30-04-18

Oost-Europa haalt economische achterstand op

Statistisch kan worden aangetoond dat de economische kloof tussen de verschillende Europese regio’s verkleint. Toch moet worden vastgesteld dat een aantal regio’s achterblijft. Tegelijkertijd moet worden genoteerd dat West-Europa met een stagnatie wordt geconfronteerd. Dat blijkt uit een rapport van het Institut für Wirtschaftsforschung (Ifo) aan de Universität München. In Oost-Europa kon vooral een groei worden opgemerkt nadat een aantal landen uit de regio tot de Europese Unie zijn toegetreden en waardoor gemakkelijker toegang tot een interessante afzetmarkt kon worden gerealiseerd. De economische groei in Oost-Europa wordt vooral gedragen door industrie.

Lees Verder

19:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: oost-europa |  Facebook |

09-06-13

Oost-Europa bouwt achterstand in ecommerce af

Europa blijft marktleider in ecommerce, maar de grootste groei wordt opgetekend in Oost-Europa en het mediterrane gebied. Dat is de conclusie van een rapport van sectororganisatie Ecommerce Europe. Opgemerkt wordt dat de Europese ecommerce het voorbije jaar een groei met 19 procent heeft laten optekenen tot 311,6 miljard dollar. De grootste groei werd echter vastgesteld in landen zoals Polen en Griekenland, waar de inkomsten uit ecommerce met 30 procent tot 40 procent toenamen. Mobiele activiteiten vertegenwoordigden 5,5 procent van de totale omzet.

Lees Verder

10:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ecommerce, oost-europa |  Facebook |

29-05-12

Omzet Oost-Europese wodkamarkt staat onder druk

De Russische wodkamarkt wordt met een fundamenteel geconfronteerd. De individuele producenten kunnen onvoldoende merkwaarde in de weegschaal leggen, terwijl er ook moet worden opgebokst tegen de wispelturigheid van de consument. Dat zegt Olga Murogava, analist bij consulent Euromonitor. Die problemen vormen volgens haar een belangrijke bedreiging voor een verdere groei van de lokale wodkasector. Verscheidene lokale wodkamerken werden het voorbije jaar met een omzetdaling geconfronteerd.

"Er verschijnen geregeld nieuwe merken op de markt en laten daarbij een snelle groei optekenen, maar na enkele jaren van succes deemsteren ze opnieuw weg," merkt Murogava op tegenover het magazine Beverage Daily. "De wodka-producenten in Oost-Europa hebben het voorbije jaar een omzetdaling met 1 procent laten optekenen. Ze worden geconfronteerd met een bijzonder concurrentiële markt, waarin moet worden afgerekend met de concurrentie van internationale producenten van sterke dranken en minder sterke producten zoals bier, cider en wijn."

"Consumenten schakelen, onder meer door de lancering van nieuwe smaken en reclame-campagnes, snel over naar andere merken," voert Murogava nog aan. "Internationale merken blijken in Oost-Europa, in tegenstelling tot de lokale producenten, wel een groei te genieten. Onder meer de whisky-sector registreerde het voorbije jaar in de regio een omzetgroei met 8 procent. Daarbij lieten White Horse van Diageo, Grant's en Ballantine's allemaal een dubbelcijferige groei optekenen."

Lees Verder

09:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wodka, oost-europa |  Facebook |

14-01-12

Denemarken wil met Oost-Europa praten over emissierechten

Denemarken is bereid om als voorzitter van de Europese Unie de Oost-Europese landen ertoe te brengen om zich akkoord te verklaren met een emissiebeperking van 30 procent. Dat heeft Martin Lidegaard, Deens minister van enegie en klimaat, gezegd. Lidegaard stelde echter dat de Europese Unie nog voor een aantal andere uitdagingen op het gebied van emissies moet aanpakken, zoals het vastleggen van reductie-doelstellingen en mijlpalen tegen het einde van het volgende decennium. De Deense minister voegde er aan toe dat al die problemen nauw zijn verweven.

"Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe ver het Deense presidentschap kan gaan met de uitstootquota, maar het is duidelijk dat de problematiek op de agenda zal staan," merkt Lidegaard op tegenover het webmagazine Euractiv.com. Een aantal Oost-Europese landen verzetten zich tegen scherpere emissiebeperkingen. Volgens Stig Schjolset, analist bij de studiegroep Point Carbon, kan er echter mogelijk een compromis worden gevonden. Diezelfde landen hopen immers 3,2 miljard euro ongebruikte emissierechten te kunnen recupereren.

De vroegere Oostblok-landen ontvingen grote pakketten emissierechten om de zwaar vervuilde industrieën uit het communistisch tijdperk te saneren. De activiteiten van die industrieën zijn echter zwaar teruggevallen, waardoor de betrokken landen met een overschot aan emissie-rechten bleven zitten. Er wordt aan gedacht om de landen de mogelijkheid te bieden die rechten te recupereren, op voorwaarde dat ze zich akkoord zouden verklaren met het verhogen van de emissiebeperking van 20 procent naar 30 procent. Er zou weinig enthousiasme zijn voor het voorstel.

12:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: denemarken, oost-europa, emissies |  Facebook |

06-10-10

Stijgend drankprobleem bij Oost-Europese adolescenten

In het verleden werden minder Oost-Europese jongeren het slachtoffer van drankmisbruik dan hun West-Europese leeftijdsgenoten, maar dat verschil is het voorbije decennium gevoelig kleiner geworden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het departement Addiction Info Switzerland aan het Research Institute in het Zwitserse Lausanne. Er wordt opgemerkt dat het drankprobleem bij West-Europese jongeren is afgenomen, terwijl in Oost-Europa daarentegen een toename wordt opgetekend. Volgens de onderzoekers is deze trend te wijten aan socio-economische fenomenen en aan marketing-strategieën van de drankenindustrie.

18:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, oost-europa |  Facebook |

16-07-10

Oost-Europa heeft het moeilijk met klimaatdoelstellingen

De Oost-Europese lidstaten van de Europese Unie hebben het moeilijk om de gestelde klimaatdoelstellingen te bereiken. Dat is de conclusie van een onderzoek van het medianetwerk EurActiv. Daarbij wordt opgemerkt dat de betrokken landen ook op gebied van economische en sociale ontwikkeling nog een inhaalbeweging moeten doen ten opzichte van de andere lidstaten van de Europese Unie. Over tien jaar moet 20 procent van de energie in de Europese Unie afkomstig zijn uit hernieuwbare bronnen. Voor elk land is echter een individuele doelstelling naar voor geschoven. Polen en Roemenië hebben daarbij een doelstelling van 15 procent opgelegd gekregen, terwijl Hongarije en Tsjechië naar 13 procent moeten streven. Voor Slovakije wordt een doelstelling van 14 procent naar voor geschoven, maar Bulgarije moet naar 16 procent streven. Maar alvast Polen heeft gezegd meer tijd nodig te hebben.

14:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie, klimaat, oost-europa |  Facebook |

20-02-10

Eurozone moet vrezen voor financieel Stalingrad

De eurolanden worden op dit ogenblik gedomineerd door de vrees voor de gevolgen van de zwakke financiële positie van een aantal lidstaten, maar gaan daarbij voorbij aan een andere dreiging. Dat zegt Sylvester Eijffinger, hoogleraar Europese financiële economie aan de Universiteit van Tilburg. Hij stelt daarbij dat ook de schulden van Oost-Europa een gevaar vormen voor de eurolanden. Hij stelt daarbij dat de banken binnen de eurozone enorme bedragen hebben uitstaan in de voormalige Oostbloklanden, waarvan een aantal inmiddels al wel lid zijn van de Europese Unie, maar nog niet tot de eurozone behoren. Een aantal analisten heeft al gesteld dat de Europese banken het gevaar lopen geconfronteerd te zullen worden met een financieel Stalingrad.

"Volgens de laatste cijfers van Morgan Stanley heeft OostEuropa ongeveer 1.700 miljard dollar van het buitenland geleend," stipt de Nederlandse krant De Telegraaf aan. "Jaarlijks moet ervoor ongeveer 400 miljard dollar aan kortlopende leningen worden over gesloten, wat steeds moeilijker wordt. De banken in de eurozone hebben grote kredieten uitstaan in het voormalige Oostblok." De krant verwijst daarbij onder meer naar de Oostenrijkse banken, die 230 miljard dollar hebben uitstaan in Oost-Europa. Dat is 70 procent van het hele Oostenrijkse nationale inkomen. Er wordt aan toegevoegd dat Duitse, Franse en Italiaanse banken zwaar hebben geïnvesteerd in het financieel bedreigde Griekenland, maar ook in het Oostblok. De krant wijst er daarbij op dat een land zoals Oekraïne zijn bruto binnenlands product door het instorten van de staalprijzen met 12 procent heeft zien dalen.

"Behalve Oostenrijkse, hebben vooral Zweedse, Griekse, Italiaanse en Belgische banken zwaar geïnvesteerd in Oost-Europa," merkt De Telegraaf nog op. "In Oostenrijkse monetairekringen wordt rekening gehouden met het instorten van de lokale banken als 10 procent van de uitstaande schuld van 230 miljard euro moet worden afgeschreven. Volgens de Europese Ontwikkelingsbank kan het aandeel slechte leningen wel oplopen tot 20 procent. De Oostenrijkse kranten schrijven dan ook dat Bank Austria en zijn Italiaanse eigenaar Unicredit wellicht te maken gaan krijgen met financieel Stalingrad." Omwille van dat gevaar moet er volgens Eijffinger vermeden worden dat Griekenland financieel zou instorten. Op zich kan Europa de Griekse economie volgens de Nederlandse hoogleraar wel missen, maar dat zou volgens hem een besmettelijke uitwerking kunnen hebben op Spanje, Portugal, Italië en mogelijk ook België.

18:02 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: oost-europa, eurozone |  Facebook |

07-11-09

Economische crisis legt fouten Oost-Europees groeimodel bloot

Door de financiële crisis zijn de fouten in het Oost-Europese groeimodel blootgelegd. Dat is de conclusie van een rapport van de European Bank for Reconstruction and Development. Er wordt wel aan toegevoegd dat de transformatie meer voordelen dan kosten heeft opgeleverd. Er wordt aan toegevoegd dat Oost-Europese landen de integratie van hun financiële systemen in de wereldeconomie moeten verder zetten, ook al heeft de transformatie door de economische recessie een waaier van problemen naar boven heeft gebracht. De betrokken economieën hebben volgens de Europese ontwikkelingsbank een zware klap gekregen, maar er wordt aan toegevoegd dat het transfomatieproces zelf de wereldwijde economische crisis zal overleven. Verder wordt vooral opgemerkt dat grondstoffen-gebonden landen, zoals Rusland en Azerbeidzjan, op lange termijn hun industriële basis moeten uitbreiden om hun weerbaarheid te vergroten.

"De economische crisis heeft volgens de Europese ontwikkelingsbank het tempo van de economische hervormingen in Oost-Europa verstoord," aldus de Britse krant The Guardian. "Er is echter geen belangrijke regressie en de betrokken regeringen blijven hun streven naar economische hervormingen behouden. Het fundamentele groeimodel van de regio is intact gebleven, maar de economische crisis heeft wel een aantal zwakheden bloot gelegd. Daaruit moeten lessen worden getrokken." Daarbij wordt onder meer gewezen op een overdreven groei van de kredietverlening en de trend naar leningen van vreemde valuta. Erik Berglöf, hoofdeconomist bij de Europese ontwikkelingsbank, merkt echter op dat die problemen meer dan ruimschoots worden gecompenseerd door een hoge economische groei. Hij voegt er aan toe dat de aanwezigheid van buitenlandse banken op het toppunt van de economische crisis een cruciale stabiliserende rol heeft gespeeld.

"Het is duidelijk dat het terugschroeven van de financiële integratie een verkeerde conclusie zou zijn van de financiële crisis," stipt Berglöf nog aan. "Daardoor zou de regio zichzelf van een belangrijke groeibron beroven. Maar het rapport heeft wel duidelijk aangetoond dat er dringende stappen moeten worden genomen om de afhankelijkheid van buitenlandse kredieten terug te schroeven en de kredietvraag efficiënter te beheren." Volgens Thomas Mirow, voorzitter van de Europese investeringsbank, zal het minstens drie jaar duren vooraleer de regio opnieuw een economische groei zal kunnen noteren die vergelijkbaar is met het niveau dat voor het uitbreken van de economische crisis werd opgetekend. Een aantal banken heeft zich tijdens de economische crisis uit Oost-Europa teruggetrokken. Indien dat probleem niet op een efficiënte manier wordt aangepakt, dreigtde economische groei van de regio volgens Mirow in het gedrang te komen.

17:10 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: oost-europa, economisch model |  Facebook |

21-09-09

Televisieproducenten verliezen miljoen aan rechten in Oost-Europa

Televisieproducenten verliezen miljoenen dollars aan royalties omdat hun rechten in een aantal Oost-Europese landen niet optimaal kunnen worden vertegenwoordigd. Dat zegt intellectuele rechtenorganisatie Agicoa uit Genève. Volgens Agoria kosten rechtengeschillen in Tsjechië, Hongarije, Slovenië en Bulgarije - waar lokale rechtenorganisaties actief zijn - aan onafhankelijke televisieproducenten jaarlijks bedragen tot 10 miljoen dollar. Agicoa zegt dat de vier betrokken landen monopolies proberen te handhaven voor hun lokale rechtenorganisaties. Dat is volgens Agicoa niet alleen in strijd met de regelgeving van de Europese Unie, maar kost de televisieproducenten ook bijzonder veel geld omdat deze lokale organisaties slechts een klein gedeelte van de rechten innen. Agicoa is inmiddels een juridisch geding gestart om toegang te krijgen tot de Tsjechische markt.

07-09-08

Oost-Europese werknemers gaan terug

De terugkeer van Oost-Europese arbeidsmigranten naar hun thuisland zal leiden tot een personeelstekort in West-Europese landen. Met het oog op de vergrijzing zal volgens Demetrios Papademetriou, directeur van het Migration Policy Institute (MPI) en adviseur op het gebied van Europese migratiewetgeving, daarom in West-Europa het migratiebeleid versoepeld moeten worden. Daarmee moeten politici volgens Papademetriou desnoods ingaan tegen de mening van hun kiezers, waarvan er velen weinig hoog oplopen met migratie.

"Nu al ontstaan in Europese landen tekorten aan werknemers door de terugkeer van Oost-Europese arbeidsmigranten naar eigen land, waar de economie sterk groeit," aldus de Nederlandse krant Trouw. "Zo wordt Groot-Brittannië, waar het aantal geregistreerde Oost-Europese arbeidsmigranten het laagste niveau heeft bereikt sinds de opening van de grenzen vier jaar geleden, geconfronteerd met tekorten in de bouwsector. De Nederlandse uitzendbranche waarschuwde eerder voor tekorten in de schoonmaakbranche, de agrarische sector en de bouw."

De terugkeer van Oost-Europese arbeidsmigranten duidt volgens Papademetriou op een nieuw fenomeen. "In de toekomst krijgt Europa meer te maken met tijdelijke migratiestromen," voert hij aan. "Ook zal West-Europa zich moeten opmaken voor een concurrentiestrijd om arbeidskrachten met Oost-Europa. Daar is immers werk in overvloed. Daarom sluiten landen als Polen en Roemenië akkoorden met Aziatische landen, waaronder China, om arbeidsmigranten te werven. Aziatische migranten leggen nu al een compleet nieuwe infrastructuur aan in Oost-Europa."

12:23 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: migratie, oost-europa, gastarbeider |  Facebook |

31-08-08

Oost-Europa steeds meer logistieke draaischijf

Oost-Europa is een echte draaischrijf aan het worden voor industrie en logistiek. Dat blijkt uit het tweejaarlijks onderzoeksrapport European Distribution Report 2008 van vastgoedadviseur Cushman & Wakefield. Van alle Europese logistieke locaties bevinden de meeste zich in Midden- en Oost-Europa. België blijft echter wel de lijst van de Europese logistieke regio's aanvoeren, gevolgd door Nederland, Hongarije, Tsjechië en Polen. Dat Midden- en Oost-Europa goed vertegenwoordigd zijn in de lijst heeft te maken met de EU-uitbreiding en de groei van de internationale handel in de regio.

Vooral landen als Hongarije, Tsjechië en Polen zijn erg in trek voor logistiek en distributie. De keuze voor deze landen hangt al lang niet meer samen met kostenbesparingen. Veel vaker kiezen bedrijven voor deze landen omdat er grote lokale markten te bereiken zijn. Landen als Bulgarije en Roemenië worden nog wel uit kostenoverwegingen betreden. Ondanks de toename van Midden- en Oost-Europese locaties ligt de meeste economische activiteit nog altijd in West-Europa, waar België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië nog altijd het hart van de Europese economie vormen.

In die gebieden liggen ook de belangrijkste zeehavens en luchthavens van Europa. De hoogste huurprijzen voor industrieel vastgoed liggen dan ook het hoogste in Londen, gevolgd door Dublin, Barcelona, Stockholm en Amsterdam. De bouw van een diepzeehaven in het Poolse Gdansk en de uitbreiding van de Roemeense haven Constante aan de Zwarte Zee, een belangrijke schakel in de handel met China, zouden in de toekomst een impact kunnen hebben op het Europese logistieke landschap. België profiteert volgens Cushman & Wakefield van de lage vastgoed- en bouwkosten en de gunstige ligging ten opzichte van de afzetmarkten.

11:16 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: logistiek, oost-europa |  Facebook |

27-05-08

Oost-Europeanen eisen gratis gezondheidszorg

De Tsjechische bevolking wil niet betalen voor geneeskundige zorgen. Sinds kort moeten de Tsjechen ongeveer 1,85 dollar betalen voor een doktersbezoek. Maar ze verzetten zich daar met klem tegen. Tijdens de communistische periode genoten de Tsjechen immers van een gratis gezondheidszorg. Ook in andere voormalige Oostblok-landen rijst het verzet tegen betalende geneeskunde.

“Van alle Europeanen gaan de Tsjechen het vaakst naar de huisarts,” meldt de International Herald Tribune. “Door het invoeren van betalende geneeskunde wil de Tsjechische overheid het misbruik van de geneeskunde tegengaan, zodat er financiële middelen vrij gemaakt kunnen worden om het geneeskundig apparaat te moderniseren. Maar de bevolking voelt zich bedrogen door de overheid, van wie verwacht wordt te zorgen voor zijn onderdanen.”

Ook Oost-Europese landen willen de meest moderne geneeskundige technologie kunnen aanbieden, maar willen vermijden dat door die inspanningen de gezondheidszorg op een faillissement zou afstevenen. Daarom worden in verscheidene landen nu ook bijdragen gevraagd van de patiënten. In Hongarije werd het betalend systeem in een nationaal referendum verworpen, wat leidde tot het ontslag van de minister van gezondheidszorg.

In Slovakije werd een beperkte betaling voor geneeskundige zorgen in 2003 ingevoerd, maar de linkse regering die drie jaar later aan de macht kwam, schafte die bijdragen al snel weer af. “Nochtans is er in Tsjechië, Slovakije en Hongarije duidelijk nood aan een hervorming van de gezondheidszorg,” aldus Peter Pazitny, één van de oprichters van het Slovaakse Health Policy Institute. “De levensverwachting ligt er het laagste van de hele Europes Unie.”

De betalende gezondheidszorg heeft in Tsjechië wel een duidelijke impact. Volgens het Tsjechische ministerie van gezondheidszorg is het aantal voorschriften voor geneesmiddelen tijdens het eerste kwartaal van dit jaar met 40 procent gedaald. Dat zou een besparing hebben opgeleverd van meer dan 100 miljoen dollar.

12:23 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: oost-europa, gezondheid |  Facebook |

09-05-08

Oost-Europeanen moeten gezonder leren eten

Landen in Centraal- en Oost-Europa bieden grote mogelijkheden voor producenten van gezonde voedingsproducten, maar men moet er nog wel de consument als de industrie bewust maken van de voordelen van deze producten. Dat zegt Sander Van Vugt, sales manager van Sudzucker-dochter Beneo Orafti, dat al meer dan dertien jaar actie is op de Centraal- en Oost-Europese markt.

"Volgens Van Vugt zal in die regio de markt van gezonde voedingsproducten toenemen naarmate er meer westerse bedrijven in nieuwe fabrieken zullen investeren en de bevolking zich meer bewust wordt van de voordelen van deze producten en ook lokale producenten meer interesse zullen beginnen te tonen in gezonde voedingsproducten," aldus het magazine NutraIngredients.

Maar daarvoor zal volgens Van Vugt een gerichte bewustmakingscampagne moeten gevoerd worden. "In West-Europa weet iedereen wat inuline is, maar in Centraal- en Oost-Europa moet er telkens duidelijk verteld worden wat product dat eigenlijk is en welke positieve werking het heeft," benadrukte hij. Het verst gevorderd in dat bewustzijn zijn volgens Van Vugt Tsjechië, Hongarije, Kroatië en Slovenië.

Meer over voeding en drank

15:05 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding, gezondheid, oost-europa |  Facebook |

21-03-08

Marks & Spencer zoekt uitbreiding in Oost-Europa

De Britse winkelketen Marks & Spencer zoekt uitbreiding in Oost-Europa. In het kader van die strategie heeft de keten een meerderheidsbelang genomen in zijn Oost-Europese franchise-nemer COMS uit Praag, die dertien winkels van Marks & Spencer uitbaat in Tsjechië, Slovakije, Litouwen en Letland. Tegen 2011 wil de Britse keten vijftien tot twintig procent van zijn inkomsten halen uit buitenlandse activiteiten.

Marks & Spencer betaalde tien miljoen Britse ponden voor een aandeel van 51 procent in COMS, dat sinds 1996 een franchise-partner was van de Britse keten. "Volgens Carl Leaver, directeur internationale operaties van de Britse keten, was de overnamekans voor Marks & Spencer een grote opportuniteit," aldus BBC News. Hij voegde er aan toe dat in de regio steeds meer vraag is naar kwaliteitsproducten. De keten maakte bekend samen met COMS in de vier betrokken landen en Estland dertig nieuwe winkels te zullen openen.

Marks & Spencer werd opgericht door de in Rusland geboren Pools-Joodse immigrant Michael Marks. Hij opende in 1894 zijn eerste winkel in Stretford Road in Manchester. Dankzij een samenwerking met Thomas Spencer raakte hij aan een lening van vijf pond om zijn verkoopkraam op te zetten. In 1904 werd de eerste winkel onder de naam Marks & Spencer geopend. Op dit ogenblik is Marks & Spencer in tal van landen actief, maar alleen in Groot-Brittannië en Hongkong worden de winkels door de keten zelf uitgebaat.

14:17 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marks spencer, oost-europa, retail |  Facebook |

27-08-07

Oost-Europa versneld naar draadloos internet

Ook in Oost-Europe begint breedband op kruissnelheid te komen. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau Research and Markets. De groei wordt geweten aan een groeiende concurrentie tussen de breedband-aanbieders en een verdere voltooiing van het netwerk. De hoogste breedband-penetratie wordt teruggevonden in Hongarije, maar de grootste groei in absolute cijfers komt voor rekening van Polen en Rusland.

Volgens Research and Markets hebben Polen en Rusland tijdens de voorbije zes jaar op het gebied van breedband in absolute cijfers de grootste groei gerealiseerd. Maar ook Tsjechië en Slovakije blijken hun inspanningen op dat vlak gevoelig op te drijven.Op het vlak van penetratie is Hongarije echter nog altijd Oost-Europees marktleider. In Tsjechië, Hongarije, Polen, Rusland en Oekraïne heeft men op dit ogenblik een breedbandcapaciteit van vijf megabits per seconde.

Toch blijkt Oekraïne volgens de onderzoekers nog relatief onderontwikkeld op het gebied van internet breedband. Dat heeft volgens de onderzoekers vooral te maken met een gebrek aan geschikte infrastructuur en een beperkt aanbod op het gebied van residentiële breedband. Verder merkt Research and Markets op dat in een aantal Oost-Europese landen een versnelde overschakeling van vaste lijnen naar draadloos internet wordt gemaakt.

14:49 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: oost-europa, internet |  Facebook |

06-12-06

Recordverkopen voor Oost-Europese winkels

Dankzij de groeiende economie beleven Oost-Europese winkeliers echt recordverkopen. Dat stelt het Europees statistisch bureau Eurostat In West-Europa kent men daarentegen een dalende tendens. De opmerkelijke stijging in Oost-Europa wordt geweten aan de toetreding van die landen in 2004 tot de Europese Unie.

Eurostat berekende dat de winkelverkopen in Letland het voorbije jaar met 26 procent zijn gestegen. In Estland bedraagt de stijging 18 procent en Poolse winkels zagen hun omzet met 9 procent stijgen. Dat is een groot verschil met de evolutie in West-Europa. De Duitse winkelomzet daalde het voorbije jaar met bijna één procent.

In Belgie werd zelfs een afname van meer dan twee procent opgetekend. De cijfers van de winkelomzet loopt volgens Eurostat parrallel met het verschil in economische groei tussen West-Europa en de Oost-Europese landen. Volgens Eurostat kenden de winkelverkopen in de Europese Unie gemiddeld een groei met 2,2 procent.

09:58 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: retail, oost-europa |  Facebook |