17-07-14

Werknemer verkiest persoonlijke ontwikkeling boven carrière

Werknemers verkiezen persoonlijke ontwikkeling boven loopbaanontwikkeling. Indien ze de kans krijgen intern aan hun verdere ontwikkeling te werken, zullen de werknemers ook sneller geneigd zijn om hun huidige werkgever trouw te blijven. Dat is de conclusie van een onderzoek door consulent BlessingWhite, gebaseerd op interviews met tweeduizend medewerkers en zakelijke leiders uit alle leeftijdsgroepen. Het onderzoek toont dat mensen steeds meer op zoek zijn naar persoonlijke ontwikkeling op het werk en niet louter de traditionele loopbaanontwikkeling op het oog hebben.

Lees Verder

16:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ontwikkeling, carrière |  Facebook |

15-11-13

Europese regio’s moeten zich toespitsen op eigen specialisatie

Elke Europese regio moet zich toespitsen op de ontwikkeling van eigen specialisaties. Daarmee kan de lokale economie zijn concurrentiekracht versterken. Dat heeft Marie Geoghegan-Quinn, Europees Commissaris voor research en innovatie, gezegd. De Europees Commissaris wees erop dat men zich door de schaarste aan middelen voor investeringen in onderzoek en innovatie, moet toespitsen op sectoren waar de inspanningen een maximaal resultaat opleveren. Intelligente specialisering is volgens Marie Geoghegan-Quinn een graadmeter om te bepalen waar prioriteiten kunnen worden geïdentificeerd om de impact van investeringen in onderzoek en ontwikkeling op economische groei, werkgelegenheid en technologische resultaten te garanderen.

Lees Verder

14:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europa, ontwikkeling |  Facebook |

04-10-13

Ontwikkeling moet cruciaal onderdeel zijn van bedrijfscultuur

Ontwikkeling en vorming moet een centraal thema zijn in de onderneming, maar alle hiërarchische lagen van het bedrijf moeten daarvan overtuigd zijn. Dat heeft Sameena Bashey, directeur human resources van General Electric, gezegd tijdens de World of Learning Conference in Birmingham. Volgens haar moet de divisie human resources ervoor zorgen dat de noodzaak aan continue vorming in de hele onderneming wordt erkend en op die manier een wezenlijk element van de bedrijfscultuur kan vormen. Vooral het topmanagement moet er volgens Bashey van overtuigd worden dat het personeel ideeën kunnen brengen die de groei van de onderneming kunnen ondersteunen.

Lees Verder

15:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ontwikkeling |  Facebook |

30-05-13

Ontwikkeling gaat gepaard met vrede en veiligheid

Armoede wordt versterkt door de afwezigheid van vrede en veiligheid. De Europese Unie moet in zijn steun aan ontwikkelingslanden dan ook niet alleen materiële hulp verstrekken, maar dient ook actief op te treden om oplossingen voor conflicten te helpen vinden. Dat heeft Alexander Rondos, speciaal afgevaardigde van de Europese Unie voor de Hoorn van Afrika, gezegd. Aangezien de Europese Unie financiële hulp verstrekt aan de regio, is de Europese gemeenschap volgens Rondos ook belanghebbende partij en hij merkt op dat een dergelijke positie dan ook recht geeft op een stem in het probleem.

Lees Verder

16:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ontwikkeling, vrede, veiligheid |  Facebook |

01-05-13

China investeert massaal in Afrikaanse ontwikkelingsprojecten

De Chinese regering heeft op tien jaar 75,4 miljard dollar geïnvesteerd in de ontwikkeling van Afrika. Dat is de conclusie van een rapport van het Center for Global Development. De Amerikaanse denktank merkt op dat China met dat bedrag dicht in de buurt van de investeringen van de Verenigde Staten in Afrikaanse projecten komt, maar de Chinese hulpprojecten hebben volgens het rapport een totaal ander karakter. Een groot gedeelte van de Chinese hulp blijkt immers buiten de officiële ontwikkelingskanalen te vallen.

Volgens het Center for Global Development heeft China op tien jaar tijd 1.673 officieuze projecten in vijftig Afrikaanse landen ondersteund, gaande van budgetten voor dammen of sportstadions tot financiering van de ontginning van grondstoffen. Aan officiële ontwikkelingshulp werd volgens het rapport daarentegen slechts 1,1 miljard dollar besteed. De onderzoekers merken op bijzonder moeilijk cijfers te hebben kunnen verkrijgen van Chinese officiële instanties en voeren aan dat het land systematisch zijn investeringen in deze ondersteunende project minimaliseert.

Uit het rapport van de denktank blijkt dat Ghana met een bedrag van 11,4 miljard dollar de grootste begunstigde was van de Chinese hulp, gevolgd door Nigeria met 8,4 miljard dollar en Soedan met 5,4 miljard dollar. Ook wordt opgemerkt dat een aantal landen bijzonder afhankelijk zijn geworden van Chinese financieringen. In Ghana vertegenwoordigt de Chinese investering inmiddels 5,3 procent van de totale nationale economie. Ook in Zimbabwe bedraagt dat aandeel 4,1 procent en in Mauritanië loopt dat cijfer zelfs op tot 16 procent.

Burkina Faso, Swaziland, Gambia en Sao Tome waren de enige Afrikaanse landen die geen Chinese steun hebben ontvangen. Deze landen hebben echter officieel Taiwan, de aartsvijand van China, erkend.

Lees Verder

12:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, afrika, ontwikkeling |  Facebook |

25-04-13

Groeilanden maken snel vorderingen met menselijke ontwikkeling

Meer dan veertig groeilanden hebben op gebied van menselijke ontwikkeling een beduidend snellere groei dan experts twintig jaar geleden had voorspeld. Dat is de conclusie van een rapport van de Verenigde Naties. Wel wordt gewaarschuwd dat de klimaatverandering een bedreiging zou kunnen vormen voor de verdere groei. Opgemerkt wordt dat vooral opkomende supereconomieën zoals Brazilië, China, India, Indonesië, Mexico, Zuid-Afrika en Turkije sinds het begin van de jaren negentig grote vorderingen hebben laten optekenen op het gebied van levensverwachting, onderwijs en inkomen. Dat geldt echter ook voor kleinere landen zoals Bangladesh, Chili, Ghana, Mauritius, Rwanda en Tunesië.

In het rapport wordt onder meer opgemerkt dat de economische productie van Brazilië, China en India - de belangrijkste vertegenwoordigers van de groeimarkten - inmiddels even groot is als de verzamelde activiteiten van de Verenigde Staten, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Italië, de traditionele industriële grootmachten van het westen. Naast ontwikkelingssamenwerking is er volgens het rapport de voorbije jaren ook heel veel gerealiseerd door belangrijke hervormingen die in de groeimarkten zijn doorgevoerd. Daarbij wordt opgemerkt dat een aantal landen de millennium-doelstellingen voor het terugdrijven van de armoede tegen het midden van het decennium, nu al hebben bereikt.

Er wordt wel gewaarschuwd dat de gevolgen van de klimaatverandering en een verdere uitbreiding van de armoede een bedreiging zouden kunnen vormen voor een verdere verbetering. "Op die problemen wordt niet als een wereldwijde gemeenschap gereageerd," merkt Olav Kjørven, assistant secretaris-generaal van het United Nations Development Programme, op. "De armste landen dragen het minste bij tot de klimaatverandering, maar dreigen wel met de zwaarste gevolgen geconfronteerd te worden, zoals een toename van het aantal onvoorspelbare weersituaties en een verlies aan regenval, wat nefast zou kunnen zijn voor de landbouwproductie."

Lees Verder

14:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groeilanden, ontwikkeling |  Facebook |

09-03-13

Kleinere hersenen verdedigingsmechanisme tegen gebrek aan voeding

Het lichaam reageert op de schaarsheid aan voedsel door de omvang van het brein te beperken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Université d'Aix-Marseille bij de larven van fruitvliegen. De Franse onderzoekers stelden daarbij vast dat het lichaam bij de confrontatie met een voedselschaarste zichzelf beschermt door een kleiner, maar volledig functioneel brein te vormen. De studie kan volgens de wetenschappers ook een inzicht bieden in de ontwikkeling van de menselijke hersenen.

Opgemerkt wordt dat het brein van de larven op het beperkte aanbod van voeding reageert door een strategie aan te nemen die meer nadruk legt op diversiteit dan op aantallen. "Het gaat om een overlevingsstrategie die erop gericht is om functioneel systeem uit te bouwen dat een minimum aan energie kost," voert onderzoeksleider Cedrid Maurange aan. De Franse onderzoekers stelden vast dat fruitvliegen die tijdens hun ontwikkelingsfase met een tekort aan voeding werden geconfronteerd, met een 40 procent gereduceerd brein toch volledig functioneel bleken.

De conclusies van de studie kunnen volgens de onderzoekers ook een inzicht bieden in de ontwikkeling van de menselijke hersenen. "Wanneer tijdens de latere fases van de zwangerschap de foetus met een tekort aan voeding wordt geconfronteerd, krijgt de bescherming van de hersenen voorrang boven de andere organen," aldus Maurange. "Daardoor worden hersenen gecreëerd die een relatief grote omvang hebben in vergelijking met andere organen. Als het tekort aan voeding optreedt in de vroege fase van de ontwikkeling van larven, blijft het brein echter beperkt in omvang, net zoals de rest van het lichaam."

Het onderzoek kan volgens Maurange dan ook nieuwe wegen bieden naar de studie van de impact van een tekort aan voeding tijdens de beginperiode van de zwangerschap.

http://www.counselheal.com/articles/4271/20130308/developing-fly-brains-remain-fully-functional-becoming-smaller-when-food.htm

09:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding, ontwikkeling, hersenen |  Facebook |

15-10-11

Middenklasse in Afrika even groot als in China en India

De Afrikaanse middenklasse kent een snelle groei, wat bedrijven een aantal belangrijke opportuniteiten biedt om bepaalde barrières neer te halen. Dat is de conclusie van een rapport van de African Development Bank. Opgemerkt wordt dat de Afrikaanse middenklasse - met een dagelijks inkomen van 4 dollar tot 20 dollar - op dit ogenblik 355 miljoen consumenten omvat. Dat komt ongeveer overeen met de middenklasse in China en India. Over vijftig jaar zou de Afrikaanse middenklasse zijn uitgegroeid tot 1,1 miljard consumenten. Dat is 42 procent van de totale Afrikaanse populatie.

"Eén van de belangrijkste pijlers van deze trend is volgens het rapport een economische groei van meer dan 5 procent," merkt de zakenkrant The Wall Street Journal op. "Indien de gepaste beleidsbeslissingen worden geïmplementeerd, zou die groei volgens de Afrikaanse ontwikkelingsbank kunnen oplopen tot 5,8 procent." Er wordt wel opgemerkt dat over vijftig jaar nog altijd 33 procent van de Afrikaanse bevolking in armoede zal leven, tegenover het huidige niveau van 44 procent. Alleen een economische groei van meer dan 7 procent zou daarin een snelle verbetering kunnen brengen.

Ook moet volgens het rapport een snellere ontwikkeling van de industrie en de commerciële modellen, vooral in de landbouwsector, worden gerealiseerd. Ook de fiscale afhankelijkheid van natuurlijke rijkdommen moet volgens de ontwikkelingsbank worden afgebouwd. Ook de demografie zou een aantal uitdagingen vertegenwoordigen. De arbeidsbevolking telt op dit ogenblik 39 procent van de totale Afrikaanse populatie. Over vijftig jaar zal dat gestegen zijn tot 74 procent. Er zouden dan ook betere onderwijssystemen moeten worden opgezet om de relevante vaardigheden uit te bouwen.

12:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, ontwikkeling |  Facebook |

19-09-11

Britse bedrijven te weinig gericht op innovatie

Ongeveer één op drie Britse bedrijven doet geen enkele investering in innovatie-programma's om nieuwe ideeën, producten en diensten te ontwikkelen. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Portal. Opgemerkt wordt dat 31,4 procent van de Britse bedrijven geen enkel innovatie-project heeft ontwikkeld. Daarnaast houdt 25 procent zijn bestedingen beperkt tot maximaal 2 procent van de omzet, terwijl nog eens 21 procent tussen 2 procent en 5 procent van de inkomsten in onderzoek en ontwikkeling investeert.

De resterende 15 procent wijst 10 procent tot 15 procent van zijn omzet toe aan onderzoek en ontwikkeling. "Deze cijfers maken duidelijk waarom Groot-Brittannië het op vele gebieden moeilijk heeft om te concurreren," merkt Portal op. Er wordt aan toegevoegd dat 32 procent van de bedrijven de bestedingen aan onderzoek en ontwikkeling sinds het begin van de financiële crisis heeft teruggeschroefd, waarbij 14 procent gewag maakt van grote besparingen. Daarnaast heeft 61 procent het peil van zijn bestedingen louter gehandhaafd.

Dat betekent volgens Portal dat slechts 7 procent van de Britse bedrijven tijdens de economische recessie zijn investeringen in onderzoek en ontwikkeling heeft opgedreven, al geeft 51,8 procent toe ervan overtuigd te zijn dat innovatie cruciaal is om zijn marktaandeel te behouden of uit te breiden. Uit het onderzoek blijkt verder dat 82 procent van de respondenten slechts 0,5 procent van de totale tijdsbesteding investeert in onderzoek en ontwikkeling. Bovendien blijkt dat slechts 16,8 procent aangeeft de volgende vijf jaar meer budgetten te voorzien voor innovatie.

17:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie, onderzoek, ontwikkeling |  Facebook |

31-10-10

Levenscyclus basis voor nieuwe productieprocessen

Een duurzaam aankoopbeleid bij de overheid, eco-labeling en een responsabilisering bij de producenten zijn mogelijke beleidsoplossingen om de consumptie van grondstoffen in de industrie te beperken. Daarmee moet ingespeeld kunnen worden op de groeiende druk om de economische groei en een stijgend gebruik van grondstoffen te ontkoppelen. Dat zegt de Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Daarbij wordt opgemerkt dat een filosofie van de levenscyclus van grondstoffen al moet geïncorporeerd worden in de vroegste stappen van de ontwikkeling van producten. Dat concept kan volgens de OESO in alle productie-sectoren - van mobiele telefoons en autoconstructie tot zelfs landbouw - worden gebruikt.

12:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: levenscyclus, oeso, onderzoek, ontwikkeling |  Facebook |

26-01-09

Publiek belangrijker dan research voor nieuwe producten

Marketeers hechten bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten steeds meer belang aan de visie van het publiek. Dat blijkt uit een enquête van het de Marketing Executives Networking Group. Volgens 75 procent van de ondervraagden is crowdsourcing bijzonder efficiënt bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Dat is een gevoelige groei tegenover één jaar geleden, toen op dezelfde vraag een score van 6é procent werd gehaald. Met dat resultaat scoort crowdsourcing hoger dan het internet onderzoek en de eigen ontwikkeling van bedrijven, wat door 72 procent van de ondervraagden als bijzonder efficiënt wordt bestempeld. De efficiëntie van deze volkswijsheid hangt wel in grote mate af van de nichegroep waarmee wordt gewerkt.

De onderzoekers stellen dat amper 39 procent van de marketeers van mening is dat de kennis van het algemene publiek een efficiënt platform vormt voor het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Maar die score doet nauwelijks onder voor de traditionele professionele adviesbureaus, die door 49 procent van de marketeers gewaardeerd worden voor hun bijdragen aan nieuwe ontwikkelingen. De visie van medewerkers wordt daarentegen door 65 procent van de marketeers als belangrijk bestempeld voor het opzetten van nieuwe projecten. De grootste efficiëntie wordt echter verwacht van zakelijke klanten (67 procent) en externe zakelijke netwerken (67 procent).

Een belangrijk gedeelte van de aantrekkingskracht van crowdsourcing moet volgens de onderzoekers toegeschreven worden aan het kostenvoordeel. "Volgens meer dan de helft van de ondervraagden levert crowdsourcing bij het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten een kostenbesparing op van 10 procent tot 30 procent tegenover de meer traditionele benaderingen," voeren de onderzoekers aan. Toch wordt erop gewezen dat innovatie een steeds crucialer element wordt in de groei en zelfs overleving van vele bedrijven. De onderzoekers stellen dan ook dat bedrijven zoveel mogelijk bronnen zo efficiënt mogelijk moeten gebruiken om een concurrentieel voordeel te verwerven op de markt en dat crowdsourcing door vele marketeers daarbij als een cruciaal element wordt erkend.

16:13 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ontwikkeling, onderzoek, innovatie |  Facebook |

21-09-08

Consument inspireert rendabeler innovaties

Ideeën van consumenten zorgen voor rendabele innovaties. Dat schrijft het magazine Management Scope. Deze zogenaamde community sourcing, waarbij consumenten consumenten online ingeschakeld worden om hun wensen en suggesties te benutten, verschaft bedrijven immers toegang tot een onbegrensde hoeveelheid kennis en vergroot het aantal invalshoeken. Daarbij wordt opgemerkt dat de interactie met early adopters zorgt voor een betere aansluiting tussen research & development en de marktbehoeftes.

"Grote ondernemingen als Colgate-Palmolive, Procter & Gamble, Eli Lilly, Muji en BMW hebben al geprofiteerd van community sourcing," aldus Management Scope. "De Duitse autoconstructeur BMW laat consumenten op zijn website customer innovation lab nieuwe diensten bedenken en vormgeven. Twintig consumenten werden geselecteerd om hun ideeën uit te werken met BMW-professionals. Het Japanse Muji laat de 400.000 mensen in zijn community elkaars ideeën beoordelen. De best scorende ideeën worden uitgewerkt tot een prototype. Als er voldoende orders voor een product zijn, dan begint Muji met produceren en distribueren."

De producten die via community sourcing ontstaan, genereren meer omzet dan de conventioneel ontwikkelde producten. Ook Jeff Howe, journalist van Wired.com en auteur van het boek 'Crowd Sourcing', stelt dat bedrijven ideeën moeten zoeken buiten de eigen organisatie. Hij voert ook aan dat steeds meer bedrijven aan community sourcing doen. "Wel moeten er mechanismen worden geïmplementeerd om de kwaliteit van de inzendingen op niveau te houden en dient elk idee te worden gecontroleerd op mogelijke patentschendingen," merkt Management Scope op.

11:21 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: research, ontwikkeling, community sourcing |  Facebook |