02-12-10

Amerikaanse privaat-publieke samenwerking in vraag gesteld

De beroemde Gateway to San Francisco, een nieuwe autosnelweg-project in de Amerikaanse staat Californië, wordt bedreigd door verzet van de lokale bouwsector. Het project wordt immers uitgevoerd in samenwerking met buitenlandse investeerders, wat mogelijk gemaakt wordt door een nieuwe wetgeving, die toelaat dat privébedrijven openbare wegen in Californië aanleggen. De lokale sector, die een groot gedeelte van het ontwerp van de projecten aan zich voorbij dreigt te zien gaan, wil het werk langs juridische weg blokkeren. Het project zou nochtans duizenden banen hebben kunnen opleveren voor de Amerikaanse staat, die door zijn grote financiële tekorten tot belangrijke afvloeiingen is verplicht

"Het is één van de eerste dossiers die door de vakbonden aan de rechtbank wordt voorgelegd om een openbaar project te laten blokkeren dat door privébedrijven wordt beheerd," merkt de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal op. "Steeds meer Amerikaanse steden en staten willen door hun financiële problemen op een dergelijke samenwerking terugvallen." Met het project zou een investering gemoeid zijn van 1 miljard dollar. Het is één van de eerste projecten die in Californië in een publiek-private samenwerking wordt uitgevoerd en zou een nationaal model kunnen worden voor de modernisering van het Amerikaanse wegennet.

Daniel Near, jurist bij het transportdepartement van Californië, houdt vol dat het contract legaal is. "De vakbonden willen echter niet de controle verliezen over de staatsingenieurs die de project ontwikkelen en beheren," voert hij aan. Michael Likosky, professor openbare financiën aan de New York University, merkt op dat het dossier bijzonder grote gevolgen zou kunnen hebben voor gelijkaardige projecten in de rest van de Verenigde Staten. Hij voert aan dat steden op zoek zijn naar nieuwe manieren om hun wegennet en andere infrastructuur te onderhouden. Indien het project in Californië wordt afgewezen, zou het volgens hem veel moeilijker worden om ook in de rest van de Verenigde Staten dergelijke overeenkomsten uit te werken.