedrijven maken van Web 2.0 hun ingrijpende wijzigingen aan de top van de onderneming of in het personeelsbestand aan te kondigen. Maar daarbij wordt veel minder decorum gebruikt dan bij de vroegere officiële persberichten met dergelijke tijdingen. Dat zegt alvast Ashlee Vance van de Amerikaanse krant The New York Times naar aanleiding van het recente ontslag van de toplui Ze'ev Drori van Tesla Motors, Jack Dorsey van Twitters en Mike Foster van Cadence Design Systems, wiens verdwijnen allemaal online bekend werd gemaakt.

"In vroegere tijden werd bij een ontslag van een topfiguur nog gemeld dat de betrokkene meer tijd voor zichzelf en zijn familie ging nemen of nieuwe uitdagingen ging aangaan," aldus Ashlee Vance. "Maar in het tijdperk van de corporate blog is dat beetje decorum blijkbaar verdwenen. Destijds was het altijd nog spannend om uit te zoeken waar de eufemismen eindigden en de waarheid begon. Maar die oude tradities bij het dooreenschudden van de bedrijfstop, behoren in het weblog-tijdperk blijkbaar tot de verleden tijd."

"Bij Tesla hees voorzitter Elon Musk zichzelf via een blogpost in de stoel van chief executive," stipt Ashlee Vance aan. "In de zesde paragraaf van zijn blogpost kondigde Musk terloops ook een ontslagronde bij het personeel aan. Ook Jack Dorsey, chief executive van Twitter, zag zijn vertrek aangekondigd in een blogpost van het bedrijf. Bij Cadence koos men nog wel voor het plaatsen van een echt persbericht op de weblog, waarin voorzitter John Shoven het harde werk en de grote betrokkenheid van Mike Foster roemde. Over familie en toekomstige carrières was ook hier echter geen plaats."

17:40 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ontslag, management, chief executive |  Facebook |