14-08-12

Zonnekracht basis voor efficiëntere ontzilting zeewater

Ontzilting moet in de toekomst één van de belangrijke bronnen van drinkwatervoorziening worden in warme en droge regio's die aan een zee of een oceaan grenzen. Het proces wordt echter bemoeilijkt door de kostprijs en het energieverbruik van de ontziltings-installaties. Europese onderzoekers zeggen echter een technologie ontwikkeld te hebben die aan beide problemen een antwoord zou bieden. De nieuwe toepassing maakt gebruik van zonnekracht. Wetenschappers van de Community Research and Development Information Service (CORDIS) stellen dat het systeem de noodzaak van energie-opslag niet meer noodzakelijk maakt en zou er ook een grotere efficiëntie met hogere productiepercentages drinkbaar water kunnen worden bereikt. Volgens de wetenschappers biedt de technologie vooral commerciële mogelijkheden in gebieden zoals de mediterrane regio's, die van hun overvloed aan zon gebruik zouden kunnen maken om efficiënt ontziltings-activiteiten op te starten.

Lees Verder

09:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zonnekracht, ontzilting |  Facebook |

14-11-11

Saudi-Arabië investeert verder in ontziltingsinstallaties

Saudi-Arabië is van plan om een bedrag van 10,6 miljard dollar te investeren in de bouw van een aantal bijkomende ontziltings-installaties. Dat heeft Fuhaid Al-Sharief, gouverneur van de Saudische Saline Water Conversion Corporation (SWCC), bekend gemaakt. De maatschappij baat op dit ogenblik aan de Rode Zee en de Perzische Golf al meer dan dertig ontziltingsinstallaties uit. Saudi-Arabië is met een productie van 3,3 miljoen kubieke meter per dag wereldwijd de grootste producent van ontzilt water.

"Er zal volgens Al-Sharief onder meer worden geïnvesteerd in pijpleidingen, de ontziltingsinstallaties van Ras Alkhair en Yanbu Al-Madinah en een energiecentrale," aldus het magazine Arabian Business. "De Saudische overheid wil volgens hem ernstige inspanningen leveren om te kunnen voldoen aan de huidige en toekomstige waterbehoefte van het land. Hij voegde er aan toe dat de bouw van bijkomende ontziltingsinstallaties en dammen noodzakelijk zijn om de bevoorrading te garanderen en aan de groeiende vraag te voldoen."

Fuhaid Al-Sharief gaf ook aan dat er plannen zijn om gebruik te maken van zonne-energie om de nodige elektriciteit voor de ontziltingsinstallaties op te wekken. Daarbij zou beroep gedaan worden op de samenwerking van de King Abdulaziz City of Science and Technology. Bedoeling is om de installaties van Alkhafji en Jubail te voorzien van zonne-energie. Volgens Fuhaid Al-Sharief zijn er ook plannen om het ontziltingsbedrijf volgend jaar te privatiseren.

18:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ontzilting, saudi-arabië, water |  Facebook |

06-08-11

Technologieën ontzilting moeten worden verfijnd

De ontzilting van zeewater moet een belangrijke rol krijgen in het bestrijden van het wereldwijde tekort aan drinkbaar water, nadat het behoud, hergebruik en andere methodes zijn uitgeput. Dat is de conclusie van een rapport van de Yale University. De verwerkingsmogelijkheden van de filterinstallaties moet daarvoor volgens de onderzoekers echter kunnen worden opgedreven. In plaats van de capaciteit van de huidige filterinstallaties efficiënter proberen te maken, moeten er volgens hen nieuwe materialen en nieuwe procedures worden ontwikkeld.

"De oceanen vormen een vrijwel onuitputbare bron van water, maar het ontzilten is bijzonder duur en energie-intensief," merkt onderzoeksleider Menachem Elimelech, professor milieutechnologie aan de Yale University, op in het magazine Science. Ontzilting gebeurt vooral met omgekeerde osmose, waarbij zeewater door een membraan wordt gestuwd, waardoor het zout wordt weggefilterd. Om de efficiëntie te verhogen, wordt vooral getracht de capaciteit van de membraan op te drijven, maar volgens Emimelech is daarbij een energie-niveau nodig dat zijn grenzen bereikt.

In plaats daarvan zal volgens Elimelech aandacht moeten worden besteed aan de fases die de omgekeerde osmose voorafgaan of opvolgen. Daarbij wordt erop gewezen dat de membranen worden geconfronteerd met de afzetting van allerlei organisch materiaal, dat moet vermeden worden door de toevoeging van chemische producten voor het stadium van het filteren. Een membraan die niet gevoelig is voor afzetting, zou die voorafgaande behandeling volgens Elimelech overbodig maken. Hetzelfde geldt voor het uitfilteren van stoffen die schadelijk zijn voor de landbouw.

Elimelech merkt op dat daarvoor weliswaar nieuwe membraan-systemen moeten worden ontwikkeld, maar dat is volgens hem de weg die moet worden gevolgd om de ontzilting verder te ontwikkelen. "Het probleem van het watertekort zal alleen maar acuter worden," aldus Elimelech. "We moeten klaar staan om dat probleem met een verbeterde en duurzame technologie aan te pakken." De wetenschapper waarschuwt wel dat ontzilting als laatste middel mag worden ingezet om drinkbaar water te creëren. Ook moet de impact van ontzilting op de maritieme natuur worden onderzocht.

10:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ontzilting, water |  Facebook |

19-06-07

Ontzilting levert geen extra drinkwater op

Ontzilting van zeewater is geen oplossing voor het wereldwijde tekort aan drinkbaar water en zou de problemen zelfs kunnen verergeren. Dat is althans de mening van het World Wildlife Fund (WWF). Het ontzilten, filteren en verdampen van zeewater is volgens de organisatie immers bijzonder energieverslindend en leidt tot een verhoogde uitstoot van broeikasgassen, die verantwoordelijk worden geacht voor de afnemende voorraden aan drinkbaar water.

Het WWF stelt dat Spanje, Saudi-Arabië, Austalië en andere landen met droogteproblemen zich vooral zouden moeten richten op het conserveren en recycleren van water en zo weinig mogelijk zouden mogen teruggrijpen naar grote ontziltingsprojecten, die volgens de organisatie in verband gebracht kunnen worden met pollutie en het beschadigen van de ecosystemen. De belangstelling voor ontzilting dreigt bovendien volgens het WWF ten koste te gaan van betere methodes.

“Men heeft verkeerdelijk de perceptie dat er een oneindige watervoorraad beschikbaar is voor ontzilting,” aldus de organisatie. “Daardoor dreigen aandacht van het publiek, het beleid en financiële middelen afgeleid te worden en lijkt de nood aan een verstandig gebruik van water minder urgent dan in werkelijkheid het geval is.” Verwacht wordt dat door de klimaatveranderingen steeds meer zal geïnvesteerd worden in ontziltings-projecten.

Het WWF wijst erop dat in sommige regio’s landbouwers ontzilting gebruiken om bijzonder waterverslindende teelten te kunnen oogsten in fundamenteel droge gebieden. “Door de hoge energiekosten die daarmee gepaard gaan, kan er hier onmogelijk van een duurzame trend gesproken worden,” aldus de organisatie. “Een landbouw op ontzilting zal wellicht economisch nooit rendabel kunnen zijn.”

De organisatie raamt dat er wereldwijd meer dan 10.000 ontziltingsprojecten operationeel zijn en zegt dat de sector in een aantal regio’s de volgende jaren wellicht exponentieel zal groeien. Daarbij wordt onder meer gewezen naar droge gebieden in de Verenigde Staten, India en China. De helft van alle ontziltingsprojecten bevinden zich op dit ogenblik in de regio van de Perzische Golf. Daar wordt zestig procent van alle drinkwater gewonnen door ontzilting.

14:40 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wwf, ontzilting, milieu |  Facebook |