28-05-14

Groepsdruk kan individuele opinie slechts tijdelijk bijsturen

Individuele opinies worden onder invloed van sociale druk vaak bijgestuurd of veranderd, maar die impact blijft in tijd relatief beperkt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de South China Normal University bij tweehonderd studenten. De onderzoekers zeggen dat het individu vaak geneigd is om zijn persoonlijke mening te veranderen om binnen de grenzen van de groepsnorm te vallen, maar de invloed van die druk houdt volgens hen slechts drie dagen aan. Net zoals het werkgeheugen een beperkte capaciteit heeft en ook het gebruik van geneesmiddelen met een vervaldatum rekening moeten houden, kent volgens de onderzoekers de impact van sociale druk eveneens een begrenzing in de tijd.

“Het onderzoek toont aan dat de blootstelling aan andere opinies de eigen visie kan veranderen, maar die impact is niet duurzaam,” zeggen de onderzoekers. “Eerdere research heeft al aangetoond dat een persoonlijk oordeel door de opinie van anderen kan worden beïnvloed of veranderd. Het was echter niet duidelijk of deze sociale conformiteit een weerspiegeling vormt van een streven om te beantwoorden aan de algemene verwachtingen, gedreven door een drang om tot de groep te behoren en sociale afwijzing te vermijden, dan wel van een persoonlijke overtuiging, die een oprechte verandering van mening aangeeft en ook gehandhaafd blijft wanneer de sociale invloed is verdwenen.”

Uit het onderzoek, waarbij aan de studenten werd gevraagd om een waardering te geven over de aantrekkelijkheid van een foto’s van jonge Chinese vrouwen, bleek dat slechts 25 procent van de respondenten volledig akkoord was met de gemiddelde groepsrating. “Wanneer de respondenten na één en drie dagen terug werden ondervraagd, bleek dat het grootste gedeelte van de afwijkende ratings aan het groepsgemiddelde was aangepast,” zegt onderzoeksleider Rongjun Yu, professor psychologie aan de South China Normal University. “Wanneer de respondenten na zeven dagen nog eens werden teruggebracht, bleek die impact echter volledig verdwenen te zijn.”

“De resultaten tonen aan dat de groepsdruk een daadwerkelijke impact op persoonlijke opinies kan hebben, maar die invloed heeft zelden een blijvend karakter,” zegt Rongjun Yu. “Verder onderzoek moet uitwijzen waarom die impact toch enkele dagen kan aanhouden en niet onmiddellijk verdwijnt wanneer de sociale druk wegvalt. Mogelijk moet daarbij naar een neurologische reden worden gezocht. Maar ook zou kunnen worden onderzocht of die impact kan worden gemanipuleerd, zodat de invloed van sociale druk zou kunnen worden ingekort of daarentegen worden verlengd.”

Lees Verder

14:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: opinie |  Facebook |