18-01-18

Beleid op basis van opinies kan veel geld kosten

In de Verenigde Staten wordt bij de discussie over maatschappelijke problemen steeds minder op feiten beroep gedaan. Dat leidt tot een politieke verlamming en de teloorgang van het publieke discours. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van de Rand Corporation, die het fenomeen als Truth Decay omschrijven. Deze gebeurtenissen kunnen volgens de onderzoekers een belangrijke reële kost hebben voor de maatschappij, zoals een verlies van 20 miljard dollar vijf jaar geleden toen de Amerikaanse overheidsinstanties als gevolg van politieke onenigheid gedurende zestien dagen moesten worden stilgelegd.

“De voorbije twee decennia werd toenemende onenigheid over feiten vastgesteld, samen met een vervaging van de grenzen tussen opinie en feiten,” zegt hoofdonderzoeker Michael Rich, chief executive van de Rand Corporation. “Bovendien wint opinie steeds meer overwicht op feiten. Tegelijkertijd moet een dalend vertrouwen in gerespecteerde bronnen van feitelijke informatie worden vastgesteld. Er konden weliswaar al eerder gelijkaardige fenomenen worden opgemerkt in de Amerikaanse geschiedenis, maar de huidige trend wordt versterkt door de manier waarop de bevolking informatie - onder meer met sociale media - verwerkt. Bovendien wordt momenteel ook een grotere politieke, sociale en economisch polarisering ervaren.”

Er werden volgens Rich eerder drie gelijkaardige periodes worden vastgesteld. Op het einde van de negentiende eeuw was er een periode met en snelle industrialisering en economische ongelijkheid, gevolgd door een toenemend wantrouwen in de banken en financiële instellingen tijdens de jaren twintig en dertig van de voorbije eeuw en de ontwikkelingen in het tijdperk rond de oorlog in Vietnam. Dit keer lijkt het wantrouwen volgens de onderzoekers echter veel dieper en fundamenteler. Daarbij moet nu ook een gebrek aan vertrouwen in verschillende pijlers van de maatschappij - overheid, media en banken - worden vastgesteld.

Volgens de onderzoekers is het fenomeen gebaseerd op vier elementen. In eerste plaats wordt gewezen op de natuurlijke mentale gewoontes van het individu, maar ook moet rekening worden gehouden met veranderingen in het Amerikaanse informatie-ecosysteem. Ook wordt gewag gemaakt van concurrerende vereisten op het educatieve systeem, waardoor beperkingen worden ervaren om de veranderingen in het informatie-ecosysteem te kunnen opvangen. Tenslotte is er volgens de onderzoekers ook sprake van een politieke, sociodemografische en economische polarisatie.

“Het beleid - onder meer over migratie - wordt blijkbaar steeds meer gebaseerd op opinies of anecdotes in plaats van op objectieve feiten en diepgaande analyses,” aldus nog de onderzoekers. “Dergelijke beslissingen kunnen echter een negatieve impact hebben op de samenleving en de democratie.”

Lees Verder

16:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: opinie |  Facebook |

28-05-14

Groepsdruk kan individuele opinie slechts tijdelijk bijsturen

Individuele opinies worden onder invloed van sociale druk vaak bijgestuurd of veranderd, maar die impact blijft in tijd relatief beperkt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de South China Normal University bij tweehonderd studenten. De onderzoekers zeggen dat het individu vaak geneigd is om zijn persoonlijke mening te veranderen om binnen de grenzen van de groepsnorm te vallen, maar de invloed van die druk houdt volgens hen slechts drie dagen aan. Net zoals het werkgeheugen een beperkte capaciteit heeft en ook het gebruik van geneesmiddelen met een vervaldatum rekening moeten houden, kent volgens de onderzoekers de impact van sociale druk eveneens een begrenzing in de tijd.

“Het onderzoek toont aan dat de blootstelling aan andere opinies de eigen visie kan veranderen, maar die impact is niet duurzaam,” zeggen de onderzoekers. “Eerdere research heeft al aangetoond dat een persoonlijk oordeel door de opinie van anderen kan worden beïnvloed of veranderd. Het was echter niet duidelijk of deze sociale conformiteit een weerspiegeling vormt van een streven om te beantwoorden aan de algemene verwachtingen, gedreven door een drang om tot de groep te behoren en sociale afwijzing te vermijden, dan wel van een persoonlijke overtuiging, die een oprechte verandering van mening aangeeft en ook gehandhaafd blijft wanneer de sociale invloed is verdwenen.”

Uit het onderzoek, waarbij aan de studenten werd gevraagd om een waardering te geven over de aantrekkelijkheid van een foto’s van jonge Chinese vrouwen, bleek dat slechts 25 procent van de respondenten volledig akkoord was met de gemiddelde groepsrating. “Wanneer de respondenten na één en drie dagen terug werden ondervraagd, bleek dat het grootste gedeelte van de afwijkende ratings aan het groepsgemiddelde was aangepast,” zegt onderzoeksleider Rongjun Yu, professor psychologie aan de South China Normal University. “Wanneer de respondenten na zeven dagen nog eens werden teruggebracht, bleek die impact echter volledig verdwenen te zijn.”

“De resultaten tonen aan dat de groepsdruk een daadwerkelijke impact op persoonlijke opinies kan hebben, maar die invloed heeft zelden een blijvend karakter,” zegt Rongjun Yu. “Verder onderzoek moet uitwijzen waarom die impact toch enkele dagen kan aanhouden en niet onmiddellijk verdwijnt wanneer de sociale druk wegvalt. Mogelijk moet daarbij naar een neurologische reden worden gezocht. Maar ook zou kunnen worden onderzocht of die impact kan worden gemanipuleerd, zodat de invloed van sociale druk zou kunnen worden ingekort of daarentegen worden verlengd.”

Lees Verder

14:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: opinie |  Facebook |