16-03-14

Ontwikkelingshulp belangrijk voor imago van een land

Ontwikkelingshulp kan voor een land een belangrijke bijdrage leveren tot de opbouw van een positief imago bij de ontvangers van de ondersteuning. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan het Dartmouth College in de Amerikaanse staat New Hampshire naar het internationale aids-hulpprogramma van de Verenigde Staten. De onderzoekers melden dat meer dan tachtig landen steun van het hulpprogramma hebben ontvangen en dat overal een belangrijke positieve evolutie kon worden opgetekend in de publieke perceptie over de Verenigde Staten. De onderzoekers merken op dat de resultaten van de studie belangrijke publicaties kunnen hebben voor het politieke beleid.

Lees Verder

12:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ontwikkelingshulp |  Facebook |

24-02-14

Europese donoren halen oneerlijke winsten uit ontwikkelingshulp

Europese donoren profiteren van de hulpbudgetten die aan arme landen ter beschikking worden gesteld. Onder druk van besparingen voelen verscheidene lidstaten van de Europese Unie zich geneigd om dubbelzinnige en verouderde internationele bepalingen rond officiële ontwikkelingshulp te gebruiken om leningen met hoge intresten in hun jaarlijkse statistieken op te nemen. Dat heeft het European Network on Debt and Development (Eurodad) gezegd. Er wordt aan toegevoegd dat er dan ook dringend een nieuw kader moet worden gecreëerd om te beletten dat donoren leningen met onredelijke voorwaarden als ontwikkelingshulp zouden kunnen definiëren.

Lees Verder

12:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ontwikkelingshulp |  Facebook |

25-09-13

Europese ontwikkelingshulp uitgehold door fiscale constructies

Fiscale manipulaties door Europese bedrijven kosten ontwikkelingslanden elk jaar minstens 100 miljard dollar. Die verliezen zijn te wijten aan het feit dat de Europese Unie er niet in slaagt om te voldoen aan zijn wettelijke verplichting om te garanderen dat zijn beleid de ontwikkelingslanden niet schaadt. Dat is de conclusie van een rapport van Concord, een conglomeraat van Europese niet-gouvernementele organisatie. Concord merkt op dat Europa niet langer een beleid kan voeren dat met één hand hulpgelden uitdeelt en met de andere financiële middelen opnieuw weghaalt. De Europese Unie heeft zich daartoe wel geëngageerd, maar de controlemechanismen zijn volgens Concord onvoldoende ontwikkeld.

Lees Verder

16:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ontwikkelingshulp |  Facebook |

26-08-13

Europese Unie blijft grootste hulpverlener van de wereld

De Europese Unie heeft het voorbije jaar 55,2 miljard euro besteed aan internationale hulp. Daarmee blijft Europa de grootste internationale hulpverstrekker van de wereld. Desondanks dreigt de Europese Unie er niet te zullen in slagen om zijn doelstellingen op het gebied van ontwikkelingshulp te halen. Dat blijkt uit een rapport van de Europese Commissie. De Europese Unie had zich als doelstelling gesteld om tegen het midden van dit decennium 0,7 procent van zijn bruto nationaal inkomen te investeren in ontwikkelingshulp. Op dit ogenblik gaat 0,43 procent van het bruto nationaal inkomen naar ontwikkelingshulp. De inspanningen terzake zijn sinds het begin van het decennium niet opgedreven.

Lees Verder

14:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie, ontwikkelingshulp |  Facebook |

23-06-13

Rente op leningen holt omvang ontwikkelingshulp uit

De buitenlandse hulp aan ontwikkelingslanden ligt in werkelijkheid 5 miljard dollar per jaar lager dan officieel wordt vermeld. Reden voor het verschil is de rente die de donoren aan de ontwikkelingslanden aanrekenen voor de verstrekte hulp. Dat is de conclusie van een rapport van de organisatie Development Initiatives. De Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) geeft toe dat in de toekomst met deze cijfers rekening zou moeten worden gehouden bij de berekening van de verstrekte ontwikkelingshulp.

Lees Verder

09:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ontwikkelingshulp, rente |  Facebook |

30-05-13

Afrikaanse rijkdommen kunnen veel belangrijker zijn dan internationale hulp

Het genereren van extra inkomsten door een efficiënter belastingsysteem en een rechtvaardige herverdeling van fondsen zijn van cruciaal belang om te garanderen dat de armste landen van de wereld de millennium-doelstellingen van de Verenigde Naties kunnen halen. Dat is de conclusie van een rapport van de hulporganisatie One. Er wordt opgemerkt dat ontwikkelingssamenwerking weliswaar belangrijk zijn, maar er wordt aan toegevoegd dat de eigen inkomsten van de ontvangende landen vaak veel hoger zouden kunnen liggen dan de beschikbare hulp.

Lees Verder

16:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ontwikkelingshulp |  Facebook |

16-05-13

Tsjechië erkend als donor van ontwikkelingshulp

Tsjechië is het eerste land van de nieuwe lidstaten van de Europese Unie die tot de kring van leidende naties op het gebied van ontwikkelingshulp doordringen. Tsjechië is achttien jaar lid van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en heeft zich nu getransformeerd van een ontvanger tot een donor van ontwikkelingshulp. Tsjechië wordt het zesentwintigste lid van het OECD Development Assistance Committee (DAC), een groep landen die verantwoordelijk is voor 95 procent van de wereldwijde ontwikkelingssamenwerking.

"Het lidmaatschap betekent een mijlpaal voor de ontwikkelingssamenwerking in Tsjechië," merkt Simon Panek, directeur van de Tsjechische organisatie People In Need, op. "Er is uiteraard nog een lange weg af te leggen, maar de kloof met andere donorlanden wordt steeds kleiner." Door het lidmaatschap wordt voor de Tsjechische ontwikkelingshulp wel een strikter kader gecreëerd, onder meer zoals een grotere coördinatie met andere donorland en een verbod op het koppelen van de hulp aan eisen om Tsjechische producten en services af te nemen.

Op dit ogenblik besteedt Tsjechië 0,12 procent van het bruto nationaal inkomen aan officiële ontwikkelingshulp. Dat betekent nog altijd een grote kloof met de normale vereisten van 0,7 procent die door de Europese Unie worden geëist. Aan de nieuwe lidstaten werd echter een uitzondering van 0,33 procent toegestaan. Andere nieuwe lidstaten van de Europese Unie hebben, op uitzondering van Litouwen (0,13 procent) en Slovenië (0,15 procent), nog een lager bestedingsprofiel, met onder meer 0,09 procent in Slovakije en 0,08 procent in Bulgarije.

Lees Verder

15:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tsjechië, ontwikkelingshulp |  Facebook |