09-06-13

Oost-Europa bouwt achterstand in ecommerce af

Europa blijft marktleider in ecommerce, maar de grootste groei wordt opgetekend in Oost-Europa en het mediterrane gebied. Dat is de conclusie van een rapport van sectororganisatie Ecommerce Europe. Opgemerkt wordt dat de Europese ecommerce het voorbije jaar een groei met 19 procent heeft laten optekenen tot 311,6 miljard dollar. De grootste groei werd echter vastgesteld in landen zoals Polen en Griekenland, waar de inkomsten uit ecommerce met 30 procent tot 40 procent toenamen. Mobiele activiteiten vertegenwoordigden 5,5 procent van de totale omzet.

Lees Verder

10:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ecommerce, oost-europa |  Facebook |

29-05-12

Omzet Oost-Europese wodkamarkt staat onder druk

De Russische wodkamarkt wordt met een fundamenteel geconfronteerd. De individuele producenten kunnen onvoldoende merkwaarde in de weegschaal leggen, terwijl er ook moet worden opgebokst tegen de wispelturigheid van de consument. Dat zegt Olga Murogava, analist bij consulent Euromonitor. Die problemen vormen volgens haar een belangrijke bedreiging voor een verdere groei van de lokale wodkasector. Verscheidene lokale wodkamerken werden het voorbije jaar met een omzetdaling geconfronteerd.

"Er verschijnen geregeld nieuwe merken op de markt en laten daarbij een snelle groei optekenen, maar na enkele jaren van succes deemsteren ze opnieuw weg," merkt Murogava op tegenover het magazine Beverage Daily. "De wodka-producenten in Oost-Europa hebben het voorbije jaar een omzetdaling met 1 procent laten optekenen. Ze worden geconfronteerd met een bijzonder concurrentiële markt, waarin moet worden afgerekend met de concurrentie van internationale producenten van sterke dranken en minder sterke producten zoals bier, cider en wijn."

"Consumenten schakelen, onder meer door de lancering van nieuwe smaken en reclame-campagnes, snel over naar andere merken," voert Murogava nog aan. "Internationale merken blijken in Oost-Europa, in tegenstelling tot de lokale producenten, wel een groei te genieten. Onder meer de whisky-sector registreerde het voorbije jaar in de regio een omzetgroei met 8 procent. Daarbij lieten White Horse van Diageo, Grant's en Ballantine's allemaal een dubbelcijferige groei optekenen."

Lees Verder

09:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wodka, oost-europa |  Facebook |

14-01-12

Denemarken wil met Oost-Europa praten over emissierechten

Denemarken is bereid om als voorzitter van de Europese Unie de Oost-Europese landen ertoe te brengen om zich akkoord te verklaren met een emissiebeperking van 30 procent. Dat heeft Martin Lidegaard, Deens minister van enegie en klimaat, gezegd. Lidegaard stelde echter dat de Europese Unie nog voor een aantal andere uitdagingen op het gebied van emissies moet aanpakken, zoals het vastleggen van reductie-doelstellingen en mijlpalen tegen het einde van het volgende decennium. De Deense minister voegde er aan toe dat al die problemen nauw zijn verweven.

"Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe ver het Deense presidentschap kan gaan met de uitstootquota, maar het is duidelijk dat de problematiek op de agenda zal staan," merkt Lidegaard op tegenover het webmagazine Euractiv.com. Een aantal Oost-Europese landen verzetten zich tegen scherpere emissiebeperkingen. Volgens Stig Schjolset, analist bij de studiegroep Point Carbon, kan er echter mogelijk een compromis worden gevonden. Diezelfde landen hopen immers 3,2 miljard euro ongebruikte emissierechten te kunnen recupereren.

De vroegere Oostblok-landen ontvingen grote pakketten emissierechten om de zwaar vervuilde industrieën uit het communistisch tijdperk te saneren. De activiteiten van die industrieën zijn echter zwaar teruggevallen, waardoor de betrokken landen met een overschot aan emissie-rechten bleven zitten. Er wordt aan gedacht om de landen de mogelijkheid te bieden die rechten te recupereren, op voorwaarde dat ze zich akkoord zouden verklaren met het verhogen van de emissiebeperking van 20 procent naar 30 procent. Er zou weinig enthousiasme zijn voor het voorstel.

12:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: denemarken, oost-europa, emissies |  Facebook |

06-10-10

Stijgend drankprobleem bij Oost-Europese adolescenten

In het verleden werden minder Oost-Europese jongeren het slachtoffer van drankmisbruik dan hun West-Europese leeftijdsgenoten, maar dat verschil is het voorbije decennium gevoelig kleiner geworden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het departement Addiction Info Switzerland aan het Research Institute in het Zwitserse Lausanne. Er wordt opgemerkt dat het drankprobleem bij West-Europese jongeren is afgenomen, terwijl in Oost-Europa daarentegen een toename wordt opgetekend. Volgens de onderzoekers is deze trend te wijten aan socio-economische fenomenen en aan marketing-strategieën van de drankenindustrie.

18:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, oost-europa |  Facebook |

16-07-10

Oost-Europa heeft het moeilijk met klimaatdoelstellingen

De Oost-Europese lidstaten van de Europese Unie hebben het moeilijk om de gestelde klimaatdoelstellingen te bereiken. Dat is de conclusie van een onderzoek van het medianetwerk EurActiv. Daarbij wordt opgemerkt dat de betrokken landen ook op gebied van economische en sociale ontwikkeling nog een inhaalbeweging moeten doen ten opzichte van de andere lidstaten van de Europese Unie. Over tien jaar moet 20 procent van de energie in de Europese Unie afkomstig zijn uit hernieuwbare bronnen. Voor elk land is echter een individuele doelstelling naar voor geschoven. Polen en Roemenië hebben daarbij een doelstelling van 15 procent opgelegd gekregen, terwijl Hongarije en Tsjechië naar 13 procent moeten streven. Voor Slovakije wordt een doelstelling van 14 procent naar voor geschoven, maar Bulgarije moet naar 16 procent streven. Maar alvast Polen heeft gezegd meer tijd nodig te hebben.

14:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie, klimaat, oost-europa |  Facebook |

20-02-10

Eurozone moet vrezen voor financieel Stalingrad

De eurolanden worden op dit ogenblik gedomineerd door de vrees voor de gevolgen van de zwakke financiële positie van een aantal lidstaten, maar gaan daarbij voorbij aan een andere dreiging. Dat zegt Sylvester Eijffinger, hoogleraar Europese financiële economie aan de Universiteit van Tilburg. Hij stelt daarbij dat ook de schulden van Oost-Europa een gevaar vormen voor de eurolanden. Hij stelt daarbij dat de banken binnen de eurozone enorme bedragen hebben uitstaan in de voormalige Oostbloklanden, waarvan een aantal inmiddels al wel lid zijn van de Europese Unie, maar nog niet tot de eurozone behoren. Een aantal analisten heeft al gesteld dat de Europese banken het gevaar lopen geconfronteerd te zullen worden met een financieel Stalingrad.

"Volgens de laatste cijfers van Morgan Stanley heeft OostEuropa ongeveer 1.700 miljard dollar van het buitenland geleend," stipt de Nederlandse krant De Telegraaf aan. "Jaarlijks moet ervoor ongeveer 400 miljard dollar aan kortlopende leningen worden over gesloten, wat steeds moeilijker wordt. De banken in de eurozone hebben grote kredieten uitstaan in het voormalige Oostblok." De krant verwijst daarbij onder meer naar de Oostenrijkse banken, die 230 miljard dollar hebben uitstaan in Oost-Europa. Dat is 70 procent van het hele Oostenrijkse nationale inkomen. Er wordt aan toegevoegd dat Duitse, Franse en Italiaanse banken zwaar hebben geïnvesteerd in het financieel bedreigde Griekenland, maar ook in het Oostblok. De krant wijst er daarbij op dat een land zoals Oekraïne zijn bruto binnenlands product door het instorten van de staalprijzen met 12 procent heeft zien dalen.

"Behalve Oostenrijkse, hebben vooral Zweedse, Griekse, Italiaanse en Belgische banken zwaar geïnvesteerd in Oost-Europa," merkt De Telegraaf nog op. "In Oostenrijkse monetairekringen wordt rekening gehouden met het instorten van de lokale banken als 10 procent van de uitstaande schuld van 230 miljard euro moet worden afgeschreven. Volgens de Europese Ontwikkelingsbank kan het aandeel slechte leningen wel oplopen tot 20 procent. De Oostenrijkse kranten schrijven dan ook dat Bank Austria en zijn Italiaanse eigenaar Unicredit wellicht te maken gaan krijgen met financieel Stalingrad." Omwille van dat gevaar moet er volgens Eijffinger vermeden worden dat Griekenland financieel zou instorten. Op zich kan Europa de Griekse economie volgens de Nederlandse hoogleraar wel missen, maar dat zou volgens hem een besmettelijke uitwerking kunnen hebben op Spanje, Portugal, Italië en mogelijk ook België.

18:02 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: oost-europa, eurozone |  Facebook |

07-11-09

Economische crisis legt fouten Oost-Europees groeimodel bloot

Door de financiële crisis zijn de fouten in het Oost-Europese groeimodel blootgelegd. Dat is de conclusie van een rapport van de European Bank for Reconstruction and Development. Er wordt wel aan toegevoegd dat de transformatie meer voordelen dan kosten heeft opgeleverd. Er wordt aan toegevoegd dat Oost-Europese landen de integratie van hun financiële systemen in de wereldeconomie moeten verder zetten, ook al heeft de transformatie door de economische recessie een waaier van problemen naar boven heeft gebracht. De betrokken economieën hebben volgens de Europese ontwikkelingsbank een zware klap gekregen, maar er wordt aan toegevoegd dat het transfomatieproces zelf de wereldwijde economische crisis zal overleven. Verder wordt vooral opgemerkt dat grondstoffen-gebonden landen, zoals Rusland en Azerbeidzjan, op lange termijn hun industriële basis moeten uitbreiden om hun weerbaarheid te vergroten.

"De economische crisis heeft volgens de Europese ontwikkelingsbank het tempo van de economische hervormingen in Oost-Europa verstoord," aldus de Britse krant The Guardian. "Er is echter geen belangrijke regressie en de betrokken regeringen blijven hun streven naar economische hervormingen behouden. Het fundamentele groeimodel van de regio is intact gebleven, maar de economische crisis heeft wel een aantal zwakheden bloot gelegd. Daaruit moeten lessen worden getrokken." Daarbij wordt onder meer gewezen op een overdreven groei van de kredietverlening en de trend naar leningen van vreemde valuta. Erik Berglöf, hoofdeconomist bij de Europese ontwikkelingsbank, merkt echter op dat die problemen meer dan ruimschoots worden gecompenseerd door een hoge economische groei. Hij voegt er aan toe dat de aanwezigheid van buitenlandse banken op het toppunt van de economische crisis een cruciale stabiliserende rol heeft gespeeld.

"Het is duidelijk dat het terugschroeven van de financiële integratie een verkeerde conclusie zou zijn van de financiële crisis," stipt Berglöf nog aan. "Daardoor zou de regio zichzelf van een belangrijke groeibron beroven. Maar het rapport heeft wel duidelijk aangetoond dat er dringende stappen moeten worden genomen om de afhankelijkheid van buitenlandse kredieten terug te schroeven en de kredietvraag efficiënter te beheren." Volgens Thomas Mirow, voorzitter van de Europese investeringsbank, zal het minstens drie jaar duren vooraleer de regio opnieuw een economische groei zal kunnen noteren die vergelijkbaar is met het niveau dat voor het uitbreken van de economische crisis werd opgetekend. Een aantal banken heeft zich tijdens de economische crisis uit Oost-Europa teruggetrokken. Indien dat probleem niet op een efficiënte manier wordt aangepakt, dreigtde economische groei van de regio volgens Mirow in het gedrang te komen.

17:10 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: oost-europa, economisch model |  Facebook |