28-05-14

Ontwikkelingslanden kennen vooral grijze ondernemers

De economie van ontwikkelingslanden bestaat voor een groot gedeelte van een grijze sector, waarbij ondernemers het nalaten om hun activiteiten officieel bij de autoriteiten aan te geven. Die praktijken betekenen echter een belangrijke bedreiging voor de nationale economische groei. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan het Imperial College London over achtenzestig landen. De onderzoekers merken op dat deze grijze sector weliswaar legale goederen en diensten verkopen, maar daarover geen officiële melding maakt, zodat de overheid belangrijke fiscale inkomsten mist en ook geen controle heeft over de economische activiteit.

Lees Verder

14:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ontwikkelingslanden, economie |  Facebook |

01-02-14

Overgewicht toenemend probleem in ontwikkelingslanden

In de ontwikkelingslanden wonen bijna één miljard mensen met overgewicht of obesitas. Dat betekent nagenoeg een verdubbeling op drie decennia. Dat is de conclusie van een rapport van het Overseas Development Institute (ODI). De onderzoekers hebben het over een alarmerende trend, die zal leiden tot een gevoelige toename van ziektes zoals kanker, diabetes, beroertes en hartaanvallen. Die problemen zullen volgens het rapport een zware drug leggen op de draagkracht van de openbare gezondheidszorg. Wereldwijd worden 1,46 miljard mensen met overgewicht of obesitas geconfronteerd. Dat betekent dat gewichtsproblemen ongeveer één op drie wereldburgers treft.

Lees Verder

11:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: overgewicht, ontwikkelingslanden |  Facebook |

06-12-13

Ontwikkelingslanden blijven belangrijkste toneel toxische vervuiling

Wereldwijd worden tweehonderd miljoen mensen blootgesteld aan toxische vervuiling. Dat is de conclusie van een rapport van het Blacksmith Institute en het Green Cross Switzerland over grote milieuproblemen in negenenveertig landen. Een groot gedeelte van meest vervuilde sites bevinden zich volgens het rapport in ontwikkelingslanden zoals Ghana, Indonesië, Bangladesh, Zambia, Indonesië en Nigeria, maar de omgeving van de kerncentrale van Tchernobyl in Oekraïne en een site van Norilsk in Rusland blijven tot de belangrijkste probleempunten op het gebied van toxische vervuiling behoren. Er wordt wel opgemerkt dat een aantal landen inmiddels inspanningen doet om de vervuiling aan te pakken.

Lees Verder

12:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ontwikkelingslanden, vervuiling |  Facebook |

10-09-12

Niet overdraagbare aandoeningen zwaar economische last ontwikkelingslanden

Niet overdraagbare aandoeningen - zoals hartziektes, kanker en diabetes - vormen niet louter meer een probleem in de rijkere landen. Deze ziektes breiden zich in landen met een laag tot middelmatig inkomen sneller uit dan in ontwikkelingslanden. Dat zegt Rob Moodie, professor volksgezondheid aan de University of Melbourne. Hij stelt dat jaarlijks wereldwijd 14,2 miljoen mensen tussen dertig en zeventig jaar overlijden aan ziektes die voorkomen kunnen worden. Risicofactoren zijn volgens hem vooral de tabaksconsumptie, ongezonde diëten en een gebrek aan fysieke activiteit. De niet overdraagbare aandoeningen zouden in ontwikkelingslanden voor een economisch verlies van 7 triljoen dollar per jaar leiden. Deze nieuwe epidemieën moeten volgens Moodie dan ook als een belangrijk wereldprobleem worden beschouwd dat moet worden aangepakt.

Lees Verder

12:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, ontwikkelingslanden |  Facebook |

30-06-12

Europese crisis holt hulp aan ontwikkelingslanden uit

Europese crisis heeft de hulp van de regeringen aan arme landen gevoelig teruggeschroefd. Dat is de conclusie van een rapport van de groep Data, die de hulp aan ontwikkelingslanden opvolgt. Er wordt gewag gemaakt van een eerste belangrijke terugval in de Europese ontwikkelingsbudgetten in meer dan een decennium.

Lees Verder

14-02-12

Europa bereid tot grotere import uit ontwikkelingslanden

De Europese Commissie is bereid om ontwikkelingslanden meer ruimte te bieden om producten af te zetten in Europa. Handel is volgens de Europese Commissie immers een cruciale factor om de ontwikkeling te bevorderen. Wel zal een onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende ontwikkelingslanden, zodat de armste naties de grootste hulp krijgen. Karel De Gucht, Europees Commissaris voor handel, stelt dat arme landen al tegen bijzonder gunstige voorwaarden toegang hebben tot de Europese markt, zodat vooral met niet-tariefgebonden maatregelen moet worden gewerkt.

De Europese Unie wil naar eigen zeggen de instrumenten voor handel en ontwikkelingshulp op elkaar afstemmen om op die manier de handelscapaciteit van ontwikkelingslanden te versterken. "Het gaat daarbij niet enkel om het terugschroeven van de invoertarieven, maar ook om de verbetering van het bedrijfsklimaat," wordt er opgemerkt. De Europese Commissie wil vooral de allerarmste landen helpen hun capaciteit te versterken en hun economie aan te passen, zodat ze een rol zouden kunnen spelen in de regionale en wereldeconomie.

De Europese Commissie wil zijn onderhandelingen over vrijhandelsovereenkomsten meer richten op het wegnemen van handelsbarrières. De toegang tot de Europese markten voor exporteurs uit ontwikkelingslanden moet daarom volgens de Europese Commissie gemakkelijker worden gemaakt. Ook wil de Europese Unie ondernemers uit ontwikkelingslanden helpen om te voldoen aan internationale eisen op het gebied van kwaliteit, arbeid en milieu.

28-09-11

Ontwikkelingslanden hebben te weinig grote bedrijven

Economisten voeren al langer aan dat een gebrek aan een goed uitgebouwd financieel systeem voor ontwikkelingslanden een grote hinderpaal vormen om uit de armoede te geraken, maar uit een onderzoek van de University of Notre Dame blijkt dat daarbij vooral naar de gebrekkige financiële mogelijkheden voor investeringen in grote ondernemingen moet worden gekeken. Door geldgebrek krijgen ondernemers immers weinig opportuniteiten om grote projecten op te zetten.

"Een gebrekkige financiële omgeving beperkt de kansen van getalenteerde individuen om hun capaciteiten tenvolle te benutten en leidt tot een landschap met weinig grote ondernemingen en een grote massa kleine bedrijfjes," merkt Joseph Kaboski, professor economie aan de University of Notre Dame, op. "Dat vertraagt de economische groei. Hoewel het gebrek aan financiering alle sectoren treft, heeft het vooral een negatieve impact op grote ondernemingen."

"Door een tekort aan middelen is het immers moeilijk om activiteiten op te starten, waardoor er minder ondernemers opstaan en uiteindelijk nog minder grote entiteiten kunnen groeien," voert Kaboski aan. "Kleinere bedrijven kunnen daarentegen relatief gemakkelijker met zelf-financiering, zoals kleine retailshops, worden opgestart. Daardoor worden ontwikkelingseconomieën vaak geconfronteerd met een gebrek aan grote ondernemingen en een overvloed aan kleine bedrijfjes."