12-09-17

Impact van Opec gaat veel verder dan de benzinepomp

De impact van de Organization of Petroleum Exporting Countries (Opec) op de wereldeconomie reikt veel verder dan de prijs die de autobestuurder aan de benzinepomp moet betalen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Duke University, de University of California en de Universiteit Leuven op basis van de activiteit van de oliesector sinds het begin van de jaren zeventig van de voorbije eeuw, waarbij in totaal wereldwijd 13.248 olievelden werden bekeken. De onderzoekers wijzen erop dat de consument zich steeds afvraagt of de beslissingen van de Opec zijn benzine duurder zal maken, terwijl de acties van de organisatie veel dieper in de wereldeconomie blijken in te grijpen.

“Sinds zijn oprichting in het begin van de jaren zestig van de voorbije eeuw heeft de Opec de olieproductie bij zijn lidstaten beperkt,” benadrukt onderzoeksleider Allan Collard-Wexler, professor economie aan de Duke University. “Terwijl de concrete limieten en hun efficiënties sterke variaties hebben laten optekenen, was het steeds de bedoeling de olieprijs op een hoog niveau te handhaven en daarmee de winsten voor zijn lidstaten te maximaliseren. Maar door de productbeperking had het kartel echter ook een ander effect. Er werd immers voor gezorgd dat de olieproductie in nieuwe, dure richtingen werden gedreven. Het resultaat is een fenomenaal inefficiënte manier om olie te winnen.”

“Een groot deel van de wereldwijde olievoorraden ligt in de velden van de veertien Opec-leden,” zeggen de onderzoekers. “In de meeste betrokken landen is er een goedkope olieproductie. Ghawar Uthmaniyah in Saoedi-Arabië, het grootste olieveld van de wereld, maakt een gemakkelijke en goedkope winning aan minder dan 7 dollar per vat mogelijk. Booractiviteiten in andere landen vergen echter vaak complexe technieken, waardoor de productiekosten drastisch stijgen. Fracking in het schaliebekken van North Dakota ziet die kosten tot ongeveer 51 dollar oplopen. Booractiviteit in de Noordzee of op de Noordpool vergt een kost, vaak in onstabiele omstandigheden, tussen 21 dollar en 45 dollar.”

“Eigenlijk kan worden gesteld dat er massaal wolkenkrabbers in de oceaan worden gebouwd,” zegt Collard-Wexler. “Al deze dure technologieën zijn geëvolueerd omdat de Opec de productie heeft beperkt. Een aantal van deze technologieën - zoals fracking - zouden nooit hebben bestaan indien de Opec een andere politiek had gevoerd of nooit was opgericht.” De onderzoekers berekenden dat de Opec de voorbije decennia de kost van de olieproductie met ongeveer 160 miljard dollar heeft opgedreven. De Opec vertegenwoordigt ongeveer 40 procent van de wereldwijde olieproductie, tegenover een aandeel van 14,4 procent tegenover voor de Verenigde Staten.

Hoewel het onderzoek zich op de Opec heeft toegespitst, zijn de conclusies volgens de onderzoekers ook van toepassing op andere vormen van monopolies. “Er moet rekening mee worden gehouden dat de impact van deze monopolies veel verder gaat dan het prijsniveau,” benadrukt Collard-Wexler. “Bij fusies wordt vaak bekeken op welke manier de consumptieprijzen door de operatie zullen worden geraakt, maar het zou aangewezen kunnen zijn een bredere invalshoek te hanteren. Ook de andere potentiële economische effecten van fusies of overnames zouden moeten worden bekeken.”

Het onderzoek heeft uitgewezen dat monopolies de productiekost opdrijven,” aldus nog Collard-Wexler. “Dat aspect krijgt veel minder aandacht dat het prijsniveau, maar heeft nochtans brede implicaties voor de economische groei.”

Lees Verder

19:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: opec |  Facebook |

03-11-08

Tekort bouwmaterialen vertraagt gasprojecten Qatar

August 11th 2008 ADe opening van een terminal voor de export van gas uit de Golfstaat Qatar wordt met één jaar uitgesteld. Dat heeft het petroleumbedrijf ConocoPhillips bekend gemaakt. De terminal zou normaal volgend jaar in gebruik genomen moeten worden, maar het bedrijf zag zich verplicht die deadline te verschuiven. Ook de opening van een tweede gasterminal - voorzien voor 2010 - zou eveneens worden uitgesteld, maar toch nog datzelfde jaar plaats grijpen. De vertragingen worden volgens het petroleum veroorzaakt door een tekort aan bouwmaterialen.

"Er wordt in Qatar gelijktijdig aan een hele reeks constructieprojecten gewerkt," aldus een woordvoerder van ConocoPhillips tegenover het persbureau Reuters. "Dat heeft geleid tot een tekort aan bouwmaterialen en arbeidskrachten, waardoor de projecten vertragingen oplopen." Qatar is wereldwijd de grootste exporteur van vloeibaar gas. De projecten Qatargas 3 en Qatargas 4 moeten jaarlijks 7,8 miljoen ton gas afkoelen en overladen in tankers. ConoCoPhillips heeft een aandeel van 30 procent in Qatargas 3, terwijl de rest in handen is van het staatsbedrijf Qatar Petroleum (68,5 procent) en het Japanse Mitsui (1,5 procent).

Qatargas 4 was oorspronkelijk een joint venture tussen Royal Dutch Shell (30 procent) en Qatar Petroleum (70 procent). In april vorig jaar stapte het Japanse bedrijf Marubeni voor een niet nader genoemd bedrag een aandeel in het project. Qatargas 4 zal vooral vloeibaar gas uitvoeren naar de Verenigde Staten en Europa. Qatargas 3 is hoofdzakelijk gericht op de Verenigde Staten. Qatar heeft op dit ogenblik een exportcapaciteit van 38 miljoen ton vloeibaar gas. Tegen 2010 zou dat moeten opgedreven zijn tot 77 miljoen ton.

De productie van vloeibaar gas in Qatar wordt verdeeld tussen de bedrijven Qatargas en Rasgas, beide een dochteronderneming van het staatsbedrijf Qatar Petroleum. Qatar heeft de derde grootste gasreserves ter wereld. Qatar is ook lid van het OPEC-oliekartal. Met een dagelijkse productie van 860.000 vaten per dag, is Qatar één van de kleinste OPEC-leden.

19:21 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, gas, qatar, opec, conocophillips |  Facebook |

31-10-08

Rusland, Iran en Qatar richten gaskartel op

Rusland, Iran en Qatar willen een gaskartel oprichten, naar het voorbeeld van de Organisation of Petroleum Exporting Countries (OPEC). De Russische gasproducent Gazprom zal daarbij samen met zijn tegenhangers uit Iran en Qatar driemaandelijks overleg plegen over prijzen en voorraden. Rusland, Iran en Qatar hebben wereldwijd de drie gasvoorraden van de wereld. De drie landen samen vertegenwoordigen samen 55 procent van alle gekende gasreserves ter wereld. De Verenigde Staten en Europa zijn tegen de vorming van een gaskartel.

"Ook landen zoals Algerije, Indonesië, Libië en Venezuela zouden tot het gaskartel kunnen toetreden," aldus de Amerikaanse krant The Christian Science Monitor. "Rusland, dat de Verenigde Staten verantwoordelijk houdt voor de huidige financiële crisis en de daling van de prijzen van olie en andere grondstoffen, kan uit een gaskartel politiek voordeel halen. Het land wil duidelijk de economische dominantie van de Verenigde Staten doorbreken, maar de Russische olieproductie is inmiddels gedaald tot minder dan tien miljoen vaten per dag. Dat doet twijfels rijzen over de mogelijkheid dat Rusland een economische supermacht zou kunnen worden."

De Amerikaanse krant wijst erop dat Rusland ook toenadering zoekt tot de OPEC, terwijl in het verleden een afstand werd bewaard tegenover het oliekartel. "Economie kan niet gescheiden worden van politiek," benadrukt Artyem Konchin, energie-analist bij de Russische investeringsbank Unicredit-Aton. "Energie speelt een duidelijke rol in de nationale veiligheid. Rusland zal wellicht nooit toetreden tot de OPEC, maar deze toenadering is zeker niet toevallig." Toch wordt getwijfeld aan het succes van het gaskartel, aangezien de leveringen vastgelegd zijn in contracten op lange termijn en een dure pijplijn-infrastructuur.

15:24 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, iran, rusland, kartel, gas, qatar, opec |  Facebook |

04-09-08

Brazilië wijst OPEC-lidmaatschap af

De Iraanse regering heeft Brazilië formeel uitgenodigd om lid te worden van de Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC), maar Brazilië heeft het aanbod afgewezen. Dat heeft Edson Lobao, Braziliaans minister van energie, gezegd. Lobao zou aan de Iraanse ambassadeur Moshen Shaterzadeh gezegd hebben dat Brazilië het op dit ogenblik niet opportuun achtte om tot het oliekartel toe te treden. De energieminister benadrukte ook dat de uitnodiging ook niet in de Braziliaanse regering zal besproken worden.

Brazilië kondigde in november vorig jaar een nieuwe olieveld ontdekt te hebben 250 kilometer buiten de kust. Het gebied zou een reserve kunnen hebben van acht miljard vaten. Eerder dit jaar maakte de Braziliaanse regering nog bekend dat nieuwe olievelden in de buurt nog eens goed zouden kunnen zijn voor een reserve van veertig miljard vaten. Indien tests die ramingen bevestigen, zouden de Braziliaanse oliereserves, die op dit ogenblik geschat worden op veertien miljoen vaten, drastisch opgedreven worden.

Met de extra reserves zou Brazilië zich op dezelfde hoogte eisen als Nigeria en Venezuela, beiden lid van het OPEC-kartel. "De ontginning zal echter niet eenvoudig zijn, want de reserves liggen zeven kilometer onder het wateroppervlak en bevinden zich onder een zoutlaag," aldus het persbureau AFP. "Dat betekent dat de productie pas ten vroegste in 2012 zou kunnen aangevat worden." De OPEC bestaat uit dertien landen, waaronder Saoedi-Arabië en Iran, die de grootste oliereserves van de wereld hebben.

13:50 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brazilie, petroleum, opec |  Facebook |