03-11-09

Grote politieke generatiekloof in voormalige Sovjet-blok

Twintig jaar na de val van het IJzeren Gordijn is er in het voormalige communistische Europa een duidelijke generatiekloof ontstaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Global Attitudes Project. Daarbij blijkt dat Oost-Europeanen die geboren werden kort of na de val van de Berlijnse Muur, duidelijk meer achter de verschuiving naar een politiek systeem met meerdere partijen en een markteconomie staan dan oudere generaties. De onderzoekers stellen wel dat er sinds de val van het IJzeren Gordijn in Oost-Europa duidelijk minder steun overblijft voor democratie en kapitalisme. Vooral in Bulgarije en Oekraïne werd een zware terugval opgetekend. Toch bleken meer mensen tevreden te zijn met hun persoonlijk leven dan bijna twintig jaar geleden. Toch zegt ook een niet onbelangrijk gedeelte van de bevolking het onder het communistisch regime beter gehad te hebben dan vandaag. Alleen in Tsjechië en Polen zegt een meerderheid het vandaag beter te hebben dan tijdens het communistisch regime.

"In Polen zegt 44 procent van de inwoners tevreden te zijn met zijn huidige leven, tegenover 12 procent kort na de val van het IJzeren Gordijn," aldus het persbureau Reuters. "In andere landen was de verandering echter minder duidelijk. In Bulgarije en Hongarije zegt slechts 15 procent van de inwoners tevreden te zijn met zijn huidige leven, tegenover respectievelijk 4 procent en 8 procent achttien jaar geleden. Maar in vele landen zegt een meerderheid op dit ogenblik minder tevreden te zijn. In Oekraïne zegt 62 procent dat de bevolking er nu slechter af is dan onder het communistische regime. In Rusland zegt 45 procent dat het nu slechter gaat dan onder het sovjetbewind, terwijl 33 procent aangeeft het nu beter te hebben. In de meeste landen werd er achttien jaar geleden weinig verschil in tevredenheid opgemerkt tussen de verschillende generaties. Destijds zei 13 procent van de Polen tussen achttien en negentwintigtwintig jaar tevreden te zijn met zijn leven. Bij vijfenzestigplussers was dat 65 procent. Maar vandaag kan er een groot verschil worden opgetekend."

De onderzoekers stellen dat vandaag de helft van de jonge Polen zegt tevreden te zijn met zijn leven, maar bij vijfenzestigplussers is dat slechts 29 procent. "Een gelijkaardige generatiekloof kan worden opgetekend in de houding tegenover de evolutie van het communisme naar het kapitalisme en democratie," merkt Reuters nog op. "In Rusland zegt meer dan 60 procent van de jongeren tussen achttien en negenentwintig jaar tevreden te zijn met die verschuiving, maar bij zestigplussers is dat slechts 27 procent. Diezelfde generatiekloof werd ook opgetekend in de andere acht landen die werden onderzocht." De onderzoekers voegen er wel aan toe dat democratie in de verschillende landen op een andere manier wordt bekeken. In Hongarije had bijna 66 procent het daarbij over vrijheid van meningsuiting, tegenover slechts 37 procent in Rusland. In Bulgarije sprak meer dan 60 procent over eerlijke verkiezingen, tegenover slechts 39 procent in Litouwen.

13:51 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: berlijnse muur, communisme, oostblok |  Facebook |