17-07-14

Werknemer verkiest persoonlijke ontwikkeling boven carrière

Werknemers verkiezen persoonlijke ontwikkeling boven loopbaanontwikkeling. Indien ze de kans krijgen intern aan hun verdere ontwikkeling te werken, zullen de werknemers ook sneller geneigd zijn om hun huidige werkgever trouw te blijven. Dat is de conclusie van een onderzoek door consulent BlessingWhite, gebaseerd op interviews met tweeduizend medewerkers en zakelijke leiders uit alle leeftijdsgroepen. Het onderzoek toont dat mensen steeds meer op zoek zijn naar persoonlijke ontwikkeling op het werk en niet louter de traditionele loopbaanontwikkeling op het oog hebben.

Lees Verder

16:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ontwikkeling, carrière |  Facebook |

15-11-13

Europese regio’s moeten zich toespitsen op eigen specialisatie

Elke Europese regio moet zich toespitsen op de ontwikkeling van eigen specialisaties. Daarmee kan de lokale economie zijn concurrentiekracht versterken. Dat heeft Marie Geoghegan-Quinn, Europees Commissaris voor research en innovatie, gezegd. De Europees Commissaris wees erop dat men zich door de schaarste aan middelen voor investeringen in onderzoek en innovatie, moet toespitsen op sectoren waar de inspanningen een maximaal resultaat opleveren. Intelligente specialisering is volgens Marie Geoghegan-Quinn een graadmeter om te bepalen waar prioriteiten kunnen worden geïdentificeerd om de impact van investeringen in onderzoek en ontwikkeling op economische groei, werkgelegenheid en technologische resultaten te garanderen.

Lees Verder

14:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europa, ontwikkeling |  Facebook |

04-10-13

Ontwikkeling moet cruciaal onderdeel zijn van bedrijfscultuur

Ontwikkeling en vorming moet een centraal thema zijn in de onderneming, maar alle hiërarchische lagen van het bedrijf moeten daarvan overtuigd zijn. Dat heeft Sameena Bashey, directeur human resources van General Electric, gezegd tijdens de World of Learning Conference in Birmingham. Volgens haar moet de divisie human resources ervoor zorgen dat de noodzaak aan continue vorming in de hele onderneming wordt erkend en op die manier een wezenlijk element van de bedrijfscultuur kan vormen. Vooral het topmanagement moet er volgens Bashey van overtuigd worden dat het personeel ideeën kunnen brengen die de groei van de onderneming kunnen ondersteunen.

Lees Verder

15:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ontwikkeling |  Facebook |

30-05-13

Ontwikkeling gaat gepaard met vrede en veiligheid

Armoede wordt versterkt door de afwezigheid van vrede en veiligheid. De Europese Unie moet in zijn steun aan ontwikkelingslanden dan ook niet alleen materiële hulp verstrekken, maar dient ook actief op te treden om oplossingen voor conflicten te helpen vinden. Dat heeft Alexander Rondos, speciaal afgevaardigde van de Europese Unie voor de Hoorn van Afrika, gezegd. Aangezien de Europese Unie financiële hulp verstrekt aan de regio, is de Europese gemeenschap volgens Rondos ook belanghebbende partij en hij merkt op dat een dergelijke positie dan ook recht geeft op een stem in het probleem.

Lees Verder

16:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ontwikkeling, vrede, veiligheid |  Facebook |

01-05-13

China investeert massaal in Afrikaanse ontwikkelingsprojecten

De Chinese regering heeft op tien jaar 75,4 miljard dollar geïnvesteerd in de ontwikkeling van Afrika. Dat is de conclusie van een rapport van het Center for Global Development. De Amerikaanse denktank merkt op dat China met dat bedrag dicht in de buurt van de investeringen van de Verenigde Staten in Afrikaanse projecten komt, maar de Chinese hulpprojecten hebben volgens het rapport een totaal ander karakter. Een groot gedeelte van de Chinese hulp blijkt immers buiten de officiële ontwikkelingskanalen te vallen.

Volgens het Center for Global Development heeft China op tien jaar tijd 1.673 officieuze projecten in vijftig Afrikaanse landen ondersteund, gaande van budgetten voor dammen of sportstadions tot financiering van de ontginning van grondstoffen. Aan officiële ontwikkelingshulp werd volgens het rapport daarentegen slechts 1,1 miljard dollar besteed. De onderzoekers merken op bijzonder moeilijk cijfers te hebben kunnen verkrijgen van Chinese officiële instanties en voeren aan dat het land systematisch zijn investeringen in deze ondersteunende project minimaliseert.

Uit het rapport van de denktank blijkt dat Ghana met een bedrag van 11,4 miljard dollar de grootste begunstigde was van de Chinese hulp, gevolgd door Nigeria met 8,4 miljard dollar en Soedan met 5,4 miljard dollar. Ook wordt opgemerkt dat een aantal landen bijzonder afhankelijk zijn geworden van Chinese financieringen. In Ghana vertegenwoordigt de Chinese investering inmiddels 5,3 procent van de totale nationale economie. Ook in Zimbabwe bedraagt dat aandeel 4,1 procent en in Mauritanië loopt dat cijfer zelfs op tot 16 procent.

Burkina Faso, Swaziland, Gambia en Sao Tome waren de enige Afrikaanse landen die geen Chinese steun hebben ontvangen. Deze landen hebben echter officieel Taiwan, de aartsvijand van China, erkend.

Lees Verder

12:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, afrika, ontwikkeling |  Facebook |

25-04-13

Groeilanden maken snel vorderingen met menselijke ontwikkeling

Meer dan veertig groeilanden hebben op gebied van menselijke ontwikkeling een beduidend snellere groei dan experts twintig jaar geleden had voorspeld. Dat is de conclusie van een rapport van de Verenigde Naties. Wel wordt gewaarschuwd dat de klimaatverandering een bedreiging zou kunnen vormen voor de verdere groei. Opgemerkt wordt dat vooral opkomende supereconomieën zoals Brazilië, China, India, Indonesië, Mexico, Zuid-Afrika en Turkije sinds het begin van de jaren negentig grote vorderingen hebben laten optekenen op het gebied van levensverwachting, onderwijs en inkomen. Dat geldt echter ook voor kleinere landen zoals Bangladesh, Chili, Ghana, Mauritius, Rwanda en Tunesië.

In het rapport wordt onder meer opgemerkt dat de economische productie van Brazilië, China en India - de belangrijkste vertegenwoordigers van de groeimarkten - inmiddels even groot is als de verzamelde activiteiten van de Verenigde Staten, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Italië, de traditionele industriële grootmachten van het westen. Naast ontwikkelingssamenwerking is er volgens het rapport de voorbije jaren ook heel veel gerealiseerd door belangrijke hervormingen die in de groeimarkten zijn doorgevoerd. Daarbij wordt opgemerkt dat een aantal landen de millennium-doelstellingen voor het terugdrijven van de armoede tegen het midden van het decennium, nu al hebben bereikt.

Er wordt wel gewaarschuwd dat de gevolgen van de klimaatverandering en een verdere uitbreiding van de armoede een bedreiging zouden kunnen vormen voor een verdere verbetering. "Op die problemen wordt niet als een wereldwijde gemeenschap gereageerd," merkt Olav Kjørven, assistant secretaris-generaal van het United Nations Development Programme, op. "De armste landen dragen het minste bij tot de klimaatverandering, maar dreigen wel met de zwaarste gevolgen geconfronteerd te worden, zoals een toename van het aantal onvoorspelbare weersituaties en een verlies aan regenval, wat nefast zou kunnen zijn voor de landbouwproductie."

Lees Verder

14:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groeilanden, ontwikkeling |  Facebook |

09-03-13

Kleinere hersenen verdedigingsmechanisme tegen gebrek aan voeding

Het lichaam reageert op de schaarsheid aan voedsel door de omvang van het brein te beperken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Université d'Aix-Marseille bij de larven van fruitvliegen. De Franse onderzoekers stelden daarbij vast dat het lichaam bij de confrontatie met een voedselschaarste zichzelf beschermt door een kleiner, maar volledig functioneel brein te vormen. De studie kan volgens de wetenschappers ook een inzicht bieden in de ontwikkeling van de menselijke hersenen.

Opgemerkt wordt dat het brein van de larven op het beperkte aanbod van voeding reageert door een strategie aan te nemen die meer nadruk legt op diversiteit dan op aantallen. "Het gaat om een overlevingsstrategie die erop gericht is om functioneel systeem uit te bouwen dat een minimum aan energie kost," voert onderzoeksleider Cedrid Maurange aan. De Franse onderzoekers stelden vast dat fruitvliegen die tijdens hun ontwikkelingsfase met een tekort aan voeding werden geconfronteerd, met een 40 procent gereduceerd brein toch volledig functioneel bleken.

De conclusies van de studie kunnen volgens de onderzoekers ook een inzicht bieden in de ontwikkeling van de menselijke hersenen. "Wanneer tijdens de latere fases van de zwangerschap de foetus met een tekort aan voeding wordt geconfronteerd, krijgt de bescherming van de hersenen voorrang boven de andere organen," aldus Maurange. "Daardoor worden hersenen gecreëerd die een relatief grote omvang hebben in vergelijking met andere organen. Als het tekort aan voeding optreedt in de vroege fase van de ontwikkeling van larven, blijft het brein echter beperkt in omvang, net zoals de rest van het lichaam."

Het onderzoek kan volgens Maurange dan ook nieuwe wegen bieden naar de studie van de impact van een tekort aan voeding tijdens de beginperiode van de zwangerschap.

http://www.counselheal.com/articles/4271/20130308/developing-fly-brains-remain-fully-functional-becoming-smaller-when-food.htm

09:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding, ontwikkeling, hersenen |  Facebook |